Kalkulācija un uzskaite

Tēma Mācību materiāls
Darba burtnīca (Tehnoloģiskās kartes, pārdošanas cenas aprēķins, ēdienu gatavošanas tehnoloģiskā dokumentācija, receptūras u.c. noderīgas pamācības) atvērt mācību materiālu