Jaunumi

Izsniegtas apliecības ESF projektā – Mācības pieaugušajiem

0

esfbilde

2019. gada 12. novembrī tika izsniegtas apliecības neformālās izglītības programmā „Programmējamie kontrolleri”.

Pedagoga Jāņa Lukša vadībā izglītojamie 60 stundu apjomā apguva pamatiemaņas darbam ar PLC (programmējamās loģikas kontolleriem).

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!

Ventspils Tehnikums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 4. kārtā piedāvā 6 izglītības programmas, 8 mācību grupas ar kopējo dalībnieku skaitu – 46

Macibas_pieaugusajiem_4.karta_majaslapai

Nodrošinam iespēju apgūt:

1. Profesionālās tālākizglītības programmu – „Metālapstrāde” ar kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”

2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu – „Saldumi un šokolādes izstrādājumi”

3. Neformālās izglītības programmas:

„Digitālās prasmes darba vajadzībām”

„Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai”

„Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”

„Programmējamie kontrolleri”

Sagatavoja Ventspils Tehnikuma projekta koordinatore
Inta Reinholde
Tālr. +371 26346737

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumā norisinājās “Izaicinājuma kauss 2019″

0

izaicinajuma_kauss1

Esam neizsakāmi lepni ar saviem talantīgajiem audzēkņiem, kuri 2019. gada 1. novembrī piedalījās “Izaicinājuma kauss 2019″ .

Restorānu serviss: 1. vieta – Samanta Vēze, 2. vieta – Sabīne Salnāja, 3. vieta – Sidnija Gruntiņa.

Atzinības raksti par piedalīšanos: Ieva Minere, Anna Mališeva, Sindija Ulpmane.

Ēdināšanas serviss: 1. vieta – Luīze Lāce, 2. vieta – Ints Martinsens, 3. vieta – Lonija Astra Drozlovska.

Atzinības raksti: Boriss Bočkāns, Vanesa Stašule, Ronalds Rītiņš.

Eksperti: Restorānu serviss – Inese Vīcupa, Ēdināšanas serviss – Edgars Balodis.

Liels paldies pedagogiem – Ilzei Mūrniecei, Ievai Pastorei, Uldim Ernstsonam, Antai Garbarei un Teiksmai Alksnei par neatlaidīgi ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā.

Pasākums līdzfinansēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma Datorsistēmu tehniķi apmeklē Ventspils Digitālo centru

0

digit

2019. gada 4. novembrī Ventspils Tehnikuma 1. kursa datorsistēmu tehniķiem bija iespēja apmeklēt Ventspils Digitālo centru, kur tika parādītas telpas un izstāstīts par iespējām, ko jauniešiem piedāvā. Audzēkņi tika aicināti pieteikties tehnoloģiju pulciņiem, lai uzlabotu, attīstītu un pilnveidotu savas digitālās prasmes. Ventspils Tehnikuma jaunieši izrādīja interesi un daži steidzās šo iespēju izmantot. Ventspils Digitālais centrs spēj nodrošināt plašu nodarbību piedāvājumu, kas ļauj katram dalībniekam atrast sev vispiemērotāko pulciņu atbilstoši vecumam. Reģistrēties pulciņiem iespējams elektroniski: ej.uz/vdcpulcini2019, vai klātienē Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3. Visas nodarbības ir bezmaksas.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi apmeklē Ventspils Galveno bibliotēku

0

biblioteka

2019. gada 25. oktobrī un 30. oktobrī Ventspils Tehnikuma 1. kursa grāmatvežiem un tūrisma pakalpojuma konsultantiem bija iespēja apmeklēt Ventspils Galveno bibliotēku, iepazīties ar bibliotēkas ēku, tās lasītavām un pakalpojumiem.

Audzēkņi guva detalizētāku ieskatu Ventspils bibliotēku 6 struktūrvienībās – Galvenā bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts: Medicīnas bibliotēka, Bērnu bibliotēka, Ventspils Augstskolas bibliotēka, Gāliņciema bibliotēka, Pārventas bibliotēka un Mūzikas bibliotēka.

Audzēkņi uzzināja, kādas darbības ir jāveic, lai piereģistrētos par lasītāju un saņemtu lasītāja karti. Ventspils bibliotēka piedāvā lasītājiem arī “Nakts abonementu” un “Svētku un izejamo dienu abonementu”.

Jaunieši tika apmācīti informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs, iegūstot noderīgas zināšanas, ko pielietot savu mācību darbu izstrādāšanai. Viņus iepazīstināja ar bibliotēkas digitālajiem rīkiem un ar vietnēm – www.prakse.lv, www.profesijupasaule.lv, www.niid.lv.

Ceram turpināt sadarbību ar Ventspils bibliotēku.

Lasīt vairāk »

Izsniegtas apliecības ESF projektā – Mācības pieaugušajiem

0

DSC02956

2019. gada 30. oktobrī tika izsniegtas apliecības neformālās izglītības programmā „Digitālās prasmes darba vajadzībām”.

Pedagoga Lāsmas Lērumas-Gūtmanes vadībā izglītojamiem bija iespēja pilnveidot digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!

Ventspils Tehnikums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 4. kārtā piedāvā 6 izglītības programmas, 8 mācību grupas ar kopējo dalībnieku skaitu – 46

Nodrošinam iespēju apgūt:

1. Profesionālās tālākizglītības programmu – „Metālapstrāde” ar kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”
1

2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu – „Saldumi un šokolādes izstrādājumi”

3. Neformālās izglītības programmas:

„Digitālās prasmes darba vajadzībām”

„Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai”

„Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”

„Programmējamie kontrolleri”

Sagatavoja
Ventspils Tehnikuma projekta koordinatore
Inta Reinholde
Tālr. +361 26346737

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums Izsludina vakanci – galvenais grāmatvedis uz nenoteiktu laiku

0

Ventspils Tehnikums (Reģ.Nr. 90000079824) izsludina vakanto amatu – galvenais grāmatvedis uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Izglītības Ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem, sniegt ieteikumus uzskaites un grāmatvedības politikas pilnveidošanai

- nodrošināt savlaicīgu un efektīvu dažādu ikmēneša un citu periodisko pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu

- koordinēt, vadīt un pārraudzīt grāmatvedības struktūrvienības darbu

- piedalīties budžeta sagatavošanā, izpildes analīzē un kontrolē

- piedalīties dažādu dokumentu projektu sagatavošanā, savas kompetences ietvaros

- sniegt atbalstu vadībai un darbiniekiem grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumos

Pretendentiem izvirzītās prasības:

- augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu vadībā

- pieredze galvenā grāmatveža amatā

- darba pieredze finanšu vadības jomā valsts pārvaldes iestādē

- LR likumu un grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī

- prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām

- organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku vadīšanā un spēja strādāt komandā

Mēs piedāvājam:

- iegūt lielisku darba pieredzi

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldes izglītības iestādē

- darbu mūsdienīgā vidē un profesionālā komandā

- stabilu atalgojumu (bruto darba alga 1 190,00 EUR mēnesī)

- sociālās garantijas

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2019. gada 4.novembrim sūtīt Ventspils Tehnikumam uz e-pasta adresi: info@ventspilstehnikums.lv ar norādi “Pieteikums – galvenais grāmatvedis”.

Piesakoties uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Pieteikumā aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Tehnikums. Personas dati tiks dzēsti Arhīvu likumā noteiktajā termiņā.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Lasīt vairāk »

Karjeras nedēļa Ventspils Tehnikumā – Ielogojies nākotnē!

0

Publicitates

Ventspils Tehnikumā no 2019. gada 14. oktobra līdz 2019. gada 18.oktobrim notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums Ventspils Tehnikuma izglītojamiem. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis Ventspils Tehnikumā bija motivēt jauniešus pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, veicināt gatavību veiksmīgai profesionālai darba karjerai.

Karjeras nedēļas ietvaros notika lekcijas, sarunas un diskusijas temata „Mana profesija karjeras izvēļu pasaulē” ietvaros. Dažādu uzņēmumu profesionālie speciālisti stāstīja par sava darba specifiku, pieredzi un izaugsmi, lai iedvesmotu jauniešus par savas izvēlētās profesijas iespējām un izaugsmi darba tirgū.
luksis

Ventspils Tehnikuma jaunieši tikās ar:

Tūrisma aģentūras “Tobago” vadītāju Ivetu Rīvāni

Viesu nams/Krogs “Zītari” viesmīli Dāvi Raitu

IK HippoCampus īpašnieku Daini Briedi

SIA ”Ventspils naftas” Termināls” personāla speciālisti Lailu Saulīti

SIA “Parkit” ražošanas vadītāju Nauri Krūziņu (Ventspils Tehnikuma absolvents)

Kafejnīca “Burgerbārs” īpašnieku Artūru Raževski

Ventspils Tehnikuma pedagogu Uldi Ernstsonu

“Magnetic Latvia” Ventspils biznesa inkubatora pārstāvēm Lieni Kataševsku un Evu Fībigu

“Schneider Elektric” biznesa attīstības vadītāju Baltijas valstīs Gati Arājumu

Paldies viesiem par tikšanos ar jauniešiem!
auto

Karjeras nedēļas ietvaros Ventspils Tehnikumu apmeklēja arī Alsungas vidusskolas un Tārgales pamatskolas skolēni. Pedagogu karjeras konsultantu atbalstīti, jaunieši iepazinās ar Ventspils Tehnikuma mācību un praktisko darba vidi. Skolēni apmeklēja gan mūsu pedagogus un mācību telpas mašīnbūvē, elektronikā un viesmīlības sektorā, gan devās pēc jaunām zināšanām pie ēdināšanas servisa speciālistiem.

Paldies mūsu radošajiem pedagogiem par tikšanos ar skolēniem!

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.

Karjeras nedēļas pasākumus organizē 83 Latvijas pilsētas un novadi. Jau otro gadu Karjeras nedēļa ir ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās teju visi projektā iesaistītie partneri – 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 profesionālās izglītības kompetences centri.

Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa vietnē: viaa.gov.lv/karjerasnedela, savukārt jaunumi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/viaa, twitter.com/TavaiKarjerai un twitter.com/VIAA_LV.

Informāciju sagatavoja:
Sanita Ziemele, Ventspils Tehnikuma pedagogs karjeras konsultants
Mob: (+371) 29338281
Papildu informācija:
Inta Reinholde, Ventspils Tehnikuma Karjeras nedēļas koordinators
Mob: (+371) 26346737; e-pasts: projekti@ventspilstehnikums.lv

Lasīt vairāk »

Izsniegtas apliecības ESF projektā – Mācības pieaugušajiem

0

DSC02935

2019. gada 17.oktobrī tika izsniegtas apliecības neformālās izglītības programmā „Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”.

Pedagoga Māras Kalnejas vadībā 4 izglītojamiem bija lieliska iespēja ne tikai 40 stundu apjomā izzināt sev interesējošo tēmu, bet arī doties mācību ekskursijā uz Ventspils Digitālā centra konteinera tipa Datu centru, kuras laikā VDC pārstāvis Kristaps Dambergs dalījās savā pieredzē datortīklu administrēšanā, datu uzturēšanā un aizsardzībā. Tika apskatītas serveru telpas, tās infrastruktūra, izpētītas virtuālās mašīnas, optisko tīklu slēgumi, pasaules optiskā tīkla karte.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!
12nozares

Ventspils Tehnikums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 4. kārtā piedāvā 6 izglītības programmas, 8 mācību grupas ar kopējo dalībnieku skaitu – 46

Nodrošinām iespēju apgūt:

1. Profesionālās tālākizglītības programmu:
„Metālapstrāde” ar kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”

2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu:
„Saldumi un šokolādes izstrādājumi”

3. Neformālās izglītības programmas:
„Digitālās prasmes darba vajadzībām”
„Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai”
„Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”
„Programmējamie kontrolleri”

Sagatavoja:
Ventspils Tehnikuma projekta koordinatore
Inta Reinholde
Tālr. +371 26346737

Lasīt vairāk »

Izsniegtas pirmās apliecības ESF projektā – Mācības pieaugušajiem

0

Macibas_pieaugusajiem_4.karta_majaslapai

2019. gada 10.oktobrī tika izsniegtas pirmās apliecības neformālās izglītības programmā „Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai”.

Pedagoga Laimas Špudes vadībā 7 izglītojamiem bija lieliska iespēja apgūt sev interesējošās tēmas un gūt gan apstiprinājumu savas ieceres sekmīgai attīstībai, gan rast domubiedrus radošam atbalstam nākotnē.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu motivētiem dalībniekiem un radošiem pedagogiem!

Ventspils Tehnikums ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 4. kārtā piedāvā 6 izglītības programmas, 8 mācību grupas ar kopējo dalībnieku skaitu – 46
spude_nefor

Nodrošinām iespēju apgūt:

1. Profesionālās tālākizglītības programmu:
„Metālapstrāde” ar kvalifikāciju „Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”

2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu:
„Saldumi un šokolādes izstrādājumi”

3. Neformālās izglītības programmas:
„Digitālās prasmes darba vajadzībām”
„Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai”
„Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība”
„Programmējamie kontrolleri”

Sagatavoja:
Ventspils Tehnikuma projekta koordinatore
Inta Reinholde
Tālr. +371 26346737

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums organizē Karjeras nedēļu – Profesiju darbnīcas

0

A3-plakats-V-ppt

Ventspils Tehnikumā no 2019. gada 14. oktobra līdz 18. oktobrim norisināsies ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā ir nākotnes profesijas.

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Arī mēs, Ventspils Tehnikums, vēlamies aicināt skolēnus iepazīt profesiju dažādību un 17.oktobrī apmeklēt Profesiju darbnīcas.

Jūsu rīcībā būs četras nozares un 10 darbnīcas, kuras jums vadīs Ventspils Tehnikuma pedagogi – nozares speciālisti.

Dalībnieku skaits gan ir ierobežots, tāpēc aicinām jūs pasteigties un pieteikties darbnīcām savlaicīgi zvanot pa tālruni 26346737 vai rakstot e-pastu projekti@ventspilstehnikums.lv

Grupu pieteikumus gaidīsim līdz 2019. gada 15. oktobra plkst. 17:00.

Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja:

Inta Reinholde, Ventspils Tehnikums projekta koordinatore

Tālr. +371 26346737; e-pasts: projekti@ventspilstehnikums.lv

Lasīt vairāk »