Biznesa ekonomiskie pamati

Tēma Mācību materiāls
Ievads – terminoloģija biznesā atvērt mācību materiālu