Projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress (05.03.2019 – 04.06.2019)

met
05.06.2019

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

1. Iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Speciāls elektrods” par 1.daļas “Metināšanas darbnīcas iekārtu piegāde” un ar SIA “Sentios” par 2.daļas “Metināšanas darbnīcas papildaprīkojuma piegāde” izpildīti, veikta atbilstoša aprīkojuma piegāde IP “Metālapstrāde”

2. Iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi IP “Mehatronika” ietvaros izpildīti, nodrošināta atbilstoša aprīkojuma piegāde

3. Iepirkuma rezultātā noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Doma” par mācību aprīkojuma piegādi IP “Enerģētika un elektrotehnika” izpildīti un tehnikums nodrošināts ar atbilstošu aprīkojumu

4. Iepirkuma rezultātā noslēgts līgums ar SIA “LV Systems” par kabeļu un vadu piegādi IP “Datorsistēmas”, līgumsaistības izpildītas. Martā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “Sentios” un 2 līgumi ar SIA “Baltic3d.EU” par aprīkojuma piegādi IP “Datorsistēmas”, piegādes termiņš 3 mēneši

5. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “Sentios” un 2 līgumi ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” par aprīkojuma piegādi lodēšanas laboratorijas izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros. Līgumsaistības izpildītas un tehnikums nodrošināts ar atbilstošu lodēšanas laboratorijas aprīkojumu

6. Iepirkuma rezultātā tika noslēgti 2 līgumi ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par mēbeļu piegādi IP “Datorsistēmas” un Metodiskā centra vajadzībām.

Tā kā Izglītības un zinātnes ministrijas Stratēģiskās vadības komisijas 2019.gada 14.maija sēdē pieņemts lēmums par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 31.oktobrim un finanšu ietaupījuma novirzīšanu papildus aprīkojuma IP “Metālapstrāde”, “Mehatronika” un “Enerģētika un elektrotehnika” iegādei, tad pašlaik tiek saskaņotas tehniskās specifikācijas, lai izsludinātu iepirkumu par minētā aprīkojuma piegādi.

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*