Uzņemšana programmās

jaunais-banneris-esf-uznemsanai

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Informācija par projektu

Mācības var uzsākt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai nav saņēmuši stipendiju Projektā vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas vai ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 12 mēnešus pirms uzņemšanas.

Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums
Grāmatvedība Grāmatvedis Vidējā 1,5 gadi
Autotransports Autodiagnostiķis Vidējā 1,5 gadi
Restorānu pakalpojumi Viesmīlis Vidējā 1,5 gadi
Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis vidējā 1,5 gadi
Iesniedzamie dokumenti:

 • ESF uzņemšanas anketa
 • Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa
 • Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi
 • Piekrišana personas datu apstrādei
 • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, 124. kab.
  No 10.jūnija darba dienās
  No plkst. 10:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  Epasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus Jauniešu garantijas programmās

  ESF uzņemšanas anketa

  Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa

  Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi

  Piekrišana personas datu apstrādei

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu info@pikc.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMU 3 SOĻOS

  Jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas:

 • Kultūrizglītībā – koris, teātris, tautiskās dejas
 • Tehniskajā jaunradē – kartings, 3D printēšana, robotika, foto-video, web lapas
 • Sportā – basketbols, volejbols, frīzbijs, florbols, futbols
 • Personības izaugsmē – pašpārvalde, uzņēmējdarbības iniciatīva (mācību uzņēmumi, biznesa plāni), publiskā runa un sevis prezentēšana

  Ventspils Tehnikums izglītojamiem no citiem novadiem un pilsētām tiek piedāvāta mūsdienīga un komfortabla dienesta viesnīca “Venta” un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca

  Iepazīties ar dienesta viesnīcas līgumu

  Vieta Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcā netiek nodrošināta audzēkņiem ar deklarēto dzīves vietu Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

  Ventspils Tehnikumam ir pieejamas divas dienesta viesnīcas – Jūras ielā 14 un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca Inženieru ielā 101. Informācija, par to, kurā dienesta viesnīcā audzēknis tiks izvietots, sekos Ventspils Tehnikuma mājas lapā augustā.

  Dienesta viesnīcas maksa mēnesī ir EUR 30.00.

  Dienesta viesnīcā ir pieejamas tikai divvietīgas istabas.

  Īrniekiem pašiem jāsagādā viss nepieciešamais ēst gatavošanai (panna, katls, šķīvji, krūzes utt.), kā arī istabas uzkopšanai (birste, lupatiņas, švammītes utt.) un higiēnas lietas (dvielis, WC papīrs, ziepes, utt.).

  Augustā, pirms iekārtošanās dienesta viesnīcā, jāveic maksājums EUR 60.00 apmērā (septembra mēnesis EUR 30.00, drošības nauda EUR 30.00).

  Adrese
  Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv