Erasmus+ projekti

eu_flag_erasmus_vect_pos

Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Lielbritānijā un Spānijā – 2017 (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035394)

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Ventspils Tehnikums plāno nosūtīt 8 +8 izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” izglītojamos praksē Spānijā un 6 viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālistus praksē Lielbritānijā. Praksē tiks apgūtas jaunas iemaņas izvēlētajā specialitātē, apgūtas jaunas zināšanas, kā arī nodrošināta praktiskā darba pieredze starptautiskā vidē.

16 viesnīcu pakalpojumu speciālistu prakse Spānijā un 6 viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālistus praksē Lielbritānijā.

Projekta partneri – 3: Ventspils Tehnikums kā vadošais partneris; TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Spānija; The Rosemary Mason School of English, Apvienotā Karaliste.

Ieviešanas periods: 04.09.2017. – 03.09.2018.

Projekta budžets: 72026,00 EUR

Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā (projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022521)

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Mašīnbūves audzēkņu (10) 2 nedēļu prakse Vācijā.

Projekta partneri – 2: Ventspils Tehnikums, Šverinas amatniecības kamera

Ieviešanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2017.

Projekta budžets: 21313,00 EUR

Der Faden der Ariadne – Ein Ausweg aus dem europäischen Labyrinth der Bildungs- und Ausbildungsorientierung/ Ariadnes pavediens – izeja no Eiropas izglītības un profesionālās orientācijas labirinta (projekta Nr. 2016-1-DE03-KA219-023117_4)

Projekta mērķis ir profesionālās orientācijas veicināšana. Projekta virsmērķis ir ļaut projekta dalībniekiem-skolu audzēkņiem apzināties Eiropas iekšējā un ārējā tirgus iespējas, apsvērt to kā darba platformu savas karjeras izvēlē un gūt pieredzi no savstarpējās sadarbības.

Audzēkņu 1 nedēļu ilgas vizītes-darba grupu diskusijas Vācijā, Ungārijā, Polijā un Latvijā, kuru laikā tiek apmeklēti dažādu nozaru uzņēmumi, delegācija tiek iepazīstināta ar mācību iestādes programmām, audzēkņiem darba grupas ir jauktas, lai uzlabotu valodu zināšanas; divas starpvalstu projekta sanāksmes (pedagogiem).

Projekta partneri – 4: Lērtes ģimnāzija, Vācija (Gymnasium Lehrte), kā vadošais partneris; Ventspils Tehnikums, Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Ungārija, Zespol Szkol w Jezowem, Polija.

Ieviešanas periods: 01.09.2016. – 30.11.2018.

Projekta budžets: 20950,00 EUR

 

« Atpakaļ..