Jaunumi

Ventspils Tehnikumā viesojas Lielbritānijas politiķis un uzņēmējs Maiks Teilors

0

IMG_0207

2017. gada 8.novembrī, Ventspils Tehnikumā viesojās Maiks Teilors (Mike Taylor), kurš ir Kings Lynn and West Norfolk domes un topošais valsts deputāts. Maiks Teilors pārstāv Lielbritānijas Kings Lynn pilsētas un West Norfolk novada domi, kas pārvalda vairāk kā 150 tūkstošu iedzīvotājus un iekļauj 1500 km2 lielu platību.

Politiķa un uzņēmēja vizītes mērķis Ventspilī ir sākt veidot oficiālu sadarbību ar Ventspils pilsētas Domi un dažādām pilsētas iestādēm, tai skaitā, arī ar Ventspils Tehnikumu. Kings Lynn pilsētā arī ir sava profesionālā un vispārizglītojošā iestāde The College of West Anglia, kas piedāvā plašu klāstu kursu jauniešiem vecumā no 16 gadiem. Kā uzsvēra Teilora kungs, tad šī koledža ir izrādījusi interesi par iespēju izveidot sadarbību ar Ventspils Tehnikumu.

Direktores vietnieces Ineta Burceva un Antra Gārbena skolas viesim izrādīja mācību telpas un laboratorijas, kā arī pastāstīja par skolas vēsturi. Maiku Teiloru ieinteresēja piedāvātās mācību programmas, kuras ir iespējams apgūt mūsu skolā. Viesis atzinīgi novērtēja veiksmīgo sadarbību ar uzņēmējiem un iespēju praktizēties reālā darba vidē jau mācību laikā.

Ventspils un Kings Lynn pilsētas viduslaikos ir bijušas Hanzas tirdzniecības tīklā, un buru kuģi esot ceļojuši starp abām pilsētām. Maiks Teilors ir pārliecināts, ka šādu sadarbību starp abām pilsētām varētu atjaunot jau tuvākā nākotnē.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalās konkursā par darba tiesībām un drošību

0

darbadroshiba

Liepājā, 2017. gada 1.novembrī, norisinājās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizētais konkurss profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Konkurss tiek organizēts, lai veicinātu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu.

Konkurss norisinājās PIKC Liepājas Valsts tehnikumā, kurā notika Kurzemes pusfināls. Tajā piedalījās 7 komandas – pa divām no PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ventspils Tehnikuma, PIKC Liepājas Valsts tehnikuma un viena Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma komanda.

Konkursa gaitā tika novērtēts komandu iesūtītais mājas darba video, skolēni sacentās viktorīnā par Darba tiesību un Darba aizsardzības tēmām, kā arī risināja praktiskus uzdevumus.

Ventspils Tehnikumu konkursā pārstāvēja divas komandas, iegūstot 4. un 7. vietu. Paldies audzēkņiem un skolotājai Baibai Klūdziņai par dalību konkursā.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums iesaistās vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

0

esf
Attels_pie_VIAA_preses_relizes

2017. gada 5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes.

Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota pieaugušo izglītība

“Mūsu valstī ir prasmīgi, gudri un čakli cilvēki, bet viņu prasmes reizēm ir apstājušās formālās izglītības robežās. Man ir patiess prieks, ka valsts var piedāvāt mūsu cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas rada iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, labklājību. Mūsdienās profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc iegūtās prasmes un zināšanas ir jātiecas papildināt. Iegūtais sertifikāts, ja tas netiek atjaunināts, ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi uzskata par speciālistu, nezina – ko viņš nezina. Kādreiz pienāks arī situācija, kad formāli iegūtajām kvalifikācijām vairs nebūs tik lielas nozīmes, jo prasmes ik pa laikam ir jāatjauno. Līdzīgi kā antivīrusa programma tā ik pa laikam ir jāatjauno,” preses konferencē norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

“Vispirms vēlos uzsvērt, ka Latvija ir kļuvusi par globālās ekonomikas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka parādās milzīgs konflikts starp darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Apmēram 40% uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv būtiskas problēmas nokomplektēt darbinieku sastāvu. Tas visvairāk ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, bet iemeslu, ka šiem cilvēkiem nav darba tirgū nepieciešamo prasmju un iemaņu. Tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas profesijas, nepieciešamas jaunas zināšanas, pirms padsmit gadiem iegūta izglītība un profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo izglītības programma noteiktajās specialitātēs ir lielisks veids, kā varam mazināt kritiski trūkstošo darbaspēku ekonomikai svarīgās nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila iespēja Latvijas iedzīvotājiem apgūstot jaunas prasmes virzīties uz jaunu, labi apmaksātu darbu,” piebilst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

“Ar šo projektu valsts pirmo reizi pievēršas nodarbināto pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kas līdz šim bija pieejama tikai bezdarbniekiem. Plānots, ka valsts, darba devēju un pašvaldību ciešā sadarbība mācību piedāvājuma nodrošināšanā radīs pamatu ilgtspējīgas pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas izveidē, kas varētu turpināt pastāvēt arī pēc ES fondu atbalsta beigām. Savukārt katram strādājošajam šī ir unikāla iespēja uzlabot savu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū,” pasākumā akcentēja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

Darba devējiem trūkst darba roku

Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs – būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais.

Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši ciešā sadarbībā ar nozares darba devējiem, kas apvienojušies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Nozaru ekspertu padomēs.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt – par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū:

būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums

IKT, elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums

kokapstrādes specialitātēs – aptuveni 700 speciālistu iztrūkums

metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – aptuveni 7200 speciālistu iztrūkums

Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūkstošiem jeb aptuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos gados turpinās sarukt mazkvalificētā darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars ar pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.

21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim

Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes

 • Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Mehatronika (Mehatronisku sistēmu tehniķis)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Mehatronisku sistēmu tehniķis
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 960
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 148.50

 • Riepu balansēšana un diagnostika
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 32
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.40

 • Rasēšanas pamati
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Būvniecība
  Programmas stundu skaits: 120
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

 • Automobiļu kondicionieru sistēmas uzbūve, darbība un apkope
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Mājas lapu veidošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 60
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27.00

 • HTML5 programmēšana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

  Pieteikties izvēlētai izglītībais programai var, personīgi ierodoties Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, 222.kabinetā, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »
 • Ventspils Tehnikumā viesojās populārais dzejnieks un mūziķis Guntars Račs

  0

  _MG_9962

  2017. gada 2. novembrī Ventspils Tehnikumā notika aizkustinoša tikšanās ar Latvijā mīlētu dzejnieku un mūziķi Guntars Račs.

  Skolas jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties vienā no Guntara Rača grāmatas “365″ 1. daļas atvēršanas svētkiem. Kopā ar dzejnieku bija viņa kolēģi Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass) un ventspilniece Katrīna Bindere (vokāls). Muzikālus priekšnesumus sniedza arī vokālā studija “Jūras akmentiņi”.

  Pēc pasākuma tika piedāvāta iespēja iegādāties Guntara Rača grāmatas, saņemt autogrāfus un fotogrāfēties.

  Lasīt vairāk »

  Konkursā “Monin Junior Cup 2017” Ventspils Tehnikuma audzēknis ieņem 3. vietu

  0

  IMG-20171102-WA0009

  Lai veicinātu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kvalifikāciju, popularizētu bārmeņu profesiju un iedrošinātu radīt jaunas, oriģinālas bezalkoholisko kokteiļu receptes, uzņēmums Gemoss, sadarbībā ar Latvijas Bārmeņu Federāciju un Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 2. novembrī organizēja bezalkoholisko kokteiļu konkursu studentiem un absolventiem Monin Junior Cup 2017, kas norisinājās Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

  Ventspils Tehnikuma Ēdināšanas pakalpojuma speciālists uz pasažieru kuģiem 3. kursa audzēknis Arvīds Valters izcīnīja 3.vietu, vien par dažiem punktiem atpaliekot no saviem konkurentiem.
  IMG-20171102-WA0010

  Teicamu rezultātu uzrādīja arī tās pašas specialitātes 1.kursa audzēknis Jānis Markuss Iļjins, kurš 15 dalībnieku konkurencē ieguva augsto 6.vietu.

  Konkursā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri pārstāv savu skolu un apgūst profesiju Bārmenis, Viesmīlis vai Ēdināšanas pakalpojumu speciālists.

  Konkursa dalībniekiem bija 7 minūšu laikā uz skatuves bija jāpagatavo savs oriģināls, pašizdomāts bezalkoholiskais kokteilis 3 porcijās. Konkursa dalībniekiem bija jāpadomā arī par kokteiļa vizuālo izskatu, pārdomājot dekorāciju.

  Visus dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija. Tehniskā žūrija novērtēja katra dalībnieka uzstāšanos uz skatuves, savukārt degustācijas žūrija vērtēja kokteiļa krāsu, smaržu, garšu un vispārēju iespaidu + kokteiļu dekorāciju.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Līdz 6. novembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem visā Latvijā

  0

  esf

  Macibas

  Vēl tikai līdz 6. novembrim var pieteikties mācībām pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var izvēlēties apgūt kādu no 770 izglītības programmām, kuras iedzīvotājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados.

  Ikvienam vecumā no 25 gadiem, kas strādā

  mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Liela pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā ir pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti, ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

  Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Līdzmaksājuma lielums var būt no nepilniem desmit eiro līdz pat vairāk nekā 100 eiro, tas atkarīgs no izvēlētās programmas. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

  Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus kādā no 55 izglītības iestādēm, kas piedāvā mācības. Mācības varēs apvienot ar darbu, un tās plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

  Mācības visā Latvijā četrās nozarēs

  Lai iespējami ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais visā Latvijā. Šīs nozares ir būvniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kokrūpniecība, kā arī elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

  Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu profesiju. Pirmajā pieteikšanās kārtā ir iespēja apgūt 67 dažādas profesijas trijās no piedāvātajām nozarēm.

  Mācības pieejamas 50 Latvijas pilsētās un novados. Visplašākais programmu klāsts piedāvāts Rīgā – 195, otrajā vietā ierindojas Daugavpils ar 184 izglītības programmām, bet trešajā – Rēzekne, kur izglītības iestādes piedāvā 153 mācību programmas.

  Iespēja atzīt profesionālo kvalifikāciju 52 profesijās

  Projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā vai novadā sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori

  Ja nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem projekta laikā var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu un iegūstot kvalifikācijas dokumentu kādā no 52 profesijām. Dalība projektā ļauj saņemt radušos izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā. Arī šajā aktivitātē pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim.

  Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

  Par projektu

  Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tā mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

  Papildu informācija:
  Arita Sila
  Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
  P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
  T. (+371) 67812241, 29623240
  arita.sila@prae.lv

  Zane Birka
  VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
  Vecākā informācijas speciāliste
  T. (+371) 67785462
  zane.birka@viaa.gov.lv

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikuma jaunais pašpārvaldes prezidents – Emīls Pētersons

  0

  emils

  2017. gada 19.oktobrī, skolā notika izglītojamo prezidenta vēlēšanas, kurās ar pārliecinošu balsu vairākumu uzvarēja 2. kursa audzēknis Emīls Pētersons. Jaunais prezidents Ventspils Tehnikumā apgūst datorsistēmas tehniķa profesiju.

  Uz prezidenta amatu kandidēja vēl 2 skolnieki – 3. kursa audzēkne Līva Ķipsne, kura līdz šim brīdim ieņēma viceprezidentes amatu un aktīvi darbojās skolēnu pašpārvaldē, kā arī 2. kursa audzēknis Ģirts Račkauskis.

  Kopumā skolēnu prezidenta vēlēšanās piedalījās 192 audzēkņi. Aktīvākie vēlētāji bija 2.kursa audzēkņi. Par vēlēšanu rezultātiem tika paziņots tās pašas dienas vakarā “Prezidenta inaugurācijas ballē”, kur jaunais skolēnu prezidents Emīls Pētersons pateicās saviem vēlētājiem un savā uzrunā uzsvēra, ka ar pilnu atbildību uzņemas viņam uzticētos pienākumus. Vaicāts, kāds būs viņa pirmais darbs kā jaunajam skolēnu prezidentam, Emīls bija lakonisks: “Atklāšu balli”.

  Vēlam veiksmi Emīlam Pētersonam, pildot skolēnu prezidenta pienākumus, kā arī pateicamies Līvai Ķipsnei un Ģirtam Račkauskim par piedalīšanos. Paldies skolēnu pašpārvaldei par organizētajām vēlēšanām un skolas balli.

  Lasīt vairāk »

  Noskaidroti Ventspils jauniešu 3 bumbu spēļu sacensību uzvarētāji

  0

  3bumbas

  2017. gada 19. oktobrī, “Olimpiskajā centrā “Ventspils” notika Ventspils vidusskolu 3 bumbu spēles, kurā sacentās vispārējās un profesionālās izglītības mācību iestādes. Par turnīra uzvarētājiem kopsummā kļuva Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, kura uzvarēja gan strītbola, gan tautas bumbas disciplīnās, piekāpjoties vien volejbolā, kur uzvaru svinēja Ventspils Tehnikums.

  Turnīrs notika jau otro gadu un šogad tajā piedalījās 5 skolu komandas – Ventspils Tehnikums, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, 6. vidusskola, 4. vidusskola un 2. vidusskola. Sacensībās skolu jauniešu komandas cīkstējās trīs sporta spēlēs – strītbolā (zēniem), volejbolā (jauktām komandām) un tautas bumbā (meitenēm).

  Ventspils Tehnikums turnīrā izcīnīja 2.vietu (3.vieta strītbolā, 1.vieta volejbolā, 2.vieta tautas bumbā), savukārt 3.vieta Ventspils 4. vidusskolai (4.vieta strītbolā, 3.vieta volejbolā, 3.vieta tautas bumbā). 4. un 5. vietu sadalīja attiecīgi 6.vidusskola un 2.vidusskola.

  Ventspilī un Ventspils novadā līdz šim netika rīkotas tādas sporta spēles, kur vienlaikus sacenstos vispārizglītojošās un profesionālās izglītības skolas savā starpā, turklāt sacensības vienmēr tika rīkotas vienam konkrētam sporta veidam. Tādēļ Ventspils Tehnikums ar Ventspils pašvaldības Sporta pārvaldi 2016. gadā pirmo reizi rīkoja sacensības Ventspils vidējās izglītības iestādēm, lai noskaidrotu sportiskāko skolu 3 sporta spēlēs.

  Projekta mērķis ir veselīga, aktīva un daudzpusīga dzīvesveida popularizēšana jauniešiem, lai noskaidrotu sportiskāko skolu, veicinātu veselīgu dzīvesveidu un saturīgu laika pavadīšanas veidu jauniešu vidū un vienlaikus popularizētu amatieru sportu Ventspilī.

  Pagājušajā gadā par turnīra uzvarētājiem kopsummā kļuva Ventspils Tehnikuma komanda.

  Projektu īsteno Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības Sporta pārvaldi. Projektu finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas pašvaldība.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikums aicina uz kursiem restorānu ēdienu pagatavošanā

  0

  neformizglit_afisha(1)

  Ventspils Tehnikums aicina piedalīties neformālās izglītības apguves programmā “Restorānu ēdienu jaunākās tendences un metodes pagatavošanā, dekorēšanā un pasniegšanā”.

  Programmas ietvaros būs iespējams apgūt vairākas tēmas profesionāļu vadībā:

 • Restorāna ēdienu jaunākās metodes pagatavošanā, dekorēšanā, pasniegšanā (nodarbību vadīs H.Sauša un K.Šēnfelde)
 • Restorānu deserti un konditoreja (nodarbību vadīs K.Šēnfelde)
 • Banketu veidi. Banketu galda klājumi. Banketa galda ēdienkartes izveide (nodarbību vadīs I.Pastore)
 • Kafija, to veidi, jaunākās tendences kafijas pagatavošanā un pasniegšanā (nodarbību vadīs SIA Gemoss pārstāvis)
 • Kulinārais mantojums mūsdienu virtuvē (nodarbību vadīs A.Varņeckis)
 • Ēdienu izvēle svētku galdam no latviešu pūru lādes līdz mūsdienu restorānam (nodarbību vadīs T.Godiņš)

  Kursu kopīgais ilgums būs 36 stundas, un dalības maksa ir 30 EUR. Programmas apguve paredzēta 4 daļās – 25. oktobrī, 12.decembrī un 2018. gadā 23. janvārī un 8. martā. Nodarbības sāksies plkst. 9:00.

  Katrs dalībnieks, kurš būs apguvis programmu pilnā apmērā, saņems apliecību. Pieteikšanās elektroniski info@pikc.lv vai personīgi Ventspils Tehnikumā (Saules ielā 15) 222. kabinetā. Papildus informācijai lūgums zvanīt pa tālruni 63622663.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »
 • Ventspils Tehnikums iesaistās vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

  0

  esf
  Attels_pie_VIAA_preses_relizes

  2017. gada 5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku. Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes.

  Ilgtspējīga un ekonomiski pamatota pieaugušo izglītība

  “Mūsu valstī ir prasmīgi, gudri un čakli cilvēki, bet viņu prasmes reizēm ir apstājušās formālās izglītības robežās. Man ir patiess prieks, ka valsts var piedāvāt mūsu cilvēkiem lielisku iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kas rada iespējas uzlabot savu dzīves kvalitāti, labklājību. Mūsdienās profesijas attīstās ļoti ātri, tāpēc iegūtās prasmes un zināšanas ir jātiecas papildināt. Iegūtais sertifikāts, ja tas netiek atjaunināts, ir neglābjami novecojis. Šobrīd ir situācija, ka pat cilvēks, kurš sevi uzskata par speciālistu, nezina – ko viņš nezina. Kādreiz pienāks arī situācija, kad formāli iegūtajām kvalifikācijām vairs nebūs tik lielas nozīmes, jo prasmes ik pa laikam ir jāatjauno. Līdzīgi kā antivīrusa programma tā ik pa laikam ir jāatjauno,” preses konferencē norādīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

  “Vispirms vēlos uzsvērt, ka Latvija ir kļuvusi par globālās ekonomikas sastāvdaļu. Mēs redzam, ka parādās milzīgs konflikts starp darba tirgus piedāvājumu un pieprasījumu. Apmēram 40% uzņēmēju ir atzinuši, ka pastāv būtiskas problēmas nokomplektēt darbinieku sastāvu. Tas visvairāk ir saistīts nevis ar cilvēku trūkumu, bet iemeslu, ka šiem cilvēkiem nav darba tirgū nepieciešamo prasmju un iemaņu. Tehnoloģijām attīstoties, rodas jaunas profesijas, nepieciešamas jaunas zināšanas, pirms padsmit gadiem iegūta izglītība un profesija ir jāpilnveido. Pieaugušo izglītības programma noteiktajās specialitātēs ir lielisks veids, kā varam mazināt kritiski trūkstošo darbaspēku ekonomikai svarīgās nozarēs. Vienlaikus šī ir izcila iespēja Latvijas iedzīvotājiem apgūstot jaunas prasmes virzīties uz jaunu, labi apmaksātu darbu,” piebilst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

  “Ar šo projektu valsts pirmo reizi pievēršas nodarbināto pieaugušo izglītības nodrošināšanai, kas līdz šim bija pieejama tikai bezdarbniekiem. Plānots, ka valsts, darba devēju un pašvaldību ciešā sadarbība mācību piedāvājuma nodrošināšanā radīs pamatu ilgtspējīgas pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmas izveidē, kas varētu turpināt pastāvēt arī pēc ES fondu atbalsta beigām. Savukārt katram strādājošajam šī ir unikāla iespēja uzlabot savu konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū,” pasākumā akcentēja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās.

  Darba devējiem trūkst darba roku

  Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs – būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais.

  Piedāvāto mācību saraksti šajās nozarēs ir tapuši ciešā sadarbībā ar nozares darba devējiem, kas apvienojušies Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Nozaru ekspertu padomēs.

  Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā nākamajos gados turpinās sarukt – par vairāk nekā 60 tūkstošiem līdz 2022. gadam, radot vairāk nekā 25 tūkstošu vidējās kvalifikācijas speciālistu iztrūkumu darba tirgū:

  būvniecības specialitātēs – aptuveni 2500 speciālistu iztrūkums

  IKT, elektronika – aptuveni 2000 speciālistu iztrūkums

  kokapstrādes specialitātēs – aptuveni 700 speciālistu iztrūkums

  metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās – aptuveni 7200 speciālistu iztrūkums

  Latvijas darba tirgū ir liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars. Pašlaik vairāk nekā 90 tūkstošiem jeb aptuveni 9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem ir pamatizglītība vai nepabeigta pamatizglītība, turklāt nav sagaidāms, ka tuvākā nākotnē viņu īpatsvars varētu samazināties. 2016. gadā gandrīz 1/3 jeb ~360 tūkstoši no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija vidējā vispārējā, pamatizglītība vai zemāks izglītības līmenis, un viņi veidoja pusi jeb 45,4 tūkstošus no darba meklētājiem atbilstošā vecuma grupā. Jārēķinās, ka turpmākajos gados turpinās sarukt mazkvalificētā darbaspēka pieprasījums un darba meklētāju īpatsvars ar pamatizglītību un bez profesionālām iemaņām var palielināties.

  21.gadsimta tehnoloģiju laikmetā zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk, tādēļ pastāvīgi nepieciešams tās pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu konkurēt darba tirgū. 2016.gadā vien 7,3% jeb 77,7 tūkstoši no iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 64 gadiem bija iesaistīti mūžizglītības pasākumos. Valsts mērķis ir līdz 2020. gadam palielināt pieaugušo izglītībā iesaistīto īpatsvaru līdz 15% jeb aptuveni 120 tūkstošiem.

  Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties, piesakoties līdz 6. novembrim

  Pirmajā pieteikšanās kārtā iedzīvotājiem pieejamas 770 izglītības programmas, kuras piedāvā 55 izglītības iestādes visā Latvijā. Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

  Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr augsta pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti: ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

  Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.

  Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti – asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

  Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem konsultācijas sniedz pieaugušo izglītības koordinators, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūra, kas 28 filiālēs piedāvā karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam projekta mācībās ieinteresētam nodarbinātajam.

  Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā tie var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

  Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

  Par projektu

  ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

  Ventspils Tehnikumā varēs apgūt 10 dažādas prasmes

 • Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Rokas lokmetinātājs (MMA)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 480
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 156.60

 • Mehatronika (Mehatronisku sistēmu tehniķis)
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Profesionālās tālākizglītības programma
  Profesionālā kvalifikācija(s): Mehatronisku sistēmu tehniķis
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 960
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 148.50

 • Riepu balansēšana un diagnostika
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 32
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 14.40

 • Rasēšanas pamati
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Būvniecība
  Programmas stundu skaits: 120
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 36.00

 • Automobiļu kondicionieru sistēmas uzbūve, darbība un apkope
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Mājas lapu veidošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 60
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 27.00

 • HTML5 programmēšana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

 • Datu analīze un pārskatu sagatavošana
  Ventspils Tehnikums
  Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
  Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  Programmas stundu skaits: 40
  Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 18.00

  Pieteikties izvēlētai izglītībais programai var, personīgi ierodoties Ventspils Tehnikumā, Saules ielā 15, 222.kabinetā, līdzi ņemot personas apliecinošus dokumentus.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »