ERAF

 

VENTSPILS TEHNIKUMA – ZIEMEĻKURZEMES KOMPETENCES CENTRA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS
 

Projekta mērķis ir uzlabot Ventspils Tehnikuma infrastruktūru profesionālās izglītības programmu īstenošanai, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Mērķi paredzēts sasniegt, uzlabojot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošinot kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas kapacitāti, uzbūvējot jaunu dienesta viesnīcas ēku.

Tādējādi projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde – Tiks aprīkotas praktisko darbu darbnīcas ar jaunām un mūsdienīgām tehnoloģijām, iekārtām un mēbelēm, tiks izveidots informācijas tīkls un aprīkoti mācību kabineti.

 • Ēku, būvju, telpu un infrastruktūras renovācija un rekonstrukcija un jaunbūves celtniecība – Tiks veikta mācību korpusu rekonstrukcija (tajā skaitā veicot piebūves izbūvi un mācību korpusa Nr.2 demontāžu – sākusies būvniecība) un dienesta viesnīcas korpusa jaunbūves izbūve

 • Būvuzraudzība:
  Būvniecība 11.2014.
  Būvniecība 08.2014.
  Būvniecība 05.2014.
  Būvniecība 04.2014.
  Būvniecība 02.2014.
  Būvniecība 11.2013.
  Būvniecība 10.2013.
  Būvniecība 08.2013.
 • Autoruzraudzība
 • Pēc projekta īstenošanas, papildus jau esošajām metālapstrādes, automehānikas, enerģētikas, elektronikas, viesnīcu un restorānu servisa programmām, Ventspils Tehnikumā tiks piedāvātas arī jaunas mācību programmas – būvkonstrukciju galdnieks, ēku iekšējo komunikāciju tehniķis, automehatroniķis, viesmīlis.

  Projekta „Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts” kopējās izmaksas paredzētas 10 892 114 LVL (15 498 082 EUR) apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 367 218 LVL (13 328 350 EUR) (86% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām), kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 1 524 896 LVL (2 169 732 EUR) (14% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

  Aktuālā informācija par projektu atrodama šeit

  Projekta īstenošana paredzēta līdz 2015. gada novembra beigām. Iepazīties ar publikāciju

   

   

  « Atpakaļ..