Iekšējie normatīvie dokumenti

Dokumenta skaidrojums Normatīvais dokuments
Nolikumi un noteikumi
Ventspils Tehnikuma audzēkņu sasniegumu vērtēšanas kārtība Atvērt
Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi Atvērt
Ventspils Tehnikuma iekšējās kārtības noteikumi Atvērt
Ventspils Tehnikuma mērķstipendijas 2. kārtas (Nr. 7.2.1.JG2) nolikums atvērt
Ventspils Tehnikuma stipendiju piešķiršanas kārtība Atvērt
Kārtība, kādā izglītojamo pārceļ nākošajā kursā, atskaita no mācību iestādes Atvērt
Ventspils Tehnikuma grupas audzinātāja pienākumi Atvērt
Izglītojamo pašpārvaldes darbības kārtība Atvērt
Instrukcijas
Ievadapmācības instrukcija DDI/A-01 Atvērt
Pirmās palīdzības instrukcija DDI/A-04 Atvērt
Elektrodrošības instrukcija DDI/A-03 Atvērt
Darba aizsardzības instrukcija elektrodrošībā DDI/A-03 Atvērt
Instrukcijas nestandarta situācijās DDI/A-05 Atvērt
Drošības noteikumi ejot pārgājienā vai braucot ekskursijā DDI/A-06 Atvērt
Drošības noteikumi piedaloties sporta sacensībās DDI/A-06 Atvērt
Drošības riski skolotāju darba vietā Atvērt