Jaunumi

Ventspils Tehnikuma pedagogs piedalījās vācu valodas skolotāju seminārā Lībekā

0

Capture

No 2017. gada 26.novembra līdz 2. decembrim Ventspils Tehnikuma vācu valodas skolotāja Žanna Blaževiča piedalījās vācu valodas seminārā Lībekā (Vācijā), kuru organizēja Vācu ārzemju biedrība. Seminārā piedalījās 12 skolotāji no Latvijas, Dānijas, Polijas un Igaunijas. Semināra laikā bija iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm vācu valodā un vācu literatūrā, notika diskusijas par Vācijas izglītības sistēmu un Vācijas politisko situācija šajā brīdī. Semināra dalībnieki apmeklēja vienu no Lībekas ģimnāzijām un vēroja dažādas stundas. Viena no nodarbības tēmām bija ,,Leksika, kas saistīta ar datoriem un smartfoniem’’. Semināra laikā notika praktiskas nodarbības, – kā var interneta tiklos izstrādāt dažādas tēmas, kuras var ar laiku papildināt un izmatot mācību stundās.

Semināra dalībniekiem no dažādām valstīm bija iespēja izbaudīt Ziemassvētku gaisotni gan Lībekā, gan Hamburgā.

Semināra laikā iegūtās radošās idejas un metodiskie materiāli tiks veiksmīgi un radoši izmantoti mācību procesā Ventspils Tehnikumā.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā tika organizēts pasākums “Lībiešu kulinārais mantojums”

0

libietis

2017. gada 5.decembrī, mūsu skola, Ventspils novada domes īstenotā projekta pasākuma “Lībiešu kulinārais mantojums” ietvaros, uzņēma viesus no tuvējiem novadiem, kuri iepazinās gan ar Ventspils Tehnikumu un tā piedāvātajām profesionālās izglītības iespējām, gan klausījās stāstījumu par lībiešu kulināro mantojumu. Viesi iedziļinājās ēdienu kalkulācijas pamatprincipu gudrībās, kā arī piedalījās meistarklasē “Lībiešu virtuve”, kur paši piedalījās ēdienu gatavošanā.

Lasīt vairāk »

Sāksies uzņemšana “Jauniešu garantijas” profesionālās izglītības programmās

0

2017. gada 11. decembrī sāksies uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Metālapstrāde”, kurās gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju.

Izglītojamos uzņemsim studiju programmās “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Pavārs” un “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Rokas lokmetinātājs (MMA), Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

Lai pieteiktos mācībām jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Piedāvātās iespējas var izmantot arī tie, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, vecumā no 17 līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu ar mācībām. Pieteikties mācībām aicināti arī vakarskolu audzēkņi un jaunieši, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās augstskolās, kā arī jaunās māmiņas.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver 14 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.

“Jauniešu garantija sniedz iespēju sadarbībā ar darba devējiem bez maksas iegūt profesiju. Turklāt to var izdarīt ātri – gada vai pusotra gada laikā, jo jaunieši apgūst tikai profesionālos mācību priekšmetus. Projektu īstenojam kopš 2014.gada, un šobrīd jau gandrīz 6 tūkstoši audzēkņi ir ieguvuši profesiju,” atklāj Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale – Baumane.

Dokumentus Ventspils Tehnikumā var iesniegt no šī gada 11. decembra līdz 2018.gada 23. februārim, mācības sāksies ar 26.februāri. Ar Jauniešu garantijas priekšrocībām, uzņemšanas noteikumiem un iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties izglītības iestādes mājas lapā saitē: http://www.pikc.lv/lv/aktualitates/jauniesu-garantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

jg

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma piederības zīmes saņēma nākamie absolventi

0

IMG_20171130_163525_938

2017. gada 24. novembrī Ventspils Tehnikumā norisinājās 4. kursu Žetonu vakars. Kopumā ar skolu “saderinājās” vairāk kā 120 audzēkņi, saņemot gredzenus kā simbolisku piederību skolai. Jaunieši bija sagatavojuši atmiņu video un prezentācijas par aizvadītiem gadiem skolā. Pateicās skolotājiem un saviem grupas audzinātājiem.

Pēc svinīgā pasākuma visi laidās deju solī skolas ballē. Tagad jaunieši gatavojas kvalifikācijas eksāmenam savās izvēlētās profesijās un pēc Jaunā gada dosies kvalifikācijas praksēs.

Lai jauniešiem izdodas!

Lasīt vairāk »

Dienesta viesnīca “Venta” otrā labākā jauniešu mītne Ventspilī

0

IMG_20171202_084551_099

2017. gada 30.novembrī, Livonijas ordeņa pilī apbalvoja konkursa “Labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2017″ uzvarētājus.

Mūsu skolas dienesta viesnīca “Venta” kategorijā “Hosteļi un jauniešu mītnes” ieguva 2. vietu.

Paldies Ventspils pašvaldībai par novērtējumu un atzinību.

Lasīt vairāk »

Ventspilī tiek organizēts Kurzemes trīs bumbu turnīrs

0

Capture
IMG-20171128-WA0000

2017. gada 30. novembrī no plkst. 11.00 Olimpiskā centra „Ventspils” sporta hallē tiks organizētas vienas dienas atklātās sacensības Kurzemes reģiona profesionālās izglītības iestāžu basketbola, volejbola un tautas bumbas komandām, kas tiek rīkotas ar valsts atbalstu sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi.

Paredzams, ka basketbola komandu veidos zēni, volejbola komandu – zēni un meitenes, bet tautas bumbas komandu – meitenes. Dalībnieki ir vidusskolas grupas zēni un meitenes (1998. līdz 2001.gadā dzimušie), un dalība sacensībās ir bez maksas.

Sacensībās piedalīsies četras komandas – Ventspils Tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums un Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, kura tika uzaicināta pievienoties profesionālo skolu komandām, jo izcīnīja 1. vietu “Ventspils un Ventspils novada 3 bumbu sacensībās”.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās Vācu valodas olimpiādē

0

2017. gada 22. novembrī notika pilsētas un novada vācu valodas olimpiāde 10.-12. klasēm, kurā piedalījās skolēni no Ventspils Tehnikuma, Ventspils 1. Valsts ģimnāzijas, 4. vidusskolas, 2. vidusskolas un Ugāles vidusskolas.

Apsveicam mūsējos – Elektronikas tehniķa specialitātes 2. kursa izglītojamo Mareku Robaldu ar iegūto 2. vietu un Mašīnbūves tehniķa specialitātes 3. kursa izglītojamo Askoldu Sildedzi ar iegūto 3. vietu.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma direktores vietniece stažējās Somijā Erasmus+ projekta ietvaros

0

IMG-20171121-WA0001

Laikā no 2017. gada 12. novembra līdz 17. novembrim Ventspils Tehnikuma direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos Ineta Burceva piedalījās Somijas Erasmus+ nacionālās aģentūras organizētā Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumā (TCA) – mācību vizīte “Strengthening the competence-based approach – Flexible learning paths and recognition of competences” Helsinkos un Tampere/Kerava, Somijā.

Mācību vizītes mērķis bija veicināt pieredzes un labas prakses apmaiņu profesionālās izglītības jomā. Vizītes laikā varēja iepazīties uz kompetencēm balstītās mācību pieejas un ECVET ieviešanas pieredzi, kā arī individuālās mācību iespējas un daudzveidīgās mācību vides pieeju profesionālajā izglītībā Somijā. Mācību vizītes laikā tika apmeklētas profesionālās izglītības iestādes un bija iespēja dalīties savstarpējā pieredzē ar dalībniekiem no citām Eiropas valstīm.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā karjeras atbalstam

0

logo-karjera

Ventspils Tehnikums novembra sākumā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūra par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenos no 2017. gada 1. novembra līdz 2020.gada 30.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Ventspils Tehnikumā projekta ietvaros paredzēta karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana, kā arī sadarbības pilnveidošana ar augstākās izglītības iestādēm, daba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Jau šajā mācību gadā tiek plānota Ventspils Tehnikuma audzēkņu vairāku starptautisku un nacionālu izstāžu apmeklējums, piemēram, starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “TECH INDUSTRY 2017”, starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “BALTTOUR 2018”, izstāde “Skola 2018”, izstāde “Māja I 2018”, izstāde AUTO MEHĀNIKA 2018.

Lai iepazīstinātu Ventspils Tehnikuma audzēkņus ar izvēlētās profesijas un nozares jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu, regulāri tiks organizētas meistarklases un semināri komerczinību, mašīnbūves un autotransporta, enerģētika un elektronikas, metālapstrādes (būvniecības un kokapstrādes), informāciju tehnoloģiju un arī ēdināšanas jomās. Meistarklasēs audzēkņiem būs iespēja mācīties no sava aroda profesionāļiem, kā arī tiks izvērsta diskusija par savu līdzšinējo pieredzi un skatījumu uz nozarē notiekošo.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās angļu – latviešu valodas viktorīnā

0

IMG_20171115_134300_582

2017. gada 15. novembrī mūsu skolā notika angļu – latviešu valodu viktorīna, tēma A. Konan-Doils “Baskervilu suns”.

Piedalījās audzēkņi no Ventspils Tehnikuma, kopumā izveidojot 11 komandas.

Viktorīnas rezultātā:
1. vieta: DT2016 58 punkti no 77 punktiem
2. vieta: E/ET2016 56 punkti no 77 punktiem
3. vieta: ĒPS2016 55 punkti no 77 punktiem

Organizēja angļu valodas skolotāja O.Kukīte, paldies skolotājām I.Eglītei, V.Gašenko, I.Grīnvaldei, I.Ritumai, I.Leinbergai un dalībniekiem.

Lasīt vairāk »