Jaunumi

Pašvaldību vadītāji un eksperti diskutē par inovācijām pilsētu attīstībā

0

2019. gada 11. jūnijā

Projekta_logo

2019. gada 6.jūnijā Ventspils pulcēja pilsētu vadītājus un pilsētu attīstības speciālistus no visas Latvijas. Diskusiju pasākumā “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās” pašvaldību, valsts iestāžu, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un citi pārstāvji diskutēja par tādām Latvijas pilsētu aktualitātēm kā talantu piesaiste, izglītības tehnoloģiju nozīme un ieviešana, kā arī ārvalstu tiešo investīciju piesaiste un pilsētu mārketings. Pasākums bija veltīts Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) uzsākšanai.

Tēmu aktualitāti apliecināja lielais apmeklētāju skaits. Diskusiju klausīties un tajā piedalīties bija ieradušies vairāk kā simts eksperti un profesionāļi no Ventspils, Valmieras, Rīgas, Salaspils, Ozolniekiem, Aizkraukles, Liepājas, Bauskas, Jēkabpils, Ilūkstes, Kuldīgas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils, Dobeles, Salas novada, Nīcas, Ķekavas, Jelgavas, Skrundas un Tukuma.

Paneļdiskusiju par talantu piesaisti pilsētām vadīja Your Move dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis, uz diskusiju aicinot Vidzemes Augstskolas administratīvo prorektori Ivetu Putniņu, Ventspils Augstskolas rektoru Kārli Krēsliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa atbalsta centra vadītāju Ilzi Valdmani. Diskusija noslēdzās ar vairākiem secinājumiem. Pirmkārt, tika uzsvērta pilsētu spēcīga zīmola nozīme, kā arī spēja sevi pozicionēt un “pārdot” tieši talantiem un profesionāļiem. Otrkārt, eksperti atzina, ka pilsētām jābūt ambiciozām un drosmīgām, nebaidoties savās idejās un attīstības projektos “apdzīt” valsti. Un treškārt, eksperti diskutēja par ārvalstu studentu un profesionāļu piesaisti, kā arī augstskolu, uzņēmumu un sabiedrības gatavību tos uzņemt. Diskusijas dalībnieki secināja, ka uzņēmēji jau šobrīd nodarbina un ir gatavi nodarbināt ārvalstu speciālistus, un arī izglītības iestādes kļūst arvien atvērtākas, reizē uzsverot NextGen projektā plānoto aktivitāšu nozīmi jauna tipa mārketinga ieviešanā izglītības iestādēs, lai piesaistītu tieši Z paaudzes jauniešus. Noslēdzot diskusiju, eksperti aicināja Latvijas pilsētas un pašvaldības veidot arvien ciešāku sadarbību ar tehnikumiem un augstskolām, tādējādi daudz proaktīvāk iesaistoties sadarbībā ar jaunajiem talantiem un noturot tos reģionā.

Otrā paneļdiskusija tika veltīta izglītības tehnoloģiju jautājumam, kā arī tam, kāda ir izglītības tehnoloģiju ieviešanas un STEAM stiprināšanas nozīme nākotnes darba ņēmēju digitālās pratības veicināšanai. Diskusiju vadīja Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja, Skola 2030 vecākā eksperte Inga Pāvula. Paneļdiskusijā piedalījās Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša, Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks Raitis Roze un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Zinātnes centra “Kurzemes Democentrs” vadītāja Dita Lašinska. Šajā paneļdiskusijā bija divas nozīmīgākas atziņas. Pirmkārt, akūtā nepieciešamība mainīt izglītības sektorā strādājošo motivāciju un domāšanas veidu no fiksētā (es darbojos savu prasmju un zināšanu ietvaros, kritiku uztveru personīgi un pats sliktākais ir neizdošanās) uz izaugsmi orientēto (es visu varu apgūt, man patīk izmēģināt jaunas lietas, izaicinājumi un neizdošanās ir iespēja augt). Otrkārt, neatbildētais jautājums par motivāciju, kas cilvēkiem liek izvēlēties STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla, matemātika) virzienus kā savu karjeras ceļu. Eksperti uzdeva retoriskus jautājumus par to, vai jaunieša lēmumu par labu STEAM mainīs obligāts eksāmens fizikā, savstarpēja skolu salīdzināšanās ar eksāmenu rezultātiem, vai tomēr nepieciešams ieviest risinājumus, kas balstīti padziļinātā to audzēkņu, kas izvēlējušies STEAM, motivācijas pētījumā.

Noslēdzošā paneļdiskusija tika veltīta ļoti interesantai tēmai – ārvalstu tiešo investīciju piesaistei pilsētām. Paneļdiskusiju vadīja Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis, uz diskusiju aicinot Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, Ventspils domes priekšsēdētāja 1. vietnieku infrastruktūras jautājumos Jāni Vītoliņu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes priekšsēdētāju Ivaru Eglāju. Diskusijas dalībnieki pārrunāja vairākus jautājums, kas attiecināmi uz valsts tēlu un politiku kopumā un kas būtiski ietekmē ikvienas pilsētas un pašvaldības iespējas piesaistīt investīcijas. Kā nozīmīgākie šķēršļi tika minēti neskaidrais valsts zīmols kopumā, Latvijas un Baltijas valstu kā piefrontes zonas novērtējums no ārvalstu investoru puses, grūtības ārvalstu uzņēmumiem atvērt kontus bankās un saņemt aizdevumus projektu realizēšanai, kā arī ES programmu zemais finansējuma apjoms industriālo ēku būvniecībai. Diskusijas noslēgumā gan Ventspils, gan Valmieras pārstāvji apstiprināja savu apņēmību turpināt rūpēties par rūpniecības izaugsmi pilsētās, tai skaitā uzsverot sadarbības nozīmi, kuras rezultātā NextGen projekta ietvaros taps esošajai situācijai pielāgotas pilsētu stratēģijas un mārketing pasākumi tieši ārvalstu investīciju piesaistei.
Projekts ”Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (NextGen) ļaus Ventspilī un Valmierā ieviest un testēt jaunas pieejas darba vietu radīšanā. Viens no NextGen projekta uzdevumiem būs dalīties ar projekta ietvaros paveikto un rezultātiem, kā arī gataviem risinājumiem ar citām Latvijas un Eiropas pilsētām. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.

Vairāk informācijas:
Ilze Eglāja
Valmieras Attīstības aģentūra
26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv
developvalmiera.lv

Lasīt vairāk »

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem gandrīz 800 programmās

0

esf
Macibas_pieaugusajiem_4.karta_majaslapai
27.05.2019.

2019. gada 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv

Plašākas mācību iespējas
5Macibaspieaugusajiem

Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir būtiski palielinājies mācību klāsts un daudzveidība. Mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 dažādu profesionālās izglītības moduļu apguve, kas nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir arī sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmējiem izstrādātas mācības 8 mūžizglītības kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu reizi.

Mācību piedāvājums top sadarbībā ar darba devējiem

“Mērķtiecīga un plānota pieaugušo izglītība ir viens no risinājumiem darba tirgus izaicinājumiem, tāpēc mācību saraksts katrā kārtā top, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas un Labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēju ieteikumus, lai mazinātu kvalificētu darba roku trūkumu un darbaspēka novecošanos valsts ekonomikai svarīgās nozarēs. Projekta līdzšinējās trijās kārtās mācībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši strādājošo,” akcentē VIAA direktore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mācīties, projektā lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās, kas ir visīsākās mācības projektā, iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās izglītības programmās, kurās var iegūt profesiju, tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 82 VIAA sadarbības pašvaldībās. Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

Atvērt informācija par uzņemšanu mācību programmās Ventspils Tehnikumā

12 tūkstoši mācības jau pabeiguši

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās meistarklasē

0

met
meistarklase4junijs

2019. gada 4.jūnijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas telpās notika meistarklase programmas “Tūrisma pakalpojumi”, “Viesmīlības pakalpojumi” un “Inženiermehānika” 1.kursu audzēkņiem, kuru vadīja publiskās runas trenere Edīte Irbe.

Meistarklase notika nelielā grupā, kuras laikā jaunieši apguva teoriju par runas kultūru un praktizēja prasmi uzstāties. Meistarklase notika ar mērķi, lai uzlabotu savas prezentēšanas prasmes, argumentēti atbildētu uz jautājumiem un pilnveidotu jauniešu runas kultūru. Šīs prasmes jauniešu izvēlētās profesijas apguvē ir ļoti nozīmīgas. Tās nemitīgi trenējot un pilnveidojot, var daudz ātrāk un veiksmīgāk veidot savu darba karjeru.

Jaunieši bija ļoti apmierināti. Meistarklases laikā pasniedzēja likta arī nedaudz mulst, jo lika izkāpt no savas komforta zonas un pārvarēt stresu, publiski uzstājoties, kaut vai tikai savā draugu lokā. Jauniešiem tas ir pirmais solis uz savas vērtības apzināšanos un sevis pilnveidošanu.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »

Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress (05.03.2019 – 04.06.2019)

0

met
05.06.2019

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

1. Iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Speciāls elektrods” par 1.daļas “Metināšanas darbnīcas iekārtu piegāde” un ar SIA “Sentios” par 2.daļas “Metināšanas darbnīcas papildaprīkojuma piegāde” izpildīti, veikta atbilstoša aprīkojuma piegāde IP “Metālapstrāde”

2. Iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi IP “Mehatronika” ietvaros izpildīti, nodrošināta atbilstoša aprīkojuma piegāde

3. Iepirkuma rezultātā noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Doma” par mācību aprīkojuma piegādi IP “Enerģētika un elektrotehnika” izpildīti un tehnikums nodrošināts ar atbilstošu aprīkojumu

4. Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA “LV Systems” par kabeļu un vadu piegādi IP “Datorsistēmas”, līgumsaistības izpildītas. Martā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “Sentios” un 2 līgumi ar SIA “Baltic3d.EU” par aprīkojuma piegādi IP “Datorsistēmas”, piegādes termiņš 3 mēneši

5. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “Sentios” un 2 līgumi ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” par aprīkojuma piegādi lodēšanas laboratorijas izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros. Līgumsaistības izpildītas un tehnikums nodrošināts ar atbilstošu lodēšanas laboratorijas aprīkojumu

6. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mēbeļu piegādi IP “Datorsistēmas” un Metodiskā centra vajadzībām.

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrijas Stratēģiskās vadības komisijas 2019.gada 14.maija sēdē pieņemts lēmums par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 31.oktobrim un finanšu ietaupījuma novirzīšanu papildus aprīkojuma IP “Metālapstrāde”, “Mehatronika” un “Enerģētika un elektrotehnika” iegādei, tad pašlaik tiek saskaņotas tehniskās specifikācijas, lai izsludinātu iepirkumu par minētā aprīkojuma piegādi.

Lasīt vairāk »

Diskutēs par nākamās paaudzes inovācijām jaunu darba vietu radīšanā Latvijā

0

Projekta_logo

2019. gada 27. maijā

2019. gada 6. jūnijā Ventspilī notiks diskusiju pasākums “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās”, kas pulcēs Latvijas pašvaldību pārstāvjus, izglītības jomas ekspertus, darba devēju un biznesa attīstības organizāciju pārstāvjus, kā arī ministriju un valsts aģentūru speciālistus. Pasākumu atklās Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Pasākumā diskutēs par inovatīvām pieejām un risinājumiem, kas ieviešamas pašvaldību līmenī ar mērķi radīt jaunas darba vietas. Trīs dinamiskās paneļdiskusijās eksperti runās par pašvaldību izaicinājumiem talantu piesaistē, par izglītības tehnoloģiju, STEAM (no angļu valodas: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un digitālās pratības nozīmi un lomu nākotnes darba tirgū, kā arī par nepieciešamību rast jaunus risinājumus ārvalstu tiešo investīciju piesaistei.

Paneļdiskusiju eksperti/moderatori būs Your Move dibinātājs un vadītājs Jānis Kreilis, Ventspils Izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāja, Skola 2030 vecākā eksperte Inga Pāvula un Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis. Paneļdiskusijās piedalīsies pārstāvji no Ventspils un Valmieras pašvaldībām, reģionālajām augstskolām un tehnikumiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar uzņēmējdarbības vides un attīstības jautājumiem.

Diskusiju pasākumu “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās” partnerībā organizē Valmieras un Ventspils pilsētas. Pasākumā būs iespēja uzdot un pārrunāt pilsētu attīstības jautājumus gan paneļdiskusijās, gan neformālās sarunās.

Pasākums veltīts Latvijā un Baltijā unikāla projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” uzsākšanai. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros.

Reģistrācija un papildus informācija: ŠEIT

Vairāk informācijas:
Ilze Eglāja
Valmieras Attīstības aģentūra
26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv
developvalmiera.lv

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums no profesionāļu meistarības konkursa atved četras medaļas

0

60245892_2450425038315238_2184891958449668096_o

Nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2019 noskaidroti labākie jaunie profesionāļi 19 dažādos prasmju konkursos. Divu dienu garumā, 8. un 9.maija, Rīgā, Izstāžu centrā “Ķīpsala”, 129 konkursanti no 34 profesionālajām izglītības iestādēm spraigā cīņā sacentās par medaļām un labākā meistara titulu. Ventspils Tehnikums no konkursa atgriezās ar 4 medaļām 3 konkursos.

Visvairāk medaļu konkursā ieguva audzēkņi no Liepājas Valsts tehnikuma ar 6 godalgām un Ventspils Tehnikuma ar 4 godalgām. Jaunieši no Kurzemes profesionālajām izglītības iestādēm konkursā kopumā ieguvuši lielāko medaļu skaitu – 14 godalgas.

Laureātu un pārstāvēto mācību iestāžu sarakstu iespējams apskatīt šeit

Ventspils Tehnikumu meistarības konkursā pārstāvēja 9 jaunieši, kuri kopumā piedalījās 6 konkursos.

Zelta godalgu izcīnīja nominācijā “Restorānu pavārs” Baiba Brasle, kura uzrādīja augstvērtīgu rezultātu ne tikai finālā, bet arī pusfinālā, savas konkurentes atstājot tālu aiz sevis. Baibai tika uzticēts arī konkursa atklāšanas pasākumā visu konkursantu vārdā nodot zvērestu par godīgu cīņu. Baibu Brasli konkursam sagatavoja pedagoģe Anta Garbare.
59972976_2451044728253269_6948882155757895680_o

Vēl vienu zelta godalgu Ventspils Tehnikumam izcīnīja Dzinta Prodniece, kura konkursu “Viesu uzņemšana” aizvadīja pārliecinoši un profesionāli, pārliecinot žūriju ar augstvērtīgu sniegumu. Dzintu konkursam sagatavoja pedagogi Inta Tomsone, Mārtiņš Urbāns un Iveta Leinberga.

Sudraba godalgu nopelnīja Emīls Vēbergs, kurš arī pusfinālā ierindojās 2.vietā, konkursā “Restorānu serviss”. Emīlu konkursam sagatavoja pedagoģes Ilze Mūrniece, Anna Pikta un Ieva Pastore.

Lielisku sniegumu konkursā uzrādīja arī bronzas medaļas ieguvēji nominācijā “Inženierkomunikācija” Kārlis Bērziņš un Kārlis Edvards Ozoliņš. Abus 4. kursa audzēkņus konkursam sagatavoja pedagoģe Inga Roga.

Konkursā arī piedalījās un lielu paldies sakām pedagogiem Albertam Kozlovam un Andrim Ozoliņam un viņu skolniekam, kam pietrūka daži punkti līdz godalgām, Jānim Butelim (Elektroinstalācijas), Jānim Zālītim un viņa audzēknim Marekam Robaldam (Elektronika), kā arī Jānim Luksim, sagatavojot Rihardu Kaminski un Tomu Marisu Pilvertu (Mobila robotika). Ventspils Tehnikuma komandu konkursam organizēja direktores vietniece Ineta Burceva.

SkillsLatvia 2019 konkursanti godalgas ieguva tādos prasmju konkursos kā tērpu izgatavošana, skatlogu dizains un noformēšana, grafikas dizains, datortīklu administrēšana, friziera darbi, ēdienu gatavošana, galdniecības darbi, mobilā robotika un elektronika, inženierkomunikācijas, elektriskās instalācijas, datortīklu administrēšana un citos prasmju konkursos. Medaļu ieguvēji nozares profesionāļu un darba devēju vērtējumā ir demonstrējuši labākās prasmes un iemaņas.
Salīdzinot ar pirmo gadu, šogad konkurss ir kļuvis vēl vērienīgāks. Dalībnieku skaits ir būtiski palielinājies – šogad konkursā piedalījās par 33 konkursantiem vairāk nekā pirmajā gadā, proti, 129 konkursanti. Vienlaikus šogad par četrām ir pieaugusi profesionālo izglītības iestāžu pārstāvniecība, sasniedzot 34 mācību iestādes.
Šogad SkillsLatvia 2019 pulcēja aptuveni 10 tūkstošus apmeklētāju. Pasākuma dalībnieki varēja izmēģināt dažādas prasmju un karjeras aktivitātes, piemēram, izmēģināt Karjeras kafejnīcā atrodamās interaktīvās spēles un pārbaudījumus, uzzināt vairāk par profesionālo izglītību un karjeras iespējām Latvijā, kā arī vērot profesiju paraugdemonstrējumus.

Par SkillsLatvia 2019
SkillsLatvia 2019 ir VIAA organizēts nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss, kas Latvijā notiek jau trešo gadu. Konkurss ar moto “Uzvar darītājs!” cildina jauno profesionāļu prasmes un demonstrē profesionālo izglītības iestāžu un darba tirgus sadarbību.

Informāciju sagatavoja:
Rets Ralfs Zilgme
SIA “Reke”
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību koordinators
aktuali@ventspilstehnikums.lv

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma topošie automehāniķi apmeklēja izstādi “AUTO 2019”

0

met
auto

Ventspils Tehnikums izglītības programmas “Autotransports” 2.kursu audzēkņi devās izzināt jaunākās inovācijas autonozares pasākumā – starptautiskā autoindustrijas izstādē “AUTO 2019”, kas norisinājās Rīgas starptautiskajā izstāžu centrā.

Baltijas nozīmīgākā izstādē “AUTO 2019” Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazina auto remonta instrumentu, servisa iekārtu, rezerves daļu, apkopes līdzekļu un aksesuāru jaunākās inovācijas vienuviet.

Izstāde ir viens no veidiem kā audzēkņus iepazīstināt ar izvēlētās profesijas un nozares jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares mainīgo darba tirgu.

Vērtīgais pasākums notika pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Lasīt vairāk »

TestDevLab piedāvā iespēju bez maksas apgūt programmatūras testēšanu

0

Ventspilī pārstāvētais IT uzņēmums TestDevLab šovasar rīko bezmaksas vasaras skolu “TestDevLab Summer School 2019”, kurā intensīvos trīs nedēļu kursos varēs apgūt automatizētās programmatūras testēšanas pamatus. Iepazīties ar programmu šeit Labākajiem šo kursu absolventiem tiks piedāvātas apmaksātas prakses iespējas uzņēmumā. Tāpat uzņēmums nodrošinās visu apmācībām nepieciešamo datortehniku un mācību materiālus.

TestDevLab vasaras skola norisināsies uzņēmuma Ventspils birojā (Kuldīgas iela 17, Ventspils) trīs nedēļas no 8. līdz 23. jūlijam, un uz to var pieteikties ikviens, kuru interesē programmatūras kvalitātes nodrošināšanas joma. Iepriekšēja programmēšanas pieredze nav obligāta, bet lieti noderēs. Krietni svarīgāka ir vēlme strauji apgūt jaunas zināšanas.

Kursu gaitā pieredzējušie TestDevLab speciālisti iepazīstinās ar programmatūras testēšanas pamatkonceptiem un automatizētās testēšanas pamatiem, kā arī tiks sniegts ieskats Apple iOS lietotņu izstrādes pamatos. Apmācības process sastāvēs gan no teorētiskajām nodarbībām, gan praktiskajiem uzdevumiem, kuru gaitā tiks risināti reālajam darbam pietuvināti uzdevumi izmantojot modernas tehnoloģijas un instrumentus.

Trīs nedēļu ilgie bezmaksas kursi noslēgsies ar eksāmenu, kurā tiks pārbaudītas teorētiskās un praktiskās zināšanas un labākajiem absolventiem būs iespēja iegūt apmaksātu prakses vietu uzņēmumā.

“Mēs ikdienā rūpējamies par to, lai mūsu klienti, kas ir gan jaunuzņēmumi, gan milzīgas globālas kompānijas, saviem klientiem piedāvātu drošu un kvalitatīvu programmatūru. Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi programmatūras testēšanas jomā un vēlamies “TestDevLab Summer School 2019” dalībniekus iepazīstināt ar šo perspektīvo IT jomu, un, iespējams, atrast jaunus papildspēkus mūsu strauji augošajai komandai”, teic TestDevLab līdzdibinātājs Andrejs Frišfelds.

Dodies uz “TestDevLab Summer School 2019” mājaslapu, lai iepazītos ar detalizētāku kursu aprakstu, kā arī piereģistrētos: https://summerschool.testdevlab.com/

###

Par TestDevLab: 2011. gadā dibinātais uzņēmums nodrošina augstas pievienotās vērtības programmatūras testēšanas pakalpojumus un produktus, kas ļauj klientiem izlaist tirgū kvalitatīvu programmatūru ātrāk. Šobrīd TestDevLab algo 130+ darbiniekus, kas no Rīgas, Liepājas, Ventspils un Daugavpils birojiem strādā ar klientiem no visas pasaules. Starp TestDevLab klientiem ir gan jaunuzņēmumi, gan globālas Fortune 500 kompānijas kā Skype, Microsoft, WorldRemit, Orange, Twilio, Truecaller u.c. Programmatūru, ko ikdienā testē TestDevLab inženieri, visā pasaulē lieto virs 1.5 miljarda cilvēku.

Lasīt vairāk »

Norisinājās profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums “Radi.Rādi.Raidi”

0

dejas1

2019. gada 25.aprīlī, Ventspili pieskandināja Kurzemes reģiona un divas Rīgas profesionālo izglītība iestāžu interešu izglītības pulciņu dalībnieki, kuri piedalījās radošā pasākumā “Radi.Rādi.Raidi”. Ventspilī viesojās 7 profesionālās izglītības iestādes, kopumā sapulcējot vairāk kā 300 dalībnieku. Ventspilī pasākumam bija dots nosaukums “Tu esi”, un tas bija veltīts Latvijā iemīļotam komponistam Raimondam Paulam, izvēloties skatei un koncertprogrammai viņa radītos darbus.

Pasākumu organizēja Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Šādi pasākumi notiek visos Latvijas reģionos – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Radošai pasākumus “Radi.Rādi.Raidi” notiek ik gadu, kurā profesionālo izglītību iestāžu audzēkņi demonstrē savas prasmes dziedāšanā, dejošanā un arī teātra mākslā.

Šajā gadā Kurzemes reģionam pasākumu organizēja PIKC Ventspils Tehnikums, kurā piedalījās audzēkņi no PIKC Liepājas Valsts tehnikuma, Saldus tehnikuma, PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas nodaļas, kā arī no PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma un Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas.

Dienas pirmajā daļā audzēkņi piedalījās skatēs, kur dziesmu skate norisinājās Ventspils Tehnikuma skolas aktu zāle. Kopumā bija sagatavoti 38 priekšnesumi, kuros dziedāt prasmi demonstrēja kori, ansambļi, dueti un arī solo dziedātāji. Priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija – Rīgas doma kora skolotājs Mārtiņš Klišāns, mūzikas skolotājs, kora “Salve” diriģents Aldans Milzarājs un Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka.
koris1

Savukārt Ventspils Jaunrades namā savas dejot prasmes žūrijas priekšā demonstrēja 13 tautas deju priekšnesumi un 3 mūsdienu deju priekšnesumi. Visus priekšnesumus vērtēja Latvijā zināmais horeogrāfs un deju studijas “Dzirnas” vadītājs Agris Daņiļevičs un VISC pārstāve un pasākuma “Radi.Rādi.Raidi” projekta vadītāja Kristīne Bulka.

Ventspilis “Radi.Rādi.Raidi” pasākuma ietvaros norisinājās arī teātra izrāžu demonstrējumi, kur bija sagatavojuši mazo izrāžu formātus Liepājas Valsts Tehnikums, Saldus tehnikums un Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.

Dalībniekiem diena noslēdzās ar svinīgo svētku koncertu Jaunrades namā, kur katra skola bija sagatavojusi savus labākos priekšnesumus, bet visas skolas vienojās kopīgā tautas dejā “Četras stihijas”, kā arī kopkoris nodziedāja Raimonda Paula dziesmas “Aicinājums”, “Dziedāt visai pasaulei” un “Tu esi”. Koncerta noslēgumā dalībniekiem pievienojās viesi – Guntars Račs un viņa draugi, kā arī ventspilniece Katrīna Bindere – Čodere, kuri nodziedāja vairākas dziesmas. Koncerta noslēgumā viesi kopā ar kopkori nodziedāja Ventspils Tehnikuma himnu, kuras autori Guntars Račs (vārdi) un Tomass Kleins (mūzika) atradās uz skatuves, kā arī “Liepājas brāļi” dziesmu “Tikai tā”.

Koncerta noslēgumā Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere pateicās visiem pasākuma dalībniekiem un izteica pārliecību Ventspilī tikties vēl kādu reizi, kā arī pauda cerību, ka viesiem ļoti patika Ventspils pilsēta un ir paspējuši izbaudīt un apskatīt kaut nedaudz no skaistās piejūras pilsētas.
Ventspils Tehnikums pateicas visiem skolu pedagogiem, kuri sagatavoja savus audzēkņus šim pasākumam, kā arī skolu direktoriem par atbalstu pasākuma tapšanā. Liels paldies Valsts izglītības satura centram par projekta virzīšanu un koordinēšanu, paldies žūrijai, kā arī Ventspils Tehnikuma kolektīvam par pasākuma organizēšanu. Bet vislielākais paldies radošiem un talantīgiem jauniešiem, kuri tur godā un cieņā Latvijas nacionālās bagātības dejās un dziesmās.

Informāciju sagatavoja:
Rets Ralfs Zilgme
SIA “Reke”
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību koordinators
aktuali@ventspilstehnikums.lv

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā tika organizēts seminārs par tēmu “Kad ir laiks izzināt sevi!”

0

met
20190416_114641

2019. gada 16.aprīlī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs, kuru vadīja iedvesmojošs personības izaugsmes treneris – Aleksis Daume.

Seminārā “Es – neatkārtojama personība” piedalījās tehnikuma 1. kursu programmas “Datorsistēmas” un 2.kursu “Viesnīcu pakalpojumi” audzēkņi. Seminārā personības izaugsmes treneris lika jauniešiem padomāt par sevi kā par personību un individualitāti. Aleksis Daume aizrāva Tehnikuma audzēkņus ar saviem pieredzes stāstiem no darba prakses un ģimenes atpūtas braucieniem, tādā veidā vienkārši izskaidrojot audzēkņiem par brieduma veidošanos, tā ietekmi un pārmaiņām uztverē, kas ir neatņemama sastāvdaļa nākotnes karjeras veidošanā attiecībās pašam ar sevi, kolēģiem un apkārtējiem cilvēkiem.

Tehnikuma audzēkņi bija ļoti apmierināti ar seminārā aktualizēto tēmu un ieteica, ka šāda veida seminārus noteikti vajadzētu organizēt vēl. PALDIES semināra vadītājam Aleksim Daumem.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »