Mācību stundu saraksts

jaunais-logo-ansamblis-esf

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija Grupas nosaukums Laika periods Stundu saraksts Izpildes vieta
Autotransports Autoelektriķis AE_JG_2017 03.09.-21.10. Kvalifikācijas prakse
Grāmatvedība Grāmatvedis G_JG_2017 03.09.-21.10. Kvalifikācijas prakse
Metālapstrāde Metinātājs MAG_MMA_JG2018 24.09.-28.09. Atvērt sarakstu