Revīzija un audits

Tēma Mācību materiāls
Kontroles būtība, to veidi atvērt mācību materiālu