Jauniešu garantijas programmu stipendijas

jaunais-logo-ansamblis-esf

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Mācību periods Stipendijas apjoms Piešķirto stipendiju pārskats
2017./2018. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Novembris 2 940.00 EUR
70.00 EUR
Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 7 580.00 EUR
140.00 EUR
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Septembris 4 410.00 EUR
3 080.00 EUR
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
2016./2017. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Augusts 4 525.00 EUR Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt augusta stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 4 615.00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 7 095.00 EUR
6 452.50 EUR
Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt jūnija stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Maijs 6 570.00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprilis 6 660.00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 6 480.00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 7 000.00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 6 690.00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 5 110.00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 5 460.00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 9 665.00 EUR
15 015.00 EUR
Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Atvērt oktobra stipendiju pārrēķina piešķiršanas rīkojumu
Septembris 8 960.00 EUR Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
2015./2016. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Septembris 2 250.00 EUR

4 760.00 EUR

35.00 EUR

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10A

Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Nr. 10-13.22/10B
Oktobris 7 840.00 EUR Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 4 620.00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 4 620.00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 6 210.00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 6 080.00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 5 850.00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprīlis 5 580.00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Maijs 5 760.00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 6 655.00 EUR Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 3 780.00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Augusts 3 780.00 EUR Atvērt augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Mācību periods Stipendijas apjoms Piešķirto stipendiju pārskats
2014./2015. mācību gadsAtvērt stipendiju piešķiršanas nolikumu
Septembris 4 865,00 EUR Atvērt septembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Oktobris 3 990,00 EUR Atvērt oktobra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Novembris 4 130,00 EUR Atvērt novembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Decembris 4 340,00 EUR Atvērt decembra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Janvāris 5 650,00 EUR Atvērt janvāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Februāris 5 310,00 EUR Atvērt februāra stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Marts 5 040,00 EUR Atvērt marta stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Aprīlis 5 490,00 EUR Atvērt aprīļa stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Maijs 5 310,00 EUR Atvērt maija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūnijs 6 210,00 EUR Atvērt jūnija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Jūlijs 2 250,00 EUR Atvērt jūlija stipendiju piešķiršanas rīkojumu
Augusts 2 250,00 EUR Atvērt Augusta stipendiju piešķiršanas rīkojumu