Jaunumi

Ventspils Tehnikums iesaistās vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

0

esf
Attels_pie_VIAA_preses_relizes

2017. gada 5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes.

Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota pieaugušo izglītība

“Mūsu valstī ir prasmīgi, gudri un čakli cilvēki, bet viņu prasmes reizēm ir apstājušās formālās izglītības robežās. Man ir patiess prieks, ka valsts var piedāvāt mūsu cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas rada iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, labklājību. Mūsdienās profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc iegūtās prasmes un zināšanas ir jātiecas papildināt. Iegūtais sertifikāts, ja tas netiek atjaunināts, ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi uzskata par speciālistu, nezina – ko viņš nezina. Kādreiz pienāks arī situācija, kad formāli iegūtajām kvalifikācijām vairs nebūs tik lielas nozīmes, jo prasmes ik pa laikam ir jāatjauno. Līdzīgi kā antivīrusa programma tā ik pa laikam ir jāatjauno,” preses konferencē norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

“Vispirms vēlos uzsvērt, ka Latvija ir kļuvusi par globālās ekonomikas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka parādās milzīgs konflikts starp darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Apmēram 40% uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv būtiskas problēmas nokomplektēt darbinieku sastāvu. Tas visvairāk ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, bet iemeslu, ka šiem cilvēkiem nav darba tirgū nepieciešamo prasmju un iemaņu. Tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas profesijas, nepieciešamas jaunas zināšanas, pirms padsmit gadiem iegūta izglītība un profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo izglītības programma noteiktajās specialitātēs ir lielisks veids, kā varam mazināt kritiski trūkstošo darbaspēku ekonomikai svarīgās nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila iespēja Latvijas iedzīvotājiem apgūstot jaunas prasmes virzīties uz jaunu, labi apmaksātu darbu,” piebilst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Ar šo projektu valsts pirmo reizi pievēršas nodarbināto pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kas līdz šim bija pieejama tikai bezdarbniekiem. Plānots, ka valsts, darba devēju un pašvaldību ciešā sadarbība mācību piedāvājuma nodrošināšanā radīs pamatu ilgtspējīgas pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas izveidē, kas varētu turpināt pastāvēt arī pēc ES fondu atbalsta beigām. Savukārt katram strādājošajam šī ir unikāla iespēja uzlabot savu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū,” pasākumā akcentēja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Darba devējiem trūkst darba roku

Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs – būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais.

Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši ciešā sadarbībā ar nozares darba devējiem, kas apvienojušies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Nozaru ekspertu padomēs.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt – par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū:

būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums

IKT, elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums

kokapstrādes specialitātēs – aptuveni 700 speciālistu iztrūkums

metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – aptuveni 7200 speciālistu iztrūkums

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūkstošiem jeb aptuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos gados turpinās sarukt mazkvalificētā darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars ar pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.

21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes

 • Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Mehatronika (Mehatronisku sistēmu tehniķis)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Mehatronisku sistēmu tehniķis
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 960
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 148.50

 • Riepu balansēšana un diagnostika
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 32
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.40

 • Rasēšanas pamati
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Būvniecība
  Programmas stundu skaits: 120
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

 • Automobiļu kondicionieru sistēmas uzbūve, darbība un apkope
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Mājas lapu veidošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 60
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27.00

 • HTML5 programmēšana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

  Pieteikties izvēlētai izglītībais programai var, personīgi ierodoties Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, 222.kabinetā, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »
 • Ventspils Tehnikuma volejbola komanda uzvar pilsētas skolu sacensībās

  0

  IMG-20171013-WA0003

  2017. gada 12.oktobrī, Olimpiskajā centrā “Ventspils” norisinājās Ventspils pilsētas vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sacensības volejbolā. Uzvaru sacensībās svinēja Ventspils Tehnikuma volejbola komanda, kura ieguva tiesības pārstāvēt Ventspils pilsētu LJSF sacensību finālā Koknesē 3.novembrī.

  Kopumā sacensībās piedalījās 4. vidusskola, 3. vidusskola, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija un Ventspils Tehnikums. Komandas bija jauktās – uz laukuma varēja atrasties 4 zēni un 2 meitenes.

  Ventspils Tehnikums visas skolas pārspēja ar rezultātu 2:0, tādējādi ierindojoties šī turnīra 1.vietā. Ventspils Valsts 1.ģimnāzija ierindojās 2.vietā, bet 3.vietā Ventspils 4.vidusskola. Savukārt Ventspils 3.vidusskolai nācās samierināties ar 4.vietu.

  Ventspils Tehnikuma skolas komandu pārstāvēja Rets Baumanis, Endijs Skolmeistars, Roberts Larionovs, Nauris Blaubergs, Jānis Blumbergs, Olīvija Ceļapītere, Jolanta Konstantinoviča un Liāna Deisa. Komandas treneris Edgars Zviedrāns.

  Apsveicam komandu un vēlam veiksmi LJSF sacensībās Koknesē, pārstāvot Ventspili.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikumā Dzejas dienu ietvaros atklāja Dzejas ielu

  0

  IMG_6617

  2017. gada 26.septembrī, ar svinīgu pasākumu Ventspils Tehnikumā tika atzīmētas Dzejas dienas, kuras ietvaros tika atklāta “Dzejas iela”.

  Skolas pasākumu veidoja teātra studija, kuras dalībnieki bija sagatavojuši dažādu Latvijas dzejnieku darbus, tos nolasot nelielā izrādē, kas mijās ar skolas ansambļa dziesmām. Arī dziesmu repertuārs bija izvēlēts ar Latvijas dzejnieku darbiem, kas īpaši tuvs likās pašiem ansambļa dalībniekiem.

  Savukārt skolas audzēkņi uz īpašām lapām bija uzrakstījuši savas grupas mīļāko dzejoli, kā arī vizuāli to papildinājuši ar zīmējumiem un dabas veltēm. Vairāki no šiem darbiem tika arī nolasīti, paskaidrojot, kāpēc tieši šis darbs tika izvēlēts “Dzejas ielas” izveidošanai.

  Pasākuma noslēgumā skolnieki devās uz skolas gaiteni, kur savus darbus izkārtoja, izveidojot “Dzejas ielu”. Darbi būs apskatāmi vēl visu oktobra mēnesi. Esiet laipni aicināti paviesoties mūsu skolas “Dzejas ielā”.

  Lasīt vairāk »

  Izvirzi savu kandidatūru Ventspils Tehnikuma skolēnu prezidenta amatam

  0

  Komentāros iespējams ierakstīt savu kandidatūru Ventspils Tehnikuma skolēnu prezidenta amatam.

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma futbola turnīrā uzvar komanda “FK PIF”

  0

  IMG-20170926-WA0008

  2017. gada 25.septembrī, Pārventas sporta centrā norisinājās Ventspils Tehnikuma skolas futbola turnīrs. Kopumā tika izveidotas 6 komandas, kuras tika sadalītas 2.grupās. Par 1.- 2.vietu spēlēja komandas, kuras grupā ierindojās 1. vietā, par 3.-4. vietu spēlēja komandas, kuras grupā ierindojās 2. vietā, bet par 5. – 6. vietu spēlēja komandas, kuras grupā ierindojās 3. vietā. 1.vietu turnīrā izcīnīja komanda “FK PIF”, kuri tikai ar soda sitieniem papildlaikā uzvarēja komandu “Svaigie rieksti”. Spēles gala rezultāts 4:2, bet pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 0:0. 3. vietā ierindojās komanda “EPSK”, kura pārspēja “MT_17 un citi” komandu ar rezultātu 3:0. 5. vietā “Mehas” komandu, uzvarot “Vasja Kompjuter” futbolistus ar rezultātu 4:0

  Komandu satāvi: 1.v. Aleksejs Keisels, Dimitrijs Rogačovs, Deniss Golovins, Daniels Mihailovs, Andrejs Lukaševičs, Romāns Kubrenkovs. 2.v. Deniss Grundmanis, Kristers Pšeņicins, Toms Bergmanis, Niks Vestfāls, Ģirts Vaskops, Ņikita Agāpovs, Toms Melderis. 3.v. Aleksis Rozenbergs, Kristers Kirilovs, Roberts Šteinblūms, Emīls Vēbers, Kristers Brensons.

  Paldies komandām un skolotājiem par piedalīšanos turnīrā un tā organizēšanu.

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma audzēkņiem tika organizēta mācībstunda “Dzīvei gatavs”

  0

  IMG-20170926-WA0031

  2017. gada 26.septembrī, Ventspils Tehnikuma ekonomikas stundā notika praktiskā mācībstunda “Dzīvei gatavs”, ko organizēja Ventspils Tehnikums sadarbība ar Swedbanku.
  Mācībstundas “Dzīvei gatavs” skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīsta 21. gadsimta kompetences, kā, piemēram, finanses, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā.

  IMG-20170926-WA0038

  Stundas plānā bija dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīzi. Stundu plāni ir izstrādāti kopā ar “Iespējamās misijas” skolotājiem.
  Šajās stundās Swedbank nestāsta par saviem pakalpojumiem un neslēdz līgumus.

  Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidros – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

  Semināru vadīja Līga Dadeika. Kā atzina ekonomikas skolotāja Solvita Ērciņa, tad skolnieki ļoti aktīvi piedalījās šajā mācībstundā un bija ieinteresēti par seminārā piedāvāto tēmu.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās starptautiskajā Olimpiskajā dienā

  0

  IMG_6153

  2017. gada 22. septembrī, Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā Ventspils Tehnikuma audzēkņi kopā ar saviem sporta skolotājiem piedalījās Olimpiskajā dienā, kas aizsākās ar rīta vingrošanu.

  Rīta vingrošanas kompleksu mūsu skolas audzēkņi sporta stundās bija jau apguvuši, tāpēc tos izpildīt precīzi nevienam neradās grūtības.

  Ventspils pilsētā kopumā piedalījās vairāk kā 4500 pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu bērni un Ventspils Tehnikuma audzēkņi.

  Tāpat Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā rīta vingrošanā piedalījās Ventspils pilsētas pašvaldības vadība, Latvijas Olimpiskās komitejas un Olimpiskā centra „Ventspils” pārstāvji, kā arī daudzi Olimpisko spēļu dalībnieki Maskavas Olimpisko spēļu čempions Dainis Kūla, svarcēlāji Artūrs Plēsnieks, Rebeka Koha, airētājs Uģis Lasmanis, soļotājs Arnis Rumbenieks, treneri Māris Grīva, Eduards Andruškēvičs un Viktors Ščerbatihs.
  IMG_6170

  Pasākums organizēts ES projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” ietvaros!

  „Olimpiskā diena 2017” šogad ir “Eiropas Sporta nedēļas” sastāvdaļa. “Eiropas Sporta nedēļas” mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs.

  Skatīt fotogaleriju

  “Eiropas Sporta nedēļa” Latvijā un Ventspilī notiek no 23. līdz 30.septembrim. Par to, kā tajā iesaistīties ikvienam neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, var uzzināt: www.beactivelatvia.lv vai www.ventspils.lv portālā.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Pirmajā basketlonā Ventspils Tehnikumam izcīnītas divas 2. vietas

  0

  IMG_6280

  2017. gada 22.septembrī, Olimpiskā centra “Ventspils” vieglatlētikas manēžā piedalījāmies pavisam jaunajā sporta veidā – basketlons. Šo sporta veidu bija izdomājuši Basketbola klubs “Ventspils”, un par pirmajiem šī sporta veida sacensību dalībniekiem kļuva paši basketbolisti un Ventspils skolēni. Vidusskolu konkurencē gan meiteņu, gan zēnu skrējienos izcīnījām 2. vietas.

  Mūsu skolas meiteņu komandu veidoja Annija Koponāne, Ieva Kinstlere, Jolanta Konstantinoviča un Daniella Varakasina. Savukārt puišu komandu veidoja Rets Baumanis, Niklāvs Liģeiķis, Deniss Punkstiņš un Rihards Dipners. Skolotāja Ivita Zaķe.
  IMG_6344

  Abas mūsu komandas bija izveicīgas skriešanas disciplīnā un distanci veica ļoti ātri, tomēr mazliet pievīla soda metieni, liekot dažiem mūsu komandas biedriem skriet soda apli, samazinot cerības uzvarēt. Meiteņu konkurencē uzvarēja Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, bet zēniem uzvaras laurus plūca Ventspils 4.vidusskola.

  Basketlons ir sporta veids, kurā apvienots skriešanas disciplīna ar basketbola elementu – soda metieniem. Komandu veido 4 dalībnieki, zēni un meitenes startē atsevišķi. Dalībnieki veic 150 m skrējiena distanci, pēc tās met 5 precīzus soda metienus, kurus jāgūst 10 izmestos metienos. Ja netiek veikti precīzi 5 soda metieni, tad jāskrien soda apļi. Tie būs jāveic tik daudz, cik pietrūka līdz 5 precīziem soda metieniem. Soda apļa garums ir 20 metri.

  Skatīt fotogaleriju

  Izsakām pateicību Basketbola klubam “Ventspils” par organizēto pasākumu un interesantajām sacensībām, novēlam veiksmi jaunajā sezonā.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Mūžībā aizgājis Ventspils Tehnikuma skolotājs Jānis Zelčs

  0

  janis_z

  2017. gada 8.septembrī pēc smagas slimības mūžībā aizgāja ilggadējais Ventspils Tehnikuma skolotājs Jānis Zelčs. Šajā skolā viņš nostrādāja 20 gadus par ekonomikas skolotāju.

  Par skolotāju ar lielo burtu. To var apgalvot ikviens Ventspils Tehnikuma kolēģis, kuram ir nācies (vairāk vai mazāk) strādāt kopā ar šo brīnišķīgo cilvēku vai jaunietis, kurš ir smēlies zināšanas ekonomikā vai vienkāršās dzīves gudrībās. Būdams pēc savas sūtības talantīgs pedagogs, viņš allaž uzsvēra izglītības vērtību un saglabāja nemainīgu ticību jauniešiem, viņu varēšanai, tam tika veltīts darbs- no sirds.Tagad jau vairs tikai mīļas un siltas atmiņas virmo Tehnikumā.

  Nav…nav vairs Jāņa, kurš ar savu klātbūtni, ar savu pozitīvo attieksmi un patieso sirdssiltumu spēja uzmundrināt un saglabāt sirdsmieru. Mums visiem pietrūks viņa gaišā smaida un labsirdīgā humora.

  Tuviniekiem tas ir zaudējums, pie kura nekad nepierod un kuru nekad neaizmirst. Mums prātā un sirdī Jānis paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīgs, saprotošs, uzticams kolēģis.

  Vārdi,ko viņš ir teicis, darbi, ko viņš ir veicis, dvēsele, ko viņš ir sevī nesis,- dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās…

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma skolas kori vada mūziķis Andris Ērglis

  0

  Jaunajā mācību gadā Ventspils Tehnikuma interešu izglītības ietvaros skolas kori vada mūziķis Andris Ērglis.

  Andrim Ērglim un Ventspils Tehnikumam ir izveidojusies ilglaicīga sadarbība. Līdz šim Latvijā populārais mūziķis ir uzstājies vairākos skolas pasākumos, tomēr jau no jaunā mācību gada veido jaukto skolas kori, kurā iesaistās audzēkņi un arī pedagogi.

  Andris Ērglis ir dzimis Aizputē. Absolvējis Emīla Melngaiļa Liepājas Mūzikas koledžu, kurā apguvis sitamo instrumentu specialitāti. Ērglis trīs gadus ir spēlējis Liepājas Simfoniskajā orķestrī.

  Par vienu no populārākajiem latviešu dziedātājiem Andris Ērglis kļuva 2007. gada vasarā, kad ieguva 2. vietu starptautiskajā dziesmu konkursā “Jaunais Vilnis”. Pēc šī panākuma strauji palielinājās Andra Ērgļa panākumi. Septembrī tika izdots albums “Ripoja akmens”, bet albuma tituldziesma kļuva par grupas slavenāko dziesmu. Dziesma “Ripoja akmens” uzvarēja 2007. gada Muzikālajā bankā un Latvijas Muzikālajā līgā, sasniedza 1. vietu Latvijas Mūzikas Spicē, kā arī ieguva Gada balvu kā 2007. gada lielākais radio hits.

  Ventspils Tehnikuma interešu izglītības programmas ietvaros skolas audzēkņi var apgūt arī teātra mākslu, darboties tautu deju ansamblī, kā arī iesaistīties sporta aktivitātēs, apgūstot basketbolu, volejbolu, futbolu, frisbiju un florbolu. Tāpat šobrīd tiek strādāts pie jaunas personības pilnveidošanas koncepcijas “ES”, kurā jaunieši varēs apgūt runas un kustības kultūru, pilnveidot savas prasmes rokdarbos, piedalīties diskusiju klubā, izprasts un pilnveidot savu personību, kā arī apgūt citas prasmes un iemaņas. Skolā aktīvi darbojas ar skolēnu pašpārvalde.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »