Elektronika

Tēma Mācību materiāls
Mēriekārtas atvērt mācību materiālu
Laboratorijas darbi elektronikā atvērt mācību materiālu
Elektronisko mērījumu metodoloģija un mērīšanas
tehnoloģijas ar virtuāliem instrumentiem uz
universālas, daudzfunkcionālas laboratorijas
platformas bāzes – I DAĻA
Izveidojamie virtuālie mērinstrumenti
(15 virtuālo mērinstrumentu izveides piemēri)
atvērt mācību materiālu
Elektronisko mērījumu metodoloģija un mērīšanas
tehnoloģijas ar virtuāliem instrumentiem uz
universālas, daudzfunkcionālas laboratorijas
platformas bāzes – II DAĻA
Elektrisko lielumu mērīšana ar
virtuālajiem mērinstrumentiem
(10 TEL apmācibu tipveida moduļi)
atvērt mācību materiālu