2014./2015. mācību gada uzņemšana

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Iegūstamā izglītība Finansējuma veids
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Viesnīcu pakalpojumu speciālists Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Automehāniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Mašīnbūves tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Elektrotehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Inženierkomunikāciju tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
Valsts budžeta finansējums
Elektroniskā pieteikšanās (līdz 22. augustam)

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu valsts budžeta finansējuma grupās

Aizpildīto veidlapu nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

Elektrotehniķis Vispārēja vidēja izglītība 1,5 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
3.kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Kuģa pavārs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)
1 gads Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Pavārs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)
1 gads Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Grāmatvedis Vispārējā vidējā izglītība 1,5 gads Profesionālā vidējā izglītība,
3. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Viesnīcu pakalpojumu speciālists Vispārējā vidējā izglītība 1,5 gads Arodizglītība,
3. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (speciālists) Vispārējā vidējā izglītība 1,5 gads Profesionālā vidējā izglītība,
3. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Metinātājs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)
1 gads Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Konditors Pamatizglītība
(no 17 gadiem)
1 gads Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis
ESF finansējums
Elektroniskā pieteikšanās (līdz 22. augustam)

Lejupielādēt pieteikuma veidlapu ESF finansējuma grupās

Aizpildīto veidlapu nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

Interešu izglītība:

 • Skolas kamerkoris.
 • Deju kolektīvs „Kustība”.
 • Basketbols, futbols, frīsbijs, volejbols, florbols.
 • Skolai ir dienesta viesnīca.

  Audzēkņu uzņemšana no 16. jūnija, no plkst. 10:00 līdz 15:00 (Lielā iela 7, Ventspils)

  Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoši dokumenti: sekmju izraksts
 • 4 fotokartītes (3x4cm)
 • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u)
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • ESF finansētās programmās uzņem:

 • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji
 • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie un, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji
 • Mācoties šajās izglītības programmās ir iespēja saņemt mērķstipendiju līdz EUR 113 mēnesī.

  Atvērt uzņemšanas noteikumus

  Elektroniskā pieteikšanās (līdz 22. augustam)

  Lejupielādēt pieteikuma veidlapu valsts budžeta finansējuma grupās

  Lejupielādēt pieteikuma veidlapu ESF finansējuma grupās

  Aizpildīto veidlapu nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  Adrese
  Lielā iela 7, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv

  1. Juris
   12.05.2014 at 14:45

   Labdien, vēlētos uzzināt par ESF finansēto programmu uzņemšanas nosacījumiem – vai uzskaite NVA kā bezdarbnieks ir obligāts nosacījums dalībai šai programmā, vai arī vecuma un izglītības atbilstība ir pietiekams nosacījums?

   • 19.05.2014 at 09:18

    Labdien!

    Vecuma un izglītības atbilstība ir noteicošais faktors.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  2. Antons
   30.05.2014 at 19:49

   Labdien, cik ilgi ilgs uzņemšana? Pastāv varbūtība, ka personīgi ierasties varētu būt apgrūtināti, vai dokumentus var iesniegt radinieks?

   • 04.06.2014 at 08:28

    Labdien!

    Dokumentus ir jāiesniedz personiski, jo nepieciešams paraksts.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  3. Liene
   03.06.2014 at 15:30

   Sveiki, pieteikšanās notiek uz vietas vai arī ir iespējama elektroniski?

   • 04.06.2014 at 08:24

    Labdien!

    Pieteikšanās notiek uz vietas – klātienē.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  4. Markuss
   05.06.2014 at 21:32

   Ja man ir izglītība, bet neesmu pietiekami vecs. Vai varu pieteikties ESF programmai.

  5. Kitija
   17.06.2014 at 16:32

   Līdz kuram datumam skolā drīkst iesniegt dokumentus? :)

  6. Marks
   21.06.2014 at 12:41

   Kāpēc ir dota iespēja pieteikties elektroniski, ja ir jāierodas personīgi?

   • 24.06.2014 at 12:46

    Labdien!

    Lai uz skolu nav jānāk divas reizes (dokumentu iesniegšana un pārrunas – 22. augustā), bet tikai vienu reizi (uz pārrunām, un, lai varētu parakstīt veidlapas).

    Ar cieņu, skolas administrācija

  7. Kristers
   21.06.2014 at 21:39

   Labdien!
   Vai ir iespējams iestāties, ja viens no gala eksāmeniem ir nesekmīgs?

   • 24.06.2014 at 12:43

    Labdien!

    Ir iespējams iestāties, jo tiks vērtēti nevis eksāmenu vērtējumi, bet kopējā sekmība no katrā mācību priekšmetā iegūtā vērtējuma

    Ar cieņu, skolas administrācija

  8. Rainis
   25.06.2014 at 19:34

   Vai ir iespējams iestāties, ja tieši beidzot 9.klasi matemātikā gada beigās ir 2?

   • 26.06.2014 at 09:39

    Labdien!

    Tas atkarīgs no tā, kāda profesija tiek izvēlēta!

    Ar cieņu, skolas administrācija

  9. Līga
   26.06.2014 at 22:13

   Labdien!

   Vai man ir iespēja mācīties par Viesnīcu pakalpojumu speciālistu, ja šogad pabeidzu ESF finansēto programmu ”Ēdināšanas pakalpojumi”, kā pavārs (pēc vidusskolas) un vai šādā gadījumā saņemšu ESF finansējumu?

   • 27.06.2014 at 13:51

    Labdien!

    Diemžēl nav iespējams, ESF grupās iespējams mācīties tikai vienu reizi.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  10. Edgars
   28.06.2014 at 20:45

   No cikiem līdz cikiem iespējams iesniegt dokumentus?

  11. Juris
   29.06.2014 at 16:47

   Ja kāds no priekšmetiem jau ir nokārtots (darba drošība), vai var atnest attiecīgas iestādes sekmju izrakstu un neapmeklēt doto kursu?

   • 30.06.2014 at 19:03

    Labdien!

    Tāda iespēja pastāv, bet katrā konkrētā gadījumā ir jārunā individuāli ar attiecīgā mācību priekšmeta pasniedzēju.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  12. Agnese
   30.06.2014 at 10:19

   Labdien!

   Iesniegums jāsūta tagad elektroniski, un pēc tam 22.augusta jātiekas Ventspils Tehnikumā, lai parakstītu dokumentus, un uz pārunām? Vai ari kā, lūdzu paskaidrojiet. Paldies.

   • 30.06.2014 at 19:01

    Labdien!

    Jā, pieteikums ar pielikumiem (med. izziņa, izglītības dokumenta kopija, sekmju izraksts, foto) jāsūta tagad. 22. augustā būs pārrunas, kā arī notiks dokumentu parakstīšana.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  13. Ieva.
   30.06.2014 at 14:30

   Vai ir iespējams tikt ESF grupās,ja esmu strādājoša persona?

  14. Laura
   30.06.2014 at 15:53

   Gribēju paprasīt tādu lietu. Ja šogad esmu beigusi Ēdināšanas speciālistus,bet vēlētos tālāk mācīties grāmatvedību vai es varētu tikt ESF finansējuma grupā?

   • 30.06.2014 at 19:06

    Labdien!

    Nē nav iespējams – vismaz gadu pēc skolas absolvēšanas ir jābūt NVA uzskaitē, kā bezdarbniekam vai darba meklētājam.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  15. Liene
   30.06.2014 at 17:48

   Labdien!
   Man medicīniskā karte, sekmju izraksts, fotokartītes jaieskenē datorā un jasūta Jums uz e-pastu ar visu pieteikumu? Vai, 22.augustā šos dokumentus Jums dot uz rokas?

   • 30.06.2014 at 18:58

    Labdien!

    Minētos dokumentus ieskanēt, un pievienot e-pastā kā pielikumus kopā ar pieteikumu. 22. augustā pieteikuma veidlapa būs tikai jāparaksta.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  16. Kintija
   01.07.2014 at 00:34

   Labdien. Iesniedzot skolā dokumentus, vienam no maniem vecājiem arī ir jābūt klāt? Proti, vai pietiek tikai ar manu parastu, vai ir nepieciešams arī paraksts no vecākiem? Visi dokumenti ir gatavi, vēlos iestāties, tik vecākiem ar laiku pašlaik ir kā ir , vēlējos zināt vai es to pati varu izdarīt?

   • 02.07.2014 at 13:18

    Labdien!

    Protams, ka var pati noformēt dokumentus. Tikai, ja nepieciešamas kopmītnes, tad gan vecākiem jābūt, jo jānoslēdz līgums, kur vecākiem ir jāparakstās.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  17. Jana
   03.07.2014 at 01:14

   Kāds kursa nr. jāraksta veidlapā, ja gribi iestāties pēc vidusskolas pabeigšanas? Vai pēc elektroniskās pieteikšanās ir jāgaida atbilde, un, tad var parādīt klātienē dokumentus?

   • 03.07.2014 at 12:08

    Labdien!

    Veidlapā nav jāraksta kursa numurs, bet no piedāvātās izvēlnes jāizvēlas profesijas nosaukums (skatīt veidlapas teksta zonā), kuru vēlaties apgūt. Vēlams e-pasta pielikumam pievienot nepieciešamos ieskenētos dokumentus, bet var arī iesniegt klātienē – 22. augustā, kad notiks pārrunas.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  18. Gints
   03.07.2014 at 15:22

   Labdien!

   Interesētu vai ir iespēja iesniegt pieteikumu divos mācību priekšmetos?
   Labprāt mācītos par elektrotehniķi, bet pastāv iespēja, ka netikšu grupā, tāpēc interesē vai varu laikus jau pieteikties citai profesijai – kā rezerves variantam.

   Ar cieņu,
   Gints.

   • 11.07.2014 at 07:54

    Labdien!

    Jā, ir iespēja pieteikties arī citai mācību programmai. Šobrīd elektrotehniķu grupa ir pilna – tur noteikti būs konkurss.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  19. Rinalds
   15.07.2014 at 11:32

   Labdien!

   Ir tāda lieta, ka vēlētos mācīties par Datorsistēmu tehniķi, bet man jau ir 26, tagad strādāju. Kā tur sanāk ar tiem finansējumiem?
   Jeb varbūt, ka nemaz nepieņem?

  20. Kika
   21.07.2014 at 12:44

   Sveiki. Ja man nav iespēja ierasties 22.augustā uz dokumentu parakstīšanu, tad to var izdarīt arī kādu dienu vēlāk?

   • 22.07.2014 at 19:52

    Labdien!

    Jā, protams, ka varēs arī vēlāk parakstīt dokumentus.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  21. Madara
   02.08.2014 at 14:09

   Kāda ir adrese uz kurieni jāierodas uz pārrunām? Paldies.

   • 06.08.2014 at 12:53

    Labdien!

    Pārrunas notiks Lielā iela 7, Ventspils – skolas aktu zālē, pirmajā stāvā, plkst. 11:00.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  22. Tamara
   10.08.2014 at 18:06

   Labdien, sakiet lūdzu, vai ir obligāti jāiesniedz dokumentus elektroniski, vai var ierasties personīgi? Un, vai ir iespēja mācīties par konditoru?

   • 11.08.2014 at 10:44

    Labdien!

    Dokumentus var iesniegt gan elektroniski, gan klātienē – kā Jums ir ērtāk.
    Konditoru profesiju ir iespējams apgūt šogad.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  23. Annika
   11.08.2014 at 09:34

   Labdien! Vēlējos Jums pajautāt par ēdināšanas speciālistiem. Vai vēl ir brīvas vietas šajā kursā?

   • 11.08.2014 at 10:42

    Labdien!

    Jā, vēl ir brīvas vietas šajā kursā.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  24. Jānis
   11.08.2014 at 09:54

   Labdien!
   īsti nesaprotu kārtību, kādā man jāiesniedz dokumenti. Vai var tagad tikai aizsūtīt uz jūsu ēpastu veidlapu, un tikai nedēļas beigās iesniegt pārējos dokumentus klātienē?
   Un ko darīt, ja ārsta izziņu var dabūt tikai septembra sākumā?
   Paldies!

   • 11.08.2014 at 10:41

    Labdien!

    Visus pārējos dokumentus var ieskenēt, un atsūtīt kopā ar iesniegumu.
    Med. izziņu varēs iesniegt arī septembrī.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  25. Jana
   18.08.2014 at 15:53

   Labdien!
   Gribēju Jums jautāt,vai uz pārrunām ierašanās ir obligāta?Dzīvoju diezgan tālu un varbūt ir iespēja ierasties uzreiz uz 1.septembri. Paldies!

   • 18.08.2014 at 19:54

    Labdien!

    Jā, pastāv šāda iespēja. Varat ierasties uz 1. septembri. Skolas WEB lapā būs izvietots sludinājums – kad, kur, cikos jābūt.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  26. kika
   26.08.2014 at 17:45

   Sveiki. Kad un kurā vietā varēs noskaidrot kurā dienesta viesnīcā būsim izvietoti?
   Paldies.

  27. Nella
   28.08.2014 at 14:51

   Sveiki!
   Teica , ka šajā mājaslapā būšot norādīts, kurā dienesta viesnīcā būs jādzīvo, bet nekādi nevaru atrast to sarakstu! Vai varat palīdzēt?

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*