Jaunumi

PIKC “Ventspils Tehnikums” uzsāk projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu

0

logo-projektam-viia
bilde1

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) un PIKC “Ventspils Tehnikums” 2018.gada 5.martā CFLA telpās Rīgā, Smilšu ielā 1, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas, Ventspils pilsētas domes, Valsts izglītības un attīstības aģentūras, gan arī nozaru ekspertu padomes pārstāvjiem, svinīgi parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
logo2

PIKC “Ventspils Tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projektā plāno iegādāties mācību aprīkojumu četrās izglītības programmās- IP “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas” mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties mācību aprīkojumu IP “Datorsistēmas” jaunizveidotai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis” un modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu. Tāpat tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”, kā arī metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Projekts tiek īstenots Saules ielā 15, Ventspilī līdz 2019.gada 30. jūnijam.

Kopējās projekta izmaksas – 2 449 254.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 2 081 865.90 eiro un Valsts budžeta finansējums 367 388.10 eiro.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā uzsāks vērienīgu skolas modernizācijas procesu

0

Capture

2018. gada 5.martā, Ventspils Tehnikums parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu, uzsākti projektu par skolas modernizāciju.

Ventspils tehnikums nodrošinās vairāk kā 2 miljonu eiro ES fondu līdzekļu (projekta kopējās attiecināmās izmaksas – ap 2,5 miljoniem eiro) investīcijas dažādos mācību vides modernizēšanas pasākumos – tiks uzlabots mācību aprīkojums metālapstrādes, mehatronikas, elektrotehnikas un datorsistēmu jomā, kā arī izveidotas mācību darbnīcas. Projekta mērķis – tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere svinīgajā uzrunā uzsvēra, ka viņa vēlas izteikt lielu paldies saviem kolēģiem un sadarbības partneriem par aktīvu iesaisti skolas attīstības veicināšanā: “ Tikai tad, kad mums ir visciešākā sadarbība ar darba devējiem, ar nozaru ekspertu padomēm, ar cilvēkiem, kuri ir kompetenti konkrētajās izglītības programmās un var mums pateikt priekšā, kas šobrīd ir nozarēs un tehnoloģijās jaunākais un aktuālākais, kas palīdzētu mūsu jauniešiem veidoties par konkurētspējīgiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, tikai tādā situācijā mēs varam nonākt pie labākā rezultāta. Atsevišķu lielu paldies vēlos teikt Ventspils pilsētas pašvaldībai, kura vienmēr mums ir līdzās ar padomu un atbalstu”. Vāgnere arī akcentē, ka viens jauns posms ir sācies līdz ar līguma parakstīšanu, tomēr jāatzīmē, ka liels un atbildīgs posms ir noslēdzies – periods līdz līguma noslēgšanai. Lai to varētu panākt Ventspils Tehnikums kopā ar saviem sadarbības partneriem ir ieguldījuši lielu darbu izstrādājot stratēģiju par nepieciešamajām izglītībām, prasmēm, un kas ir tie labākie rīki, lai šīs prasmes pilnveidotu.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vārdā līgumus parakstīja direktora vietniece Dace Burkāne.

“Mūsu kopējais ES fondu projektu pūrs arvien aug. Un īpaši liels prieks par ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā, kuriem, šodien parakstot līgumus, pievienojam vēl divus nozīmīgus projektus, turklāt ārpus Rīgas – šoreiz Kurzemes reģionā. Tās būs nozīmīgas investīcijas gan reģionam, gan arī Latvijas tautsaimniecībai. Tās iecerētas, lai skolēni un topošie speciālisti varētu iegūt pašreizējām tehnoloģiju un tautsaimniecības attīstības tendencēm atbilstošu izglītību un prasmes. Projektu īstenotājiem – mūsu jaunajiem partneriem – novēlam neatlaidību, pacietību un mērķtiecību. Lai izdodas ES fondu līdzekļus pārvērst mērķtiecīgās un Latvijas nākotnei svarīgās un vērtīgās investīcijās!”, parakstot līgumus, pauda D. Burkāne.

Kā jau iepriekš ziņots, tad projekta mērķis ir Ventspils Tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu izglītības programmas “Datorsistēmas” jauni veidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu.

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai un darba tirgus pieprasījuma nodrošināšanai tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma.

Tāpat tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”. Lodēšanas darbnīca ir nepieciešama, jo, īstenojot mācību procesu profesionālās vidējās izglītības programmas ietvaros, lodēšanas prasmes ir definētas vairākās izglītības programmās.

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas paralēli profesionālās izglītības nodrošināšanai veic arī metodiskā centra funkciju, izstrādājot mācību materiālus, nododot zināšanas reģiona pedagogiem, organizējot profesionālās pilnveides pasākumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta ietvaros plānotas arī tiešās investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstība aģentūru laika posmā no 2018. gada marta līdz 2019. gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 449 254,00 EUR apmērā, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 85% apmērā – 2 081 865,90 EUR un valsts budžeta līdzfinansējuma 15% apmērā – 367 388,10 EUR.

Sagatavots: 2018. gada 07. marts

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums jaunie metinātāji praktizējas meistarklasē

0

Capture

IMG-20180306-WA0007

2018. gada 5.martā, Ventspils Tehnikuma metinātavā notika meistarklase programmas “Inženiermehānika” (Mašīnbūves tehniķis) 1., 2. un 3. kursu audzēkņiem, kuru vadīja AS “Kiwa Inspecta Academy” pārstāvis Atvars Ansabergs – eksperts NTDII, IWT (starptautiskais metināšanas tehnologs) un metināšanas darbu tehnoloģijas un praktiskās metināšanas pasniedzējs.

Meistarklases “Es – Metālapstrādes meistars” laikā jaunieši iepazinās ar informāciju par nozares jaunākajām aktualitātēm, par karjeras veidošanas iespējām metināšanas jomā, iepazinās ar dažādām metināšanas tehnikām, instrumentiem un gataviem produktiem. Pieaicinātais speciālists veica paraugdemonstrējumus metināšanas dažādās tehnikās, īpaši izceļot TIG tehniku, parādot tehnikas priekšrocības un atšķirības, salīdzinot to ar citām tehnikām.

Meistarklase ir labs veids kā Tehnikuma audzēkņiem veidot priekšstatu par nozares darba tirgu, uzsverot katra paša kompetences nozīmīgumu, lai turpmāk nākotnē jaunieši spētu kļūt konkurētspējīgi strauji mainīgajā darba tirgū. Kā saka Tehnikuma Metālapstrādes (būvniecības un kokapstrādes) metodiskās komisijas vadītājs un pasniedzējs Ivars Silajānis: “Galvenais ir pašam izrādīt interesi un iniciatīvu gribēt kaut ko darīt, tad arī dzīvē daudz var sasniegt!”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma topošie speciālisti praktizējās Spānijā – Malagā

0

logo_erasmus_plus

No 2018. gada 25. janvāra līdz 23. februārim 16 Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās Erasmus Plus programmas projektā “Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Lielbritānijā un Spānijā – 2017”, un 4 nedēļas izgāja praksi kādā no viesmīlības vai ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumiem.

Prakses laikā jaunieši strādāja gan par pavāriem, pavāra palīgiem, viesmīļiem, gan istabiņu uzkopējiem un viesnīcu recepcijas darbiniekiem. Būtiski uzsvērt, ka piedāvātās prakses vietas bija atkarīgas no audzēkņu līdzšinējās pieredzes un valodu zināšanām, ko audzēkņi uzrāda savā CV. Audzēkņi strādāja līdz 6 stundām dienā dažādās maiņās, 5 dienas nedēļā, bet brīvajā laikā devās apskatīt Malagu vai citas pilsētas un apskates objektus. Prakses noslēgumā visi dalībnieki saņēma Europass mobilitātes sertifikātu un uzņemošās puses izsniegtu sertifikātu par dalību praksē.

Audzēkņi ir apmierināti ar praksi un iesaka arī citiem izmantot šādu iespēju, jo prakses laikā apgūst daudz jauna – uzlabo svešvalodu zināšanas, iemācās labāk plānot savu laiku un sadzīvi, iegūst jaunus draugus, kļūst patstāvīgāki. Vienlaikus prakse sniedz iespēju iepazīt jaunu kultūru un valsti, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeras.

Ventspils Tehnikums izsaka pateicību pavadošajām personām – Dignai Tučai un Mārtiņam Urbānam, kas sniedza atbalstu audzēkņiem ikdienā. Vienlaikus novēlām audzēkņiem veiksmi turpmākajās darba gaitās un aicinām sekot līdzi jaunumiem Mykoob vietnē par ārvalstu prakses iespējām.

Audzēkņu gaitām Malagā varēja arī sekot līdz Ventspils Tehnikuma Facebook kontā, kur ik pa laikam tika ievietotas saulainas bildes ar tēmturi #pastkartesnomalagas un #erasmusplus.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums parakstīs līgumu par infrastruktūras modernizāciju

0

logo-seminars

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Ventspils Tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu izglītības programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu.

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai un darba tirgus pieprasījuma nodrošināšanai tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma.

Tāpat tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”. Lodēšanas darbnīca ir nepieciešama, jo, īstenojot mācību procesu profesionālās vidējās izglītības programmas ietvaros, lodēšanas prasmes ir definētas vairākās izglītības programmās.

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas paralēli profesionālās izglītības nodrošināšanai veic arī metodiskā centra funkciju, izstrādājot mācību materiālus, nododot zināšanas reģiona pedagogiem, organizējot profesionālās pilnveides pasākumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta ietvaros plānotas arī tiešās investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstība aģentūru laika posmā no 2018. gada marta līdz 2019. gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 449 254,00 EUR apmērā, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 85% apmērā – 2 081 865,90 EUR un valsts budžeta līdzfinansējuma 15% apmērā – 367 388,10 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums audzēkņi papildina zināšanas meistarklasē

0

Capture
elektro

2018. gada 27.februārī, Ventspils Tehnikumā notika meistarklase programmas “Enerģētika un elektronika” 1., 2. un 3. kursu audzēkņiem, kuru vadīja SIA “Doma” un SIA “Schneider Electric Latvija” pārstāvji.

Meistarklasē “Es – Enerģija un elektrotehnika” pieaicinātie profesionāļi pastāstīja par savas karjeras dinamiku, par pārstāvēto darba vietu un par darba devēju prasībām pret jaunajiem darbiniekiem. Speciālists no SIA “Doma” pastāstīja par komplicētiem instrumentiem un sistēmām, kas paredzēti izglītības kvalitātes kontrolei un kā tās izmantot. Savukārt speciālists no SIA “Schneider Electric Latvija” no elektro un automātikas jomas iepazīstināja, kā darba videi būt gudrai, drošai un efektīvai, lai jauniešus ievirzītu domāt par inovācijām un nākotnes sniegtajām iespējām, un īpaši izceļot katra paša indivīda lomu, lai nākotnē kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu strauji mainīgajā darba tirgū.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Piedāvās izglītības programmas strādājošajiem un pašnodarbinātajiem

0

2018. gada martā Ventspils Tehnikums Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem piedāvās iespēju pieteikties četru Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu izglītības programmu apguvei:

1) Profesionālās tālākizglītības programmai “Elektromontieris” (640 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada jūnijs – 2019. gada februāris, programmu absolvējot tiek iegūta elektromontiera profesionālā kvalifikācija, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis);

2) Profesionālās tālākizglītības programmai “Konditors” (640 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada jūnijs – 2019. gada februāris, programmu absolvējot tiek iegūta konditora profesionālā kvalifikācija, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis);

3) Neformālās izglītības programmai “Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža” (140 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada jūnijs – 2019. gada augusts);

4) Neformālās izglītības programmai “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā” (80 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada jūnijs – 2019. gada augusts).

Pēc pieteikšanās mācībām divu mēnešu laikā iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu, lai šī gada jūnijā Ventspils Tehnikumā varētu sākties mācību grupu komplektēšana un mācības.

Mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Sabiedrība atsevišķi tiks informēta par pieteikumu pieņemšanu mācību uzsākšanai, precizējot datumu, laiku, vietu un nepieciešamo dokumentāciju.
Projekts tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu Ventspils Tehnikuma mājas lapā http://www.pikc.lv/lv/par-mums/projekti/pieauguso-izglitiba/, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma topošie ēdināšanas speciālisti iepazīst robežsarga profesiju

0

Capture

DSC_7577

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Inženiermehānika” 3. kursa audzēkņi 2018. gada 9.februārī apmeklēja Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras nodaļu un kuģi “RĀNDA”.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar robežsarga profesiju.

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras nodaļas amatpersonas audzēkņiem pastāstīja par Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi, tās struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Audzēkņi iepazinās ar Jūras nodaļas tehniskajiem līdzekļiem, to pielietojumu Latvijas valsts jūras robežas apsardzībā un veicamajiem uzdevumiem savas atbildības teritorijā. Savukārt uz kuģa “RĀNDA” dienējošās amatpersonas jauniešiem pastāstīja par kuģi, tā tehniskajām iespējām un vispārējiem uzdevumiem, izrādīja kuģa darba telpas, tehniskās iekārtas un navigācijas aparatūru un, pats galvenais, pastāstīja kā var kļūt par robežsargu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi apgūst zināšanas komerczinību meistarklasēs

0

Capture

IMG-20180205-WA0002

2018. gada 5.februārī, Ventspils Tehnikuma skolas aktu zālē notika divas meistarklases programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 2. un 3. kursu audzēkņiem un programmu “Viesnīcu pakalpojumi” un “Tūrisma pakalpojumi” 1., 2. kursu audzēkņiem, kuras vadīja Komerczinību jomas profesionāļi – eksperts biznesa vadībā un stratēģiskajā mārketingā Kārlis Apkalns un ekonomikas maģistre Olga Blumbaha.

Meistarklases “Es – Komerczinību meistars” mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar biznesa ideju veidošanas pamatprincipiem, strādāt grupās un iegūt atziņas nākotnes mērķu izvirzīšanai, lai spētu konkurēt strauji mainīgajā darba tirgū.

Meistarklases laikā jaunieši iepazinās ar biznesa ideju veidošanas pamatprincipiem, strādāja grupās un veica praktiskos darbus, kurus pēc tam prezentēja, veidojot atgriezenisko saiti, lai profesionāļi novērtētu jauniešu spēju jauniegūtās zināšanas pielietot praksē, kā arī lai novērtētu jauniešu gatavību darba tirgum.

Meistarklases noslēgumā visi audzēkņi aizpildīja pašvērtējuma anketas, lai pārdomātu ieguvumus no šāda veida nodarbībām un izvērtētu katra paša nepieciešamību kļūt par profesionāli.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

No biznesa kanvu izaicinājuma konkursa atgriežas ar godalgotām vietām

0

konkurss

2018. gada 24. un 25.janvārī, Ventspils Tehnikuma pedagoģe Līga Filipoviča un audzēkņi Emīls Pētersons, Jolanta Konstantinoviča un Artūrs Kostaščkus piedalījās PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” organizētajā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”. Konkursā piedalījās dalībnieki no septiņām Latvijas profesionālās izglītības iestādēm. Konkursa norisi organizēja, domājot savādāk – konkursantiem vajadzēja strādāt jauktās komandās, kur spēkus komandas darbam apvienoja izlozes kārtībā noteikti komandas dalībnieki.

Ventspilnieki konkursā startēja sekmīgi, izcīnot godalgotas vietas. Pedagoģe Līga Filipoviča ar savu komandu izcīnīja 1.vietu, prezentējot ideju kā hobiju pārvērst naudā. Emīlam 2. vieta, bet Jolantai ar savu komandu 3.

Konkursa laikā praktiskā darbība mijās ar lekcijām, kurās uzņēmējdarbības profesionāļi mācīja gan ģenerēt biznesa idejas, gan arī idejas realizēšanu iestrādāt biznesa kanvas modelī. Domājot savādāk, bija iespēja darīt labāk, kā rezultātā konkursanti izstrādāja tādas biznesa idejas, kuru liela daļa ir spējīgas dzīvot un attīstīties kā veiksmīgi biznesi.
Iegūtās vietas

1.vieta – jauktā komanda:
Līga Filipoviča – skolotāja – konsultante VENTSPILS TEHNIKUMS
Anete Jankovska – konkursants PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Linards Andersons – konkursants PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS
Mārtiņš Vasmuss – konkursants PIKC LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

2.vieta – jauktā komanda:
Madara Mago – skolotāja – konsultante PIKC LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS
Elīna Fatejeva – konkursants PIKC RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS
Emīls Roberts Pētersons – konkursants VENTSPILS TEHNIKUMS
Renāte Dināra Peļņa – konkursants OGRES TEHNIKUMS

3.vieta – jauktā komanda:
Zane Lase – skolotāja – konsultante PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Jolanta Konstantinoviča – konkursants VENTSPILS TEHNIKUMS
Laura Jurševska – konkursants PIKC LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS
Jānis Pampe – konkursants RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS INDUSTRIJAS TEHNIKUMS

Vienlaikus ar konkursu tehnikumā norisinājās ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001)

Profesionālās izglītības iestāžu UZŅĒMĒJDARBĪBAS, FINANŠU, GRĀMATVEDĪBAS, ADMINISTRĒŠANAS nozares pedagogu un prakšu vadītāju praktiskās darbības seminārs

“Biznesa kanvu izaicinājums”. Piedalījās pedagogi un prakšu vadītāji no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm un prakšu vadītāji no dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Viņiem bija iespēja noklausīties lektorus: uzņēmēju SIA “Inreks IT” Raivi Ekšteinu; sabiedrisko attiecību speciālistu Dzintaru Hmieļevski; Rīgas Stradiņa universitātes docenti Ievu Kalvi; Junior Achievement Latvija programmu direktori – Ingu Bolmani. Arī semināra dalībnieki ģenerēja biznesa idejas un izstrādāja biznesa kanvu. Izvērtējot gan konkursa, gan semināra norisi, izskanēja dalībnieku vēlējums un aicinājums turpināt uzsākto, jo pasākumi bija vērtīgi, saņemts daudz jaunu un pielietojamu ideju, iegūtas biznesa kanvas izstrādes prasmes.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »