Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress

logo-projektam-viia

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

1. 2018.gada 7.aprīlī tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 2018.gada 31.maijā iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums rīkot sarunu procedūru un pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2. 2018.gada 29.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. Papildus informācijas iesniegšana no pretendenta puses aizkavējās un līdz ar to lēmums par piegādes līguma slēgšanu tika pieņemts 27.08.2018. Lēmums pieņemts par iepirkuma trim daļām, bet par ceturto septembrī tiks sludināts jauns iepirkums. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC);

3. 2018.gada 26.maijā tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Tika pārstrādāta tehniskā specifikācija un iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018.

4. 2018.gada 1.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

5. 2018.gada 4.jūlijā tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.08.2018. Pašlaik notiek vērtēšanas process, lai varētu pieņemt lēmumu un septembrī varētu noslēgt piegādes līgumu;

2018.gada 13.augustā parakstīts līgums ar SIA “Elektriķis” par elektromontāžas darbu veikšanu metināšanas darbnīcas modernizēšanai. Plānots, ka elektromontāžas darbi Ventspils Tehnikumā tiks pabeigti 30.11.2018.

Paralēli notiek elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) veikto pirkumu piegādes gan metodiskā centra, gan izglītības programmas “Datorsistēmas” modernizācijai. Ventspils Tehnikuma rīcībā jau nonākušas 32 atmiņas kartes, 18 programmatūras MS Visual Studio, Office Pro Plus licences, 192 elektroniskas datorprogrammu licences, 5 informatīvie ekrāni, 2 nepārtrauktās barošanas bloki, 68 Wi-Fi piekļuves punkti, 18 planšetes, 18 RAD Studio licences, 3 informatīvo ekrānu statīvi, 120 portatīvie datori, 65 MS Office Pro Plus 2016 licences, 1 multifunkcionāla iekārta (printeris, kopētājs, skaneris), 5- 52 portu komutatori, 18 monobloki, 1- 10 portu komutators, 2 SSD diski, 5 HD diski, kā arī serveris, kas paredzēts skolas iekšējā tīkla izveidei.
31.08.2018. EIS veikts pasūtījums 34 planšetdatoru, 3 kopētāju un 5 uzlīmju printeru piegādēm.

Turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas nepieciešamo mēbeļu iegādei izglītības programmai “Datorsistēmas” un metodiskajam centram.

05.09.2018

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*