Tālākizglītības programmas

Modulārās programmas

Nr.p.k. Pakalpojuma sniedzējs Nosaukums Stundu skaits Īstenošanas vieta
1 Ventspils Tehnikums Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes pārbaudes zemākajam līmenim 120 Ventspils, Saules iela 15
2 Ventspils Tehnikums Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes pārbaudes vidējam līmenim 120 Ventspils, Saules iela 15
3 Ventspils Tehnikums Valsts valoda, atbilstoši valsts valodas prasmes pārbaudes augstākajam līmenim 120 Ventspils, Saules iela 15
4 Ventspils Tehnikums Angļu valoda(bez priekšzināšanām) 120 Ventspils, Saules iela 15
5 Ventspils Tehnikums Angļu valoda, nodrošinot profesionālās leksikas minimuma apguvi(ar priekšzināšanām) 150 Ventspils, Saules iela 15
6 Ventspils Tehnikums Datorzinības(bez priekšzināšanām) 120 Ventspils, Saules iela 15
7 Ventspils Tehnikums Datorzinības(ar priekšzināšanām, specifisku programmu apguve) 120 Ventspils, Saules iela 15
8 Ventspils Tehnikums Projektu vadība(bez priekšzināšanām) 120 Ventspils, Saules iela 15
9 Ventspils Tehnikums Projektu vadība(ar priekšzināšanām) 120 Ventspils, Saules iela 15
10 Ventspils Tehnikums Vācu valoda(bez priekšzināšanām) 120 Ventspils, Saules iela 15
11 Ventspils Tehnikums Vācu valoda(ar priekšzināšanām) 150 Ventspils, Saules iela 15
12 Ventspils Tehnikums Praktiskais mārketings (pārdošanas prasmes) 120 Ventspils, Saules iela 15
13 Ventspils Tehnikums Vadības pamati 120 Ventspils, Saules iela 15
14 Ventspils Tehnikums Virtuves strādnieka darbs 150 Ventspils, Saules iela 15
15 Ventspils Tehnikums Krievu valoda 150 Ventspils, Saules iela 15
16 Ventspils Tehnikums PCSchematic (elektroinstalācija inženiertīkli – AutoCAD mērķa ekvivalents) 120 Ventspils, Saules iela 15
17 Ventspils Tehnikums Solid Work 60 Ventspils, Saules iela 15
18 Ventspils Tehnikums MS Project 60 Ventspils, Saules iela 15
19 Ventspils Tehnikums Corel Draw Graphics 150 Ventspils, Saules iela 15
20 Ventspils Tehnikums Adobe Acrobat 6.0 Professional 60 Ventspils, Saules iela 15
21 Ventspils Tehnikums Adobe Photoshop 60 Ventspils, Saules iela 15
22 Ventspils Tehnikums Automātiskā vadība 120 Ventspils, Saules iela 15
23 Ventspils Tehnikums Metināšana 120 Ventspils, Saules iela 15
24 Ventspils Tehnikums Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju 150 Ventspils, Saules iela 15

Profesionālās tālākizglītības programmas

Nr.p.k. Pakalpojuma sniedzējs Nosaukums Stundu skaits Īstenošanas vieta
25 Ventspils Tehnikums Elektromontieris 480 Ventspils, Saules iela 15
26 Ventspils Tehnikums Elektromontieris 640 Ventspils, Saules iela 15
27 Ventspils Tehnikums Signāliekārtu montētājs 480 Ventspils, Saules iela 15
28 Ventspils Tehnikums Mehatronisku sistēmu tehniķis 960 Ventspils, Saules iela 15
29 Ventspils Tehnikums Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 480 Ventspils, Saules iela 15
30 Ventspils Tehnikums Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 480 Ventspils, Saules iela 15
31 Ventspils Tehnikums Rokas lokmetinātājs (MMA) 480 Ventspils, Saules iela 15
32 Ventspils Tehnikums Pavārs 480 Ventspils, Saules iela 15
33 Ventspils Tehnikums Konditors 480 Ventspils, Saules iela 15
Izglītojamo skaits, kuri izmantojuši tālākizglītības iespējas:


Gads Skaits
2006 145
2007 150
2008 153
2009 250
2010 175
2011 (jūnijs-oktobris) 75