Ventspils Tehnikums parakstīs līgumu par infrastruktūras modernizāciju

logo-seminars

Ventspils Tehnikums 2018. gada 5. martā parakstīs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Ventspils Tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu izglītības programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu.

Mūsdienīga mācību procesa īstenošanai un darba tirgus pieprasījuma nodrošināšanai tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma.

Tāpat tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”. Lodēšanas darbnīca ir nepieciešama, jo, īstenojot mācību procesu profesionālās vidējās izglītības programmas ietvaros, lodēšanas prasmes ir definētas vairākās izglītības programmās.

Ventspils Tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kas paralēli profesionālās izglītības nodrošināšanai veic arī metodiskā centra funkciju, izstrādājot mācību materiālus, nododot zināšanas reģiona pedagogiem, organizējot profesionālās pilnveides pasākumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta ietvaros plānotas arī tiešās investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstība aģentūru laika posmā no 2018. gada marta līdz 2019. gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 449 254,00 EUR apmērā, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 85% apmērā – 2 081 865,90 EUR un valsts budžeta līdzfinansējuma 15% apmērā – 367 388,10 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Pleinica
Ventspils Tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: + 371 22007768
E-pasts: solvitapleinica@gmail.com

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*