Uzņemšana programmās

jaunais-banneris-esf-uznemsanai

 • Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (uzņemot atbalstāmajā darbībā), kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās) un nav nodarbināti, tai skaitā nedrīkst būt pašnodarbinātas personas

 • Bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji

 • Vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros (izņemot MK noteikumu Nr.207 18.1.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību)

 • Nav saņēmuši mērķstipendiju VIAA JG projekta ietvaros vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenotajās izglītības programmās, izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vai mācību grupas reorganizācijas rezultātā jaunietis ir atskaitīts no izglītības iestādes

 • Neiesaista jauniešus, kuri apgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē

 • Izglītojamais, iesniedzot dokumentus izglītības iestādē, paraksta Apliecinājumu par atbilstību Projekta mērķa grupas prasībām

  “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  Ventspils Tehnikums 2018./2019. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās Jauniešu garantijas programmas grupās

  Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Mācību vieta Uzņemšanas termiņš
  Metālapstrāde Metinātājs Pēc 9.klases 1 gads Ventspils 11.06.-
  21.08.
  Ēdināšanas pakalpojumi Pavāra palīgs Pēc 9. klases 1 gads Ventspils 11.06.-
  21.08.
  Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai
 • aizpildīta dalībnieka anketa
 • aizpildīta veidlapa personas datu apstrādei
 • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
 • pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, LV-3601
  No 11.jūnija darba dienās
  No plkst. 9:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  Epasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus Jauniešu garantijas programmās

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu Jauniešu garantijas programmās

  Lejupielādēt apliecinājuma veidlapu Jauniešu garantijas programmas grupās

  Lejupielādēt dalībnieka anketas veidlapu Jauniešu garantijas programmas grupās

  Lejupielādēt personas datu apstrādes veidlapu Jauniešu garantijas programmas grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMU 3 SOĻOS

  Skolai ir dienesta viesnīca.