Uzņemšana

Ventspils_Tehnikums_ventspils.lv

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Profesionālās vidējās izglītības programma
Restorāna pavārs Pamatizglītība 4 gadi Ēdināšanas pakalpojumi
Pavārs
Specializācija “Kuģa pavārs”
Pamatizglītība 4 gadi Ēdināšanas pakalpojumi
Viesu uzņemšanas dienesta speciālists Pamatizglītība 4 gadi Viesnīcu pakalpojumi
Automehāniķis Pamatizglītība 4 gadi Autotransports
Mašīnbūves tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Inženiermehānika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija
Inženierkomunikāciju tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Elektrotehniķis Pamatizglītība 4 gadi Enerģētika un elektrotehnika
Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli
Programmēšanas tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Programmēšana
Tūrisma pakalpojumu konsultants Pamatizglītība 4 gadi Tūrisma pakalpojumi
Mehatronisku sistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Mehatronika
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), Rokas metinātājs (MMA) Pamatizglītība vai no 17 gadu vecuma 1 gads Metālapstrāde
Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, 124. kab.
  No 10.jūnija darba dienās
  No plkst. 10:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  E-pasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus valsts budžeta finansējuma grupās

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu valsts budžeta grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu info@pikc.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-banneris-esf-uznemsanai

  Eiropas Savienības fonda projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

  Informācija par projektu

  Mācības var uzsākt jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nav nodarbināti, ir bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas vai nav saņēmuši stipendiju Projektā vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas vai ieguvuši profesionālo kvalifikāciju 12 mēnešus pirms uzņemšanas.

  Izglītības programma Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums
  Grāmatvedība Grāmatvedis Vidējā 1,5 gadi
  Autotransports Autodiagnostiķis Vidējā 1,5 gadi
  Restorānu pakalpojumi Viesmīlis Vidējā 1,5 gadi
  Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis vidējā 1,5 gadi
  Iesniedzamie dokumenti:

 • ESF uzņemšanas anketa
 • Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa
 • Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi
 • Piekrišana personas datu apstrādei
 • Deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksts (kopija)
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • pase vai ID karte (uzrādot oriģinālu)
 • Dokumentus pieņem:

  PIKC Ventspils Tehnikumā,
  Ventspilī, Saules iela 15, 124. kab.
  No 10.jūnija darba dienās
  No plkst. 10:00 līdz 15:00

  Tālrunis uzziņām: (+371) 636 22 663
  Epasts: info@pikc.lv

  Atvērt uzņemšanas noteikumus Jauniešu garantijas programmās

  ESF uzņemšanas anketa

  Ventspils Tehnikuma uzņemšanas veidlapa

  Apliecinājums uz mācību uzsākšanas brīdi

  Piekrišana personas datu apstrādei

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu info@pikc.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  jaunais-logo-ansamblis-esf

  INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠU GARANTIJAS PROGRAMMU 3 SOĻOS

  Jauniešiem tiek piedāvātas daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas:

 • Kultūrizglītībā – koris, teātris, tautiskās dejas
 • Tehniskajā jaunradē – kartings, 3D printēšana, robotika, foto-video, web lapas
 • Sportā – basketbols, volejbols, frīzbijs, florbols, futbols
 • Personības izaugsmē – pašpārvalde, uzņēmējdarbības iniciatīva (mācību uzņēmumi, biznesa plāni), publiskā runa un sevis prezentēšana

  Ventspils Tehnikums izglītojamiem no citiem novadiem un pilsētām tiek piedāvāta mūsdienīga un komfortabla dienesta viesnīca “Venta” un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca

  Iepazīties ar dienesta viesnīcas līgumu

  Vieta Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīcā netiek nodrošināta audzēkņiem ar deklarēto dzīves vietu Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

  Ventspils Tehnikumam ir pieejamas divas dienesta viesnīcas – Jūras ielā 14 un Ventspils Augstskolas dienesta viesnīca Inženieru ielā 101. Informācija, par to, kurā dienesta viesnīcā audzēknis tiks izvietots, sekos Ventspils Tehnikuma mājas lapā augustā.

  Dienesta viesnīcas maksa mēnesī ir EUR 30.00.

  Dienesta viesnīcā ir pieejamas tikai divvietīgas istabas.

  Īrniekiem pašiem jāsagādā viss nepieciešamais ēst gatavošanai (panna, katls, šķīvji, krūzes utt.), kā arī istabas uzkopšanai (birste, lupatiņas, švammītes utt.) un higiēnas lietas (dvielis, WC papīrs, ziepes, utt.).

  Augustā, pirms iekārtošanās dienesta viesnīcā, jāveic maksājums EUR 60.00 apmērā (septembra mēnesis EUR 30.00, drošības nauda EUR 30.00).

  Adrese
  Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv