Kontakti

Ventspils Tehnikums

Darba laiks: 8ºº – 17ºº
Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
Tālrunis: (+371) 636 22 663
E-pasts: info@pikc.lv

Pieņemšanas laiki

Direktore Kristīne Vāgnere – otrdiena, ceturtdiena 15ºº līdz 17ºº
Tālrunis (+371) 636 22 663
E-pasts: info@pikc.lv

Direktores vietniece praktisko mācību un tālākizglītības darbā Antra Gārbena – otrdiena, ceturtdiena
15ºº līdz 17ºº
Mob. tālrunis (+371) 22019506
Tālrunis (+371) 636 22 663
E-pasts: antra.garbena@pikc.lv

Direktores vietniece izglītības un stratēģiskās attīstības jautājumos Ineta Burceva – otrdiena, ceturtdiena 14ºº līdz 16ºº
Tālrunis (+371) 636 22 663
E-pasts: ineta.burceva@pikc.lv

Direktora vietnieks saimniecības un IT jautājumos
Uldis Bergmanis – pirmdiena 15ºº līdz 17ºº
Tālrunis (+371) 22 014 704
E-pasts: uldis.bergmanis@pikc.lv

Ventspils Tehnikuma bistro-kafejnīca “Akvārijs”

Kontaktpersonas: Oļegs Beļajevs
Jūras iela 14, Ventspils, LV-3601
Mob. tālrunis: (+371) 26 127 495
E-pasts: olegsbelajevs@gmail.com

Ventspils Tehnikuma dienesta viesnīca

Kontaktpersona: Maira Bergmane
Jūras iela 14, Ventspils, LV-3601
Mob. tālrunis: (+371) 26 423 609
E-pasts: maira.bergmane@pikc.lv

Viesnīca “Venta”

Kontaktpersona: Oļegs Beļajevs
Jūras iela 14, Ventspils, LV-3601
Mob. tālrunis: (+371) 26 127 495
Tālrunis rezervācijām: (+371) 63 624 468
E-pasts: obelajev@gmail.com

Norēķinu rekvizīti:
Ventspils Tehnikums
Reģ. Nr. 90000079824
Valsts kase
LV71TREL2150300007000
TRELLV22
Veicot maksājumu par dienesta viesnīcu lūdzu norādiet:
Vārdu, uzvārdu, personas kodu un ieņēmuma kodu 21382