ESF

2013. gadā Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru turpina īstenot projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Ir uzsākts izglītības process piecās mācību programmām:

Īstenošanas laiks: 06.12.2010 – 31.12.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību programmas „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” mācību ilgums 1.gads īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.
Vienošanās numurs: 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
Fotogalerija: Metinātāju izlaidums – 2013

Īstenošanas laiks: 06.12.2010 – 31.12.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību programmas „Viesmīlis” mācību ilgums 1.gads īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.
Vienošanās numurs: 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Īstenošanas laiks: 06.12.2010 – 31.09.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību programmas „Grāmatvedis” mācību ilgums 1.5 gadi īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.
Vienošanās numurs: 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
Fotogalerija: Grāmatvežu izlaidums – 2013

Īstenošanas laiks: 06.12.2010 – 31.09.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību programmas „Kuģa pavārs” mācību ilgums 1 gadi īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.
Vienošanās numurs: 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
Fotogalerija: Soloss apmācība kuģu pavāriem

Īstenošanas laiks: 06.12.2010 – 31.09.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt mācību programmas „Pavārs” mācību ilgums 1 gadi īstenošanu.
Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm.
Vienošanās numurs: 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

Prezentācija par projektu
Projekta informatīvais e-izdevums, 11.2011                                        Publicitāte 1, 10.09.2011                                              Publicitāte 2, 20.12.2011
Publicitāte 3, 21.01.20131
Publicitāte 4, 15.07.2013
Publicitāte 5, 15.09.2013
Publicitāte 6, 15.01.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Īstenošanas laiks: 11.09. – 05.2012.
Projekta mērķis: Veicināt pedagogu konkurētspēju, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.
Projekta īstenotājs:
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar pašvaldībām
Papildu informācija:
www.pedagogiem.gov.lv
Vienošanās numurs:
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001

 

 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Īstenošanas laiks:  02.03.2009. – 31.08.2013. (turpinās līdz 09.2014.)
Projekta mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju.
Projekta īstenotājs:
Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm
Papildu informācija:
www.izm.gov.lv/ESF/prof-izgl-pievilciba.html
Vienošanās numurs:
2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Konsultatīvās padomes sēdes atskaite 06.2014
Informācija par mērķstipendijas piešķiršanu 01.2014.
Projektā iesaistīto izglītības iestāžu reģionālais seminārs 05.2014.
Projekta informatīvais e-izdevums 2013
Projekta informatīvais e-izdevums, 09.2011.
Projekta informatīvais e-izdevums, 10.2011.
 

 
 
 
 
 
 
 

« Atpakaļ..