Erasmus+

eu_flag_erasmus_vect_pos

Ventspils Tehnikuma audzēkņi praktizēsies Spānijas uzņēmumos

85045871_3009592585731811_1353009204700381184_o

Sestdien, 2020. gada 1. februārī, 16 Ventspils Tehnikuma audzēkņi profesiju pedagogu Mārtiņa Urbāna un Ulda Ernstsona vadībā devās uz Spānijas pilsētu Malagu, kur līdz pat februāra beigām aizvadīs prakses vairākos Spānijas tūrisma un ēdināšanas nozares uzņēmumos.

Šādu iespēju Ventspils Tehnikuma jauniešiem sniedz dalība Erasmus+ profesionālās izglītības un apmācības mobilitātes projektā „Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā, Portugālē un Spānijā – 2019”.

„Piedaloties Erasmus+ mobilitātēs, audzēkņiem ir unikāla iespēja papildināt savas profesionālās kompetences reālā darba vidē ārzemēs, iepazīties ar citu valstu nozares specifiku, iepazīt tautsaimniecības īpašības un izprast darba tirgus aktualitātes, kā arī pilnveidot svešvalodu prasmes un iepazīt citu tautu tradīcijas un kultūru. Šāda pieredze būtiski uzlabo jauno profesionāļu konkurētspēju, paplašina redzesloku un sniedz personības izaugsmes iespējas, tāpēc dalība Erasmus+ ir Ventspils Tehnikuma būtisks starptautiskās sadarbības virziens,” akcentē Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere.

Erasmus+ profesionālās izglītības un apmācības mobilitātes projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, iepazīties ar Eiropas Savienības darba tirgu un tā prasībām, kā arī veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Ventspils Tehnikums šī mobilitātes projekta īstenošanas rezultātā plāno sniegt starptautiskās prakses iespēju Spānijā un Portugālē 26 izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” audzēkņiem, savukārt 30 izglītības programmu „Mašīnbūve un metālapstrāde”, „Autotransports” un „Enerģētika” audzēkņiem praktizēties Vācijā.

Erasmus+ mobilitātes projektā Ventspils Tehnikums tiek veiksmīgi īstenots no 2019. gada augusta, un projekta īstenošana noritēs līdz 30.11.2020. Projektam plānotais finansējums – 155 625,00 EUR.

Ventspils Tehnikuma audzēkņi dodas uz Portugāli

portugale

2019. gada 2. oktobrī, 10 Ventspils Tehnikuma audzēknes devās uz Portugāli, kur līdz pat februāra sākumam aizvadīs prakses vairākos Portugāles tūrisma un ēdināšanas nozares uzņēmumos.

Ventspils Tehnikums šī mobilitātes projekta īstenošanas rezultātā plāno sniegt starptautiskās prakses iespēju Spānijā un Portugālē 26 izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” audzēkņiem, savukārt 30 izglītības programmu „Mašīnbūve un metālapstrāde”, „Autotransports” un „Enerģētika” audzēkņiem praktizēties Vācijā.

Erasmus+ mobilitātes projektā Ventspils Tehnikums tiek veiksmīgi īstenots no 2019. gada augusta, un projekta īstenošana noritēs līdz 30.11.2020. Projektam plānotais finansējums – 155 625,00 EUR.

Mašīnbūves tehniķa specializācijas audzēkņi dodas Erasmus+ braucienā

metalapstrade

2019. gada 18. augustā desmit Ventspils Tehnikuma mašīnbūves tehniķa specializācijas audzēkņi kopā ar vācu valodas skolotāju Žannu Blaževiču un profesionālās izglītības pedagogu devās uz Šverinu, Vāciju, lai divu nedēļu garumā papildinātu savas profesionālās zināšanas un prasmes gan Šverinas amatniecības kameras institūtā, gan “ZIM Flugsitz” – uzņēmumā, kas nodarbojas ar lidmašīnu krēslu izstrādi un ražošanu.

Erasmus+ profesionālās izglītības un apmācības mobilitātes projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, iepazīties ar Eiropas Savienības darba tirgu un tā prasībām, kā arī veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Erasmus+ mobilitātes projektā Ventspils Tehnikums tiek veiksmīgi īstenots no 2019. gada augusta, un projekta īstenošana noritēs līdz 30.11.2020. Projektam plānotais finansējums – 155 625,00 EUR.

Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā, Portugālē un Spānijā – 2019 (projekta Nr. 2019-1-LV01-KA102-060286)

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Ventspils Tehnikums plāno nosūtīt 26 izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” izglītojamos praksē Spānijā un Portugālē, un 30 mašīnbūves un metālapstrādes, autotransporta un Enerģētika. Praksē tiks apgūtas jaunas iemaņas izvēlētajā specialitātē, apgūtas jaunas zināšanas, kā arī nodrošināta praktiskā darba pieredze starptautiskā vidē.

Projekta partneri – 4: Ventspils Tehnikums kā vadošais partneris; Handwerkskamme Schwerin, Vācija; European Project Development Unpessoal Lda., Portugāle. English Matters S.L., Spānija.

Ieviešanas periods: 01.07.2019. – 30.11.2020.

Projekta budžets: 155 625,00 EUR

Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Lielbritānijā un Spānijā – 2017 (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA102-035394)

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Ventspils Tehnikums plāno nosūtīt 8 +8 izglītības programmas “Viesnīcu pakalpojumu speciālists” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” izglītojamos praksē Spānijā un 6 viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālistus praksē Lielbritānijā. Praksē tiks apgūtas jaunas iemaņas izvēlētajā specialitātē, apgūtas jaunas zināšanas, kā arī nodrošināta praktiskā darba pieredze starptautiskā vidē.

16 viesnīcu pakalpojumu speciālistu prakse Spānijā un 6 viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu speciālistus praksē Lielbritānijā.

Projekta partneri – 3: Ventspils Tehnikums kā vadošais partneris; TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Spānija; The Rosemary Mason School of English, Apvienotā Karaliste.

Ieviešanas periods: 04.09.2017. – 03.09.2018.

Projekta budžets: 72 026,00 EUR

Ventspils Tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā (projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022521)

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu personības un profesionālo iemaņu paaugstināšanu, veikt papildu apmācību, paaugstināt prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā, kā arī iepazīties ar ES darba tirgu un tā prasībām, un veicināt profesionālās izglītības pievilcību.

Mašīnbūves audzēkņu (10) 2 nedēļu prakse Vācijā.

Projekta partneri – 2: Ventspils Tehnikums, Šverinas amatniecības kamera

Ieviešanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2017.

Projekta budžets: 21313,00 EUR

Der Faden der Ariadne – Ein Ausweg aus dem europäischen Labyrinth der Bildungs- und Ausbildungsorientierung/ Ariadnes pavediens – izeja no Eiropas izglītības un profesionālās orientācijas labirinta (projekta Nr. 2016-1-DE03-KA219-023117_4)

Projekta mērķis ir profesionālās orientācijas veicināšana. Projekta virsmērķis ir ļaut projekta dalībniekiem-skolu audzēkņiem apzināties Eiropas iekšējā un ārējā tirgus iespējas, apsvērt to kā darba platformu savas karjeras izvēlē un gūt pieredzi no savstarpējās sadarbības.

Audzēkņu 1 nedēļu ilgas vizītes-darba grupu diskusijas Vācijā, Ungārijā, Polijā un Latvijā, kuru laikā tiek apmeklēti dažādu nozaru uzņēmumi, delegācija tiek iepazīstināta ar mācību iestādes programmām, audzēkņiem darba grupas ir jauktas, lai uzlabotu valodu zināšanas; divas starpvalstu projekta sanāksmes (pedagogiem).

Projekta partneri – 4: Lērtes ģimnāzija, Vācija (Gymnasium Lehrte), kā vadošais partneris; Ventspils Tehnikums, Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, Ungārija, Zespol Szkol w Jezowem, Polija.

Ieviešanas periods: 01.09.2016. – 30.11.2018.

Projekta budžets: 20950,00 EUR

 

« Atpakaļ..