Informātika

Informātika ir zinātnes nozare, kas pēta matemātiskās struktūras saistību ar datoru jeb elektronisko skaitļojamo mašīnu (ESM), kā arī šo teorētisko atziņu izstrādi un ieviešanu dzīvē. Mūsdienās gan ar informātiku galvenokārt saprot pamatprasmes informācijas apstrādē ar datora palīdzību. Augstākminētās funkcijas aptver datorzinātne, jeb datorika. Informātika iekļauj tādas iemaņas kā, tekstu rakstīšanu un noformēšanu, darbu ar elektroniskajām tabulām, datubazēm, attēlu skaņas un video apstrādi. Tas nebūt nav pilns saraksts. Informātikas galvenais mērķis ir nodrošināt cilvēkam spēju ērti izpildīt sev nepieciešamos darbus ar datora palīdzību.

Sadaļā Mācību materiāli Jums tiek dota iespēja apgūt patstāvīgi vai arī atkārtot mācību tēmas, izmantojot interaktīvo e-mācību vidi, kura periodiski tiks papildināta ar jauniem materiāliem.

 Mācību materiāli
Tēma Interaktīvais mācību materiāls
MS Word 2003/2007 – teksta apstrādes lietotne atvērt interaktīvo vidi
MS Excel 2007 – izklājlapu lietotne atvērt interaktīvo vidi
MS Access 2007 – datu bāzes vadības sistēma atvērt interaktīvo vidi
MS PowerPoint – prezentāciju lietotne pagaidām nav pieejams
Informācijas tehnoloģiju pamatjēdzieni (teorija) pagaidām nav pieejams
Datora lietošana un datņu pārvaldība (darbs Windows vidē) pagaidām nav pieejams
Datortīkli pagaidām nav pieejams