Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress (05.12.2018 – 04.03.2019)

projekts
05.03.2019.

Ventspils tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru:

07.04.2018. tika izsludināts pirmais iepirkums “Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”, taču tas beidzies bez rezultāta. 31.05.2018. iepirkums izsludināts atkārtoti, taču arī šis iepirkums noslēdzās bez rezultāta. Tika pieņemts lēmums pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu rīkot sarunu procedūru un ir noslēgusies sarunu procedūra un ir izvēlēti pretendenti, kuriem ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma priekšmeta daļās Iepirkums tika izsludināts trešo reizi – sarunu procedūra. Piedāvājumu vērtēšanas procesā tika pieprasīta vēl papildus informācija no pretendentiem, lai rastu iespēju pieņemt pozitīvu lēmumu. Rezultātā noslēgti – līgums ar SIA “Speciāls elektrods” (1.daļa “Metināšanas darbnīcas iekārtu piegāde”), līguma izpildes termiņš 3 mēneši un ar SIA “Sentios” (2.daļa “Metināšanas darbnīcas papildaprīkojuma piegāde”), termiņš – 3 mēneši;

29.04.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros”, iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā pieprasīta papildus informācija. 17.09.2018. noslēgti 3 piegādes līgumi ar SIA “Festo” par aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 4 mēneši. Iegādājamais aprīkojums nepieciešams praktisko apmācību nodrošināšanai, lai varētu apgūt veikt tādus darbus kā automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos kontroleros (PLC) un ciparu vadības darbagaldos (CNC). Par neiepirkto daļu “Kokapstrādes iekārtas un aprīkojums” tika 22.01.2019. noslēgts līgums ar SIA “Festo”, līguma saistību izpildes termiņš – 4 mēneši;

26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībā”. Iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība un iepirkums 07.07.2018.tika pārtraukts. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. 12.11.2018. noslēgts piegādes līgums ar SIA “Doms” par mācību aprīkojuma piegādi, piegādes termiņš 3 mēneši;

01.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma iegāde Ventspils tehnikuma metodiskā centra un IP “Datorsistēmas” ietvaros”, piedāvājumu iesniegšanas laikā tika publicēti grozījumi, kā arī tika saņemti papildus jautājumi un tika pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 13.08.2018. Iepirkuma rezultātā 09.11.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “Baltic3d.EU” par 1.daļu “Foto un video aprīkojuma piegāde”, piegādes termiņš 4 mēneši, bet par pārējām iepirkuma priekšmeta daļām iepirkums noslēdzās bez rezultāta. 17.10.2018. tika izsludināts iepirkums par iepriekšējos iepirkumos neiepirktajām aprīkojuma daļām, piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 16.11.2018., tā rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “LV Systems”, līguma izpildes termiņš 4 mēneši. Tā kā visas IP “Datorsistēmas” aprīkojuma daļas netika iepirktas, tad tika precizētas tehniskās specifikācijas un 19.01.2019. vēlreiz tika izsludināts iepirkums, kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.02.2019., piedāvājumus ir iesnieguši 3 pretendenti un pašlaik notiek vērtēšanas un līgumu saskaņošanas process;

26.05.2018. tika izsludināts iepirkums “Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Elektrotehniķis” apmācībām” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu- 26.06.2018, taču iepirkuma laikā tika saņemta sūdzība. 07.07.2018 publicēts lēmums par iepirkuma pārtraukšanu. Iepirkums tika izsludināts atkārtoti un tika noslēgti piegādes līgumi ar SIA “Doma”, piegādes termiņš 3 mēneši;

04.07.2018. tika izsludināts iepirkums “Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis” ietvaros”, iepirkuma rezultātā tika noslēgti divi līgumi ar SIA “J.Smilgas tehnoloģiskais birojs” un SIA “Sentios”, bet 2.daļa “Universālie mērinstrumenti” noslēdzās bez rezultāta. Tika izsludināts atkārtots iepirkums un tā rezultātā 31.01.2019. tika noslēgts līgums ar SIA “Sentios”, piegādes termiņš 4 mēneši;

05.12.2018.izsludināts iepirkums par mēbeļu piegādi IP “Datorsistēmas” un Metodiskajam centra vajadzībām, 07.01.2019. bija iesniegto piedāvājumu atvēršana. 18.02.2019. tika noslēgti līgumi SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas”, piegādes termiņš 3 mēneši.

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*