Jauniešu garantijas programmu stipendijas

jaunais-logo-ansamblis-esf

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Mācību periods Stipendijas apjoms Piešķirto stipendiju pārskats
2019./2020. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Aprilis 990.00 EUR Atvērt apriļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/04

Marts 990.00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/03

Februāris 900.00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/02

Janvāris 990.00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/01

Decembris 770.00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/12

Novembris 700.00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/11

Oktobris 840.00 EUR Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/10

Septembris 170.00 EUR
945.00 EUR
Atvērt septembra stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/09
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/08

2018./2019. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Jūnijs 2 610.00 EUR
1 125.00 EUR
Atvērt jūnija stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/07
Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/06

2018./2019. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Jūnijs 2 610.00 EUR
1 125.00 EUR
Atvērt jūnija stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/07
Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/06

Maijs 900.00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/05

Aprīlis 900.00 EUR

Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/04

Marts 900.00 EUR

Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/03

Februāris 999.00 EUR

Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/02

Janvāris 970.00 EUR

Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/01

Decembris 560.00 EUR

Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/12

Novembris 700.00 EUR

Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/11

Oktobris 7 865.00 EUR
3 090.00 EUR
460.00 EUR

Atvērt oktobra stipendiju pārrēķināšanas rīkojumu Nr. 10-13.8/10A
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/10
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/10

Septembris 2 410.00 EUR
360.00 EUR
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/09
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/09
2017./2018. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Augusts 1 710.00 EUR
360.00 EUR

Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/08
Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/08
Jūlijs 1 800.00 EUR
360.00 EUR

Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/07
Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/07
Jūnijs 360.00 EUR
3 550.00 EUR
3 745.00 EUR

Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/06
Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/06
Atvērt jūnija stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/6A
Maijs 360.00 EUR
3 240.00 EUR

Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/05
Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/05

Aprīlis 360.00 EUR
3 510.00 EUR

Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/04
Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/04

Marts 360.00 EUR
3 600.00 EUR

Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/03
Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/03

Februāris 180.00 EUR
3 540.00 EUR
Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/02
Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/02
Janvāris 90.00 EUR
270.00 EUR
3 870.00 EUR
Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/01B
Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/01
Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/01
Decembris 520.00 EUR
140.00 EUR
3 080.00 EUR
70.00 EUR
Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/12A
Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-22.8/4
Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/12
Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu Nr. 10-13.8/1A

Novembris 2 940.00 EUR
70.00 EUR
Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 7 580.00 EUR
140.00 EUR
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Septembris 4 410.00 EUR
3 080.00 EUR
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
2016./2017. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Augusts 4 525.00 EUR Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt augusta stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 4 615.00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 7 095.00 EUR
6 452.50 EUR
Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt jūnija stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Maijs 6 570.00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprilis 6 660.00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 6 480.00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 7 000.00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 6 690.00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 5 110.00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 5 460.00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 9 665.00 EUR
15 015.00 EUR
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt oktobra stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Septembris 8 960.00 EUR Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
2015./2016. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Septembris 2 250.00 EUR

4 760.00 EUR

35.00 EUR

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10A

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10B
Oktobris 7 840.00 EUR Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 4 620.00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 4 620.00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 6 210.00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 6 080.00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 5 850.00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprīlis 5 580.00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Maijs 5 760.00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 6 655.00 EUR Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 3 780.00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Augusts 3 780.00 EUR Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Mācību periods Stipendijas apjoms Piešķirto stipendiju pārskats
2014./2015. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Septembris 4 865,00 EUR Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 3 990,00 EUR Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 4 130,00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 4 340,00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 5 650,00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 5 310,00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 5 040,00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprīlis 5 490,00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Maijs 5 310,00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 6 210,00 EUR Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 2 250,00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Augusts 2 250,00 EUR Atvērt Augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu