15. augustā sāksies pieaugušo uzņemšana dažādās mācību programmās

logo

viaabilde


NĀC MĀCĪTIES Ventspils Tehnikumā!

2018. gada 15. augustā tiek uzsākta pieaugušo uzņemšana VIAA īstenotā projekta 3. kārtas ietvaros.


Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības programma Iegūstamā profesionālā kvalifikācija un līmenis Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā samaksa, EUR

(līdzmaksājums
10%*, EUR)

Autotransports 3. līmeņa prof. kvalifikācija “Automehāniķis” Vidējā izglītība
vai arodizglītība
M.Jansons, I.Silajānis, A.Ozoliņš, B.Klūdziņa 12 mēneši (960 h) 7-12 personas 1 485,00

(148,50)
Metālapstrāde 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, I.Silajānis, B.Klūdziņa 9 mēneši (480h) 7-12 personas 1 566,00

(156,60)
Metālapstrāde 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, I.Silajānis, B.Klūdziņa 9 mēneši (480h) 7-12 personas 1 566,00

(156,60)
Elektromontieris 2. līmeņa prof. kvalifikācija “Elektromontieris” Bez ierobežojuma A.Kozlovs, J.Luksis, A.Ozoliņš 10 mēneši (640 h) 7-12 personas 871,20

(87,12)


Profesionālās pilnveides programmas

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums 10%*, EUR
Pārtikas produktu tehnoloģija (Saldumu un šokolādes izstrādājumi) Bez ierobežojuma I.Pastore 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 428,40 42,84
Viesnīcu pakalpojumi (Konferenču un semināru apkalpošana) Bez ierobežojuma G.Ruciņa 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 428,40 42,84
Autotransports (Motora remonts) Bez ierobežojuma M.Jansons 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 486,00 48,60
Autotransports (Elektronisko sistēmu remonts) Bez ierobežojuma A.Ozoliņš 4 mēneši (160 h) 7-12 personas 486,00 48,60


Neformālās izglītības programmas

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Kopējā mācību maksa, EUR Līdzmaksājums 10%*, EUR
Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā Bez ierobežojuma I.Pastore 3 mēneši (80h) 7-12 personas 360,00 36,00
Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā Bez ierobežojuma I.Pastore 3 mēneši (64h) 7-12 personas 288,00 28,80
Rasēšanas pamati Bez ierobežojuma E.Aberfelds 2 mēneši (42h) 7-12 personas 189,00 18,90
Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts Bez ierobežojuma M.Jansons 3 mēneši (82h) 7-12 personas 360,00 36,00
Elektronisko sistēmu remonta pamati Bez ierobežojuma A.Ozoliņš 3 mēneši (82h) 7-12 personas 360,00 36,00
Programmējamie kontrolleri Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00
Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža Bez ierobežojuma A.Kozlovs 3 mēneši (140h) 7-12 personas 360,00,00 36,00
Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība Bez ierobežojuma M.Kalneja 2 mēneši (40h) 7-12 personas 180,00 18,00
Datu analīze un pārskatu gatavošana Bez ierobežojuma K.Paškēviča 2 mēneši (34h) 7-12 personas 153,00 15,30
Google Adwords kampaņu organizēšana Bez ierobežojuma N.Varņeckis 2 mēneši (32h) 7-12 personas 144,00 14,40
Lodēšanas tehnoloģijas un standarti Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00
Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana Bez ierobežojuma J.Luksis 2 mēneši (60h) 7-12 personas 270,00 27,00

* Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mācības notiks darba dienu vakaros no 18:00 līdz 21:00 vai sestdienās no 09:00 līdz 15:00 saskaņā ar katras mācību programmas stundu grafiku. Grafiki tiks apstiprināti pirms līguma parakstīšanas. Ikviens pretendents ar grafiku tiks iepazīstināts.


KAS VAR PIETEIKTIES

VIAA_KAS_VAR_PIETEIKTIES

Strādājošie:

 • Vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • Ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • Jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā.

  Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  1. vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

 • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 • kvalificēti strādnieki un amatnieki
 • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 • vienkāršajās profesijās strādājošie

  2. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”

  3. bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

  PIEEJAMAIS ATBALSTS

 • Pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • Karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • Asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • Atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

  VIAA_PIETEIKSANAS_MACIBAM

  Pieteikšanās no 2018. gada 15. augusta līdz 17. septembrim!

  Iesniedzamie dokumenti:

 • Ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa
 • Vidējo izglītību vai arodizglītību apliecinoša dokumenta kopija (tikai piesakoties profesionālās tālākizglītības programmai “Autotransports”)
 • Izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

  Dokumenti iesniedzami:

 • Ventspils Tehnikumā klātienē vai
 • Nosūtot pa e-pastu egita.udodova@pikc.lv (skenētus un parakstītus dokumentus vai to fotokopijas, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus)

  Dokumentu iesniegšana klātienē:

 • Ventspils Tehnikumā, Saules iela 15, 404. kabinetā, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 15:00
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: egita.udodova@pikc.lv, tālr. 26566648
 • Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*