Jaunumi

Konkursa “Jaunais Profesionālis 2013″ rezultāti

0

No 2013. gada 28.februāra līdz 3. martam Ventspils Tehnikuma audzēkņi un skolotāji savu skolu pārstāvēja 19. Starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2013” un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursā „Jaunais profesionālis 2013”, kura laikā 16 nozaru Latvijas profesionālo izglītības iestāžu 258 audzēkņi sacentās par labākā jaunā profesionāļa titulu, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga konkursos.

2. vietu konkursā „Elektroiekārtu instalācija” ieguva Ē. Rožinskis (konkursam sagatavoja skolotājs A. Ozoliņš).

3. vietu profesionālās meistarības konkursā „Metināšana” ieguva audzēknis V. Katosonovs, (skolotājs I. Silajānis).

3. vietu konkursā „Tūrisms un viesmīlība” ieguva A. Rudusāne (skolotāja I. Tomsone)

Profesionālās meistarības konkursā „Uzņēmējdarbība” piedalījās izglītības programmas „Grāmatvedība” 1.kursa audzēkne V.Rone (skolotāja L.Špude)”. Konkursā „Automehānika” skolu pārstāvēja izglītības programmas „Autotransports” 4.kursa audzēkņi A.Paulāns un A.Dalderis (skolotājs M.Jansons). Konkursā „Elektronika un automātika” savas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas apliecināja R.Karaļuks un J.Grenevics (skolotāji J.Luksis, K.Luksis), konkursā „Metināšana” piedalījās A.Bendiks, kuru sagatavoja skolotājs I.Silajānis.

Mūsu skolas audzēkņu motivācija un sasniegumi profesionālās meistarības konkursos un paraugdemonstrējumos ir kā apliecinājums konkurentspējai un kvalitatīvas izglītības nodrošinājumam profesionālā izglītībā Ventspilī.

Lasīt vairāk »

Apaļā galda diskusija metālapstrādes nozarē

0

2013. gada 19. februārī Ventspils Prāmju terminālī notika Ventspils Tehnikuma organizēta diskusija par profesionālās izglītības saturu un kvalitāti, uz kuru tika aicināti metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi.

Apaļā galda diskusija norisinājās divās daļās: pirmajā daļā profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Tehnikums” pārstāvji sniedza informāciju par Ventspils Tehnikumu, izglītības programmas „Metālapstrāde” saturu un apgūstamajām kompetencēm, kā arī par Ventspils Tehnikuma īstenoto pārrobežu projektu. Savukārt otrajā daļā tika sniegta informācija par tendencēm mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības jomā. SIA „Bucher Schoerling Baltic” pārstāvis informēja par profesionālās meistarības konkursu „EuroSkills 2013”, pasākumu noslēdzot ar viedokļu apmaiņu starp uzņēmējiem un Ventspils Tehnikuma pārstāvjiem par profesionālās izglītības nozīmību metālapstrādes un mašīnbūves nozarē Kurzemes reģionā, kā arī par vēlamajiem uzlabojumiem profesionālās izglītības jomā.

Diskusijas darba kārtību var skatīt sadaļā
Pielikums

Lasīt vairāk »

Profesionālās meistarības konkurss „Jaunais profesionālis 2013”

0

2013. gada 1. februārī AS „Latvenergo” mācību centrā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu profesionālās meistarības konkursa „Jaunais profesionālis 2013” pusfināls izglītojamajiem, kuri apgūst elektriķa specialitāti. Meistarības konkursā piedalījās 1. grupas audzēkņi – Ēriks Rožinskis un Andris Radelis. Pavisam pusfinālā piedalījās pārstāvji no 10 skolām, bet finālā piedalīties tika uzaicināti labākie dalībnieki no 6 skolām. No mūsu skolas uz finālu tika izvirzīts Andris Radelis.

Lasīt vairāk »

1.vieta biznesa plānu konkursā

0

Konkursa tēma – „Sāc īstenot savu biznesa ideju jau šodien”!

Konkursa pirmajā kārtā ekspertu komisija izvērtēja iesniegtos darbus, atlasīja un dalībai konkursa 2. kārtā virzīja 15 labākos biznesa plānu projektus, kurus 2013. gada 24. un 25. janvārī aizstāvēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Biznesa plānu konkursā piedalījās izglītības programmas „Grāmatvedība”, kvalifikācija „Grāmatvedis” 1.kursa audzēknes Kristīna Krūmiņa, Aiga Vihmane, Vita Rone, Kristīne Petrika ar ideju par tējnīcas „TeaTime” izveidi Ventspilī. Audzēkņus konkursam sagatavoja profesionālo priekšmetu skolotāja Laima Špude un skolas absolvents Emīls Anškens.

Žūrijas komisijas vērtējumā, Ventspils Tehnikuma audzēkņu iesniegtais biznesa plāns un tā prezentācija kopumā ieguva augstāko punktu skaitu, iegūstot 1. vietu.

Līdz ar to Ventspils Tehnikums ieguvis tiesības piedalīties Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Jaunais profesionālis 2013” uzņēmējdarbības konkursā, kurš notiks Starptautiskajā izstāžu zālē BT1, Rīgā (Ķīpsalā) no 2013.gada 27.februāra līdz 3.martam.

Lasīt vairāk »

Īstenos Ventspils Tehnikuma attīstības projektu

0

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodrošinās 90,7 miljonus latu profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai, no kuriem gandrīz 11 miljoni pienāksies Ventspils Tehnikumam.

No paredzētā finansējuma 84 534 755 lati ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums, bet 6 173 485 lati – valsts budžeta līdzfinansējums.

Atbilstoši “Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015. gadam” finansējums plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm, tajā skaitā Ventspils Tehnikumam – 10 892 114 lati.
Lai uzsāktu Ventspils Tehnikuma attīstības projektu, ir jāaktualizē un ar IZM jāsaskaņo skolas investīciju un attīstības stratēģija, kurā iekļauta informācija par plānotajām investīcijām un profesionālās izglītības programmu piedāvājuma attīstību. Jau tuvākajās dienās tiks sagatavots un IZM iesniegts projekta iesniegums un visa nepieciešamā dokumentācija, lai uzsāktu Ventspils Tehnikuma attīstības projekta īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikumu uzņem Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijā.

0

2013. gads Ventspils Tehnikumam aizsācies ar nozīmīgu panākumu skolas darbībā un turpmākajā attīstībā. Ventspils Tehnikums ir ieguvis starptautisku kvalitātes apliecinājumu – zīmolu, tiek uzņemts Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācijā.
AEHT (Eiropas Tūrisma un viesmīlības skolu asociācija) ir nevalstiska organizācija, kurai Eiropas Padomē ir konsultatīvs statuss. Organizācija ir dibināta 1988.gadā.

Lasīt vairāk »

Ventspils tehnikuma puišu basketbola komanda kļūst par Latvijas čempioniem

0
Ventspils tehnikuma puišu basketbola komanda kļūst par Latvijas čempioniem

2012.gada 6.decembrī Ventspils Olimpiskā centra basketbola halles viesmīlīgās telpas uzņēma profesionālās izglītības iestāžu vairāk kā 80 audzēkņus. Ventspilī risinājās Latvijas čempionāta finālsacensības basketbolā puišiem. Divās zālēs sacentās astoņas labākās komandas, kuras pārstāvēja Austrumlatgali, Jēkabpili, Smilteni, Priekuļus, Kandavu, Ventspili un Rīgu.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma automehāniķi praktizējās Vācijā

0

Projektu-logo

Projekts Nr. 2012-1-LV-LEO01-03501 “Eiropas prakse”

No 2012. gada 27. oktobra līdz 2012. gada 11. novembrim desmit Ventspils Tehnikuma audzēkņi: Andis Dālderis, Dāvis Gruntmanis, Viktors Roberts Koloss, Andrejs Kozlovs, Mārtiņš Līdums, Rūdolfs Heinriks Reķis, Artūrs Rožinskis, Kārlis Rītelis, Juris Turks, Ardis Vaskis, kuri apgūst automehāniķa izglītības programmas piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā Šverinas profesionālās izglītības centrā Vācijā – projekta Nr. 2012-1-LV-LEO01-03501 “Eiropas prakse” ietvaros.

Skatīt fotogaleriju

Projekta dalībnieki stažējās sadarbības partnera mācību darbnīcās, kā arī uzņēmumos. Prakse tika īstenota 8 h dienā. Pirms došanās uz prakses vietu tika aktualizēta un precizēta prakses programma un aktivitātes.
Prakses laikā audzēkņi dzīvoja sadarbības partnera dienesta viesnīcā un tika nodrošināti ar skolas atbalsta personālu.

Darbadienu vakaros un brīvdienās audzēkņi tika iesaistīti izklaides aktivitātēs – ekskursijas, boulings un muzeja apmeklējumi.

Lasīt vairāk »

Profesionālās pilnveides seminārs „Teorija, prakse un pieredze elektronikā un mehatronikā”

0
Profesionālās pilnveides seminārs „Teorija, prakse un pieredze elektronikā un mehatronikā”

2012. gada 22. oktobrī  Ventspils Tehnikums  sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un SiIA „Festo” organizē profesionālās pilnveides semināru „Teorija, prakse un pieredze elektronikā un mehatronikā”.

Mācību semināra ievada daļā SIA „Festo” didaktikas nodaļas vadītājs Valters Asars aktualizēs tēmu „E-apmācība – jauns veids efektīvākai zināšanu apgūšanai”. Semināra laikā būs iespēja pilnveidot zināšanas mobilajā robotikā ar ievadu programmēšanā un praktiskajos darbos.

Lasīt vairāk »

Iespēja redzēt un iepazīt Mobilo Laboratoriju

0
Iespēja redzēt un iepazīt Mobilo Laboratoriju

15.oktobrī  Ventspilī, Sporta ielā 7/9, pie Olimpiskā centra „Ventspils” būs iespēja apskatīt  Mobilo Laboratoriju. No plkst.9 līdz plkst.11 varēs redzēt un izmēģināt plašu elektrotehnikas un elektronikas aprīkojumu.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar Festo Didactic, Somijas uzņēmuma Teklab un Vācu firma Lucas-Nülle jaunākajām tehnoloģijām – mācību aprīkojumu, kas vairākkārtīgi ieguvis Worlddidac Award, iF product design award un citus apbalvojumus.

Lasīt vairāk »