Jaunumi

Ventspils Tehnikuma 3. kursa studenti interesējas par tālākizglītības iespējām

0

met
53203757_2341695085854901_5760604136772993024_n

2019. gada 1.martā PIKC “Ventspils Tehnikums” 3.kursa audzēkņi devās izzināt savas tālākizglītības iespējas Latvijā un ārvalstīs.

Ventspils Tehnikuma audzēkņi devās uz Rīgu, uz Starptautiskā izstāžu centrā rīkoto izstādi “SKOLA 2019”. Izstādē jauniešiem bija unikāla iespēja iegūt visaptverošu informāciju par mācību iestādēm Latvijā un ārvalstīs, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu.

Izstāde ir ļoti vērtīga ar to, ka tajā var salīdzināt augstskolu piedāvājumus, izpētīt jaunākās mācību programmas, uzzināt kāda būs mācību maksa un noskaidrot kādi ir pieteikšanās nosacījumi. Tā pat arī jauniešiem bija iespēja iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot un piedalīties to paraugdemonstrējumos. Jāatzīst, ka izstādes apmeklējums ir unikāla iespēja un liels palīgs jauniešiem, lai palīdzētu izlemtu kādu karjeras ceļu sev izvēlēties.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress (05.12.2018 – 04.03.2019)

0

projekts
05.03.2019.

Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

07.04.2018. tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 31.05.2018. iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu rīkot sarunu procedūru un ir noslēgusies sarunu procedūra un ir izvēlēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma priekšmeta daļās Iepirkums tika izsludināts trešo reizi – sarunu procedūra. Piedāvājumu vērtēšanas procesā tika pieprasīta vēl papildus informācija no pretendentiem, lai rastu iespēju pieņemt pozitīvu lēmumu. Rezultātā noslēgti – līgums ar SIA “Speciāls elektrods” (1.daļa “Metināšanas darbnīcas iekārtu piegāde”), līguma izpildes termiņš 3 mēneši un ar SIA “Sentios” (2.daļa “Metināšanas darbnīcas papildaprīkojuma piegāde”), termiņš – 3 mēneši;

29.04.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. 17.09.2018. noslēgti 3 piegādes līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 4 mēneši. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC). Par neiepirkto daļu “Kokapstrādes iekārtas un aprīkojums” tika 22.01.2019. noslēgts līgums ar SIA “Festo”, līguma saistību izpildes termiņš – 4 mēneši;

26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. 12.11.2018. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Doms” par mācību aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 3 mēneši;

01.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Baltic3d.EU” par 1.daļu “Foto un video aprīkojuma piegāde”, piegādes termiņš 4 mēneši, bet par pārējām iepirkuma priekšmeta daļām iepirkums noslēdzās bez rezultāta. 17.10.2018. tika izsludināts iepirkums par iepriekšējos iepirkumos neiepirktajām aprīkojuma daļām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 16.11.2018., tā rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “LV Systems”, līguma izpildes termiņš 4 mēneši. Tā kā visas IP “Datorsistēmas” aprīkojuma daļas netika iepirktas, tad tika precizētas tehniskās specifikācijas un 19.01.2019. vēlreiz tika izsludināts iepirkums, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.02.2019., piedāvājumus ir iesnieguši 3 pretendenti un pašlaik notiek vērtēšanas un līgumu saskaņošanas process;

26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībām” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu- 26.06.2018, taču iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība. 07.07.2018 publicēts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti un tika noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Doma”, piegādes termiņš 3 mēneši;

04.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, iepirkuma rezultātā tika noslēgti divi līgumi ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” un SIA “Sentios”, bet 2.daļa “Universālie mērinstrumenti” noslēdzās bez rezultāta. Tika izsludināts atkārtots iepirkums un tā rezultātā 31.01.2019. tika noslēgts līgums ar SIA “Sentios”, piegādes termiņš 4 mēneši;

05.12.2018.izsludināts iepirkums par mēbeļu piegādi IP “Datorsistēmas” un Metodiskajam centra vajadzībām, 07.01.2019. bija iesniegto piedāvājumu atvēršana. 18.02.2019. tika noslēgti līgumi SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”, piegādes termiņš 3 mēneši.

Lasīt vairāk »

Organizē starptautisku konferenci elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģijas nozarē

0

2019. gada 1.martā, Ventspilī norisināsies starptautiska konference Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbinātības veicināšanas projekta ietvaros (LitLatHV), kuru organizē Ventspils Tehnikums. Seminārs norisināsies visas dienas garumā gan Ventspils Augstskolā, Ventspils Tehnikumā, gan arī uzņēmumā “Hansa Matrix”.

Konferences dalībniekiem būs iespēja uzklausīt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Jāņa Vītoliņa un arī Ventspils Tehnikuma direktores Kristīnes Vāgneres uzrunas, projektu partneru prezentācijas, Enerģētikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētāja Māra Valda Kalniņa prezentācija, kā arī SIA Schneider Electric pārstāvja Gata Arajuma prezentācija. Konferences otrajā daļā dalībnieki praktiski darbosies Ventspils Tehnikumā, kā arī apmeklēs uzņēmumu “HansaMatrix”.

Jūrniecības nozarē, kā arī krastā bāzētos uzņēmumos Lietuvā un Latvijā ir novērojams kvalificētā darba spēka trūkums enerģētikas un augstsprieguma tehnoloģiju jomās. Ņemot vērā, ka jūrniecības nozare darbojas pēc vienotiem principiem un standartiem, piecu izglītības iestāžu apvienība – Lietuvas Jūras akadēmija, kurš ir arī projekta vadošais partneris, Liepājas Jūrniecības koledža, Rīgas Tehniskā Universitātes Ventspils filiāle, Kauņas tehniskā koledža un Ventspils Tehnikums, nolēma ar pārrobežu sadarbības projekta palīdzību apvienot savas spējas ar mērķi paaugstināt Lietuvas un Latvijas speciālistu mobilitāti un nodarbinātību minētajās nozarēs.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši laika posmā no 2017. gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 31. martam.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitāti un nodarbinātību.
Kopējais projekta finansējums – EUR 915 322,51, t.sk. EUR 778 024,10 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (85%) un 137 298,41 nacionālais finansējums (15%).

Projekta galvenie rezultāti ir elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana katram no projekta partneriem (kopumā 6 laboratoriju aprīkojums), studiju priekšmetu (13 dažādās programmās) un pieaugušo mācību programmu atjaunošana/attīstība, metodoloģisko materiālu sagatavošana 3 valodās, kvalifikācijas celšanas kursu īstenošana – starptautiska pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.

VENTSPILS TEHNIKUMS

STARPTAUTISKĀ KONFERENCE

Ventspils, Latvija, 2019. gada 1. martā

Darba kārtība konferences 1. daļai

Vieta: Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101A

10:45–11:00 Reģistrācija

11:00–11:05 Jāņa Vītoliņa: Domes priekšsēdētāja 1. vietnieka infrastruktūras jautājumos uzruna

11:05–11:10 Kristīnes Vāgneres: Ventspils Tehnikuma direktores uzruna

11:10–12:05 Projekta partneru prezentācijas

12:05–12:50 Māris Valdis Kalniņš: Enerģētikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētājs. Tēma: “Professional education reform in the energy sector”

12:50–13:20 Gatis Arajums: SIA Schneider Electric. Tēma: “Human centric lighting”

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalās Vislatvijas bārmeņu konkursā

0

IMG_20190206_145343_004

2019. gada februāra sākumā mūzikas klubā Kaļķu Vārti norisinājās bārmeņu konkursa Calvados International Trophy 2019 Latvijas atlase, kurā tika noskaidroti divi dalībnieki, kas pārstāvēs valsti Calvados Nouvelle Vogue International Trophy finālā Normandijā no 24. līdz 25.martam. Ventspils Tehnikumu pārstāvēja 4 dalībnieki studentu kategorijā, bet godalgotu 3. vietu izcīnīja 4. kursa ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem Arvīds Valters.
IMG_20190206_145343_011

Kokteiļu pagatavošanas sacīkstes norisinājās divās kategorijās – savstarpēji spēkiem mērojās studenti un profesionāli bārmeņi. Abu kategoriju pārstāvju uzdevums bija sagatavot short vai long kokteili četrās porcijās, dzērienā izmantojot kādu no izlozētajiem Calvados veidiem. Par konkursa tēmu šogad bija izvēlēts “Miers”, tādēļ papildus cīņai par kokteiļa garšu, krāsu un vizuālo izskatu, katram dalībniekam bija jāsagatavo arī nelielu prezentāciju, kas iepazīstināja klātesošos ar kokteiļa tapšanas niansēm, sastāvdaļām un nosaukuma nozīmi.

Studentu kategorijā sacentās astoņi dalībnieki. Ar tehniski pārliecinošu uzstāšanos un visaugstāk novērtētu kokteili, pirmo vietu ieguva un Latvijas topošos bārmeņus Normandijā pārstāvēs Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma studente Sandija Klapere ar kokteili “Angel Wings”. Otrajā vietā ierindojās Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola studente Viktorija Seļeņina ar kokteili “Puansetija”, savukārt trešajā vietā Ventspils Tehnikuma students Arvīds Valters un viņa radītais kokteilis “Peaceful Summer” jeb “Mierpilna vasara”.

Ventspils Tehnikumu konkursā pārstāvēja vēl 3 audzēkņi – 2. kursa ēdināšanas pakalpojuma speciālisti uz pasažieru kuģiem Marija Čulkina un Jānis Markuss Iļjins, kā arī ēdināšanas pakalpojumu speciāliste Sindija Ulpmane, kuriem visiem šī bija pirmā pieredze šāda veida konkursos. Arvīds piedalījās arī pagājušā gada konkursā, bet tur nācās palikt bez godalgotas vietas. Kā apgalvo pedagoģe Anna Pikta, kura jauniešus arī gatavoja konkursam, tad visu izšķīrušas garšas nianses, kuras grūti uzminēt, kas konkrētai žūrijai labāk garšos.

Dalībnieku sniegumu konkursa norises un sagatavošanās laikā vērtēja profesionāla un taisnīga žūrija. Dekorāciju sagatavošanu uzraudzīja Skyline bārmenis Linards Grundmans. Dalībnieku uzstāšanos un tehniku vērtēja Kroga Lidojošā Varde saimnieks Dainis Domiņš un Double coffee bāru tehnologs Normunds Laiko. Kokteiļu garšas, smaržas un vizuālo izskatu vērtēja Latvijas Bārmeņu Federācijas prezidents Raitis Akerblūms, Latvijas vīnziņu asociācijas prezidents Jānis Kaļķis, restorāna “Kest” saimnieks, pazīstamais šefpavārs Māris Jansons un īpašā viešņa no Francijas Stéphanie Dondain – Vignobles Dondain vīna un calvados ražotnes īpašniece.

Paldies dalībniekiem, ka arī pedagogiem par jauniešu sagatavošanu konkursam. Īpašs paldies ekspertam, bārmenim un Latvijas bārmeņa federācijas biedram Pēterim Repečko, kurš palīdzēja sagatavot jauniešus konkursam.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums nodrošina apmācības tiešraidē

0

lietuva

2019. gada 20. februārī, Ventspils Tehnikums, projekta Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbinātības veicināšana (LitLatHV) ietvaros, savās telpās organizēja un vadīja apmācības semināru par alternatīvo enerģiju.

Seminārā piedalījās Ventspils Tehnikuma audzēkņi, kā arī citi projektā iesaistīto partneru izglītojamie, kuri apmācības vēroja tiešsaistē savās mācību iestādēs. Tiešraidi vēroja Lietuvā – Lietuvas Jūras akadēmija, Kauņas Tehniskā koledža un Latvijā – Liepājas Jūrniecības koledža, RTU Ventspils filiāle.

Projekta ietvaros šādi tiešsaistes semināri tika organizēti arī citās skolās, bet noslēdzošā nodarbība notika tieši Ventspils Tehnikumā. Pats projekts noslēgsies Ventspilī 1. martā, kad tiks organizēta starptautiska konference jomas ekspertiem un interesentiem.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Ventspils Tehnikumā 2018./2019. m.g. 1.pusgadā

0

ieguldijums

Ventspils Tehnikumā jau no 2017.gada novembra sākuma tiek īstenoti pasākumi, kas saistīti ar noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros 2018./2019. mācību gada 1.pusgada laikā Ventspils Tehnikumā jau notikuši 6 karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

Tehnikuma audzēkņi ir apmeklējuši izstādi – starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu un jauno tehnoloģiju izstādi “TECH INDUSTRY 2018”, kas ir labākā vieta, kur iepazīt izvēlētās profesijas un nozares jaunākās inovācijas un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu.

Ar Karjeras attīstības atbalsta projekta finansiālu atbalstu Tehnikuma programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, 4.kursa audzēkņi piedalījās Jelgavas Tehnikuma rīkotajā Latvijas profesionālās izglītības meistarības konkursā “Inženierkomunikāciju tehniķis”, kur Tehnikuma komanda ieguva 2.vietu.

Tā pat ir notikuši 4 apjomīgi semināri visu kursu audzēkņiem, kur personības izaugsmes treneri dalījās ar saviem pieredzes stāstiem no dzīves un pastāstīja par nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un panākumus gūstošas personības iezīmēm, lai motivētu jauniešus saredzēt dzīves mērķi, lai katrs pats izprastu sevi, lai mācītos cītīgāk, kā arī motivētu tiekties augstāk pa karjeras kāpnēm un sasniegtu vairāk!

Lasīt vairāk »

Ventspils un Valmieras pilsētas uzsāk unikālu inovācijas projekta realizāciju

0

Logo_AIU_couleur_Degrade_Porteur_de_Projet

Pirmajā partneru sanāksmē, 2019. gada 23.janvārī, kopā sanākot 10 partneriem no Ventspils un Valmieras, tika uzsākts aktīvs darbs pie Urban Innovative Actions programmas inovāciju projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe) ieviešanas. Vērienīgā projekta realizēšanai Eiropas Reģionālās Attīstības fonds piešķīris gandrīz 5 miljonus euro.

Viens no partneriem ir arī Ventspils Tehnikums, kas projekta ietvaros realizēs ambiciozu ideju – virtuālās klases izveidi, kurā ar modernām tehnoloģijām apgūs dažādas mācību programmas. Tiks izstrādātas inovatīvas mācību programmas un metodes, īpaša uzmanība tiks veltīta mūžizglītībai. Tiks izstrādāta arī mārketinga stratēģija, lai ar tās palīdzību piesaistītu jaunos audzēkņus Ventspils Tehnikumam.

Projekts tiek ieviests no 2018. gada novembra un noslēgsies 2021. gada oktobrī. Gan šī projekta, gan pašas Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) iniciatīvas mērķis ir atbalstīt pilsētu inovatīvas idejas, eksperimentus un pilotprojektus. Ventspils un Valmieras kopējā projektā tiks realizēti virkne inovatīvu risinājumu ar mērķi vietējā ekonomikā radīt jaunas darba vietas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū.

Projektā ”Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” tiks testēti un ieviesti inovatīvi risinājumi pilnvērtīga karjeras attīstības atbalsta jomā, kā arī kvalificēta darbaspēka piesaistes un darbinieku pārkvalificēšanas jautājumos. Abu pilsētu tehnikumos un augstskolās tiks izstrādātas un ieviestas jaunas paaudžu mārketinga pieejas izglītojamo un studentu piesaistei gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Ventspilī tiks radīts izglītības jomas digitālo inovāciju centrs “EdTech Factory”, kas radīs jaunas izglītības tehnoloģijas. Valmierā savukārt izglītības iestādēs tiks veikts izglītības tehnoloģiju audits. Vairākus ļoti modernus izglītības tehnoloģiju risinājumus mācību procesā varēs izmēģināt un lietot abu pilsētu tehnikumu audzēkņi, augstskolu studenti un pasniedzēji. Projektā iesaistītās izglītības iestādes izstrādās jaunas un pilnveidos esošās studiju programmas un mācību līdzekļus atbilstoši darbam ar modernajām izglītības tehnoloģijām.

Projekts ”Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” ļaus arī Ventspilī un Valmierā ieviest un testēt jaunas pieejas darba vietu radīšanā. Abās pilsētās tiks izveidotas atvērta tipa prototipēšanas un koprades vietvides. Tiks realizētas vairākas ārvalstu investoru piesaistes stratēģijas un kampaņas. Valmierā tiks realizēta inovāciju projektu atbalsta programma uzņēmējiem.

Projekta vadošais partneris ir Ventspils pilsētas dome. Pārējie projekta partneri ir Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Attīstības aģentūra, Vidzemes Augstskola, Valmieras Tehnikums, SIA IntelliTech (Valmiera), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un tā Biznesa atbalsta centrs, Ventspils Augstskola, Ventspils Tehnikums un SIA Aspired (Ventspils).

Iniciatīva “Pilsētu inovatīvās darbības” radusies 2015. gadā, un tās mērķis ir atrast un testēt inovatīvus risinājumus Eiropas pilsētu ilgtspējīgai attīstībai, kas tālāk būtu aprobējami arī citās pilsētās. 2017. gada beigās izsludinātajā 3. pieteikšanās kārtā tika saņemti 184 pieteikumi no 21 Eiropas Savienības dalībvalsts, no kuriem 66 – abu Latvijas pilsētu izvēlētajā tematā “Darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī ziņa atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Vairāk informācijas:
Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūra
26180733
ilze.eglaja@valmiera.lv

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā
Tālr: + 371 22007768
e-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Lasīt vairāk »

“SkillsLatvia 2019” pusfinālā sasniedz augstus rezultātus un kvalificējas finālam

0

skills1

Ventspils Tehnikuma audzēkņi Baiba Brasle un Emīls Vēbergs, izcīnot 1. un 2. vietu nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” pusfinālā, kvalificējās šī konkursa finālam. Fināls izstāžu zālē Ķīpsala norisināsies maija sākumā, un tajā tiks noskaidroti Latvijas labākie jaunie meistari dažādos arodos.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 16. un 17. janvārī prasmju konkursā “Ēdienu gatavošana” piedalījās topošie pavāri no 18 profesionālās izglītības iestādēm, bet prasmes konkursā “Restorānu serviss” demonstrēja jaunie viesmīļi no 9 mācību iestādēm. Tradicionāli konkursi ēdināšanas un restorānu servisa konkursantiem notiek paralēli, lai viesmīļi viesu apkalpošanā varētu izmantot jauno pavāru pagatavotos ēdienus.

Ēdināšanas pakalpojuma specialitātes 4.kursa audzēkne Baiba Brasle piedalījās prasmju konkursā “Ēdienu gatavošana” un bija pārliecinoši labākā konkursantu vidū, izcīnot 1. vietu ar kopumā iegūtiem 93,47 punktiem un apsteidzot tuvāko konkurenti par 7 punktiem. Baibu konkursam gatavoja Ventspils Tehnikuma pedagoģe Anta Garbare. Savukārt šīs pašas specialitātes 2.kursa audzēknis Emīls Vēbergs prasmju konkursā “Restorānu serviss” izcīnīja 2.vietu ar 80,37 punktiem, atpaliekot no 1.vietas ieguvējas ar nepilniem 3 punktiem. Emīlu konkursam gatavoja Ventspils Tehnikuma pedagoģe Ilze Mūrniece.
skills2

Pavāru darba uzdevums sastāvēja no trīs moduļiem: uzkodām, pamatēdiena un deserta. Ēdienu sastāvā obligāti bija jāiekļauj lasis, kazas siers, vistas gaļa, līdz konkursa sākumam nezināms sakņaugs, bet desertā – svaigsiers.

Viesmīļu darba uzdevumā bija pusdienu galda klāšana, augļu plates izveidošana un svaigo lapu salātu gatavošana, dzērienu atpazīšana un pasniegšana. Kā arī jāpagatavo kafija Cappuccino, jāporcionē ēdieni un jāflambē augļi. Katram konkursantam pie pusdienu galda bija jāapkalpo 2 viesi.

Abos prasmju konkursos darba uzdevums bija jāpaveic 6 stundās, tāpēc konkursanti tika sadalīti divās pusfinālu dienās. Uzdevumus vērtēja nozaru eksperti Māris Jansons, Edgars Balodis, Līga Bušmane, Inese Vīcupa, Pēteris Repečko un Mārtiņš Kukojs.
Pagājušajā gadā Ventspils Tehnikumu “SkillsLatvia 2018” finālā pārstāvēja tikai nominācijā “Restorānu serviss”, kur augsto 3.vietu ieguva audzēknis Arvīds Valters.

Ventspils Tehnikums ļoti lepojas ar augsto sasniegumu, izsaka pateicību abiem konkursantiem, pedagogiem, kuri piedalījās audzēkņu sagatavošanā, un vēl veiksmi finālā!

Lasīt vairāk »

Pa mūžības taku aizgājusi mūsu skolotāja Baiba Klūdziņa

0

baiba

2019. gada 1. janvāris atnesa skumju vēsti Ventspils Tehnikuma kolektīvam – pa mūžības taku aizgājusi mūsu skolotāja Baiba Klūdziņa (dzimusi Liepiņa).

Baibas dzīves ceļš iesākās 1960. gada 22 februārī, Ventspilī. Uzsāka mācības Ventspils 1. pamatskolā, pēc tam mācījās Ventspils 4. vidusskolā un to absolvēja 1978. gadā. Skolas laikā mīlēja teātra mākslu, piedalījās Pionieru nama dramatiskajā pulciņā, no mācību priekšmetiem vislabāk patika bioloģija, zīmēšana, interesējās par dabu, ļoti patika rokdarbi – šūšana, adīšana. Pēc vidusskolas beigšanas gadu nostrādāja uzņēmumā “Daiļrade”.

Jau skolas laikā Baibai radās interese par profesijām, kas saistītas ar zvejniecību, zivju pārstrādi, un viņa kopā ar citiem skolas biedriem piedalījās tajā laikā ļoti populārajā konkursā “Vai tu mīli jūru?”. Tas droši vien arī bija pamatā nākamās profesijas izvēlei– pārtikas tehnologs zivrūpniecībā, kuru apguva Rīgas Pārtikas rūpniecības un mehānikas tehnikumā, ko pabeidza izcili – ar sarkano diplomu.

Baiba ilgus gadu strādāja zvejnieku kolhozā “Sarkanā bāka“ par vecāko meistari, pēc tam p/s “Bāka-T” par ražošanas vadītāja vietnieci. Vēlāk arī SIA “STEMA international” par ražošanas vadītāju, darba drošības speciālisti. Par darba drošību Baiba ilgus gadus rūpējās arī SIA “ARBO”. Paralēli darba gaitām Baiba paguva iegūt bakalaura un maģistrā grādus Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī absolvēt Latvijas Lauksaimniecības universitāti, iegūstot vecākā darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju.

Ventspils Tehnikumā Baiba sāka strādāt 2012.gadā, kur visu specialitāšu audzēkņiem mācīja darba aizsardzību un sabiedrības un cilvēku drošību. Viņas izveidotā skolas izglītojamo komanda katru gadu piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā Latvijas profesionālo izglītības iestāžu konkursā PROFS. Šogad mūsējie iekļuva finālā un ieguva balvu – darba aizsardzības kabineta nodrošinājumu ar individuālās aizsardzības līdzekļiem.

Baiba bija mīļa mamma savam dēlam Mārtiņam un sirdscilvēks un atbalsts ikkatram.

Tagad nav vairs iespēju parunāt, pajautāt vēl nepaprasīto, uzklausīt padomu, bet atmiņas paliek, paliek visiem tiem, kuri bija satikuši, kuri dzīvoja līdzās, kuri bija tuvi … Bet tās jau nav beigas…

Ventspils Tehnikuma kolektīvs

Lasīt vairāk »

3. kursa audzēkņi piedalījās seminārā

0

met
20181213_133014

2018. gada 13. decembrī, PIKC “Ventspils Tehnikums” 3. kursu audzēkņiem piedalījās seminārā “Es savas laimes kalējs”, kuru vadīja harizmātiskais personības izaugsmes treneris Aleksis Daume.

Semināra laikā 3.kursu audzēkņiem bija iespēja padomāt par sevi kā par personību un individualitāti. Personības izaugsmes treneris Aleksis Daume aizrāva Tehnikuma audzēkņus ar saviem pieredzes stāstiem no darba prakses un ģimenes atpūtas braucieniem, tādā veidā vienkārši izskaidrojot audzēkņiem par brieduma veidošanos, tā ietekmi un pārmaiņām uztverē, attiecībās un vērtībās, kas ir neatņemama sastāvdaļa nākotnes karjeras veidošanā attiecībās pašam ar sevi, darbu un kolēģiem. Šajā seminārā ikvienam bija ko padomāt. Pēc semināra jaunieši bija pozitīvi iespaidoti un motivēti pievērst uzmanību savām emocionālajām pārmaiņām attīstoties, kas ir ļoti būtiski, lai nākotnē spētu noturēties darba tirgus konkurējošos apstākļos.

Tehnikuma audzēkņi semināru atzina kā ļoti vērtīgu un ieteica, ka šāda veida izskaidrojošus un motivējošus seminārus noteikti vajadzētu organizēt vēl. PALDIES semināra vadītājam Aleksim Daumem.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Lasīt vairāk »