Uzstādīja jaunu mobilo laboratoriju elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē

inter
stends

PIKC “Ventspils Tehnikums” kopš 2017. gada 5. aprīļa sadarbībā ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) īsteno Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies).

Projekta ietvaros Ventspils Tehnikums jaunā mācību gada sākumā aprīkots ar mobilo laboratoriju profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē. Laboratorijas ietvaros ir iegādāti vairāki atjaunojamās enerģijas apmācību stendi un komplekti:

1) mazas vēja enerģijas iegūšanas stacijas apmācību stends, kas nodrošina vēja enerģijas staciju uzbūves un darbības principu, vēja enerģijas pārvēršanas elektrībā, dažādu vēja enerģijas parku uzbūves, vēja enerģijas staciju darbības pie mainīgiem apstākļiem, enerģijas uzkrāšanas un pārvades un citu tematu apguvi;

2) vēja enerģijas stacijas apmācību stends, kas nodrošina vēja enerģijas staciju uzbūves un darbības principu, vēja enerģijas pārvēršanas elektrībā, dažādu vēja enerģijas parku uzbūves, vēja enerģijas staciju elementu darbības principu, ģeneratora darbības un regulēšanas, vēja turbīnu darbības simulācijas un citu tematu apguvi;

3) saules enerģijas apmācību stends, kas nodrošina saules paneļu pielietojuma, saules paneļu raksturlīkņu uzņemšanas, saules paneļu darbības pie aptumšojuma, saules paneļu slēgumu un citu tematu apguvi;

4) komplekts atjaunojamās enerģijas un termālās enerģijas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu enerģijas pārvadē, siltuma enerģijā no saules, enerģijā no apkārtējā siltuma;

5) komplekts atjaunojamās enerģijas saules šūnas, vēja enerģija un hidrostacijas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu saules enerģijas un vēja enerģijas tematikā;

6) komplekts atjaunojamās enerģijas degvielas šūnas demonstrācijām, kas nodrošina eksperimentu veikšanu ūdeņraža tehnoloģiju tematikā.

Projekta noslēgumā 2019. gada sākumā Ventspils Tehnikumā notiks projekta noslēdzošais pasākums, kā ietvaros tiks ziņots par atjaunojamās enerģijas apmācību stendu praktisko pielietojamību mācību procesā.
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa projektā ir EUR 151377.95, no tiem EUR 128 671.26 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv.

Informācija sagatavota: 28.09.2018

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*