Jaunumi

Ventspils Tehnikums iesaistās starptautiskā projektā reģionālās nodarbinātības veicināšanai

0

interriga

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (Ventspils Tehnikums) aktīvi turpina darboties starptautiskā projektā Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills).

Ventspils Tehnikums 2018. gada 11. jūnijā noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu. Projekta vadošais partneris ir Ventspils Tehnikums, kas sadarbībā ar Paņevežas Profesionālās izglītības centru (Panevėžio profesinio rengimo centras) un Reģionālo inovāciju menedžmenta centru (Regioninis Inovacijų Vadybos Centras) divu gadu garumā sadarbosies ar mērķi palīdzēt nodarbinātiem konkrētā reģiona pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot to sociālās prasmes un profesionālās zināšanas un iemaņas.

Projekta uzdevumi ir veicināt nodarbinātību un motivēt izglītojamos apgūt prasmes, kas būs tiem noderīgas karjeras veidošanā, kā arī pilnveidot profesionālajiem panākumiem nepieciešamās iemaņas. Pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem un labāko pasaules mēroga praksi, projekta ietvaros tiks izstrādās četras izglītības programmas:

1) Programma „Darba prasmes“ ietvers pašorganizācijas prasmes, pašnovērtēšanu, darbu komandā, atsauksmju sniegšanu un uzklausīšanu, līderības prasmes, lietišķās saskarsmes prasmes, pārrunu un pārliecināšanas prasmes darbā, kritiskās domāšanas, ar darbu saistītu problēmu risināšanas prasmes, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības uzsākšanas prasmes (mācības 130 stundu apjomā).

2) Programma „Viesmīlības un ēdināšanas principi“ (ēdināšanas pakalpojumu nozare) ietvers klientu apkalpošanas principus viesmīlības, atpūtas un ceļojumu organizēšanas, tūrisma nozarē, pārtikas drošība ēdināšanas nozarē, ēdienu pasniegšanu (apkalpošana pie galdiņiem), un alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu pasniegšanu (mācības 160 stundu apjomā).

3) Programma „Pārtikas drošība ēdināšanas jomā“ sniegs pamatzināšanas, prasmes un izpratni, lai rīkotos droši saskarē ar pārtikas produktiem ēdināšanas un viesmīlības nozarē (mācības 40 stundu apjomā).

4) Programmā „Skaistumkopšana“ tiks apgūtas vaksācijas, sejas kopšanas un masāža, grima un ķermeņa apgleznošanas, kā arī manikīra un pedikīra prasmes, skropstu pieaudzēšana un uzacu kopšana (mācības 263 stundu apjomā).

Šīs programmas tiks ieviestas, iesaistot to apguvē kopumā vismaz 100 izglītojamos – 60 no Latvijas un 40 no Lietuvas.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. maijam. Tā kopējais finansējums ir EUR 221 490.30, t.sk. EUR 188 266,75 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (85%) un 33 223,55 nacionālais līdzfinansējums (15%).

Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 115 072.50, no tiem 97 811.62 ERAF līdzfinansējums un EUR 17 260,88 nacionālais līdzfinansējums.

Projekta kontakpersona ir Ventspils Tehnikuma Projektu nodaļas vadītāja Egita Udodova. Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv , kā arī Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības mājas lapā www.latlit.eu

Informāciju sagatavoja:
Egita Udodova
Projektu nodaļas vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Simtgades stipendiju saņem Ventspils Tehnikuma absolvents Toms Bergmanis

0

VT-izlaidums-011

Katras Latvijas vidējās un profesionālās izglītības iestādes vienas izlaiduma klases spožākais absolvents šogad saņēma 500 eiro stipendiju. Ventspils Tehnikuma izlaidumā “Simtgades loterijas” stipendiju saņēma absolvents un jaunais elektrotehniķis Toms Bergmanis.

Latvijas simtgades gadā Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto īsteno kopēju projektu – Simtgades loteriju, kurā daļa peļņas tiek dāvināta Latvijas spožākajiem absolventiem. 500 eiro lielo stipendiju saņēma arī Ventspils Tehnikuma absolvents Toms Bergmanis, kurš ieguvis elektrotehniķa kvalifikāciju.

Ventspils Tehnikuma izglītojamais Toms Bergmanis kopš 2014.gada ir apguvis “Elektrotehniķa” profesiju. Jaunietis visus četrus gadus mācījās tikai uz labām un teicamām atzīmēm. Vidējais galīgais vērtējums Tomam bija 8.79 balles. Labi un teicami vērtējumi bija ne tikai profesionālos priekšmetos, bet arī apgūstot vispārējās vidējas izglītības priekšmetus, kur Valsts centralizētie eksāmeni bija nokārtoti labā līmenī.

Toms ir komunikabls un uz sadarbību vērsts jaunietis, atvērts jaunām un radošām idejām. Ar savu pozitīvo tēlu un attieksmi pret mācību darbu un līdzcilvēkiem viņš motivēja arī pārējos skolas jauniešus aktīvi iesaistīties aktivitātēs.

Savu profesionālo kompetenci Toms ir stiprinājis un pierādījis piedaloties Latvijas un starptautiskos profesionālos konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

Toms izmantoja visas piedāvātās iespējas papildināt savas zināšanas starptautiskā līmenī, piedaloties Erasmus + un Lat Lit projektu aktivitātēs.
Ārpus mācību darba Toms aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs , trenējoties futbolā un frisbijā, iesaistījās un centās iesaistīt pārējos Ventspils Tehnikuma izglītojamos skolas karjeras un profesionālās izglītības popularizēšanas. Toms sevi pilnveido mākslinieciskā pašdarbība – spēlē ģitāru un dejo tautiskās dejās.
Ventspils Tehnikums lepojas ar Tomu Bergmani un izvirzīja viņu Latvijas simtgades stipendijas saņemšanai.

Toms Bergmanis saņēma arī Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstu. Vēl šādu atzinību saņēma arī automehāniķe Sintija Mūrniece un Regnārs Krastiņš, kurš ieguvis elektrotehniķa kvalifikāciju.

Ventspils Tehnikumu šogad absolvēja 141 jaunais speciālists 9 dažādās profesijās. Šobrīd turpinās jauno audzēkņu uzņemšana, kur profesiju varēs iegūt 14 dažādās kvalifikācijās gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas absolvēšanas.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma 2018./2019. mācību gada uzņemšana

0

Ventspils Tehnikums 2018./2019. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās valsts budžeta grupās

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Iegūstamā izglītība Finansējuma veids
Restorāna pavārs Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā
Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums Eiropas Sociālā fonda padarītais projektā karjeras atbalstam

0

logo_karjerai_esf

Ventspils Tehnikumā jau no 2017.gada novembra sākuma tiek īstenoti pasākumi, kas saistīti ar noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros 2017./2018. mācību gada laikā Ventspils Tehnikumā pavisam kopā notikuši 25 karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Tehnikuma audzēkņi ir apmeklējuši 6 izstādes – starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu un jauno tehnoloģiju izstādi “TECH INDUSTRY 2017”, starptautisko tūrisma izstādi – gadatirgus “BALTTOUR 2018”, izstādi “Skola 2018”, “Māja I 2018” un izstādi “Auto Mehānika 2018”.

Lai iepazīstinātu Ventspils Tehnikuma audzēkņus ar izvēlētās profesijas un nozares jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu, regulāri tikušas organizētas meistarklases un semināri visu programmu un kursu audzēkņiem. Meistarklasēs audzēkņiem tika dota iespēja mācīties no sava aroda profesionāļiem, kur jauniešiem sniedza iespēju pašiem praktiski darboties un izmēģināt jauniegūtās zināšanas. Meistarklasēs pieaicinātie profesionāļi jauniešus ne tikai iepazīstināja ar nozarē notiekošajiem procesiem, bet arī pastāstīja par savas dzīves pieredzi, karjeras izaugsmi un par nepieciešamajām prasmēm un iemaņā, kādām jāpiemīt jaunajiem darba ņēmējiem. Meistarklases notikušas komerczinību, mašīnbūves un autotransporta, enerģētikas un elektronikas, metālapstrādes, informāciju tehnoloģiju, viesnīcu un ēdināšanas jomās. Ļoti interesantas izvērtās tādas meistarklases kā “Es – Metālapstrādes meistars” un “Es – Datorsistēmu meistars”. Jauniešiem noderīgas un dzīvē pielietojamas zināšanas un iemaņas apguva runas un publiskās uzstāšanās nodarbībās ar nosaukumu “Dzīve ir kā teātris”, kā paši jaunieši atzīst – šīs bija visemocionālākā pieredze, jo bija jāpārvar kautrīgums un jāiziet no savas komforta zonas, lai sevi pilnveidotu.

Tā pat projekta ietvaros notikuši 6 semināri, kur sabiedrībā zināmi cilvēki dalījās stāstos par savu dzīvi, par pieredzi un nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai mudinātu jauniešu mācīties cītīgāk, tiekties augstāk pa karjeras kāpnēm un sasniegt vairāk. Visapmeklētākā pasākuma gods piešķirams hip-hop mūziķa Arvja Reika semināram, kurā jaunieši tika iedvesmoti ar stāstiem par to, kā no vaļasprieka var izveidot labi pelnošu biznesu.

Mācību gadam noslēdzoties, programmu “Inženierkomunikācijas” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” jauniešiem bija iespēja doties mācību ekskursijā gan uz Liepāju, gan Rīgu. Mācību ekskursijā jaunieši devās ar mērķi iepazīt inovācijas profesijā un tikties ar potenciālajiem darba devējiem, lai intervētu tā pārstāvjus un iepazītos ar darba vides daudzveidību.

Kā atzīst skolas vadība un aptaujātie pedagogi, šāds projekts ir milzu atbalsts un papildinājums profesionālās izglītības programmas apgūšanai. Ne vienmēr Tehnikuma resursi spēj sniegt šādu atbalstu un projekts ir lieliska iespēja paplašināt audzēkņu redzes loku karjeras attīstības atbalsta ietvaros.

Projektu nodaļas kolektīvs saka lielu paldies visiem projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” iesaistītajiem pedagogiem par ieguldīto darbu projekta realizācijā un par ieinteresētību Tehnikuma jauniešiem sniegt vairāk! Pirmais gads projektā bijis situācijas apzināšanas un pieredzes uzkrāšanas laiks gan plānošanā, gan organizēšanā. Tādēļ arī turpmāko laiku līdz 2020.gada 30.decembrim, kad noslēgsies projekts, ceram uz Tehnikuma lielās komandas atbalstu un atsaucību jaunu ideju radīšanā un realizēšanā!

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma absolventiem 22. jūnijā notiks izlaidums

0

2018. gada 22. jūnijā, plkst. 16:00 teātra namā “Jūras vārti” Ventspils Tehnikuma audzēkņi saņems izglītības dokumentus par iegūto profesionālo izglītību. Šajā mācību gadā Ventspils Tehnikumu absolvēs 141 jaunais speciālists, kuri būs kvalificējušies 9 dažādās profesijās.

Visvairāk absolventu būs automehānikā un viesnīcu pakalpojumu komercdarbībā, kur katrā izglītības dokumentus saņems 23 jaunie speciālisti. Vēl profesionālās izglītības diplomus saņems arī jaunie elektrotehniķi, datorsistēmu tehniķi, mašīnbūves tehniķi, inženierkomunikāciju tehniķi, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti uz pasažieru kuģiem, kā arī Viesnīcu pakalpojumu speciālisti.

Izglītības dokumentu saņems arī 16 Eiropas Savienības fondu darbības programmas Jauniešu garantijas izglītojamie, kuri ieguvuši kvalifikāciju – kuģa pavārs.

Tehnikums ir vecākā skola Ventspilī, un tā dibināta 1906. gadā kā tirdzniecības skola, un ir mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām un kvalitāti balstīta sākotnējās profesionālās izglītības un tālākizglītības iestāde, kā arī profesionālās izglītības metodiskais centrs. Ventspils Tehnikums nodrošina Kurzemes reģiona tautsaimniecības vajadzībām atbilstoši kvalificēta un Eiropas Savienības kopējā darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu vairākās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Mašīnbūves specialitātes audzēkņi iedvesmojas mācību ekskursijā

0

jaunais_logo
IMG-20180615-WA0004

2018. gada 14.jūnijā, Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Inženiermehānika”, kvalifikācija “Mašīnbūves tehniķis” 1.kursa audzēkņi ar grupas vadītāju Lieni Valdmani devās mācību ekskursijā uz Rīgu un Engures pagasta Smārdes novadu.

Mācību ekskursijas laikā audzēkņi Rīgā apmeklēja divus uzņēmumus – Rīgas Motormuzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un vienu uzņēmumu Engures novada Smārdes pagastā – SIA “Valgums”, kur, to pārstāvju pavadībā, iepazina savas profesijas inovācijas, izzināja darba vides attīstību un mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz tām, kā arī veidoja izpratni un priekšstatu par darba vides daudzveidību.

Jaunieši izmantoja iespēju un aktīvi uzdeva jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem, piemēram, par konkurējošiem apstākļiem un par karjeras un prakses iespējām uzņēmumā.

Grupas vadītāja uzsvēra, ka diena bija ļoti piepildīta un interesanta, pasākums saliedēja grupu, kā arī deva jaunus, nepieredzētus iespaidus. Un paši Tehnikuma jaunieši atzīst, ka ir vērts iepazīt dažādu uzņēmumu darbību, dzirdēt to vadītāju, īpašnieku un uzņēmēju viedokļus, domas un atziņas, lai izdarītu pareizās izvēles savā turpmākajā profesijas apguves ceļā.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi cītīgi strādāja meistarklasē

0

jaunais_logo
20180618_110359

2018. gada 18.jūnijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs 4.kursu audzēkņiem “Nākotnes vārdā”, lai palīdzētu jauniešiem būt gataviem darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, uzsverot katra paša rīcības sekas uz turpmāko darba karjeru. Veicinot prasmi un motivāciju tiekties uz augstiem rezultātiem. Semināru vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” koučs speciāliste Dace Briede- Zālīte.

Kouča speciālista vadībā tika analizētas situācijas. Sniegta izpratne par emocionālā stāvokļa ietekmi uz darba spējām un noskaņojumu. Skaidroti principi, kā sasniegt iecerēto, kā pareizāk plānot savus mērķus un nākotnes izvēles savas karjeras veidošanai un attīstībai.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »

Pieaugušie veiksmīgi pabeidz mācības un jau steidz uzsākt nākamās

0

jaunais_logo

No 2018. gada janvāra līdz pat šim brīdim Ventspils Tehnikumā notika divu Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu Ventspils Tehnikuma izglītības programmu realizācija strādājošajiem un pašnodarbinātajiem. Neformālo izglītības programmu mājas lapu veidošanā jau š.g. maijā pabeidza septiņi, savukārt jūnijā seši izglītojamie sekmīgi pabeiguši profesionālo tālākizglītības programmu “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, iegūstot otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Pieaugušo izglītības projekts Ventspils Tehnikumā tiks īstenots arī turpmāk. Jūnija beigās mācības Ventspils Tehnikumā uzsāks pieaugušie divās izglītības programmās – neformālajā izglītības programmā “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”, kā arī profesionālajā tālākizglītības programmā “Elektromontieris”. Mācības nodrošina Ventspils Tehnikuma pedagogi un tās notiek tehnikuma telpās darba dienu vakaros.

Nākamā pieteikšanās mācībām tiks uzsākta 2018. gada rudenī – Ventspils Tehnikums plāno paplašināt savu piedāvājumu, dodot iespēju Ventspils un tuvākās apkaimes strādājošajiem un pašnodarbinātajiem apgūt gan neformālās, gan profesionālās pilnveides, gan profesionālās tālākizglītības programmas vairākās nozarēs – elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās; enerģētikā; metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kā arī ēdināšanas pakalpojumos un tūrismā.

Atgādinām, ka mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Mācībām var pieteikties strādājošie vai pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām.

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu Ventspils Tehnikuma mājas lapā http://www.pikc.lv/lv/par-mums/projekti/pieauguso-izglitiba/, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā organizēja semināru “Piens un augļi skolai”

0

piens

2018. gada 14.jūnijā, notika seminārs Kurzemes reģiona skolu un pirmsskolu pedagogiem “Piens un augļi skolai”, kuru organizēja Latvijas Lauksaimniecība akadēmija.

Seminārā klātesošos vairāk kā 40 pedagogus iepazīstināja ar aktuālo informāciju par bērnu un jauniešu veselīga uztura nozīmi, akcentējot arī veselīga ēšanas paradumu veidošanu. Savās zināšanās par bērnu un jauniešu veselīgo uzturu dalījās Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācībspēki, uztura speciālisti un izglītības profesionāļi.

Pasākumu atklāja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore I. Beitāne, kura klātesošiem pastāstīja par uztura nozīmi bērna un jaunieša attīstībā.

Pedagogi piedalījās radošās darbnīcās, kurās tika apskatītas tēmas atbilstošos vecumposmos, sākot no pirmsskolas līdz vidusskolas vecuma audzēkņiem – augļi, dārzeņi un piens – mani draugi, izveido savu ēdienkarti, uztura piramīda – ceļā uz virsotnēm, būt vai nebūt BIO, garšvielu uzvaras gājiens, ēdamās gleznas, ko darīt ar pārpalikumu, mans šķīvis – jo raibāk, jo labāk.

Semināra noslēgumā dalībniekiem bija iespēja degustēt veselīgas maltītes, ko bija sagatavojuši Ventspils Tehnikuma jaunie topošie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti.

Līdzvērtīgi semināri jūnijā notiks 5 Latvijas reģionos. Vairāk informācijas mājas lapā www.piensauglis.lv

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazīst inovācijas mācību ekskursijā

0

logo_karjerai_esf
liga_edin

2018. gada 11.jūnijā, “Ventspils Tehnikums” programmas “Ēdināšanas pakalpojuma speciālists” 2.kursa audzēkņi pedagoģes Līgas Filipovičas vadībā devās mācību ekskursijā uz Liepāju, kur iepazina savas profesijas inovācijas un veidoja izpratni par darba vides daudzveidību.

Mācību ekskursijas laikā audzēkņi Liepājā apmeklēja tādus uzņēmumus kā restorānu “Pastnieku māja” un kafejnīcu “Darbnīca”, kur bija iespēja tikties ar tā pārstāvjiem, intervēt un izzināt jauniešiem interesējošu jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības jomu, konkurējošiem apstākļiem, par karjeras un prakses iespējām uzņēmumā. Un trešais uzņēmums, kuru jaunieši apmeklēja, bija restorāns “Olīve”. Tā pārstāvji demonstrēja darba vidi un procesu atvērta tipa virtuvē, lai sniegtu jauniešiem pilnvērtīgu priekšstatu par to kā norit darba process un kādas papildus karjeras vadības prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, lai ieņemtu amatu šāda tipa uzņēmumā.

Šāda veida mācību ekskursijas sniedz nozīmīgu ieguldījumu Tehnikuma audzēkņu attīstībā un rada priekšstatu par darba vides daudzveidību.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »