Infrastruktūras modernizācija

logo

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2018. gada 5. martā ir noslēdzis sadarbības ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta Nr. 8.1.3.0/17/I/007 “Ventspils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu

Projekta finansējuma saņēmējs PIKC “Ventspils Tehnikums”
Projekta sadarbības partneris Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta īstenošanas pamats 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 249 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis Projekta mērķis ir Ventspils Tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta aktivitātes Projekta ietvaros paredzēts modernizēt četru izglītības programmu – “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika” kā arī “Datorsistēmas” – mācību aprīkojumu, tai skaitā plānots iegādāties jaunu mācību aprīkojumu izglītības programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotajai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis”, kā arī modernizēt kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis” pieejamo aprīkojumu.
Tiks modernizēta metināšanas mācību darbnīcas, iegādājoties jaunās paaudzes metināšanas aprīkojumu, kas nodrošina MMA, MAG, MIG un TIG prasmju apguvi. Uzstādot jauno aprīkojumu, tiks uzlabota arī ventilācijas un elektroapgādes sistēma.
Tiek plānots iegādāties nepieciešamo aprīkojumu lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās “Datorsistēmu tehniķis”, “Elektrotehniķis” un “Mehatronisko sistēmu tehniķis”.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu tehnoloģiju laikmetam atbilstošu darbu, projekta ietvaros plānotas arī tiešās investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.
Projekta ietvaros kopumā paredzēta aprīkojuma iegāde EUR 2 380 000 apmērā.
Projekta īstenošanas termiņš PIKC “Ventspils Tehnikums” 2018. gada marts – 2019. gada jūnijs
Finansējums Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 449 254,00 EUR apmērā, kas tiek finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 85% apmērā – 2 081 865,90 EUR un valsts budžeta līdzfinansējuma 15% apmērā – 367 388,10 EUR
Aktualitātes Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.09.2019. – 30.11.2019.
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.06.2019. – 04.09.2019.
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.03.2019. – 04.06.2019.
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.12.2018. – 04.03.2019.
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress 05.09.2018. – 04.12.2018.
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress: 05.06.2018 – 04.09.2018
Ventspils Tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/17/I/007 īstenošanas progress: 05.03.2018 – 04.06.2018
Sākušās iegādes infrastruktūras modernizācijas projekta ietvaros
Ventspils Tehnikuma publikācija par projekta uzsākšanu
VIAA publikācija par projekta uzsākšanu
Kontaktinformācija Projekta koordinatore: Elvis Binders – Čoders
Tālrunis: +371 28680920
E-pasts: info@pikc.lv