Deploy-Skills, Nr. LLI-415

inter

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” (PIKC “Ventspils Tehnikums”) 2018. gada 4. jūnijā ir noslēdzis līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-415 “Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai” (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions, Deploy-Skills) īstenošanu.

Projekta nosaukums

Augsta līmeņa zināšanu, praktisko iemaņu un izpratnes efektīva izmantošana reģionālās nodarbinātības veicināšanai (Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions)

Projekta akronīms Deploy-Skills
Projekta numurs LLI-415
Projekta vadošais partneris PIKC “Ventspils Tehnikums”
Papildus informācija latlit.eu
Projekta partneri

Paņevežas Profesionālās izglītības centrs (Panevėžio profesinio rengimo centras)

Reģionālais inovāciju menedžmenta centrs (Regioninis Inovacijų Vadybos Centras)

Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir palīdzēt nodarbinātiem pieaugušajiem pielāgoties strauji mainīgajai tehnoloģiju videi un pilnveidot savas sociālās prasmes.

Projekta uzdevumi ir veicināt nodarbinātību un motivēt izglītojamos apgūt prasmes, kas būs tiem noderīgas karjeras veidošanā, vienlaikus nodrošinot prasmju un iemaņu atzīšanu, kā arī apliecinot profesionālajiem panākumiem nepieciešamās iemaņas.

Projekta īstenojamās darbības

1. Tiek plānots analizēt esošās Ventspils Tehnikuma un Paņevežas Profesionālās izglītības centra (Panevėžio profesinio rengimo centras) mācību programmas un mācību procesu kopumā, rezultātā izstrādājot ceļvedi programmu izstrādei un ieviešanai.

2. Pamatojoties uz starptautiski atzītiem standartiem un labāko pasaules mēroga praksi, tiks izstrādās četras izglītības programmas:

 • Programma „Darba prasmes“ ietvers pašorganizācijas prasmes, pašnovērtēšanu, darbu komandā, atsauksmju sniegšanu un uzklausīšanu, līderības prasmes, lietišķās saskarsmes prasmes, pārrunu un pārliecināšanas prasmes darbā, kritiskās domāšanas, ar darbu saistītu problēmu risināšanas prasmes, projektu vadības prasmes, uzņēmējdarbības uzsākšanas prasmes (mācības 130 stundu apjomā).
 • Programma „Viesmīlības un ēdināšanas principi“ (ēdināšanas pakalpojumu nozare) ietvers klientu apkalpošanas principus viesmīlības, atpūtas un ceļojumu organizēšanas, tūrisma nozarē, pārtikas drošība ēdināšanas nozarē, ēdienu pasniegšanu (apkalpošana pie galdiņiem), un alkoholisku un bezalkoholisku dzērienu pasniegšanu (mācības 160 stundu apjomā).
 • Programma „Pārtikas drošība ēdināšanas jomā“ sniegs pamatzināšanas, prasmes un izpratni, lai rīkotos droši saskarē ar pārtikas produktiem ēdināšanas un viesmīlības nozarē (mācības 40 stundu apjomā).
 • Programmā „Skaistumkopšana“ tiks apgūtas vaksācijas, sejas kopšanas un masāža, grima un ķermeņa apgleznošanas, kā arī manikīra un pedikīra prasmes, skropstu pieaudzēšana un uzacu kopšana (mācības 263 stundu apjomā).

  3. Šīs programmas tiks izmēģinātas, iesaistot vismaz 100 izglītojamos – 60 no Latvijas un 40 no Lietuvas.

 • Projekta īstenošanas termiņš 01.06.2018. – 31.05.2020.
  Finansējums

  Kopējais projekta finansējums – EUR 221 490.30, t.sk. EUR 188 266,75 ERAF līdzfinansējums (85%) un 33 223,55 nacionālais līdzfinansējums (15%).

  Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 115 072.50, no tiem 97 811.62 ERAF līdzfinansējums un EUR 17 260,88 nacionālais līdzfinansējums

  Aktualitātes Ventspils Tehnikums iesaistās starptautiskā projektā reģionālās nodarbinātības veicināšanai
  Kontaktinformācija Projektu nodaļas vadītāja
  Kristīne Korņejeva
  Tālrunis: +371 20625862
  E-pasts: kristine.kornejeva@pikc.lv

  Projektu vadītājs
  Elvis Binders-Čoders
  Tālrunis: +371 28680920
  E-pasts: elviscoders@gmail.com