Uzņemšana programmā

jaunais-banneris-esf-uznemsanai

 • Nodarbināti jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās)

 • Bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju VIAA JG projekta ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes

 • Neiesaista jauniešus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē

 • Ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas JG projektā īstenotajās izglītības programmās, un kuri nav saņēmuši mērķstipendiju JG projekta ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes

  “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  Ventspils Tehnikums 2018./2019. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās Jauniešu garantijas programmas grupās

  Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Mācību vieta Uzņemšanas termiņš
  Metālapstrāde Metinātājs 9.klase (no 17 gadiem) 1 gads Ventspils 11.06.2018-
  30.08.2018
  Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs 9.klase (no 17 gadiem) 1 gads Ventspils 11.06.2018-
  30.08.2018
  Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums 841 par atbilstību mērķa grupai
 • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, LV-3601
  No 11. jūnija darba dienās
  No plkst. 9:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  Epasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus Jauniešu garantijas programmās

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu Jauniešu garantijas programmās

  Lejupielādēt apliecinājuma veidlapu Jauniešu garantijas programmas grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMU 3 SOĻOS

  Skolai ir dienesta viesnīca.