Autoelektriķis

autoelektrikis

Programma: Autotransports
Iegūstamā kvalifikācija: arodizglītība un autoelektriķis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis


Mācību ilgums: 1,5 gads

Vairāk par programmu
Programmas akreditācijas Nr.
Iegūstamais izglītības dokuments Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Mācību laikā jāapgūst Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Profesionālā saskarsme
 • Rasēšana
 • Materiālu mācība
 • Automobiļa virsbūves un rāmja remonta tehnoloģija
 • Automobiļu tehniskā apkope, ekspluatācijas materiāli
 • Elektrotehnikas un elektronikas pamati
 • Automobiļu elektroiekārtas un elektroniskās vadības sistēmas
 • Automobiļu elektrisko sistēmu diagnostika
 • Darba likumdošana
 • Darba drošība
 • Vides aizsardzība
 • Darba tiesības
 • Profesionālā svešvaloda

Mācību laikā tiek nodrošinātas praktiskās mācības uzņēmumā, kā arī kvalifikācijas prakse.

Prakses vietas

Automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: Vidējā izglītība
Iesniedzamie dokumenti:
 • Diploms par vispārējo vidējo izglītību
 • Sekmju izraksts
 • Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi
 • 4 fotokartītes 3×4 cm
 • Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • Citu valstu pilsoņiem pastāvīgās uzturēšanās atļauja
Uzņemšanas kritēriji
 • Ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu
 • Pārrunas
Iegūtās prasmes pēc programmas apguves

 • Veikt automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalāciju pārbaudi, remontu vai nomaiņu
 • Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.
Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var
 • Strādāt automobiļu tirdzniecībā un tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās
 • Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs
 • Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos, semināros