Interešu izglītība

Ventspils Tehnikumā visi tie jaunieši, kuri vēlas dziedāt, var savu vēlmi piepildīt, jo pēc ilgāku gadu pārtraukumu skolā ir izveidojies kamerkoris. Ikvienam, kurš vēlas dziedāt, ir iespēja gan pierādīt savu prasmi, gan kopīgi ar draugiem veidot jaunas tradīcijas mūsu skolas raibajā ikdienā.

Skolas kamerkoris

Skolā darbojas no 2010./2011.m.g. Piedalījies gan skolas pasākumos, gan pilsētas pasākumos.

    Nodarbības vada

  • diriģente Ginta Rūse
  • kormeistare Lorija Cinkusa
    Nodarbības notiek skolas aktu zālē

  • ceturtdienās 1530 – 1730
  • piektdienās 1120 – 1305