Jaunumi

Ventspils Tehnikums audzēkņi mācību gadu uzsāk ar mācību ekskursiju

0

logo_karjerai_esf
IMG-20180914-WA0005

Ventspils Tehnikums izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 3. un 4.kursa un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem” 2.kursa audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros devās izzināt jaunākās inovācijas starptautiskā izstādē “Rīga FOOD 2018”, kas norisinājās šā gada 7.septembrī Rīgas starptautiskajā izstāžu centrā.

Izstādes apmeklējuma mērķis bija iepazīt izvēlētās profesijas nozares jaunākās inovācijas kopumā un veidot izpratni par strauji mainīgo darba tirgu.
IMG-20180914-WA0002Jaunieši par šo iespēja bija ļoti ieinteresēti. Pirms izstādes audzēkņi saņēma uzdevumu, kuru mācību ekskursijas laikā vajadzēja izpildīt un kuru pēc ekskursijas profesionālo priekšmetu stundās vajadzēs prezentēt. Tas padarīja izstādes apmeklējumu daudz interesantāku un produktīvāku. Visi jaunieši no izstādes iznāca ar bukletiem un sabildētiem materiāliem, lai mājās kvalitatīvi sagatavotu prezentāciju.

Noslēgumā visi devās uz augļu servisu SIA “Lietas MD”, kur uzņēmuma pārstāvja pavadībā iepazinās ar preču un pakalpojumu klāstu. Jauniešiem bija unikāla iespēja intervēt uzņēmuma pārstāvi, izzināt jauniešiem interesējošus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības jomu un konkurējošiem apstākļiem.

Lasīt vairāk »

Līdz 17. septembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

0

logo
3karta

Nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadu vecuma vēl līdz 17. septembrim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās trešajā kārtā notiek klātienē vai elektroniski 70 izglītības iestādēs, kuras piedāvā mācības 48 pilsētās vai novados visā Latvijā.

Mācības bez maksas vai 10% līdzmaksājums

Projekta mācību iespējas var izmantot ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs, kurš sasniedzis 25 gadu vecumu. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, strādājošajiem jānodrošina vien 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācības ir bez maksas.

Kopumā šajā kārtā pieejamas vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmas 11 tautsaimniecības nozarēs. Mācību klāstā ir 330 neformālās izglītības programmas un 49 profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var iegūt sertifikātu vai apliecību. Piedāvājumā ir arī 65 profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā norit kvalifikācijas prakse un jākārto eksāmens, rezultātā iegūstot darba tirgū pieprasītu profesiju.

Plašākais mācību piedāvājums pieejams galvaspilsētā – Rīgā var izvēlēties apgūt 165 izglītības programmas, savukārt Latvijas reģionos plašākā izvēle pieejama Daugavpilī (143 programmas), Rēzeknē (80 programmas) un Jēkabpilī (66 programmas).

Vairāk nekā 4000 strādājošo mācības jau pabeiguši

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā iesaistījušies vairāk nekā 8000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā puse mācības jau pabeiguši. Viņu vidū ir arī Natālija Sokolova, uzņēmuma FN-SERVISS pārdošanas un mārketinga daļas vadītāja. “Agrāk man šķita, ka šāda veida mācību iespējas vairāk paredzētas cilvēkiem bez darba, kuriem nepieciešams celt savu kvalifikāciju, taču šis projekts lauza stereotipu – interesantas un noderīgas mācību iespējas pieejamas arī strādājošajiem ar augstāko izglītību,” norāda Natālija, kura projektā apguva Google Adwords kampaņu organizēšanu un mājaslapas datu analītikas pamatus Baltijas Datoru akadēmijā.

Šobrīd mācības projektā turpina vairāk nekā 4600 dalībnieku. Vairākās tālākizglītības programmās jau sākusies kvalifikācijas prakse, tostarp Jānim Rūtiņam, kurš Jelgavas Amatu vidusskolā apgūst datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāja profesiju. “Mans ikdienas darbs ir saistīts ar šo nozari, tāpēc ir ļoti ērti, ka varēju apvienot mācību praksi ar darbu. Turklāt viss, ko apgūstu, būs noderīgs arī ārpus esošā amata un nozares – automatizācija attīstās ikvienā jomā, tāpēc nepieciešams apgūt jaunas zināšanas un pielāgoties arvien jaunām tehnoloģijām. Īpaši liela nozīme būs arī pēc mācībām iegūtajam sertifikātam, jo tas derīgs visā Eiropas Savienībā,” uzver Jānis.

Pieteikšanās klātienē un elektroniski

Pieteikšanās notiek līdz 17. septembrim (ieskaitot), iesniedzot mācību pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Ikvienam interesentam ir iespēja pirms pieteikšanās saņemt pieaugušo izglītības koordinatora konsultāciju kādā no projekta sadarbības pašvaldībām vai doties uz karjeras konsultāciju kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras 28 filiālēm.

Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.

Papildu informācija:
Zane Ieviņa
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
T. (+371) 26278178
zane.ievina@prae.lv

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress

0

logo-projektam-viia

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

1. 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums rīkot sarunu procedūru un pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2. 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018. Lēmums pieņemts par iepirkuma trim daļām, bet par ceturto septembrī tiks sludināts jauns iepirkums. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC);

3. 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Tika pārstrādāta tehniskā specifikācija un iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018.

4. 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

5. 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai varētu pieņemt lēmumu un septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2018.gada 13.augustā parakstīts līgums ar SIA “Elektriķis” par elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas darbnīcas modernizēšanai. Plānots, ka elektromontāžas darbi Ventspils Tehnikumā tiks pabeigti 30.11.2018.

Paralēli notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) veikto pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai. Ventspils Tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas datorprogrammu licences, 5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 portu komutators, 2 SSD diski, 5 HD diski, kā arī serveris, kas paredzēts skolas iekšējā tīkla izveidei.
31.08.2018. EIS veikts pasūtījums 34 planšetdatoru, 3 kopētāju un 5 uzlīmju printeru piegādēm.

Turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas nepieciešamo mēbeļu iegādei izglītības programmai “Datorsistēmas” un metodiskajam centram.

05.09.2018

Lasīt vairāk »

Informācija Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcas īrniekiem

0

Ierašanās dienesta viesnīcās sākot ar š.g. 2. septembri plkst. 10:00

Pirmo kursu audzēkņiem (izņemot grupām “Metinātājs” un “Grāmatvedis”) pirms iekārtošanās dienesta viesnīcā jāiemaksā EUR 60.00 un jānoslēdz īres līgums. Līgumu var noslēgt darba dienās 10:00-16:00 dienesta viesnīcā “Venta”. Audzēkņi tiks izvietoti dienesta viesnīcā “Venta”, Jūras ielā 14.

2., 3., un 4.kursu audzēkņi tiek izvietoti dienesta viesnīcā “Venta”, Jūras ielā 14 vai Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā, Inženieru ielā 101.

Ar izvietojumu var iepazīties šeit

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma 2018./2019. mācību gada uzņemšana

0

Ventspils Tehnikums 2018./2019. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās valsts budžeta grupās

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Iegūstamā izglītība Finansējuma veids
Restorāna pavārs Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā
Lasīt vairāk »

15. augustā sāksies pieaugušo uzņemšana dažādās mācību programmās

0

logo

viaabilde


NĀC MĀCĪTIES Ventspils Tehnikumā!

2018. gada 15. augustā tiek uzsākta pieaugušo uzņemšana VIAA īstenotā projekta 3. kārtas ietvaros.


Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programma Iegūstamā profesionālā kvalifikācija un līmenis Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā samaksa, EUR

(līdzmaksājums
10%*, EUR)

Autotransports 3. līmeņa prof. kvalifikācija “Automehāniķis” Vidējā izglītība
vai arodizglītība
M.Jansons, I.Silajānis, A.Ozoliņš, B.Klūdziņa 12 mēneši (960 h) 7-12 personas 1 485,00

(148,50)
Metālapstrāde 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, I.Silajānis, B.Klūdziņa 9 mēneši (480h) 7-12 personas 1 566,00

(156,60)
Metālapstrāde 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, I.Silajānis, B.Klūdziņa 9 mēneši (480h) 7-12 personas 1 566,00

(156,60)
Elektromontieris 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Elektromontieris” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, J.Luksis, A.Ozoliņš 10 mēneši (640 h) 7-12 personas 871,20

(87,12)


Profesionālās pilnveides programmas

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums 10%*, EUR
Pārtikas produktu tehnoloģija (Saldumu un šokolādes izstrādājumi) Bez ierobežojuma I.Pastore 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 428,40 42,84
Viesnīcu pakalpojumi (Konferenču un semināru apkalpošana) Bez ierobežojuma G.Ruciņa 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 428,40 42,84
Autotransports (Motora remonts) Bez ierobežojuma M.Jansons 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 486,00 48,60
Autotransports (Elektronisko sistēmu remonts) Bez ierobežojuma A.Ozoliņš 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 486,00 48,60


Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums 10%*, EUR
Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā Bez ierobežojuma I.Pastore 3 mēneši (80h) 7-12 personas 360,00 36,00
Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā Bez ierobežojuma I.Pastore 3 mēneši (64h) 7-12 personas 288,00 28,80
Rasēšanas pamati Bez ierobežojuma E.Aberfelds 2 mēneši (42h) 7-12 personas 189,00 18,90
Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts Bez ierobežojuma M.Jansons 3 mēneši (82h) 7-12 personas 360,00 36,00
Elektronisko sistēmu remonta pamati Bez ierobežojuma A.Ozoliņš 3 mēneši (82h) 7-12 personas 360,00 36,00
Programmējamie kontrolleri Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00
Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža Bez ierobežojuma A.Kozlovs 3 mēneši (140h) 7-12 personas 360,00,00 36,00
Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība Bez ierobežojuma M.Kalneja 2 mēneši (40h) 7-12 personas 180,00 18,00
Datu analīze un pārskatu gatavošana Bez ierobežojuma K.Paškēviča 2 mēneši (34h) 7-12 personas 153,00 15,30
Google Adwords kampaņu organizēšana Bez ierobežojuma N.Varņeckis 2 mēneši (32h) 7-12 personas 144,00 14,40
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00

* Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācības notiks darba dienu vakaros no 18:00 līdz 21:00 vai sestdienās no 09:00 līdz 15:00 saskaņā ar katras mācību programmas stundu grafiku. Grafiki tiks apstiprināti pirms līguma parakstīšanas. Ikviens pretendents ar grafiku tiks iepazīstināts.


KAS VAR PIETEIKTIES

VIAA_KAS_VAR_PIETEIKTIES

Strādājošie:

 • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • Ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • Jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā.

  Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  1. vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

 • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 • kvalificēti strādnieki un amatnieki
 • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 • vienkāršajās profesijās strādājošie

  2. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”

  3. bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

  PIEEJAMAIS ATBALSTS

 • Pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • Karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • Atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

  VIAA_PIETEIKSANAS_MACIBAM

  Pieteikšanās no 2018. gada 15. augusta līdz 17. septembrim!

  Iesniedzamie dokumenti:

 • Ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa
 • Vidējo izglītību vai arodizglītību apliecinoša dokumenta kopija (tikai piesakoties profesionālās tālākizglītības programmai “Autotransports”)
 • Izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

  Dokumenti iesniedzami:

 • Ventspils Tehnikumā klātienē vai
 • Nosūtot pa e-pastu egita.udodova@pikc.lv (skenētus un parakstītus dokumentus vai to fotokopijas, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus)

  Dokumentu iesniegšana klātienē:

 • Ventspils Tehnikumā, Saules iela 15, 404. kabinetā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 15:00
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: egita.udodova@pikc.lv, tālr. 26566648
  Lasīt vairāk »
 • Ventspils Tehnikumā turpinās jauno audzēkņu uzņemšana

  0

  Ventspils Tehnikumā turpinās audzēkņu uzņemšanu jaunajam 2018./2019. mācību gadam. Uzņemšana turpināsies līdz augusta beigām.

  Šobrīd ir uzņemti vairāk kā 200 jaunie skolas audzēkņi. Pārtraukta uzņemšana ir kuģu pavāru, automehānikas un datorsistēmas tehniķu profesijās, jo šajās programmās grupas ir nokomplektētas pilnībā. Tomēr vēl vairākās izglītību programmās ir iespējams pieteikties gan pēc pamatskolas, gan pēc vidējās izglītības iegūšanas.

  Uzņemšana turpinās šādās apgūstamās profesijas:

  pēc pamatskolas absolvēšanas uzņem audzēkņus šādās profesijās:

  • Restorānu pavārs

  • Viesu uzņemšanas dienesta speciālists

  • Mašīnbūves tehniķis

  • Elektrotehniķis

  • Inženierkomunikāciju tehniķis

  • Būvizstrādājumu galdnieks

  • Tūrisma pakalpojumu konsultants

  Mācību ilgums 4 gadi.

  pēc vidusskolas absolvēšanas uzņem audzēkņus šādās profesijās:

  • Grāmatvedis

  • Viesmīlības pakalpojumu speciālists

  • Viesmīlis

  Mācību ilgums – 1,5 gadi.

  Ventspils Tehnikums 2018./2019. mācību gadā uzņems audzēkņus šādās Jauniešu garantijas programmas grupās:

  • Pavāra palīgs

  • Metinātājs

  Mācību ilgums – 1 gads.

  Detalizētāku informāciju par profesijām var iegūt šeit.

  Jaunos audzēkņus uzņem katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 15:00, Ventspilī, Saules iela 15, LV-3601.

  Tālrunis uzziņām: 636 22 663

  E-pasts: info@pikc.lv

  Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (Tehnikuma veidlapa)

  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu

  • sekmju izraksts

  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)

  • 4 fotokartītes 3×4 cm

  • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Jaunajā mācību gadā piedāvās 20 ES fonda līdzfinansētas izglītības programmas strādājošajiem un pašnodarbinātajiem

  0

  jaunais_logo

  2018. gada rudenī Ventspils Tehnikums Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona strādājošajiem un pašnodarbinātajiem iedzīvotājiem piedāvās iespēju pieteikties 20 Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu izglītības programmu apguvei.

  Profesionālās tālākizglītības programmas:

  1) Metālapstrāde: lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) – 480 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada jūlijs. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, 10% līdzmaksājums EUR 156,60;

  2) Metālapstrāde: lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 480 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada jūlijs. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”, 10% līdzmaksājums EUR 156,60;

  3) Autotransports: automehāniķis – 960 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada oktobris. Programmu absolvējot, tiek iegūta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Automehāniķis”, 10% līdzmaksājums EUR 148,50;

  4) Elektromontieris – 640 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada augusts. Programmu absolvējot, tiek iegūta 2. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Elektromontieris”, 10% līdzmaksājums EUR 87,12.

  Profesionālās pilnveides programmas:

  1) Pārtikas produktu tehnoloģija: saldumu un šokolādes izstrādājumi – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 42,84;

  2) Viesnīcu pakalpojumi: konferenču un semināru apkalpošana – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 42,84;

  3) Autotransports: motora remonts – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 48,60;

  4) Autotransports: elektronisko sistēmu remonts – 160 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada februāris, 10% līdzmaksājums EUR 48,60.

  Neformālās izglītības programmas:

  1) Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā – 80 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

  2) Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā – 64 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 28,80;

  3) Rasēšanas pamati – 42 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 18,90;

  4) Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts – 82 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

  5) Elektronisko sistēmu remonta pamati – 82 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

  6) Programmējamie kontrolleri – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00;

  7) Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža – 140 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 36,00;

  8) Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība – 40 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 18,00;

  9) Datu analīze un pārskatu sagatavošana – 34 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 15,30;

  10) Google Adwords kampaņu organizēšana – 32 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2018. gada decembris, 10% līdzmaksājums EUR 14,40;

  11) Lodēšanas tehnoloģijas un standarti – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00;

  12) Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana – 60 mācību stundas, plānotais programmas apguves periods 2018. gada novembris – 2019. gada janvāris, 10% līdzmaksājums EUR 27,00.

  Mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām. Pēc pieteikšanās mācībām, kas provizoriski varētu tikt uzsākta š.g. augustā, divu mēnešu laikā iedzīvotāji saņems mācību apstiprinājumu, lai šī gada novembrī Ventspils Tehnikumā varētu sākties mācību grupu komplektēšana un mācības.

  Mācības tiks organizētas Ventspils Tehnikumā darba dienu vakaros. Mācību izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.
  Projekts tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.
  Vairāk informācijas par projektu Ventspils Tehnikuma mājas lapā http://www.pikc.lv/lv/par-mums/projekti/pieauguso-izglitiba/, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Ventspils Tehnikums iesaistās starptautiskā projektā reģionālās nodarbinātības veicināšanai

  1

  interriga

  Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (Ventspils Tehnikums) aktīvi turpina darboties starptautiskā projektā Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills).

  Ventspils Tehnikums 2018. gada 11. jūnijā noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu. Projekta vadošais partneris ir Ventspils Tehnikums, kas sadarbībā ar Paņevežas Profesionālās izglītības centru (Panevėžio profesinio rengimo centras) un Reģionālo inovāciju menedžmenta centru (Regioninis Inovacijų Vadybos Centras) divu gadu garumā sadarbosies ar mērķi palīdzēt nodarbinātiem konkrētā reģiona pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot to sociālās prasmes un profesionālās zināšanas un iemaņas.

  Projekta uzdevumi ir veicināt nodarbinātību un motivēt izglītojamos apgūt prasmes, kas būs tiem noderīgas karjeras veidošanā, kā arī pilnveidot profesionālajiem panākumiem nepieciešamās iemaņas. Pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem un labāko pasaules mēroga praksi, projekta ietvaros tiks izstrādās četras izglītības programmas:

  1) Programma „Darba prasmes“ ietvers pašorganizācijas prasmes, pašnovērtēšanu, darbu komandā, atsauksmju sniegšanu un uzklausīšanu, līderības prasmes, lietišķās saskarsmes prasmes, pārrunu un pārliecināšanas prasmes darbā, kritiskās domāšanas, ar darbu saistītu problēmu risināšanas prasmes, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības uzsākšanas prasmes (mācības 130 stundu apjomā).

  2) Programma „Viesmīlības un ēdināšanas principi“ (ēdināšanas pakalpojumu nozare) ietvers klientu apkalpošanas principus viesmīlības, atpūtas un ceļojumu organizēšanas, tūrisma nozarē, pārtikas drošība ēdināšanas nozarē, ēdienu pasniegšanu (apkalpošana pie galdiņiem), un alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu pasniegšanu (mācības 160 stundu apjomā).

  3) Programma „Pārtikas drošība ēdināšanas jomā“ sniegs pamatzināšanas, prasmes un izpratni, lai rīkotos droši saskarē ar pārtikas produktiem ēdināšanas un viesmīlības nozarē (mācības 40 stundu apjomā).

  4) Programmā „Skaistumkopšana“ tiks apgūtas vaksācijas, sejas kopšanas un masāža, grima un ķermeņa apgleznošanas, kā arī manikīra un pedikīra prasmes, skropstu pieaudzēšana un uzacu kopšana (mācības 263 stundu apjomā).

  Šīs programmas tiks ieviestas, iesaistot to apguvē kopumā vismaz 100 izglītojamos – 60 no Latvijas un 40 no Lietuvas.

  Projekts tiek īstenots laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. maijam. Tā kopējais finansējums ir EUR 221 490.30, t.sk. EUR 188 266,75 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums (85%) un 33 223,55 nacionālais līdzfinansējums (15%).

  Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 115 072.50, no tiem 97 811.62 ERAF līdzfinansējums un EUR 17 260,88 nacionālais līdzfinansējums.

  Projekta kontakpersona ir Ventspils Tehnikuma Projektu nodaļas vadītāja Egita Udodova. Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv , kā arī Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības mājas lapā www.latlit.eu

  Informāciju sagatavoja:
  Egita Udodova
  Projektu nodaļas vadītāja

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »

  Simtgades stipendiju saņem Ventspils Tehnikuma absolvents Toms Bergmanis

  0

  VT-izlaidums-011

  Katras Latvijas vidējās un profesionālās izglītības iestādes vienas izlaiduma klases spožākais absolvents šogad saņēma 500 eiro stipendiju. Ventspils Tehnikuma izlaidumā “Simtgades loterijas” stipendiju saņēma absolvents un jaunais elektrotehniķis Toms Bergmanis.

  Latvijas simtgades gadā Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto īsteno kopēju projektu – Simtgades loteriju, kurā daļa peļņas tiek dāvināta Latvijas spožākajiem absolventiem. 500 eiro lielo stipendiju saņēma arī Ventspils Tehnikuma absolvents Toms Bergmanis, kurš ieguvis elektrotehniķa kvalifikāciju.

  Ventspils Tehnikuma izglītojamais Toms Bergmanis kopš 2014.gada ir apguvis “Elektrotehniķa” profesiju. Jaunietis visus četrus gadus mācījās tikai uz labām un teicamām atzīmēm. Vidējais galīgais vērtējums Tomam bija 8.79 balles. Labi un teicami vērtējumi bija ne tikai profesionālos priekšmetos, bet arī apgūstot vispārējās vidējas izglītības priekšmetus, kur Valsts centralizētie eksāmeni bija nokārtoti labā līmenī.

  Toms ir komunikabls un uz sadarbību vērsts jaunietis, atvērts jaunām un radošām idejām. Ar savu pozitīvo tēlu un attieksmi pret mācību darbu un līdzcilvēkiem viņš motivēja arī pārējos skolas jauniešus aktīvi iesaistīties aktivitātēs.

  Savu profesionālo kompetenci Toms ir stiprinājis un pierādījis piedaloties Latvijas un starptautiskos profesionālos konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

  Toms izmantoja visas piedāvātās iespējas papildināt savas zināšanas starptautiskā līmenī, piedaloties Erasmus + un Lat Lit projektu aktivitātēs.
  Ārpus mācību darba Toms aktīvi piedalījās sporta aktivitātēs , trenējoties futbolā un frisbijā, iesaistījās un centās iesaistīt pārējos Ventspils Tehnikuma izglītojamos skolas karjeras un profesionālās izglītības popularizēšanas. Toms sevi pilnveido mākslinieciskā pašdarbība – spēlē ģitāru un dejo tautiskās dejās.
  Ventspils Tehnikums lepojas ar Tomu Bergmani un izvirzīja viņu Latvijas simtgades stipendijas saņemšanai.

  Toms Bergmanis saņēma arī Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinības rakstu. Vēl šādu atzinību saņēma arī automehāniķe Sintija Mūrniece un Regnārs Krastiņš, kurš ieguvis elektrotehniķa kvalifikāciju.

  Ventspils Tehnikumu šogad absolvēja 141 jaunais speciālists 9 dažādās profesijās. Šobrīd turpinās jauno audzēkņu uzņemšana, kur profesiju varēs iegūt 14 dažādās kvalifikācijās gan pēc pamatskolas, gan vidusskolas absolvēšanas.

  Informāciju sagatavoja:
  Solvita Pleinica
  Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: + 371 22007768
  E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

  Lasīt vairāk »