Ko darīt, ja kādu iemeslu dēļ neesiet apmeklējis kādu mācību stundu?
Ko darīt, ja ir vēlēšanās atkārtot patstāvīgi kādu tēmu “neklātienē”?
Ko darīt, ja stundas laikā kaut kas palicis neizprasts?

Lai uzlabotu mācību procesa kvalitāti ar projekta Nr. 2010/0101/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/029 „Modulārās sistēmas izveide prioritārās izglītības grupās un mācību procesa kvalitātes uzlabošana” atbalstu tiek izstrādāts jauns mācību līdzeklis: e-interaktīvā apmācības vide Informātikas mācību priekšmetam – lietotnes MS Excel apguvei


Lai apgūtu mācību vielu, attiecīgās mācību tēmas tiek piedāvātas gan interaktīvo demonstrāciju veidā, gan arī prezentāciju veidā - kuru laikā Jūs tiekat iepazīstināti kā izpildīt attiecīgo darbību. Izstrādātie materiāli ir paredzēti tēmu apguvei gan latviešu, gan angļu valodas versiju programām

Kā jārīkojas, lai lietotu e-interaktīvos apmācības materiālus

1. Izvēlieties nepieciešamās tēmas demonstrāciju vai prezentāciju, piemēram, atvērt Tēmas Nr. 1. demonstrāciju
2. Uzmanīgi sekojiet līdzi norādījumiem un skaidrojumiem - mācīšanās laikā Jums ir iespēja tēmu atkārtot, apstādināt vai atsākt to no jauna

Tēmas Nr. Tēmas skaidrojums Tēmas materiāla demonstrācija
Darba vide
Nr 1. Tabulas uzbūve Atvērt
Darbības ar darblapām
Nr 1. Lapu ievietošana Atvērt
Nr 2. Nosaukumu piešķiršana lapai Atvērt
Nr 3. Lapu dzēšana Atvērt
Nr 4. Lapu kopēšana jeb dublēšana Atvērt
Nr 5. Lapu pārvietošana uz citu vietu Atvērt
Datu ievadīšana un rediģēšana
Nr 1. Tabulas elementu (šūnas, to apgabali, kolonnas, rindas un neatkarīgi apgabali) atlasīšanas metodes Atvērt
Nr 2. Datu ievadīšanas metodes Atvērt
Nr 3. Datu rediģēšana Atvērt
Šūnu automātiskā aizpildīšana
Nr 1. Automātiskās skaitļu virknes Atvērt
Nr 2. Aritmētiskā progresija jeb skaitļu virknes izveide, ievērojot noteiktu intervālu starp katru nākamo skaitli Atvērt
Nr 3. Ģeometriskā progresija jeb skaitļu virknes izveide, kurā katrs nākamais skaitlis tiek pareizināts ar noteiktu skaitli Atvērt
Nr 4. Datumu virkne jeb kalendāra izveide Atvērt
Nr 5. Datumu virknes izveide pa gadiem vai mēnešiem (kad mainās tikai mēnesis vai gads, bet diena paliek nemainīga) Atvērt
Nr 6. Pulksteņlaiku virknes izveide Atvērt
Nr 7. Mēnešu un nedēļu dienu virknes izveide Atvērt
Nr 8. Automātiskā virkne ar skaitļa un teksta kombināciju Atvērt
Nr 9. Lietotāja pielāgotās datu virknes jeb kādā veidā iespējams izveidot individuāli pielāgotu automātisku datu virkni Atvērt
Darbības ar tabulas apgabaliem
Nr 1. Kolonnu un rindu ievietošana Atvērt
Nr 2. Kolonnu un rindu dzēšana Atvērt
Nr 3. Kolonnu un rindu slēpšana Atvērt
Nr 4. Paslēpto kolonnu un rindu parādīšana Atvērt
Nr 5. Kolonnu platuma uzstādīšana atbilstoši ieraksta platumam jeb optimālais platums Atvērt
Nr 6. Kolonnu platuma uzstādīšana uz precizitāti (norādot noteiktus izmērus punktos) Atvērt
Nr 7. Rindas augstuma uzstādīšana uz precizitāti (norādot noteiktus izmērus punktos) Atvērt
Nr 8. Rindas augstuma uzstādīšana atbilstoši ieraksta augstumam jeb optimālais augstums Atvērt
Nr 9. Apgabalu pārvietošana Atvērt
Nr 10. Tabulas daļu iesaldēšana jeb kā panākt, lai nekustētos kāda no tabulas sastāvdaļām, ja tiek izmantota ritljosla Atvērt
Nr 11. Tabulas daļu atsaldēšana jeb kā panākt, lai kustētos visas tabulas sastāvdaļas, ja tiek lietota ritljosla Atvērt
Tabulas noformēšana
Nr 1. Šūnu apvienošana Atvērt
Nr 2. Teksta dalīšana vienā šūnā vairākās rindās jeb teksta aplaušana Atvērt
Nr 3. Teksta orientācijas mainīšana šūnā jeb teksta virziens šūnā Atvērt
Nr 4. Teksta līdzinājuma veidi šūnā jeb kā tekstam mainīt līdzinājuma veidus no horizontālā un vertikālā skata viedokļa Atvērt
Nr 5. Tabulas apmales jeb tās ierāmēšana Atvērt

Materiālus izstrādāja Informātikas skolotāja Kristīne Paškevica
Neskaidros jautājumus varat uzdot izmantojot e-pastu:
kristine.paskevica@inbox.lv