LitLatHV, Nr. LLI-24

inter

PIKC “Ventspils Tehnikums” 2017. gada 5. aprīlī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Lietuvas Jūras Akadēmiju, Liepājas Jūrniecības koledžu, Kauņas Tehnisko koledžu un Rīgas Tehnisko universitāti (Ventspils filiāli) par Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-24 “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies) īstenošanu.

Projekta nosaukums Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies
Projekta akronīms LitLatHV
Projekta numurs LLI-24
Projekta vadošais partneris Lietuvas Jūras Akadēmija (Lithuanian Maritime Academy)
Projekta partneri PIKC “Ventspils Tehnikums”
Liepājas Jūrniecības koledža
Kauņas tehniskā koledža (Kaunas Technical College)
Rīgas Tehniskā universitāte (Ventspils filiāle)
Projekta mērķis Projekta mērķis ir veicināt elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitāti un nodarbinātību
Projekta īstenojamās darbības 1. Sešu elektrotehnikas laboratoriju aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (Ventspils Tehnikumā 2018. gadā tiks iegādāta un uzstādīta mobilā laboratorija profesionālās orientācijas īstenošanai elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozarē).
2. Studiju priekšmetu un mācību programmu atjaunošana vai attīstība.
3. Metodoloģisko materiālu sagatavošana trīs valodās.
4. Kvalifikācijas celšanas kursu organizēšana – starptautiskā pieredzes apmaiņa, apmācības u.c.
Projekta īstenošanas termiņš 01.04.2017. – 31.03.2019.
Finansējums Kopējais projekta finansējums – EUR 915 322,51, t.sk. EUR 778 024,10 ERAF līdzfinansējums (85%) un 137 298,41 valsts finansējums (15%).
Ventspils Tehnikuma finansējuma daļa – EUR 151377,95, no tiem 128 671,26 ERAF līdzfinansējums un EUR 22 706,69 Latvijas valsts budžeta finansējums
Aktualitātes Projekts noslēdzies
Organizē starptautisku konferenci
Jaunās mobilās laboratorijas uzstādīšana
Ventspils Tehnikuma pārstāvji piedalās projekta sanāksmē Liepājas Jūrniecības koledžā
Ventspils Tehnikuma pedagogi pilnveido savas zināšanas un prasmes Kiprā
Notika Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta LLI-24 uzsākšanas sanāksme
Kontaktinformācija Tālrunis: +371 636 22 663
E-pasts: info@pikc.lv
Atruna Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils tehnikums, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju
Saites http://latlit.eu/
www.europa.eu