Jaunumi

Ventspils Tehnikums īstenos latviešu godu svinēšanas meistarklašu sēriju senioriem

0

seniori

Ventspils Tehnikums Ventspils pilsētas iedzīvotāju sociālā atbalsta projektu finansēšanas konkursa ietvaros, sākot no 2018. gada 2. novembra, īstenos projektu “Mūsdienu virtuve latviešu godu svinēšanā – meistarklases senioriem“. Projekta mērķis ir sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas teorētisko un praktisko iemaņu stiprināšana, pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošana, Ventspils pensionāru socializēšanās un izglītošanās visa mūža garumā veicināšana, piedāvājot pensionāriem iepazīt mūsdienu virtuvi latviešu godu svinēšanā.

Meistarklasēs piedalīsies 20 pensionāru biedrības “Ventspils liedags” pārstāvji, reizi nedēļā Ventspils Tehnikuma ēdināšanas bloka klasē apgūstot jaunas un papildinot esošās zināšanas par noteiktu tēmu – Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, 18. novembris, Advente, Ziemas saulgrieži.
Projekta īstenošanas termiņš ir no 2018. gada 2. novembra līdz 2018. gada 7. decembrim, Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums – 789,00 EUR.

Lasīt vairāk »

Grāmatveži iedvesmojas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt”

0

Ventspils Tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst profesiju “Grāmatvedis” un uzņēmējdarbības pedagogs Laima Špude bija starp vairāk kā 3000 dalībniekiem no visas Latvijas, kuri šā gada 15. oktobrī pulcējās Ķīpsalā, apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Junior Achievement Latvia organizēto Uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci “Uzdrīksties uzvarēt!”.

Jauniešu grupiņa uz konferenci devās ar mērķi iedvesmoties un smelties motivāciju uzņēmējdarbības uzsākšanai no sabiedrībā zināmiem uzņēmējiem un personībām, kas sevi jau apliecinājušas uzņēmējdarbībā un ar to saistītās jomās.

Topošos grāmatvežus un uzņēmējus turpmākai darbībai iedvesmoja Aigars Nords, Safe & Stable, Krists Avots, Alise Dīrika, Marija Rucevska, Gatis Murnieks, Kaspars Gorkšs, SILA SVETA, Kārlis Krišjānis Rusmanis, Eva Juhņēviča un Ozols, pasākumu neaizmirstamu padarīja tās vadītājs Renārs Zeltiņš! Tā pat arī redzējām elpu aizraujošas performances Edavārdi & BUNGU ŠOVS – Drumline Latvia, Riga Technical University cheerleading team & *Royal* dance studio, Pulse Effect, Lords of Gravity.

Links uz FOTO:

jal_uzdriksties_uzvaret_KS_z-66

Informāciju sagatavoja
Ventspils Tehnikuma
pedagogs- projekta koordinatore
Laima Špude

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma audzēkņi apmeklēja uzņēmumu “BIO – Venta”

0

logo_karjerai_esf
BIO venta

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Metālapstrāde” 1. kursa audzēkņi šā gada 10.oktobrī apmeklēja Biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumu SIA “BIO-Venta”.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar uzņēmumu, tā darba vidi un darba drošību, izzināt darba devēja piedāvātās iespējas un noskaidrotu kādām prasmēm un īpašībām jāpiemīt, lai ieņemtu amatu šajā uzņēmumā.

Uzņēmuma SIA “BIO-Venta” pārstāve audzēkņiem pastāstīja par uzņēmumu, tās struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Jauniešiem bija unikāla iespēja apskatīt uzņēmuma teritoriju un darba telpas, intervēt galveno ražošanas bloka operatoru.

Pasākums vainagojās ar pāris jauniešu vēlmi nākamā gada martā uzsākt praksi šajā uzņēmumā. Lai viņiem izdodas!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Lasīt vairāk »

Sadarbība ar SIA “Bucher Municipal” un SIA “HansaMatrix Ventspils” darba vidē balstītu mācību īstenošanā

0

darba-deveji

Ventspils Tehnikums jau vairāku gadu garumā sadarbojas ar SIA “Bucher Municipal” darba vidē balstītu (turpmāk DVB) mācību īstenošanā inženiermehānikas, kā arī auotransporta izglītības programmās. Jaunajā mācību gadā Ventspils Tehnikums ir ieguvis jaunu sadarbības partneri DVB mācību īstenošanā – seši izglītības programmas “Elektronika” audzēkņi uzsākuši DVB mācības SIA “HansaMatrix Ventspils” ražotnē.

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēkņi praktiskās iemaņas daļu no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē. Ikviena DVB īstenošanā iesaistītā uzņēmuma atbilstību izvērtē un savu saskaņojumu pirms mācību uzsākšanas dod attiecīgās nozares ekspertu padome.

Kopš pagājušā mācību gada sākuma uzņēmumiem, kuri iesaistās DVB mācību, kā arī prakšu īstenošanā, ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Kopš 2017.gada 29. maija projekts tiek īstenots arī Ventspils Tehnikumā un 2017./2018. mācību gadā projekta ietvaros DVB mācības un mācību prakses īstenojuši vairāk kā 140 audzēkņi.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv, kā arī biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” mājas lapā projekti.

Sagatavoja: Ventspils Tehnikuma Projektu nodaļas vadītāja E.Udodova.

Lasīt vairāk »

Tiek organizēta Karjeras nedēļa Ventspils Tehnikumā

0

karejera

2018.gada no 8.oktobra līdz 11.oktobrim Ventspils Tehnikumā organizēs karjeras attīstības atbalsta pasākumu 9.klašu skolēniem ar nosaukumu “Karjeras nedēļa 2018”.
Karjeras nedēļas tēma ir saistīta ar izglītojamo nākotnes profesijas izvēli – “Es būšu…”.

Karjeras atbalsta pasākumi ir plānoti 08., 09. un 11.oktobrī no plkst. 13.15 līdz plkst. 13:55, un 10.oktobrī no plkst.13:55 līdz plkst.15:30.

Karjeras nedēļas mērķis:

• sniegt vispārizglītojošo skolu 8.un 9.klašu skolēniem teorētisko un praktisko ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas iespējām un nākamajām profesijām;

• veicināt Tehnikuma izglītojamo profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Karjeras nedēļas ietvaros Ventspils Tehnikums piedāvās iespēju apmeklēt atvērtās nodarbības, kā būs iespēja iegūt informāciju par Ventspils Tehnikumā īstenotajām profesionālās izglītības programmām un iepazīt 5 dažādas profesijas.

Būs pieejamas šādas nodarbības:

1. Es būšu…. ēdināšanas speciālists;

2. Es būšu…. automehāniķis;

3. Es būšu …. IT speciālists;

4. Es būšu…. elektrotehniķis;

5. Es būšu…. tūrisma un viesmīlības pakalpojumu speciālists.

Nodarbību ilgums: 40 min.

Aicinām aktīvi iesaistīties un laicīgi pierakstīt 9.klašu skolēnus dalībai pasākumos!

Informāciju sagatavoja:
pedagogs – karjeras konsultants
Rita Bergmane
e-pasts: rita.bergmane@pikc.lv

Lasīt vairāk »

Uzstādīja jaunu mobilo laboratoriju elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē

0

inter
stends

PIKC “Ventspils Tehnikums” kopš 2017. gada 5. aprīļa sadarbībā ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) īsteno Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies).

Projekta ietvaros Ventspils Tehnikums jaunā mācību gada sākumā aprīkots ar mobilo laboratoriju profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē. Laboratorijas ietvaros ir iegādāti vairāki atjaunojamās enerģijas apmācību stendi un komplekti:

1) mazas vēja enerģijas iegūšanas stacijas apmācību stends, kas nodrošina vēja enerģijas staciju uzbūves un darbības principu, vēja enerģijas pārvēršanas elektrībā, dažādu vēja enerģijas parku uzbūves, vēja enerģijas staciju darbības pie mainīgiem apstākļiem, enerģijas uzkrāšanas un pārvades un citu tematu apguvi;

2) vēja enerģijas stacijas apmācību stends, kas nodrošina vēja enerģijas staciju uzbūves un darbības principu, vēja enerģijas pārvēršanas elektrībā, dažādu vēja enerģijas parku uzbūves, vēja enerģijas staciju elementu darbības principu, ģeneratora darbības un regulēšanas, vēja turbīnu darbības simulācijas un citu tematu apguvi;

3) saules enerģijas apmācību stends, kas nodrošina saules paneļu pielietojuma, saules paneļu raksturlīkņu uzņemšanas, saules paneļu darbības pie aptumšojuma, saules paneļu slēgumu un citu tematu apguvi;

4) komplekts atjaunojamās enerģijas un termālās enerģijas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu enerģijas pārvadē, siltuma enerģijā no saules, enerģijā no apkārtējā siltuma;

5) komplekts atjaunojamās enerģijas saules šūnas, vēja enerģija un hidrostacijas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu saules enerģijas un vēja enerģijas tematikā;

6) komplekts atjaunojamās enerģijas degvielas šūnas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu ūdeņraža tehnoloģiju tematikā.

Projekta noslēgumā 2019. gada sākumā Ventspils Tehnikumā notiks projekta noslēdzošais pasākums, kā ietvaros tiks ziņots par atjaunojamās enerģijas apmācību stendu praktisko pielietojamību mācību procesā.
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa projektā ir EUR 151377.95, no tiem EUR 128 671.26 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv.

Informācija sagatavota: 28.09.2018

Lasīt vairāk »

Nobalso par Jauniešu garantijas projektu konkursa Regio Stars 2018 finālā

0

balso

Līdz 2018. gada 7. oktobrim turpinās Eiropas iedzīvotāju balsojums par labāko ES fondu projektu Eiropas Komisijas (EK) konkursā Regio Stars 2018, kura finālā iekļuvis arī VIAA īstenotais Jauniešu garantijas projekts. Par vienīgo projektu no Latvijas aicinām nobalsot EK mājaslapā vai sekojot īsajai saitei: http://bit.ly/JGbalsojums. Būtiski, ka no vienas IP adreses var balsot 1 reizi un atkārtots balsojums tiks diskvalificēts.

Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”, konkurējot ar projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Krievijas, kā arī Zviedrijas un Dānijas. Uzvarētājs žūrijas un iedzīvotāju balsojumā kļūs zināms šī gada 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros.

Balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvas piešķiršanu kādam projektam no 21 finālista ilgs līdz šī gada 7. oktobrim. Kopš 3. jūlija ikviens par projektu var nobalsot mājaslapā, no 1. oktobra sāksies balsojums Facebook un Twitter sociālajos tīklos.

RegioStars Awards apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Konkursa mērķis ir izcelt labās prakses piemērus – projektus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi iedvesmojot arī citas ES dalībvalstis. Vairāk informācijas par RegioStars Awards 2018 konkursu pieejams EK mājaslapā.

VIAA Jauniešu garantijas projekts Latvijā tiek īstenots no 2014. gada 1. jūnija un to plānots pabeigt 2019. gada 30. septembrī. Projekta finansējuma avoti ir Eiropas Sociālais fonds, ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva un Latvijas valsts budžets. Kopējais projekta finansējums piecu gadu laikā ir 36 miljoni eiro.

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikums audzēkņi mācību gadu uzsāk ar mācību ekskursiju

0

logo_karjerai_esf
IMG-20180914-WA0005

Ventspils Tehnikums izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 3. un 4.kursa un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem” 2.kursa audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros devās izzināt jaunākās inovācijas starptautiskā izstādē “Rīga FOOD 2018”, kas norisinājās šā gada 7.septembrī Rīgas starptautiskajā izstāžu centrā.

Izstādes apmeklējuma mērķis bija iepazīt izvēlētās profesijas nozares jaunākās inovācijas kopumā un veidot izpratni par strauji mainīgo darba tirgu.
IMG-20180914-WA0002Jaunieši par šo iespēja bija ļoti ieinteresēti. Pirms izstādes audzēkņi saņēma uzdevumu, kuru mācību ekskursijas laikā vajadzēja izpildīt un kuru pēc ekskursijas profesionālo priekšmetu stundās vajadzēs prezentēt. Tas padarīja izstādes apmeklējumu daudz interesantāku un produktīvāku. Visi jaunieši no izstādes iznāca ar bukletiem un sabildētiem materiāliem, lai mājās kvalitatīvi sagatavotu prezentāciju.

Noslēgumā visi devās uz augļu servisu SIA “Lietas MD”, kur uzņēmuma pārstāvja pavadībā iepazinās ar preču un pakalpojumu klāstu. Jauniešiem bija unikāla iespēja intervēt uzņēmuma pārstāvi, izzināt jauniešiem interesējošus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības jomu un konkurējošiem apstākļiem.

Lasīt vairāk »

Līdz 17. septembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem

0

logo
3karta

Nodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadu vecuma vēl līdz 17. septembrim var pieteikties mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās trešajā kārtā notiek klātienē vai elektroniski 70 izglītības iestādēs, kuras piedāvā mācības 48 pilsētās vai novados visā Latvijā.

Mācības bez maksas vai 10% līdzmaksājums

Projekta mācību iespējas var izmantot ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs, kurš sasniedzis 25 gadu vecumu. Pieteikties var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, strādājošajiem jānodrošina vien 10% līdzmaksājums, ko var finansēt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu mācības ir bez maksas.

Kopumā šajā kārtā pieejamas vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglītības programmas 11 tautsaimniecības nozarēs. Mācību klāstā ir 330 neformālās izglītības programmas un 49 profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru noslēgumā var iegūt sertifikātu vai apliecību. Piedāvājumā ir arī 65 profesionālās tālākizglītības programmas, kuru noslēgumā norit kvalifikācijas prakse un jākārto eksāmens, rezultātā iegūstot darba tirgū pieprasītu profesiju.

Plašākais mācību piedāvājums pieejams galvaspilsētā – Rīgā var izvēlēties apgūt 165 izglītības programmas, savukārt Latvijas reģionos plašākā izvēle pieejama Daugavpilī (143 programmas), Rēzeknē (80 programmas) un Jēkabpilī (66 programmas).

Vairāk nekā 4000 strādājošo mācības jau pabeiguši

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā iesaistījušies vairāk nekā 8000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā puse mācības jau pabeiguši. Viņu vidū ir arī Natālija Sokolova, uzņēmuma FN-SERVISS pārdošanas un mārketinga daļas vadītāja. “Agrāk man šķita, ka šāda veida mācību iespējas vairāk paredzētas cilvēkiem bez darba, kuriem nepieciešams celt savu kvalifikāciju, taču šis projekts lauza stereotipu – interesantas un noderīgas mācību iespējas pieejamas arī strādājošajiem ar augstāko izglītību,” norāda Natālija, kura projektā apguva Google Adwords kampaņu organizēšanu un mājaslapas datu analītikas pamatus Baltijas Datoru akadēmijā.

Šobrīd mācības projektā turpina vairāk nekā 4600 dalībnieku. Vairākās tālākizglītības programmās jau sākusies kvalifikācijas prakse, tostarp Jānim Rūtiņam, kurš Jelgavas Amatu vidusskolā apgūst datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītāja profesiju. “Mans ikdienas darbs ir saistīts ar šo nozari, tāpēc ir ļoti ērti, ka varēju apvienot mācību praksi ar darbu. Turklāt viss, ko apgūstu, būs noderīgs arī ārpus esošā amata un nozares – automatizācija attīstās ikvienā jomā, tāpēc nepieciešams apgūt jaunas zināšanas un pielāgoties arvien jaunām tehnoloģijām. Īpaši liela nozīme būs arī pēc mācībām iegūtajam sertifikātam, jo tas derīgs visā Eiropas Savienībā,” uzver Jānis.

Pieteikšanās klātienē un elektroniski

Pieteikšanās notiek līdz 17. septembrim (ieskaitot), iesniedzot mācību pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē vai elektroniski, nosūtot to e-pastā. Ikvienam interesentam ir iespēja pirms pieteikšanās saņemt pieaugušo izglītības koordinatora konsultāciju kādā no projekta sadarbības pašvaldībām vai doties uz karjeras konsultāciju kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras 28 filiālēm.

Plašāku informāciju par mācību programmām, izglītības iestādēm, pieteikšanās kārtību un citiem praktiskiem jautājumiem iespējams atrast vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Līdz 2022. gada 31. decembrim tajā tiks ieguldīti vairāk nekā 25 miljoni eiro.

Papildu informācija:
Zane Ieviņa
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
T. (+371) 26278178
zane.ievina@prae.lv

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Lasīt vairāk »

Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress

0

logo-projektam-viia

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

1. 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums rīkot sarunu procedūru un pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2. 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018. Lēmums pieņemts par iepirkuma trim daļām, bet par ceturto septembrī tiks sludināts jauns iepirkums. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC);

3. 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Tika pārstrādāta tehniskā specifikācija un iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018.

4. 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

5. 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai varētu pieņemt lēmumu un septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2018.gada 13.augustā parakstīts līgums ar SIA “Elektriķis” par elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas darbnīcas modernizēšanai. Plānots, ka elektromontāžas darbi Ventspils Tehnikumā tiks pabeigti 30.11.2018.

Paralēli notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) veikto pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai. Ventspils Tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas datorprogrammu licences, 5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 portu komutators, 2 SSD diski, 5 HD diski, kā arī serveris, kas paredzēts skolas iekšējā tīkla izveidei.
31.08.2018. EIS veikts pasūtījums 34 planšetdatoru, 3 kopētāju un 5 uzlīmju printeru piegādēm.

Turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas nepieciešamo mēbeļu iegādei izglītības programmai “Datorsistēmas” un metodiskajam centram.

05.09.2018

Lasīt vairāk »