Jaunumi

Ventspils Tehnikums aicināja uz maksas pasākumu “Ziemassvētku radošās darbnīcas skolēniem”

0

berni

2019. gada 18. decembrī Ventspils Tehnikums aicināja uz maksas pasākumu “Ziemassvētku radošās darbnīcas skolēniem”.

Dalībniekiem tika piedāvātas četras radošās darbnīcas, kas ne tikai sniedza iespēju jēgpilni pavadīt vakaru kopā ar vecākiem, izzinot kaut ko jaunu un neparastu, bet rosinot skolēnus jau agrā vecumā apzināties arī straujās izmaiņas tehnoloģijās un, ka jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū:

1) Datorsistēmu tehniķu darbnīca – 3D Ziemassvētki un Virtuālie Ziemassvētki (Alberts Kozlovs, Māra Kalneja, Aleksis Franko un Pauls Bisenieks)

2) Mašīnbūves tehniķu darbnīca – Radošie Ziemassvētki (Inga Roga un Egils Sproģis)

3) Ēdināšanas pakalpojumu darbnīca – Garšīgie Ziemassvētki (Gundega Ruciņa, Uldis Ernstsons, Sanita Ziemele un palīgi)

Pasākums novērtēts ļoti pozitīvi gan no dalībnieku, gan rīkotāju puses.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma meistarklase “Receptes svētku galdam no vecmāmiņas pūra lādes”

0

IMG-20191218-WA0030

2019. gada 17. decembrī Ventspils Tehnikums aicināja uz meistarklasi “Receptes svētku galdam no vecmāmiņas pūra lādes”

Pedagoga Antas Garbares vadībā 8 dalībniekiem bija lieliska iespēja uzburt svētkus darba dienas vakarā un izmēģināt dažādas receptes.
Vakara gaitā tapa uzkoda – sāļais rupjmaizes kārtojums ar kūpinātu silķīti un marinētiem sīpoliem, zupa – ķirbju krēmzupa ar plūkātu mocarellas sieru un kvinojas sēklām, pamatēdiens – pildīts cūkas cepetis ar glazētiem burkāniem, ceptu ābolu un brūkleņu mērcīti un deserts – olu krēms ar brūkleņu mērci.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!

Lasīt vairāk »

Ieva Krūmiņa piedalās Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konferencē

0

krumina

2019. gada 11. decembrī Ventspils Tehnikuma projektu vadītāja Ieva Krūmiņa apmeklēja Valsts izglītības attīstības organizēto Erasmus+ programmas rezultātu izplatīšanas konferenci “Erasmus+ kā rīks izglītības iestāžu internacionalizācijai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai”.

Konferencē informēja par Erasmus+ programmas sasniegumiem, rezultatīvajiem rādītājiem un nozīmi izglītības iestādēs. Paneļdiskusijā un pieredzē par Erasmus+ programmas projektu realizēšanu un labās prakses piemēriem dalījās pārstāvji no: Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Mālpils novada pašvaldības, Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra, Ogres tehnikuma, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Universitātes, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes, Rīgas Raiņa vidusskola un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas.

“Kolēģi dalījās iedvesmojošos pieredzes stāstos par realizētajām projekta idejām un rezultātiem, akcentēja mobilitāšu nozīmi izglītojamo mācību procesā un redzesloka paplašināšanā. Tika uzsvērta nepieciešamība pedagogiem iesaistīties projektu plānošanā un dalībā tajos, lai rādītu audzēkņiem labo piemēru un iegūtu jaunu pieredzi un zināšanas, kā tas ir atspoguļots Erasmus+ sauklī “Maini dzīvi, domā plašāk”, “ stāsta I.Krūmiņa.

Viņa akcentē galvenās atziņas no semināra: ja skolotāji iedvesmojas – tad arī audzēkņi to dara; mobilitātes ir lielisks veids, kā audzēkņiem šeit Latvijā nodrošināt ārvalstu pieredzi, izmantojot Erasmus+ programmu, tādējādi novēršot viņu aizbraukšanu; iesaistīšanās projektos paplašina pieredzi un sniedz jaunas iespējas, draugus un kontaktus; tāpat pedagogi novērtē projektu ieguvumu profesionālajā pilnveidē, izglītības metožu klāsta papildināšanā, valodu prasmju uzlabošanā, zināšanu pārnesē un jaunu prasmju apguvē, personības bagātināšanā un pašpārliecinātības sekmēšanā.

“Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas Vēstures skolotājs un projektu vadītājs Edgars Bērziņš atklāja savu pieredzes stāstu un aktīvo darbu skolā, novadā un pat starpnovada mērogā, viņa stāstījums par “pieredzes izaugsmi jeb, kā, audzējot profesionālo muskuli, radīt lielas idejas un ļaut tām lidot” būs noderīgs manā turpmākajā darbā,” uzsver I.Krūmiņa.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma jaunieši karjeras pasākumā formulē savus 2020. gada mērķus

0

karjera

Karjeras projekta ietvaros 2019. gada 10. decembrī, Ventspils Tehnikuma 3. kursa izglītojamiem – mašīnbūves, datorsistēmu tehniķiem un elektrotehniķiem tika rīkota tikšanās ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču.

Jauniešiem bija iespēja izvērtēt šo 2019. gadu, atskatīties uz padarīto, novērtēt savu ieguldījumu un būt gandarītiem par sasniegumiem. Jaunieši identificēja to, kas viņus šogad piepildīja, kā arī to, kas – iztukšoja.

Pasākuma laikā bija iespēja pārdomāt arī par to, ko katrs no viņiem šogad atklājis jaunu par sevi, kādā jomā bijuši vislabākie sasniegumi, kā arī to, pie kā būtu vēlams turpināt strādāt nākamgad.

Jaunieši, izmantojot žurnālus, bukletus, avīžu izgriezumus, veidoja savu mērķu kolāžu par saviem nākotnes sapņiem. Kolāža ir veids, kā vizuāli nostiprināt savus mērķus un palīdzēt tiem īstenoties.

Bieži lietas un procesi cilvēka dzīvē iet soli solī ar viņu kolāžām. Skolēni radoši strādāja un varēja just, ka dažiem tas sagādāja patiesu gandarījumu. Darbi bija daudzveidīgi – cits ar savu veikumu pārsteidza pats sevi. Pasākumā tika uzsvērts, ka ikvienam ir svarīgi atcerēties – ejot uz mērķi, galvenais ir tam koncentrēties.

Pasākuma novērtēšanas anketās audzēkņi atzinīgi novērtēja pasākuma saturisko daļu.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Lasīt vairāk »

Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress (05.09.2019. – 30.11.2019.)

0

met
05.12.2019

Projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 2019.gada 30.novembrī beidzās projekts, un ir liels gandarījums par to, ka projektā izvirzītais mērķis tika sasniegts.

PIKC “Ventspils Tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru iegādājās projektā plānoto mācību aprīkojumu četrās izglītības programmās- “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas”, tai skaitā mācību aprīkojumu IP “Datorsistēmas” jaunizveidojamai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis” un modernizēja kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu. Tāpat tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijas “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”, kā arī metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums sekmēs pilnīgu izglītības iestādes modernizāciju, nodrošinot kompleksu atbalstu pieejamības nodrošināšanai, profesionālās izglītības prestiža paaugstināšanai un kvalitātes uzlabošanai. Ieguldījumu rezultātā plānots sekmēt elastīgākas profesionālās izglītības ieviešanu, kas ir piemērotāka mūžizglītības principiem, kas ātrāk reaģē uz darba tirgus izmaiņām, kā arī sekmējot audzēkņu nodarbinātību un iekļaušanos darba tirgū.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi apmeklēja izstādi “TECH INDUSTRY 2019″

0

logo
bilde

2019. gada 28. novembrī Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma programmas “Inženiermehānika” 1., 2. un 3.kursu audzēkņi apmeklēja lielāko un nozīmīgāko nozares izstādi Baltijas reģionā “TECH INDUSTRY 2019″ Rīgā, Ķīpsalā. Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, iepazīties ar jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un inovācijām, informēt jauniešus par izglītības un karjeras iespējām nozarē.

Izstādē tika demonstrētas modernākās metālapstrādes, rūpnieciskās un mašīnbūves iekārtas, elektroinstrumenti, metālizstrādājumi, automatizācijas sistēmas, bilde3hidraulika, ražošanas materiāli, mēriekārtas, gāzes apgādes iekārtas, elektronika un elektrotehnika, noliktavu aprīkojums, iekraušanas un izkraušanas tehnika, kā arī citas iekārtas, materiāli un tehnoloģijas.

Audzēkņiem bija iespēja tikties ar iekārtu ražotājiem no visas pasaules un skatīt grandiozas jaunāko iekārtu, instrumentu un tehnoloģiju demonstrācijas; iepazīties ar nozares uzņēmuma spektru, potenciālajiem darba devējiem, kuri piedalās izstādē. Pēc izstādes apmeklēšanas jaunieši atzina, ka bija noderīgi praktiski aplūkot iekārtu darbību, tādējādi labāk izprast to lietošanu. Audzēkņiem jo īpaši patika demonstrācijas par jaunākajiem darba galdiem, metināšanas simulatori, izmēģināt metināt ar 3D brillēm, robotizēta metināšana un lāzergriešana.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazīst Ventspils Digitālo centru

0

IMG-20191129-WA0007

2019. gada 28. novembrī Ventspils Tehnikuma 1.kursa programmēšanas tehniķi devās uz Ventspils Digitālo centru, lai iepazītu interešu izglītības piedāvātās iespējas. Digitālā centra plašajā pakalpojumu klāstā ietilpst drukāšanas, kopēšanas, skenēšanas darbi.

Digitālais centrs nodrošina atbalstu skolām tehnoloģiju jomā- apmācības skolēniem un skolotājiem. Interešu izglītības nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, viena nodarbība ilgst 90 minūtes. Ventspils Digitālais centrs piedāvā radošās tehnoloģiju darbnīcas – digitālās apdrukas un dizaina priekšmetu darbnīca, robotika, digitālā foto un video darbnīca, digitālās māksla darbnīca u.c.

Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug. Ventspils Digitālais centrs rīko arī izbraukumus, lai mudinātu jauniešus pieteikties dalībai dažādos pulciņos.

Programmēšanas tehniķi tika aicināti pieteikties tehnoloģiju pulciņiem, lai uzlabotu, attīstītu un pilnveidotu savas digitālās prasmes.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Lasīt vairāk »

Konference “Karjeras attīstības atbalsta sistēmas ilgtspēja: šodien un rīt”

0

seminars

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma projekta īstenotājas Inta Reinholde un Ieva Krūmiņa 2019. gada 22. novembrī apmeklēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizēto konferenci “Karjeras attīstības atbalsta sistēmas ilgtspēja: šodien un rīt”. Konferencē informēja par karjeras attīstības atbalsta pasākumu lomu izglītības iestādēs, akcentēja sniegto ieguldījumu izglītojamo profesionālajā izaugsmē un pozitīvo ietekmi uz izglītojamo personīgo iemaņu attīstību.

Karjeras attīstība tika akcentēta kā mūžizglītības kompetence. Tika vērsta uzmanība uz mainīgo profesiju dabu, ka jauniešiem un ikvienam no mums ir jāapzinās, ka dzīvojam pārmaiņu laikā, kas paredz krietni lielāku elastību darba vidē, kā tas bija līdz šim.

Kolēģi no Liepājas un Jelgavas dalījās iedvesmojošos pieredzes stāstos. Konferencē guvām pārliecību par karjeras attīstības atbalsta pasākumu nozīmīgumu ilgtermiņā.

Lasīt vairāk »

Norisinājās konkursa “PROFS 2019″ Kurzemes reģionālais pusfināls

0

profs

2019. gada 22. novembrī Ventspils Tehnikumā norisinājās konkursa “PROFS 2019″ Kurzemes reģionālais pusfināls. Šajā pusfinālā sacentās piecas komandas – divas no Ventspils Tehnikuma, divas no Liepājas Valsts tehnikuma un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma komanda.

LBAS (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība) trešo gadu šajā projektu periodā organizē konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem PROFS. Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu.

Šogad konkursā piecos reģionālajos pusfinālos ir piedalījušās 26 komandas no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm.

Profesionālo izglītības iestāžu komandas prezentēja savus mājas darbus konkursa laikā, notika viktorīna par darba tiesību, darba aizsardzības un sociālā dialoga tēmām, kā arī katra komanda uz vietas risināja vairākas situācijas saistībā ar darba vides un tiesiskajām attiecībām.

Sakām paldies Ventspils Tehnikuma komandu audzēkņiem un pedagogam Andai Brikainei, kura jauniešus mērķtiecīgi gatavoja konkursa pusfinālam. Īpašs paldies Ventspils Tehnikuma direktorei K.Vāgnerei-Davidovai un konkursa atbalstītājiem – Ilzei Mūrniecei un viņas jauniešiem, Oļegam Davidovam, Lienei Valdmanei un Ventspils Tehnikuma jauniešu korim, Uldim Bergmanim, Sanitai Ziemelei, Jānim Zālītim, Gundegai Ruciņai, Daigai Latererei un Ventspils Tehnikuma pašpārvaldes aktīvistiem, Elvim Binderam-Čoderam, Ritai Zingbergai un Sarmītei Zībergai.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums uzņem ciemiņus no Laucienes

0

lauciene

2019. gada 21. novembrī Ventspils Tehnikumā viesojās Laucienes pamatskolas 8. – 9. klašu skolēni.

Pedagogs – karjeras konsultants Rita Zingberga iepazīstināja jauniešus ar skolas piedāvātajām mācību programmām un viņiem tika dota iespēja ieskatīties arī mūsu audzēkņu ikdienā – mūsu skolas pedagogs Egils Sproģis izrādīja mašīnbūves tehniķu darbnīcas, demonstrējot to plašās iespējas aroda apguvē. Savukārt, Ilzes Mūrnieces – mūsu Restorāna servisa pedagoģes – vadībā, notika mini meistarklase pankūku flambēšanā ar iespēju tās arī degustēt.

Ekskursijas noslēgumā jaunieši devās apskatīt Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcu “Venta”. Īpašs paldies dienesta viesnīcas vadītājai Sandrai Kalnkaziņai.

Lasīt vairāk »