Sports

Mūsu skolā pastāv iespēja aktīvi nodarboties ar sportu – volejbols, basketbols u.c

Tēma Mācību materiāls
Slidošanas normatīvi atvērt mācību materiālu