Jauniešu garantija

jaunais-banneris-esf-uznemsanai

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Kustigs_baneris_240x134px

Vai vēlies iegūt sirdij tuvu profesiju, ja tas nav izdevies līdz šim? Vēlies iegūt jaunu profesiju, jo līdzšinējā specialitāte nav ļāvusi strādāt kāroto darbu? Varbūt jau kādu laiku meklē savu vietu dzīvē un vēlies labi nopelnīt, nevis vienkārši strādāt un pelnīt iztiku?Izmanto iespēju mainīt dzīvi ar Jauniešu garantiju! Tu vari gada vai pusotra laikā tikt līdz savam mērķim. Tas viss BEZ maksas un BEZ problēmām.

Informācija par Jauniešu garantijas programmu 3 soļos

Kādus labumus Tu vari saņemt profesijas apguves laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru

 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums

 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē

 • Tev tiks nodrošinātas karjeras konsultācijas

 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā

 • Atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus varēsi apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības, piemēram, būvniecībā

 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika

 • Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devējiem, kuriem nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes

 • Tev segs ceļa un nakts mītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī

 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana

 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika

  Iepazīties ar Ventspils Tehnikumā apgūstamajām profesijām

  jaunais-logo-ansamblis-esf