Ventspils Tehnikumā turpinās 2015./2016. mācību gada uzņemšana līdz 28.08.2015.

Ventspils Tehnikums pārtrauc uzņemšanu šādās grupās (jo uz 21.07. ir pieteikušies nepieciešamais audzēkņu skaits):

 • Automehāniķis
 • Datorsistēmu tehniķis
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 • Mašīnbūves tehniķis
 • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem
 • Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību ilgums Iegūstamā izglītība Finansējuma veids
  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Viesnīcu pakalpojumu speciālists Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Automehāniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Mašīnbūves tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Elektrotehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Inženierkomunikāciju tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Datorsistēmu tehniķis Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Būvizstrādājumu galdnieks Pamatizglītība 4 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums
  Bārmenis Vidējā izglītība 2 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3.kvalifikācijas līmenis
  Valsts budžeta finansējums

  Atvērt uzņemšanas noteikumus valsts budžeta finansējuma grupās

  Elektroniskā pieteikšanās (līdz 28. augustam)

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu valsts budžeta finansējuma grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  ESF_logo_2015

  “Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu”

  Kuģa pavārs Pamatizglītība vai Vidējā izglītība
  (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
  1 gads Arodizglītība,
  2. kvalifikācijas līmenis
  ESF finansējums
  Grāmatvedis Vidējā izglītība
  (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
  1,5 gads Profesionālā vidējā izglītība,
  3. kvalifikācijas līmenis
  ESF finansējums
  Viesnīcu pakalpojumu speciālists Vidējā izglītība
  (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
  1,5 gads Profesionālā vidējā izglītība,
  3. kvalifikācijas līmenis
  ESF finansējums
  Rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) Pamatizglītība vai Vidējā izglītība
  (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
  1 gads Arodizglītība,
  2. kvalifikācijas līmenis
  ESF finansējums
  Mehatronisku sistēmu tehniķis Vidējā izglītība
  (no 17 gadiem līdz 29 gadiem)
  1,5 gadi Profesionālā vidējā izglītība,
  3. kvalifikācijas līmenis
  ESF finansējums

  Atvērt uzņemšanas noteikumus ESF finansējuma grupās

  Elektroniskā pieteikšanās (līdz 14. augustam)

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu ESF finansējuma grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu kristine.paskevica@inbox.lv, pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

  IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI ESF FINANSĒTĀS PROGRAMMĀS

  Uz iestāšanos programmā var pretendēt:

 • jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadu vecumam (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas vai ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta ne agrāk kā gadu pirms iestāšanās projekta ietvaros īstenotajās programmās

 • jaunieši drīkst būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu) vai darba meklētāji, taču tajā paša laikā nevar būt atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos projektos un pasākumos

 • jaunieši, kas jau ir mācījušies šī projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmā un nav to pabeidzis, jāņem vērā, ka atkārtoti gada un pusotrgadīgajās programmās varēs pieteikties ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas

 • jaunieši, kuri nav nodarbinātas personas, tai skaitā pašnodarbinātas personas

 • jaunieši, kuri vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs

 • jaunieši, kuri nav pilna laika studējošie augstākās izglītības iestādēs

 • jaunieši, kuri vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmuši mērķstipendiju šī projekta ietvaros

 • jaunieši, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju pēdējo 12 mēnešu laikā

  Mācoties šajās izglītības programmās ir iespēja saņemt mērķstipendiju līdz EUR 70-115 mēnesī.

  Interešu izglītība:

 • Skolas kamerkoris.
 • Deju kolektīvs „Kustība”.
 • Basketbols, futbols, frīsbijs, volejbols, florbols.
 • Skolai ir dienesta viesnīca.

  Audzēkņu uzņemšana no 15. jūnija, Saules ielā 15, Ventspils – dienesta viesnīcas konferenču zālē, 1. stāvā

  Iesniedzamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoši dokumenti: sekmju izraksts, diploma kopija
 • 4 fotokartītes (3x4cm)
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u)
 • Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (ESF grupu pretendentiem)
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • Elektroniskā pieteikšanās (līdz 28. augustam)

  Lejupielādēt iesniegums veidlapu valsts budžeta finansējuma grupās

  Lejupielādēt iesnieguma veidlapu ESF finansējuma grupās

  Aizpildītās veidlapas nosūtīt uz e-pastu
  kristine.paskevica@inbox.lv
  , pievienojot nepieciešamos pielikumus.

  Adrese
  Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
  Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
  E-pasts: info@pikc.lv
  Mājas lapa: www.pikc.lv

  1. Elīna
   31.05.2015 at 11:34

   Labdien!
   Līdz kuram datumam notiek iestāšanās?

   • 31.05.2015 at 11:58

    Labdien!

    Pēc būtības dokumentus var iesniegt līdz pat mācību gada sākumam, taču, ja uz kādu programmu būs liels pieprasījums – tas nozīmē, ka grupa nekomplektējas ļoti ātri. Uz šādu programmu uzņemšana tiks pārtraukta.
    Tāpēc dokumentus nepieciešams iesniegt savlaicīgi.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  2. nataļja
   03.06.2015 at 06:17

   Vai elektroniski dokumentus arī iespējams iesniegt?

   • 03.06.2015 at 17:16

    Labdien!
    Jā, būs iespējams – sākot uz uzņemšanas datumu – 15. jūniju.
    Ar cieņu, skolas administrācija

  3. Kristaps
   04.06.2015 at 17:19

   Labdien!
   No cikiem, līdz cikiem varēs iesniegt dokumentus, un kur tieši ir jāgriežas pie direktores vai kur citur?

  4. valters
   07.06.2015 at 21:54

   Labdien. Neliela neskaidrība. Gribu mācīties mehatronikā, bet nesaprotu cik ilgs ir mācību laiks. 1.5 gadi vai 2 gadi. Tur bija rakstīts vienā vietā tā, bet otrā tā. Un interesē vai mācības ir visas darba dienas līdz 5 dienai.

   • 08.06.2015 at 10:39

    Labdien!

    Apmācību laiks šajā profesijā ilgst 1,5 gadi. Mācības notiek visas piecas darbadienas.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  5. Jolanta
   15.06.2015 at 22:43

   Labdien. Vai tehnikumā 2015/2016 māc. gadā pavāra specialitāti ESF grupā vairs nav iespējams iegūt?

   • 16.06.2015 at 16:20

    Labdien!

    Nē, šajā mācību gadā šāda iespēja nepastāv.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  6. Mārtiņš
   16.06.2015 at 11:49

   Labdien.
   Kā lai es iesniedzu Sekmju izrakstu, Apliecību, Medicīnisko izziņu caur e-pastu, un
   kā var šajā veidlapā atzīmēt apgūtās svešvalodas.

   • 16.06.2015 at 16:17

    Labdien!

    Minētos dokumentus var ieskenēt, vai arī nofotografēt un pievienot e-pastam, kā pielikumus. Svešvalodas – attiecīgās rūtiņās jāieliek ķeksis.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  7. Jānis
   18.06.2015 at 14:05

   Vai šogad pēc pamatskolas beigšanas var apgūt komercdarbinieka profesiju?

   • 24.06.2015 at 11:49

    Labdien!

    Nē, šajā mācību gadā netiek piedāvāta šāda profesija.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  8. Raivis
   22.06.2015 at 22:34

   Labdien!
   Šajā 2015/2016 mācību gadā būs iespējama profesija galdnieks.

   • 24.06.2015 at 11:47

    Labdien!
    Šajā mācību gadā ir iespējams uzsākt mācības profesijā – būvizstrādājumu galdnieks.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  9. sergejs
   25.06.2015 at 02:20

   Labdien!
   Vai šogad ir iespējams uzsākt mācības profesijā – automehāniķis?

   • 26.06.2015 at 09:11

    Labdien!

    Jā, ir iespējams apgūt šo profesiju.

    Ar cieņu, skolas administrācija

   • Santa
    30.06.2015 at 15:36

    Labdien!
    Kurā datumā būs zināms vai skolā ir pieņemts vai nav?

    • 01.07.2015 at 14:11

     Labdien!

     Uzņemšanas rezultātus publicēsim 17.07.2015

     Ar cieņu, skolas administrācija

  10. Ieva
   03.07.2015 at 10:23

   Labdien. Kādā adresē notiek mācības Ventspils tehnikumam un kur atrodas dienesta viesnīca?

   • 03.07.2015 at 12:23

    Labdien!

    Mācības un kopmītnes atrodas adresē: Saules 15, Ventspils

    Ar cieņu, skolas administrācija

  11. Zane
   06.07.2015 at 17:12

   Labdien!

   Vai 2015./2016., mācību gadā nebūs iespējams apgūt pavāra profesiju?

   • 09.07.2015 at 15:00

    Labdien!

    Nē, pavāra profesija šogad netiek piedāvāta.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  12. Sintija
   11.07.2015 at 15:30

   Vai medicīniskā izziņa ir nepieciešama, piesakoties arī uz reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka profesijas apguvi?

  13. Aleksandrs
   19.07.2015 at 21:06

   Labdien!
   Sakiet lūdzu, ja cilvēkam ir invaliditāte vai bus mazāk jāmaksā par viesnīcu?

  14. Aleksandrs
   25.07.2015 at 06:41

   Labu dienu!

   Sakiet ,lūdzu, vai 20.08 kad būs pārrunas varēs apskatīt numuriņus?
   Un vēl viens jautājums, vai varēs atbraukt 30. augusta un cik tas maksās, ja ierodas ātrāk?

   • 27.07.2015 at 11:34

    Labdien!

    Lai noskaidrotu šos jautājumus, jāsazinās ar dienesta viesnīcas administratori
    Kontaktpersona: Maira Bergmane
    Jūras iela 14, Ventspils, LV-3601
    Mob. tālrunis: (+371) 26 423 609
    E-pasts: maira.bergmane@yahoo.com

  15. Krista
   03.08.2015 at 15:47

   Labdien!

   Kas notiek, ja kādā no mācību programmām piesakās maz cilvēku? Vai iespējams, ka tādā gadījumā programma tiek anulēta?

   • 12.08.2015 at 16:59

    Labdien!

    Mācības notiks jebkurā gadījumā. Grupas var tikt apvienotas.

    Ar cieņu, skolas administrācija

  16. Anastasija
   04.10.2015 at 09:51

   Labdien!
   šogad ir iespējams uzsākt mācības profesijā-Grāmatvedis?

  17. Marija
   11.01.2016 at 19:32

   Labdien, kad ir iespējams uzsākt mācības profesijā Grāmatvedis? Vai tikai no septembra?

  18. Jānis
   01.07.2016 at 10:00

   Labdien. Cik izglītojamo skaits ir profesijā būvizstrādājuma galdnieks? Un kādas stundas notiek šajā profesijā?

  19. Jānis
   04.07.2016 at 17:46

   Cik stundas dienā ir jāmācās? Un kādās dienās?

  20. Jānis
   06.07.2016 at 17:42

   Visas stundas notiek vienā klasē? Cik un kādi mācību priekšmeti ir jāmācās katru dienu profesijā būvizstrādājuma galdnieks?

   • 07.07.2016 at 14:08

    Labdien!

    Mācības notiek dažādās klasēs.
    Stundu saraksts mainās – tas nav patstāvīgs, līdz ar to nevar atbildēt, kādi priekšmeti būs katru dienu.
    Mācību priekšmetu uzskaitījumu var apskatīt skolas WEB lapā – pie profesijas apraksta.

  21. Jānis
   16.07.2016 at 17:38

   Sveiki!

   Kādas stundas kopā ir profesijā būvizstrādājuma galdnieks?
   Jūs varētu uzrakstīt stundas, kas ir iekļautas šajā profesijā?
   Paldies!

  Komentēt

  *

  *

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*