Īstenos projektu – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Capture

Ventspils Tehnikums 2018. gada 23. janvārī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada beigām, un tā mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā tiks izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, kā arī ieplānoti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai. Tās varēs būt gan konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits), gan kompensācija par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītnēm, ēdināšanu, individuālajiem mācību līdzekļiem, individuālās lietošanas priekšmetiem, speciālo transportu.

Pedagogi savukārt iegūs iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, kā arī profesionālās kompetences pilnveidi (t.sk. seminārus, supervīzijas, darbnīcas, konferences), metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk un efektīvāk tiktu uzsākta projekta ieviešana, jau š.g. 29. janvārī Ventspils Tehnikuma pedagogus uzrunās un par projekta praktisko realizāciju stāstīs Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*