Sadarbība ar SIA “Bucher Municipal” un SIA “HansaMatrix Ventspils” darba vidē balstītu mācību īstenošanā

darba-deveji

Ventspils Tehnikums jau vairāku gadu garumā sadarbojas ar SIA “Bucher Municipal” darba vidē balstītu (turpmāk DVB) mācību īstenošanā inženiermehānikas, kā arī auotransporta izglītības programmās. Jaunajā mācību gadā Ventspils Tehnikums ir ieguvis jaunu sadarbības partneri DVB mācību īstenošanā – seši izglītības programmas “Elektronika” audzēkņi uzsākuši DVB mācības SIA “HansaMatrix Ventspils” ražotnē.

Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēkņi praktiskās iemaņas daļu no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē. Ikviena DVB īstenošanā iesaistītā uzņēmuma atbilstību izvērtē un savu saskaņojumu pirms mācību uzsākšanas dod attiecīgās nozares ekspertu padome.

Kopš pagājušā mācību gada sākuma uzņēmumiem, kuri iesaistās DVB mācību, kā arī prakšu īstenošanā, ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumos” ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Kopš 2017.gada 29. maija projekts tiek īstenots arī Ventspils Tehnikumā un 2017./2018. mācību gadā projekta ietvaros DVB mācības un mācību prakses īstenojuši vairāk kā 140 audzēkņi.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Ventspils Tehnikuma mājas lapā www.pikc.lv, kā arī biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” mājas lapā projekti.

Sagatavoja: Ventspils Tehnikuma Projektu nodaļas vadītāja E.Udodova.

Komentēt

*

*

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti.*