Mācību stundu saraksts

jaunais-logo-ansamblis-esf

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”.

Projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija Grupas nosaukums Laika periods Stundu saraksts Izpildes vieta
Kuģa pavāri Kuģa pavārs KP_JG_2017 11.12.-15.12. Atvērt sarakstu Saules 15
Autotransports Autoelektriķis AE_JG_2017 11.12.-15.12. Atvērt sarakstu Saules 15
Grāmatvedība Grāmatvedis G_JG_2017 11.12.-15.12. Atvērt sarakstu Saules 15