Jaunumi

Pasākums ,,Vārdi un darbi, kas vieno’’

0

2013.gada 23.aprīlī Kuldīgas kultūras centrā notika tematiskais lielkoncerts ar moto ,,Kurzemes vējš jaunatnes sapņu burās’’, kuru organizēja un rīkoja Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālā vidusskola.

Kurzemes novada radošajā pasākumā ,,Vārdi un darbi, kas vieno’’ piedalījās tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, kā arī teātra kolektīvi (pavisam no 14 profesionālās izglītības iestādēm, tai skaitā arī Ventspils Tehnikuma dejotāji un dziedātāji).

Šis jaukais un sirsnīgais pasākums tika organizēts kā lielkoncerts, kurā visu skolu priekšnesumus varēja paši dalībnieki vērot klātienē zālē.

Mūsējo sniegumu klātesošie novērtēja ar īpaši skaļiem aplausiem, jo – gan dejotāji, gan dziedātāji ar savu priekšnesumu ,,aizrāva’’ publiku.

Lielu paldies pelnījis deju skolotājs Kārlis Božs, un tikpat lielu paldies sakām kora vadītājām- Gintai Rūsei un Lorijai Cinkusai par ieguldīto darbu, gatavojoties šim pasākumam.

Lasīt vairāk »

Apaļā galda diskusija enerģētikas un elektronikas nozarē

0

2013. gada 18. aprīlī Ventspils Jaunrades namā vienlaicīgi ar Profesiju dienām notika Ventspils Tehnikuma organizēta diskusija par profesionālās izglītības saturu un kvalitāti, uz kuru tika aicināti enerģētikas un elektronikas nozares uzņēmumi.

Apaļā galda diskusijas pirmajā daļā profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Tehnikums” pārstāvji sniedza informāciju par Ventspils Tehnikumu, izglītības programmas „Enerģētika” saturu un apgūstamajām kompetencēm, kā arī par Ventspils Tehnikuma īstenoto pārrobežu projektu. Savukārt otrajā daļā Enerģētikas Nozares ekspertu padomes pārstāvji informēja par nozares kvalifikācijas struktūru, aktualitātēm profesiju standarta un profesiju kartes izstrādē. Pēc šīs prezentācijas uzņēmumu un Ventspils Tehnikuma pārstāvji diskutēja par jauniešu sagatavotību darba tirgum, kā arī par vēlamajiem uzlabojumiem profesionālajā izglītībā.

Diskusijā piedalījās Ventspils Tehnikuma, Kurzemes plānošanas reģiona, Enerģētikas Nozares ekspertu padomes, SIA „Ventamonjaks serviss”, pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, SIA „Elektriķis”, SIA „FIX” pārstāvji.

Projekts „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” tiek īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus izvirzītajām prasībām un vajadzībām, tādējādi piesaistot vairāk jauniešus profesionālās izglītības iestādēm, kā arī izveidot un stiprināt sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu mācību programmu uzlabošanā un pilnveidē, un uzlabot praktisko apmācību apstākļus, iegādājoties jaunu mācību aprīkojumu.

Turpmākai informācijai:
Elza Ozoliņa
Projekta koordinatore
Ventspils Tehnikums
Tālr. +371 26043231
e-pasts: elza.ozolina@gmail.com

Lasīt vairāk »

Aizvadīta Profesiju diena 2013

0

Ventspils Tehnikums aicināja skolēnus un jauniešus uz Profesiju dienu, kas šoreiz notika Jaunrades namā.
Profesiju dienas laikā bija iespēja iepazīties ar skolā piedāvātajām programmām un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja izmēģināt savas prasmes un iemaņas dažādās profesijās: mašīnbūves tehniķis, metinātājs, automehāniķis, elektriķis, elektronikas tehniķis, mehatronisku sistēmu tehniķis, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs, kuģa pavārs, bārmenis, viesnīcu pakalpojumu speciālists un grāmatvedis.

Pasākuma laikā notika aizraujoši konkursi un viktorīnas, kā arī paraugdemonstrējumi un sacensības metināšanā ar metināšanas simulatoru. Bija iespēja piedalīties paraugdemonstrējumos robotikā, pagatavot savu iecienītāko ēdienu (vai dzērienu) un izveidot savu galda klājumu.

Lasīt vairāk »

Uzsāk Ventspils Tehnikuma rekonstrukciju

0

2013. gada 12. aprīlī svinīgi tika uzsākta Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekta īstenošanas process.

Ventspils Tehnikums parakstīja gan līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu 10892114 latu apmērā, gan būvdarbu līgumu ar A/S „UPB”, kas slēgta konkursa procedūras rezultātā ieguvusi tiesības veikt projektā paredzētos būvdarbus.

Pasākumā Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere iepazīstināja ar pašreizējo situāciju izglītības iestādē un informēs par projekta ietvaros plānotajiem infrastruktūras uzlabojumiem. Pēc rekonstrukcijas projektā iekļauto objektu apskates notika svinīga līgumu parakstīšana, kas noslēdzās ar Ventspils Tehnikuma uzraksta plāksnes noņemšanu un pasniegšanu Ventspils muzejam glabāšanai.

Tāpat Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un K.Vāgnere parakstīja vienošanos starp Ventspils Tehnikumu un Ventspils pilsētas domi par sadarbību projekta īstenošanā, projekta īstenošanas kvalitatīvākai norisei iesaistot pašvaldības pārstāvjus projekta uzraudzības un ieviešanas grupās.

Ventspils Tehnikums jau vairākus gadus aktīvi sadarbojas ar Ventspils pilsētas pašvaldību, lai veicinātu profesionālās izglītības attīstību Ziemeļkurzemē. Tikai Ventspils pilsētas pašvaldības neatlaidīga darba rezultātā finansējums Ventspils Tehnikuma projektam tika piešķirts tam nepieciešamajā apmērā – ministrijas sākotnēji piedāvātajā variantā plānotais finansējums bija nepietiekams Ventspils Tehnikuma infrastruktūras sakārtošanai.

Pasākuma noslēgumā, piedaloties Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, notika „Labo vēlējumu” sūtīšana nākotnei un „Darba roku sienas” veidošana. Pasākuma dalībniekus priecēja „OKartes jauniešu” koncerts.

Pasākumā piedalīties bija aicināti Latvijas Republikas Ministru prezidents, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Ventspils pilsētas pašvaldības, nozaru asociāciju un darba devēju pārstāvji.

Jāatzīmē, ka Ventspils Tehnikums šobrīd ir pirmā un arī vienīgā no 11 profesionālās izglītības iestādēm, kas ir gatava uzsākt izglītības iestādes rekonstrukcijas darbus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu pēc tam, kad 2011. gada 27. decembrī ar Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa rīkojumu tika pārtraukta projektu īstenošana 18 profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Līdz ar šī pasākuma norisi tiks uzsākti vērienīgie Ventspils Tehnikuma rekonstrukcijas darbi, lai jau 2014 .gada 1. septembrī Ventspils Tehnikuma audzēkņi mācības uzsāktu jaunā, modernā, profesionālās izglītības kompetences centram atbilstošā izglītības iestādē. Vienlaikus projekta ietvaros uzbūvēs jaunu un mūsdienīgu dienesta viesnīcu 250 vietām.

Pēc projekta īstenošanas, papildus jau esošajām metālapstrādes, automehānikas, enerģētikas, elektronikas, viesnīcu un restorānu servisa programmām, Ventspils Tehnikumā tiks piedāvātas arī jaunas mācību programmas – būvkonstrukciju galdnieks, ēku iekšējo komunikāciju tehniķis, automehatroniķis, viesmīlis.

Projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas paredzētas 10`892`114 LVL apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9`367`218 LVL (86% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 1`524`896 LVL (14% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošana paredzēta 22 kalendāro mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas jeb līdz 2015.gada februāri.

Lasīt vairāk »

Konkurss Jaunais uzņēmējs 2013

0

2013.gada 8.aprīlī notika konkurss “Jaunais uzņēmējs”, kuru organizēja Ventspils Tehnikums, Comenius Regio programmas projekta „Galvenās kompetences saskaņā ar Eiropas atsauces sistēmu un vietējo pašvaldību loma ” ietvaros (2012-1BG1-COM13-07052 2).

Organizējot šo konkursu, mūsu mērķis ir veicināt un atbalstīt biznesa idejas jauniešu vidū, dot iespēju parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbībā.

Dalībai konkursam pieteicās 9 komandas, iesniedzot savu biznesa ideju aprakstus.

Dalībnieku biznesa ideju aprakstus, prezentācijas un pārdošanas prasmes, atbildes uz viktorīnas jautājumiem vērtēja kompetenta, neatkarīga žūrija, sekojošā sastāvā:

  • Laimonis Strujevičs – Ventspils pašvaldības ekonomikas nodaļas vadītājs
  • Mārtiņš Velde- Talsu biznesa inkubatora vadītājs, VATP Ideju studijas vadītājs
  • Līga Dadeika – Swedbank AS, Ventspils filiāles klientu konsultante
  • Inga Zemniece – Hipotēku banka AS, Ventspils filiāles vadītāja
  • Kristīne Austere – Labo sajūtu aģentūra „Gliemežvāks” īpašniece

Izvērtējot konkursa rezultātus kopvērtējumā godalgotas vietas ieguva:

1. vieta – ideja par jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aušanas studijas izveidi „Aužu pati” (Z.Valtere, I.Kadiķe, V.Vīlaka, S.Grosbārde, A.Lapiņa),

2.vieta – ideja par ekoloģisko konfekšu ražošanu (K. Kalniņa, M.Štefaņaka, H.Štefaņaka, S.Jaunzeme, U.Dujsenbajeva),

3.vieta – ideja par Jauniešu oriģinālās (labo darbu) organizācijas „JOO” izveidi (K.Buliņa, B.Brasliņa, K.Pūpols, R.Misiņa, S.Putniņa).

Atzinības balvu no Labo sajūtu aģentūras „Gliemežvāks” saņēma 3. vidusskolas komandas ideja, kas paredz ceļveža ar piedzīvojumiem „Ventspils Kvests” izveidi.

Specbalvu no Ventspils Augsto tehnoloģiju parka saņēma ideja par deju studijas „Kustība” izveidi.

Žūrijas komisija atzinīgi novērtēja ikvienu iesniegto ideju, vērtējot tās kā oriģinālas un realizējamas.

Paldies par piedalīšanos konkursā biznesa idejām:

AMI sporta kluba “Veselības dienas”

0

2013.gada 15. un 16.martā Olimpiskajā centrā „Ventspils” notika Latvijas Republikas Profesionālās izglītības sporta kluba „AMI”” (AMI sporta klubs) un Ventspils Tehnikuma rīkotās 21.gadskārtējās „Veselības dienas”.

Tajās tika aicināti piedalīties visu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu direktori, to vietnieki un sporta darba organizatori. Skolu direktori savu sportisko meistarību apliecināja šautriņu mešanā, galda hokejā un basketbola soda metienos. Visu skolu direktoru konkurencē – Galda hokejā (sievietēm) 1.vietu ieguva Ventspils Tehnikuma direktore Antra Gārbena. Savukārt 3.vietu Riņķa apļošanā (sievietēm) ieguva tehnikuma sporta darba organizatore Irina Gončarova.

Aizraujošas un ļoti spraigas norisinājās novadu skolu komandu spēles volejbolā, kur Kurzemes novada komandā piedalījās arī Ventspils Tehnikuma administrācijas pārstāvji direktore Antra Gārbena, Uldis Bergmanis un Oļegs Beļajevs, un starp visu novadu un Rīgas reģiona komandām ieguva godalgoto 3.vietu.

Kā atzīst Ventspils Tehnikuma direktore „Veselības diena” Latvijas profesionālās izglītības iestādēm ir ļoti nozīmīgs un tradīcijām bagāts pasākums. Ventspils Tehnikumam bija liels prieks un arī gods šajā gadā 21 profesionālās izglītības iestādes pārstāvjus no visas Latvijas uzņemt savās mājās Ventspilī.
Paldies atbalstītājiem – Ventspils pilsētas domei un Olimpiskajam centram „Ventspils”.

Lasīt vairāk »

Konkursa “Jaunais Profesionālis 2013″ rezultāti

0

No 2013. gada 28.februāra līdz 3. martam Ventspils Tehnikuma audzēkņi un skolotāji savu skolu pārstāvēja 19. Starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2013” un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursā „Jaunais profesionālis 2013”, kura laikā 16 nozaru Latvijas profesionālo izglītības iestāžu 258 audzēkņi sacentās par labākā jaunā profesionāļa titulu, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga konkursos.

2. vietu konkursā „Elektroiekārtu instalācija” ieguva Ē. Rožinskis (konkursam sagatavoja skolotājs A. Ozoliņš).

3. vietu profesionālās meistarības konkursā „Metināšana” ieguva audzēknis V. Katosonovs, (skolotājs I. Silajānis).

3. vietu konkursā „Tūrisms un viesmīlība” ieguva A. Rudusāne (skolotāja I. Tomsone)

Profesionālās meistarības konkursā „Uzņēmējdarbība” piedalījās izglītības programmas „Grāmatvedība” 1.kursa audzēkne V.Rone (skolotāja L.Špude)”. Konkursā „Automehānika” skolu pārstāvēja izglītības programmas „Autotransports” 4.kursa audzēkņi A.Paulāns un A.Dalderis (skolotājs M.Jansons). Konkursā „Elektronika un automātika” savas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas apliecināja R.Karaļuks un J.Grenevics (skolotāji J.Luksis, K.Luksis), konkursā „Metināšana” piedalījās A.Bendiks, kuru sagatavoja skolotājs I.Silajānis.

Mūsu skolas audzēkņu motivācija un sasniegumi profesionālās meistarības konkursos un paraugdemonstrējumos ir kā apliecinājums konkurentspējai un kvalitatīvas izglītības nodrošinājumam profesionālā izglītībā Ventspilī.

Lasīt vairāk »

Apaļā galda diskusija metālapstrādes nozarē

0

2013. gada 19. februārī Ventspils Prāmju terminālī notika Ventspils Tehnikuma organizēta diskusija par profesionālās izglītības saturu un kvalitāti, uz kuru tika aicināti metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi.

Apaļā galda diskusija norisinājās divās daļās: pirmajā daļā profesionālās izglītības kompetences centra „Ventspils Tehnikums” pārstāvji sniedza informāciju par Ventspils Tehnikumu, izglītības programmas „Metālapstrāde” saturu un apgūstamajām kompetencēm, kā arī par Ventspils Tehnikuma īstenoto pārrobežu projektu. Savukārt otrajā daļā tika sniegta informācija par tendencēm mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības jomā. SIA „Bucher Schoerling Baltic” pārstāvis informēja par profesionālās meistarības konkursu „EuroSkills 2013”, pasākumu noslēdzot ar viedokļu apmaiņu starp uzņēmējiem un Ventspils Tehnikuma pārstāvjiem par profesionālās izglītības nozīmību metālapstrādes un mašīnbūves nozarē Kurzemes reģionā, kā arī par vēlamajiem uzlabojumiem profesionālās izglītības jomā.

Diskusijas darba kārtību var skatīt sadaļā
Pielikums

Lasīt vairāk »

Profesionālās meistarības konkurss „Jaunais profesionālis 2013”

0

2013. gada 1. februārī AS „Latvenergo” mācību centrā notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu profesionālās meistarības konkursa „Jaunais profesionālis 2013” pusfināls izglītojamajiem, kuri apgūst elektriķa specialitāti. Meistarības konkursā piedalījās 1. grupas audzēkņi – Ēriks Rožinskis un Andris Radelis. Pavisam pusfinālā piedalījās pārstāvji no 10 skolām, bet finālā piedalīties tika uzaicināti labākie dalībnieki no 6 skolām. No mūsu skolas uz finālu tika izvirzīts Andris Radelis.

Lasīt vairāk »

1.vieta biznesa plānu konkursā

0

Konkursa tēma – „Sāc īstenot savu biznesa ideju jau šodien”!

Konkursa pirmajā kārtā ekspertu komisija izvērtēja iesniegtos darbus, atlasīja un dalībai konkursa 2. kārtā virzīja 15 labākos biznesa plānu projektus, kurus 2013. gada 24. un 25. janvārī aizstāvēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Biznesa plānu konkursā piedalījās izglītības programmas „Grāmatvedība”, kvalifikācija „Grāmatvedis” 1.kursa audzēknes Kristīna Krūmiņa, Aiga Vihmane, Vita Rone, Kristīne Petrika ar ideju par tējnīcas „TeaTime” izveidi Ventspilī. Audzēkņus konkursam sagatavoja profesionālo priekšmetu skolotāja Laima Špude un skolas absolvents Emīls Anškens.

Žūrijas komisijas vērtējumā, Ventspils Tehnikuma audzēkņu iesniegtais biznesa plāns un tā prezentācija kopumā ieguva augstāko punktu skaitu, iegūstot 1. vietu.

Līdz ar to Ventspils Tehnikums ieguvis tiesības piedalīties Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā „Jaunais profesionālis 2013” uzņēmējdarbības konkursā, kurš notiks Starptautiskajā izstāžu zālē BT1, Rīgā (Ķīpsalā) no 2013.gada 27.februāra līdz 3.martam.

Lasīt vairāk »