Statistika

Tēma Mācību materiāls
Ievads – pamatjēdzieni atvērt mācību materiālu
Empīriskie sadalījumi jeb variācijas rindas (frekvences) atvērt mācību materiālu
Empīriskie sadalījumu grafiskā attēlošana (histogramma, poligons, kumulāta) atvērt mācību materiālu
Struktūras vidējie lielumi atvērt mācību materiālu
Summārie vidējie lielumi atvērt mācību materiālu
Izkliedes rādītāji atvērt mācību materiālu
Izlases kļūdas atvērt mācību materiālu