Citi


VENTSPILS PILSĒTAS DOMES SPORTA PROJEKTU KONKURSS


Sporta spēļu turnīrs Ventspils un Ventspils novada vidusskolu grupā 2018

Projekta “Sporta spēļu turnīrs Ventspils un Ventspils novada vidusskolu grupā 2018” ietvaros plānots sarīkot vienas dienas atklātās sacensības Ventspils pilsētas un Ventspils novada vidējās izglītības iestāžu komandām, kuru dalībnieki ir vidusskolēni. Dalība sacensībās ir bez maksas.

Plānotā norises vieta un laiks: sacensības tiktu organizētas Olimpiskā centra „Ventspils” sporta hallē 2018.gada oktobra 3.nedēļā, pirms skolēnu rudens brīvlaika. Sacensības plānots rīkot saskaņā ar katras sporta spēles nolikumu.

Paredzams, ka basketbola komandu veidos zēni, volejbola komandu – zēni un meitenes, bet frīsbija komandu – meitenes.

Projekta primārā mērķauditorija ir sportiski bērni un jauniešu no Ventspils pilsētas un Ventspils novada skolām, savukārt projekta sekundārā mērķauditorija ir bērnu un jauniešu draugi, radi un paziņas, kā arī Ventspils iedzīvotāji un viesi, kuriem būs iespēja skatīties sacensības.

Plānots, ka sacensībās piedalās līdz 7 komandām (minimālais komandu skaits 4), katrā komandā no 15 līdz 21 dalībniekam. Provizoriskais dalībnieku skaits – 100, provizoriskais skatītāju skaits – līdz 150.

Projekta īstenošanas termiņi: 2018.gada oktobris

Projekta kopējās finanšu izmaksas: 441,00 EUR

Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums: 289,00 EUR

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Ivita Zaķe

Amats: Ventspils Tehnikuma sporta organizatore, basketbola trenere un sporta skolotāja

Tālrunis: 26221002, e-pasts: ivitalurope@inbox.lv


VENTSPILS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJU SOCIĀLĀ ATBALSTA PROJEKTU FINANSĒŠANAS KONKURSS

Mūsdienu virtuve latviešu godu svinēšanā – meistarklases senioriem

Projekta mērķis ir sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas teorētisko un praktisko iemaņu stiprināšana.

Savukārt projekta uzdevumi ir sekmēt pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicināt Ventspils pensionāru socializēšanos un izglītošanos visa mūža garumā, piedāvājot pensionāriem iepazīt mūsdienu virtuvi latviešu godu svinēšanā – Miķeldienas, Mārtiņdienas, Lāčplēša dienas, 18. novembra svētku un Adventes aspektā.

Paredzams, ka katrā meistarklasē piedalīsies līdz 20 dalībniekiem, reizi nedēļā (5 nedēļas pēc kārtas) 3 stundas vienā dienā Ventspils Tehnikuma ēdināšanas bloka klasē apgūstot jaunas un papildinot esošās zināšanas par konkrēto tēmu. Dalība meistarklasēs paredzēta bez maksas.

Projekta īstenošanas termiņi: 2018.gada oktobris līdz decembris

Projekta kopējās finanšu izmaksas: 1 143,00 EUR

Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums: 789,00 EUR

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Gundega Ruciņa

Amats: Ventspils Tehnikuma profesionālās izglītības skolotāja

Tālrunis: 29107224, e-pasts: g.rucina@inbox.lv


VENTSPILS PILSĒTAS JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN AKTĪVĀS ATPŪTAS VEICINĀŠANAS PROJEKTU KONKURSS

Muzikālā izrāde “Reiz Ziemassvētkos”

Interešu izglītība katrā izglītības iestādē ir viens no personības attīstības svarīgākajiem balstiem, tāpēc aktīva jauniešu iesaistīšanās interešu izglītībā ir tikai veicināma. Ventspils Tehnikuma teātra studija un koris jau vairākus gadus veido muzikālas izrādes, kas guvušas labas atsauksmes ne tikai skolas audzēkņu un pedagogu, bet arī citu skolu audzēkņu vidū, kuri ir izrādes noskatījušies.

Projekta mērķis ir popularizēt interešu izglītības nozīmi skolas dzīvē un personības veidošanā, popularizēt kultūras pasākumu apmeklējumu jauniešu vidū, kā arī attīstīt interešu izglītību Ventspils Tehnikumā.

Projekta ietvaros plānojam izveidot muzikālu izrādi, kurā iesaistīti Ventspils Tehnikuma interešu izglītības pulciņu un skolas pašpārvaldes audzēkņi, radīt interesi par pasākumu Ventspils Tehnikuma un citu skolu audzēkņiem, kā arī izveidot muzikālu izrādi, kuru varētu piedāvāt un rādīt arī citu pilsētu skolu audzēkņiem.

Projekta īstenošanas termiņi: 2018.gada decembris

Projekta kopējās finanšu izmaksas: 950,00 EUR

Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums: 500,00 EUR

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Solvita Pleinica

Amats: Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā

Tālrunis: 22007768, e-pasts: solvitapleinica@gmail.com


Teātra diena Ventspils Tehnikumā

Ventspils Tehnikumā jau piecus gadus darbojas teātra studija, kas piedalās dažādos skolas pasākumos, kā arī konkursos Latvijas mērogā, saņemot godalgas. Viens no lielākiem pasākumiem skolas teātra studijai ir veidot ikgadēju muzikālu izrādi īsi pirms Ziemassvētkiem. Teātra studijas darbojas ne tikai Ventspils Tehnikumā, bet arī citās Ventspils skolās, Jaunrades namā, kā arī citos Latvijas tehnikumos. Teātra diena sniegs iespēju šiem skolu kolektīviem sapulcēties kopā un parādīt katram savu teātra izrādi Ventspils Tehnikuma aktu zālē. Pasākuma ietvaros tiek plānota meistarklase skatuves runas pedagoģijā. Šāda tikšanās iedvesmotu jauniešus un noteikti papildinātu viņu zināšanas skatuves runā. Projekta ietvaros paredzēts arī vakara saviesīgais pasākums, kurā jauniešiem būs iespēja kopīgi pavadīt laiku un iepazīties. Teātra izrādes apmeklēt varēs jaunieši arī no citām Ventspils skolām un citi interesenti.

Projekta īstenošanas termiņi: 2018.gada oktobris

Projekta kopējās finanšu izmaksas: 1 140,00 EUR

Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums: 500,00 EUR

Projekta vadītāja vārds, uzvārds: Solvita Pleinica

Amats: Ventspils Tehnikuma direktores vietniece audzināšanas darbā

Tālrunis: 22007768, e-pasts: solvitapleinica@gmail.com