Jaunumi

Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere saņem Ventspils pilsētas apbalvojumu

0

index

2019. gada 2. augustā Rātslaukumā Ventspils Pilsētas svētku atklāšanas pasākumā tika pasniegti Ventspils pilsētas domes apbalvojumi. Ventspils pilsētas domes Balvu par aktīvu, mērķtiecīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu Ventspils Tehnikuma attīstībā un profesionālās izglītības prestiža celšanu saņēma Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere.

Ventspils Tehnikuma pedagogu un darbinieku saimei ir patiess prieks un lepnums par K.Vāgnerei piešķirto apbalvojumu un pateicība, ka Ventspils Pilsētas dome ir novērtējusi direktores ieguldījumu.

Ventspils Tehnikuma attīstības mērķi ir lieli un K. Vāgneres vadībā ciešā sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, izvirzītie mērķi arvien vairāk gūst apveidu dzīvē, kļūstot par mūsdienīgu izglītības iestādi ar konkurētspējīgu pedagogu komandu un sakārtotu mācību vidi. Paldies Ventspils pilsētas pašvaldībai par atbalstu un novērtējumu! Paldies K.Vāgnerei par mērķtiecību, motivāciju komandas darbam un kopīgajam veikumam, kā arī iedvesmojošo smaidu, kuru skolas komanda saņem ik dienu.

Lasīt vairāk »

Valmiera un Ventspils kļūst par Eiropas nākamās paaudzes mazajām pilsētām

0

infografika

Inovatīvi risinājumi pilsētām palīdz augt un tikt galā ar virkni izaicinājumiem.

Uzzini vairāk infografikā

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma 2019./2020. mācību gada uzņemšana

0

Ventspils_Tehnikums_ventspils.lv

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Profesionālās vidējās izglītības programma
Restorāna pavārs Pamatizglītība 4 gadi Ēdināšanas pakalpojumi
Pavārs
Specializācija “Kuģa pavārs”
Pamatizglītība 4 gadi Ēdināšanas pakalpojumi
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists Pamatizglītība 4 gadi Viesnīcu pakalpojumi
Automehāniķis Pamatizglītība 4 gadi Autotransports
Mašīnbūves tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija
Inženierkomunikāciju tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Elektrotehniķis Pamatizglītība 4 gadi Enerģētika un elektrotehnika
Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli
Programmēšanas tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Programmēšana
Tūrisma pakalpojumu konsultants Pamatizglītība 4 gadi Tūrisma pakalpojumi
Mehatronisku sistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Mehatronika
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), Rokas metinātājs (MMA) Pamatizglītība vai no 17 gadu vecuma 1 gads Metālapstrāde
Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, 124. kab.
  No 10.jūnija darba dienās
  No plkst. 10:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  E-pasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus valsts budžeta finansējuma grupās

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu valsts budžeta grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu info@pikc.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-banneris-esf-uznemsanai

  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

  Informācija par projektu

  Mācības var uzsākt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai nav saņēmuši stipendiju Projektā vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas vai ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 12 mēnešus pirms uzņemšanas.

  Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums
  Grāmatvedība Grāmatvedis Vidējā 1,5 gadi
  Autotransports Autodiagnostiķis Vidējā 1,5 gadi
  Restorānu pakalpojumi Viesmīlis Vidējā 1,5 gadi
  Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis vidējā 1,5 gadi
  Iesniedzamie dokumenti:

 • ESF uzņemšanas anketa
 • Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa
 • Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi
 • Piekrišana personas datu apstrādei
 • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, 124. kab.
  No 10.jūnija darba dienās
  No plkst. 10:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  Epasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus Jauniešu garantijas programmās

  ESF uzņemšanas anketa

  Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa

  Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi

  Piekrišana personas datu apstrādei

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu info@pikc.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMU 3 SOĻOS

  Jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas:

 • Kultūrizglītībā – koris, teātris, tautiskās dejas
 • Tehniskajā jaunradē – kartings, 3D printēšana, robotika, foto-video, web lapas
 • Sportā – basketbols, volejbols, frīzbijs, florbols, futbols
 • Personības izaugsmē – pašpārvalde, uzņēmējdarbības iniciatīva (mācību uzņēmumi, biznesa plāni), publiskā runa un sevis prezentēšana

  Ventspils Tehnikums izglītojamiem no citiem novadiem un pilsētām tiek piedāvāta mūsdienīga un komfortabla dienesta viesnīca “Venta” un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca

  Iepazīties ar dienesta viesnīcas līgumu

  Vieta Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcā netiek nodrošināta audzēkņiem ar deklarēto dzīves vietu Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

  Ventspils Tehnikumam ir pieejamas divas dienesta viesnīcas – Jūras ielā 14 un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca Inženieru ielā 101. Informācija, par to, kurā dienesta viesnīcā audzēknis tiks izvietots, sekos Ventspils Tehnikuma mājas lapā augustā.

  Dienesta viesnīcas maksa mēnesī ir EUR 30.00.

  Dienesta viesnīcā ir pieejamas tikai divvietīgas istabas.

  Īrniekiem pašiem jāsagādā viss nepieciešamais ēst gatavošanai (panna, katls, šķīvji, krūzes utt.), kā arī istabas uzkopšanai (birste, lupatiņas, švammītes utt.) un higiēnas lietas (dvielis, WC papīrs, ziepes, utt.).

  Augustā, pirms iekārtošanās dienesta viesnīcā, jāveic maksājums EUR 60.00 apmērā (septembra mēnesis EUR 30.00, drošības nauda EUR 30.00).

  Adrese
  Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv

  Lasīt vairāk »
 • Trauksmes celšana Izglītības un zinātnes ministrijā

  0

  Trauksmes cēlēji

  Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

  Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas notiek, tiek plānots vai ir noticis, un kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomas.
  Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

  Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana, nav trauksmes celšana.

  Trauksmes celšanas likuma paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

  Kur ziņot par iespējamo pārkāpumu?

  Trauksmi varēs celt divējādi – vēršoties darba vietā (iekšējā trauksmes celšana) vai kompetentajā institūcijā. Trauksmes celšanas likuma 4. panta otrā daļa arī nosaka, kādos gadījumos trauksmi varēs celt, sniedzot informāciju publiski. Lai celtu trauksmi, var izmantot arī trauksmes cēlēju kontaktpunkta, biedrības vai nodibinājuma, arodbiedrības vai to apvienības starpniecību.

  Izglītības un zinātnes ministrijā iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ietvaros trauksmi var celt to Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu, kurās nav izveidota trauksmes celšanas sistēma”, nodarbinātie: Studiju un zinātnes administrācija, Latvijas Sporta muzejs, Latvijas Zinātnes padome, Latviešu valodas aģentūra, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Liepājas Jūrniecības koledža, Malnavas koledža,Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Tehniskā koledža”, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas 1. medicīnas koledža, Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Daugavpils Būvniecības tehnikums; Daugavpils tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Jelgavas tehnikums, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Ogres tehnikums,Priekuļu tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”, Rēzeknes tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Rīgas 3. arodskola, Rīgas Stila un modes tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Saldus tehnikums, Smiltenes tehnikums, Valmieras tehnikums, Ventspils tehnikums, Murjāņu sporta ģimnāzija, Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”.

  Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kurai ir attiecīgais pilnvarojums un no likuma izrietošas tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu vai arī veicot citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

  Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Izglītības un zinātnes ministrijā

  1) aicinām izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz ministrijas trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@izm.gov.lv.

  2) papīra formā, pa pastu;

  3) trauksmes cēlēja ziņojumu var izteikt vai iesniegt klātienē (par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot uz tel. 67047975 vai tel.65804934 Izglītības un zinātnes ministrijas trauksmes cēlēju kontaktpersonām). Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedzot klātienē vai paužot mutvārdos ir jāņem līdzi personību apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (eID)).

  Ja izlasot trauksmes cēlēja ziņojumu tiks secināts, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, tad trauksmes cēlēja ziņojums (izmantojot drošus saziņas kanālus) tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

  Lai aizsargātu trauksmes cēlējus Izglītības un zinātnes ministrija atbildi trauksmes cēlējam sūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ar ierakstītu vēstuli) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

  Papildu informācija Valsts kancelejas tīmekļvietnē

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikumā profesionālo kvalifikāciju šogad ieguva 146 absolventu

  0

  65315544_2540984872592587_6840894338495414272_o

  Šogad Ventspils Tehnikumu absolvēja 146 jauno speciālistu, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguva 9 specialitātēs. Izglītības dokumentus svinīgā gaisotnē absolventi saņēma 29.06.2019 notikušajā svinīgajā izlaidumā.

  „Pedagogu vārdā varu teikt, ka esam gandarīti par katra jaunieša veikumu un sasniegumiem, kas vainagojies ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Tas ir stabils pamats un motivācija sekmīgi iekļauties darba tirgū, atbalstot Latvijas darba devējus un stimulējot Latvijas ekonomiku. Vērojot Ventspils Tehnikuma absolventu gaitas, varu apgalvot, ka ilgstoši pastāvošajiem mītiem par profesionālo izglītību vairs nav objektīva pamata. Mūsdienās profesionālās izglītības audzēkņi var veidot izcilu karjeru un strādāt labi apmaksātu darbu. Un tieši to es vēlu arī šī gada absolventiem – izcilu karjeru un nodrošinātu dzīvi,” saka Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere.

  Izlaidumā īpaši tika godināti absolventu rindās esošā Latvijas Simtgades stipendijas saņēmēja Baiba Brasle, kā arī četri absolventi – Jānis Edgars Ermansons, Dans Lileiko, Uvis Grosmanis un Kārlis Bērziņš, kuri saņēmuši Ministru Prezidenta Pateicības rakstus par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem. Tāpat tika pasniegti SIA „Bucher Municipal” sertifikāti par veiksmīgi pabeigtajām darba vidē balstītām mācībām, kā arī Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš paziņoja, kuriem Ventspils Tehnikuma audzēkņiem tiek piešķirtas tiesības turpināt mācības Ventspils Augstskolas atbilstošajās izglītības programmas bez mācību maksas segšanas.

  Ventspils Tehnikuma audzēkņi 2018./2019.gadā profesionālās kvalifikācijas eksāmenus ir nokārtojuši, uzrādot ļoti labas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, visu audzēkņu kopējais vidējais vērtējums ir 7.27, bet 74.67 % no visiem jauniešiem, kuri kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, uzrādīja vērtējumu 7 (labi) un vairāk, tajā skaitā, šajā mācību gadā 9 jaunieši uzrādīja vērtējumu 10 (izcili). Izlaidumā diplomus saņēma arī profesionālās meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” godalgoto vietu ieguvēji – Baiba Brasle (1.vieta nominācijā Ēdienu gatavošana) un Kārlis Bērziņš, Kārlis Edvards Ozoliņš (3.vieta nominācijā Inženierkomunikācijas). Jaunajā mācību gadā, turpinot izglītoties augstākās izglītības iestādēs, Ventspils Tehnikuma pedagogu kolektīvam pievienosies trīs no šī gada absolventiem – Kārlis Bērziņš, Kārlis Edvards Ozoliņš un Pauls Bisenieks.

  Ventspils Tehnikumā līdz 31.07.2019 turpinās audzēkņu uzņemšana 12 specialitātēs. Ar uzņemšanu saistītā informācija pieejama Ventspils Tehnikuma mājaslapā

  Papildu informācijai:

  Ventspils Tehnikums ir mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām un kvalitāti balstīta sākotnējās profesionālās izglītības un tālākizglītības iestāde, kā arī profesionālās izglītības metodiskais centrs. 2011. gadā iegūts profesionālās izglītības kompetenču centra statuss. Ventspils Tehnikums nodrošina Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām atbilstoši kvalificēta un Eiropas Savienības kopējā darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu vairākās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos. Ventspils Tehnikumā profesionālo izglītību iegūst vairāk nekā 800 audzēkņu.

  Papildu informācija:
  Matīss Rihards Ikše
  Projektu vadītājs
  26880561
  E-pasts: aktualitates@ventspilstehnikums.lv

  Lasīt vairāk »

  Rīgas Valsts tehnikuma Mašīnbūves nodaļas audzēkņi viesojas Ventspilī

  0

  FB_IMG_1560600572216

  Rīgas Valsts Tehnikuma Mašīnbūves nodaļas 1.un 2.kursa audzēkņi apmeklēja Ventspili, lai iepazītos ar Eiropas un Austrālijas tirgus līderi- Šveices koncerna Bucher Industries AG apakšuzņēmuma Bucher Municipal meitasuzņēmumu SIA Bucher Municipal, kas ražo komunālos transportlīdzekļus ielu un sniega tīrīšanai privātām un publiskām vajadzībām. Ekskursijas laikā jaunieši tika iepazīstināti ar uzņēmumu, darba procesu, jaunākajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas ikdienas darbā un saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

  Pēc ekskursijas uzņēmumā jauniešiem devās uz Ventspils Tehnikumu, kur piedalījās praktiskajās nodarbībās ko vadīja profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Egils Sproģis.
  FB_IMG_1560600554440

  Nodarbību laikā jaunieši pilnveidoja savas zināšanas par pieejamajiem mācību materiāliem mašīnbūves tehniķiem un CPV operatoriem e-vidē https://cnc4change, iepazinās ar aplikācijas saturu e-vidē inženieriem un mašīnbūves tehniķiem ,,Taper”, Ventspils Tehnikuma metodisko materiālu uzdevumu krājumu metālapstrādē, kā arī Ventspils tehnikuma audzēkņu mašīnbūves tehniķu mācību procesā izgatavoto detaļu klāstu.

  Jauniešiem bija iespēja piedalīties praktiskajā nodarbībās – spirālurbju asināšanā ar speciālo asināšanas iekārtu ,,VERTEX”, ½’’ cauruļvītnes uzgriešanā ar speciālo ,,ROTENBERGER SUPERTRONIC 3SE” vītņu griešanas iekārtu, tērauda detaļas noslīpēšanā ar CPV plakanslīpmašīnu ,,JONES & SHIPMAN 524 EASY”, saplākšņa suvenīru iegravēšanā ar CPV apstrādes koka frēzi ,,HIGH-Z S-1400T”.

  Paldies Ventspils Tehnikuma Metālapstrādes, autotransporta, inženiermehānikas struktūrvienības vadītājai Ingai Rogai, karjeras konsultantei Ritai Bergmanei un profesionālo mācību priekšmetu skolotājam Egilam Sproģim par sadarbību un iespēju būt pieredzes apmaiņā, kuras laikā tika pilnveidotas profesionālās prasmes.

  Lasīt vairāk »

  Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Ventspils Tehnikumā 2018./2019. m.g. 2. pusgadā

  0

  esf

  Ventspils Tehnikumā jau no 2017.gada novembra sākuma tiek īstenoti pasākumi, kas saistīti ar noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

  Projekta ietvaros 2018./2019. mācību gada 2.pusgada laikā Ventspils Tehnikumā jau notikuši 11 karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

  Tehnikuma audzēkņi ir apmeklējuši profesionālās izstādes, kas norisinājās Starptautiskā izstāžu centrā Ķīpsalā. Apmeklēja tādas izstādes kā, piemēram, “BALTTOUR 2019” 26. Starptautisko tūrisma izstādi, “Māja I 2019”, “AUTO MEHĀNIKA 2019”, kā arī jauno profesionāļu meistarības konkursu “SkillsLatvia 2019”. Izstāžu apmeklējumi palīdz izglītojamiem iepazīt izvēlētās profesijas un nozares jaunākās inovācijas un veido izpratni par nozares mainīgo darba tirgu. Savukārt, tie Tehnikuma audzēkņi, kuri ir nolēmuši turpināt mācības arī pēc Tehnikuma absolvēšanas, devās apmeklēt izstādi “Skola 2019”, lai izmantotu unikālu iespēju iegūt visaptverošu informāciju par mācību iestādēm Latvijā un ārvalstīs.

  Tā pat ir notikuši 6 lielāki un mazāki semināri visu kursu audzēkņiem, kur personības izaugsmes treneri dalījās ar saviem pieredzes stāstiem no dzīves un pastāstīja par nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un panākumus gūstošas personības iezīmēm, lai motivētu jauniešus saredzēt dzīves mērķi, lai katrs pats izprastu sevi un lai mācītos cītīgāk, kā arī motivētu tiekties kāpt augstāk pa karjeras kāpnēm un sasniegtu vairāk! Ventspils Tehnikuma jaunieši to noteikti ir pelnījuši!

  Jāsaka liels paldies arī visos pasākumos iesaistītajiem pedagogiem. Jūsu līdzdalība un atbalsts ir ļoti nozīmīgs. Paldies ikkatram no Jums! Novēlu, lai arī nākamajā mācību gadā izdodas būt tik pat produktīviem un ieinteresētiem jauniešu karjeras attīstības atbalsta sniegšanā.

  Lasīt vairāk »

  Pašvaldību vadītāji un eksperti diskutē par inovācijām pilsētu attīstībā

  0

  2019. gada 11. jūnijā

  Projekta_logo

  2019. gada 6.jūnijā Ventspils pulcēja pilsētu vadītājus un pilsētu attīstības speciālistus no visas Latvijas. Diskusiju pasākumā “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās” pašvaldību, valsts iestāžu, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un citi pārstāvji diskutēja par tādām Latvijas pilsētu aktualitātēm kā talantu piesaiste, izglītības tehnoloģiju nozīme un ieviešana, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaiste un pilsētu mārketings. Pasākums bija veltīts Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) uzsākšanai.

  Tēmu aktualitāti apliecināja lielais apmeklētāju skaits. Diskusiju klausīties un tajā piedalīties bija ieradušies vairāk kā simts eksperti un profesionāļi no Ventspils, Valmieras, Rīgas, Salaspils, Ozolniekiem, Aizkraukles, Liepājas, Bauskas, Jēkabpils, Ilūkstes, Kuldīgas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Dobeles, Salas novada, Nīcas, Ķekavas, Jelgavas, Skrundas un Tukuma.

  Paneļdiskusiju par talantu piesaisti pilsētām vadīja Your Move dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis, uz diskusiju aicinot Vidzemes Augstskolas administratīvo prorektori Ivetu Putniņu, Ventspils Augstskolas rektoru Kārli Krēsliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa atbalsta centra vadītāju Ilzi Valdmani. Diskusija noslēdzās ar vairākiem secinājumiem. Pirmkārt, tika uzsvērta pilsētu spēcīga zīmola nozīme, kā arī spēja sevi pozicionēt un “pārdot” tieši talantiem un profesionāļiem. Otrkārt, eksperti atzina, ka pilsētām jābūt ambiciozām un drosmīgām, nebaidoties savās idejās un attīstības projektos “apdzīt” valsti. Un treškārt, eksperti diskutēja par ārvalstu studentu un profesionāļu piesaisti, kā arī augstskolu, uzņēmumu un sabiedrības gatavību tos uzņemt. Diskusijas dalībnieki secināja, ka uzņēmēji jau šobrīd nodarbina un ir gatavi nodarbināt ārvalstu speciālistus, un arī izglītības iestādes kļūst arvien atvērtākas, reizē uzsverot NextGen projektā plānoto aktivitāšu nozīmi jauna tipa mārketinga ieviešanā izglītības iestādēs, lai piesaistītu tieši Z paaudzes jauniešus. Noslēdzot diskusiju, eksperti aicināja Latvijas pilsētas un pašvaldības veidot arvien ciešāku sadarbību ar tehnikumiem un augstskolām, tādējādi daudz proaktīvāk iesaistoties sadarbībā ar jaunajiem talantiem un noturot tos reģionā.

  Otrā paneļdiskusija tika veltīta izglītības tehnoloģiju jautājumam, kā arī tam, kāda ir izglītības tehnoloģiju ieviešanas un STEAM stiprināšanas nozīme nākotnes darba ņēmēju digitālās pratības veicināšanai. Diskusiju vadīja Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja, Skola 2030 vecākā eksperte Inga Pāvula. Paneļdiskusijā piedalījās Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša, Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks Raitis Roze un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Zinātnes centra “Kurzemes Democentrs” vadītāja Dita Lašinska. Šajā paneļdiskusijā bija divas nozīmīgākas atziņas. Pirmkārt, akūtā nepieciešamība mainīt izglītības sektorā strādājošo motivāciju un domāšanas veidu no fiksētā (es darbojos savu prasmju un zināšanu ietvaros, kritiku uztveru personīgi un pats sliktākais ir neizdošanās) uz izaugsmi orientēto (es visu varu apgūt, man patīk izmēģināt jaunas lietas, izaicinājumi un neizdošanās ir iespēja augt). Otrkārt, neatbildētais jautājums par motivāciju, kas cilvēkiem liek izvēlēties STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla, matemātika) virzienus kā savu karjeras ceļu. Eksperti uzdeva retoriskus jautājumus par to, vai jaunieša lēmumu par labu STEAM mainīs obligāts eksāmens fizikā, savstarpēja skolu salīdzināšanās ar eksāmenu rezultātiem, vai tomēr nepieciešams ieviest risinājumus, kas balstīti padziļinātā to audzēkņu, kas izvēlējušies STEAM, motivācijas pētījumā.

  Noslēdzošā paneļdiskusija tika veltīta ļoti interesantai tēmai – ārvalstu tiešo investīciju piesaistei pilsētām. Paneļdiskusiju vadīja Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis, uz diskusiju aicinot Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētāju Ivaru Eglāju. Diskusijas dalībnieki pārrunāja vairākus jautājums, kas attiecināmi uz valsts tēlu un politiku kopumā un kas būtiski ietekmē ikvienas pilsētas un pašvaldības iespējas piesaistīt investīcijas. Kā nozīmīgākie šķēršļi tika minēti neskaidrais valsts zīmols kopumā, Latvijas un Baltijas valstu kā piefrontes zonas novērtējums no ārvalstu investoru puses, grūtības ārvalstu uzņēmumiem atvērt kontus bankās un saņemt aizdevumus projektu realizēšanai, kā arī ES programmu zemais finansējuma apjoms industriālo ēku būvniecībai. Diskusijas noslēgumā gan Ventspils, gan Valmieras pārstāvji apstiprināja savu apņēmību turpināt rūpēties par rūpniecības izaugsmi pilsētās, tai skaitā uzsverot sadarbības nozīmi, kuras rezultātā NextGen projekta ietvaros taps esošajai situācijai pielāgotas pilsētu stratēģijas un mārketing pasākumi tieši ārvalstu investīciju piesaistei.
  Projekts ”Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) ļaus Ventspilī un Valmierā ieviest un testēt jaunas pieejas darba vietu radīšanā. Viens no NextGen projekta uzdevumiem būs dalīties ar projekta ietvaros paveikto un rezultātiem, kā arī gataviem risinājumiem ar citām Latvijas un Eiropas pilsētām. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.

  Vairāk informācijas:
  Ilze Eglāja
  Valmieras Attīstības aģentūra
  26180733
  ilze.eglaja@valmiera.lv
  developvalmiera.lv

  Lasīt vairāk »

  Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

  0

  esf
  Macibas_pieaugusajiem_4.karta_majaslapai
  27.05.2019.

  2019. gada 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

  Plašākas mācību iespējas
  5Macibaspieaugusajiem

  Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.

  Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

  Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

  Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem

  “Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

  Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro.

  Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

  Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 82 VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

  Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

  Atvērt informācija par uzņemšanu mācību programmās Ventspils Tehnikumā

  12 tūkstoši mācības jau pabeiguši

  Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

  ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās meistarklasē

  0

  met
  meistarklase4junijs

  2019. gada 4.jūnijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas telpās notika meistarklase programmas “Tūrisma pakalpojumi”, “Viesmīlības pakalpojumi” un “Inženiermehānika” 1.kursu audzēkņiem, kuru vadīja publiskās runas trenere Edīte Irbe.

  Meistarklase notika nelielā grupā, kuras laikā jaunieši apguva teoriju par runas kultūru un praktizēja prasmi uzstāties. Meistarklase notika ar mērķi, lai uzlabotu savas prezentēšanas prasmes, argumentēti atbildētu uz jautājumiem un pilnveidotu jauniešu runas kultūru. Šīs prasmes jauniešu izvēlētās profesijas apguvē ir ļoti nozīmīgas. Tās nemitīgi trenējot un pilnveidojot, var daudz ātrāk un veiksmīgāk veidot savu darba karjeru.

  Jaunieši bija ļoti apmierināti. Meistarklases laikā pasniedzēja likta arī nedaudz mulst, jo lika izkāpt no savas komforta zonas un pārvarēt stresu, publiski uzstājoties, kaut vai tikai savā draugu lokā. Jauniešiem tas ir pirmais solis uz savas vērtības apzināšanos un sevis pilnveidošanu.

  Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

  Lasīt vairāk »