2014./2015. m.g. ziemas uzņemšana ESF programmās

JG2_logo

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

No 2014. gada 1. decembra sākas ziemas uzņemšana ESF finansētās profesionālās izglītības programmās.
Ventspils Tehnikums uzņem šādā 1-gadīgā programmā:

Programma Kvalifikācija Izglītības prasības
Metālapstrāde Rokas lokmetinātājs (MMA); Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 9. klases (no 17 gadu vecuma)

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris – 2015. gada 17. februāris
Mācības sākas 2015. gada 23. februārī

ES fondu programma piedāvā:

 • Mācības bez maksas
 • Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā
 • Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru
 • Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī
 • Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī
 • Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā
 • Nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai
 • Nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai
 • Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām
 • Karjeras atbalsta pasākumus.
 • Uzņemšanas nosacījumi

 • Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. Projektā atkārtoti iesaistīties mācībās var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā.

 • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.

  Lai iestātos skolā nepieciešami šādi dokumenti:

 • Izglītību apliecinoši dokumenti: sekmju izraksts
 • 4 fotokartītes (3x4cm)
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u)
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • Dokumentus var iesniegt:
  Lielā iela 7, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv

  Papildu informācija par projekta ietvaros piedāvāto izglītību: ESF profesijas

  Izglītība tiek finansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”
  (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*