Aktualitātes

logo-karjera


Ventspils Tehnikuma audzēkņi piedalījās seminārā “Attiecības kā izaugsmes iespēja”

IMG-20181112-WA0004

2018. gada 5. un 6.novembrī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika 5 semināri visu programmu 2.kursu audzēkņiem, kuru vadīja personības izaugsmes treneris Aivars Dresmanis.

Lai veicinātu jauniešu pašidentitātes izpratnes nozīmi personības izaugsmē, attiecību veidošanā un to ietekmi uz turpmāko darba karjeras attīstību, Ventspils Tehnikuma jauniešiem tika rīkots seminārs ar nosaukumu “Attiecības kā izaugsmes iespēja”. Semināra laikā personības izaugsmes trenera vadībā notika lekcija un diskusijas par sevis apzināšanos. Audzēkņi diskutēja par pašcieņu, morāles īpašībām, savstarpējām attiecībām par nākotnes darba tirgus prasībām un izaicinājumiem, par pašapzinātas personības veidošanās priekšnosacījumiem un to ietekmi uz karjeras veidošanu.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi apmeklē Biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumu SIA “BIO-Venta”

BIO venta

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Metālapstrāde” 1. kursa audzēkņi šā gada 10.oktobrī apmeklēja Biodīzeļdegvielas ražošanas uzņēmumu SIA “BIO-Venta”.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar uzņēmumu, tā darba vidi un darba drošību, izzināt darba devēja piedāvātās iespējas un noskaidrotu kādām prasmēm un īpašībām jāpiemīt, lai ieņemtu amatu šajā uzņēmumā.

Uzņēmuma SIA “BIO-Venta” pārstāve audzēkņiem pastāstīja par uzņēmumu, tās struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Jauniešiem bija unikāla iespēja apskatīt uzņēmuma teritoriju un darba telpas, intervēt galveno ražošanas bloka operatoru.

Pasākums vainagojās ar pāris jauniešu vēlmi nākamā gada martā uzsākt praksi šajā uzņēmumā. Lai viņiem izdodas!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi mācību gadu uzsāk ar mācību ekskursiju

IMG-20180914-WA0005

Ventspils Tehnikums izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 3. un 4.kursa un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem” 2.kursa audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros devās izzināt jaunākās inovācijas starptautiskā izstādē “Rīga FOOD 2018”, kas norisinājās šā gada 7.septembrī Rīgas starptautiskajā izstāžu centrā.

Izstādes apmeklējuma mērķis bija iepazīt izvēlētās profesijas nozares jaunākās inovācijas kopumā un veidot izpratni par strauji mainīgo darba tirgu.
IMG-20180914-WA0002Jaunieši par šo iespēja bija ļoti ieinteresēti. Pirms izstādes audzēkņi saņēma uzdevumu, kuru mācību ekskursijas laikā vajadzēja izpildīt un kuru pēc ekskursijas profesionālo priekšmetu stundās vajadzēs prezentēt. Tas padarīja izstādes apmeklējumu daudz interesantāku un produktīvāku. Visi jaunieši no izstādes iznāca ar bukletiem un sabildētiem materiāliem, lai mājās kvalitatīvi sagatavotu prezentāciju.

Noslēgumā visi devās uz augļu servisu SIA “Lietas MD”, kur uzņēmuma pārstāvja pavadībā iepazinās ar preču un pakalpojumu klāstu. Jauniešiem bija unikāla iespēja intervēt uzņēmuma pārstāvi, izzināt jauniešiem interesējošus jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības jomu un konkurējošiem apstākļiem.


Ventspils Tehnikuma ES fonda padarītais projektā karjeras atbalstam

Ventspils Tehnikumā jau no 2017.gada novembra sākuma tiek īstenoti pasākumi, kas saistīti ar noslēgtā sadarbības līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros 2017./2018. mācību gada laikā Ventspils Tehnikumā pavisam kopā notikuši 25 karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Tehnikuma audzēkņi ir apmeklējuši 6 izstādes – starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu un jauno tehnoloģiju izstādi “TECH INDUSTRY 2017”, starptautisko tūrisma izstādi – gadatirgus “BALTTOUR 2018”, izstādi “Skola 2018”, “Māja I 2018” un izstādi “Auto Mehānika 2018”.

Lai iepazīstinātu Ventspils Tehnikuma audzēkņus ar izvēlētās profesijas un nozares jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu, regulāri tikušas organizētas meistarklases un semināri visu programmu un kursu audzēkņiem. Meistarklasēs audzēkņiem tika dota iespēja mācīties no sava aroda profesionāļiem, kur jauniešiem sniedza iespēju pašiem praktiski darboties un izmēģināt jauniegūtās zināšanas. Meistarklasēs pieaicinātie profesionāļi jauniešus ne tikai iepazīstināja ar nozarē notiekošajiem procesiem, bet arī pastāstīja par savas dzīves pieredzi, karjeras izaugsmi un par nepieciešamajām prasmēm un iemaņā, kādām jāpiemīt jaunajiem darba ņēmējiem. Meistarklases notikušas komerczinību, mašīnbūves un autotransporta, enerģētikas un elektronikas, metālapstrādes, informāciju tehnoloģiju, viesnīcu un ēdināšanas jomās. Ļoti interesantas izvērtās tādas meistarklases kā “Es – Metālapstrādes meistars” un “Es – Datorsistēmu meistars”. Jauniešiem noderīgas un dzīvē pielietojamas zināšanas un iemaņas apguva runas un publiskās uzstāšanās nodarbībās ar nosaukumu “Dzīve ir kā teātris”, kā paši jaunieši atzīst – šīs bija visemocionālākā pieredze, jo bija jāpārvar kautrīgums un jāiziet no savas komforta zonas, lai sevi pilnveidotu.

Tā pat projekta ietvaros notikuši 6 semināri, kur sabiedrībā zināmi cilvēki dalījās stāstos par savu dzīvi, par pieredzi un nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai mudinātu jauniešu mācīties cītīgāk, tiekties augstāk pa karjeras kāpnēm un sasniegt vairāk. Visapmeklētākā pasākuma gods piešķirams hip-hop mūziķa Arvja Reika semināram, kurā jaunieši tika iedvesmoti ar stāstiem par to, kā no vaļasprieka var izveidot labi pelnošu biznesu.

Mācību gadam noslēdzoties, programmu “Inženierkomunikācijas” un “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” jauniešiem bija iespēja doties mācību ekskursijā gan uz Liepāju, gan Rīgu. Mācību ekskursijā jaunieši devās ar mērķi iepazīt inovācijas profesijā un tikties ar potenciālajiem darba devējiem, lai intervētu tā pārstāvjus un iepazītos ar darba vides daudzveidību.

Kā atzīst skolas vadība un aptaujātie pedagogi, šāds projekts ir milzu atbalsts un papildinājums profesionālās izglītības programmas apgūšanai. Ne vienmēr Tehnikuma resursi spēj sniegt šādu atbalstu un projekts ir lieliska iespēja paplašināt audzēkņu redzes loku karjeras attīstības atbalsta ietvaros.

Projektu nodaļas kolektīvs saka lielu paldies visiem projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” iesaistītajiem pedagogiem par ieguldīto darbu projekta realizācijā un par ieinteresētību Tehnikuma jauniešiem sniegt vairāk! Pirmais gads projektā bijis situācijas apzināšanas un pieredzes uzkrāšanas laiks gan plānošanā, gan organizēšanā. Tādēļ arī turpmāko laiku līdz 2020.gada 30.decembrim, kad noslēgsies projekts, ceram uz Tehnikuma lielās komandas atbalstu un atsaucību jaunu ideju radīšanā un realizēšanā!


Ventspils Tehnikuma audzēkņi cītīgi strādāja meistarklasē

20180618_110359

2018. gada 18.jūnijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs 4.kursu audzēkņiem “Nākotnes vārdā”, lai palīdzētu jauniešiem būt gataviem darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, uzsverot katra paša rīcības sekas uz turpmāko darba karjeru. Veicinot prasmi un motivāciju tiekties uz augstiem rezultātiem. Semināru vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” koučs speciāliste Dace Briede- Zālīte.

Kouča speciālista vadībā tika analizētas situācijas. Sniegta izpratne par emocionālā stāvokļa ietekmi uz darba spējām un noskaņojumu. Skaidroti principi, kā sasniegt iecerēto, kā pareizāk plānot savus mērķus un nākotnes izvēles savas karjeras veidošanai un attīstībai.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iedvesmojas mācību ekskursijā

IMG-20180615-WA0004

2018. gada 14.jūnijā, Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Inženiermehānika”, kvalifikācija “Mašīnbūves tehniķis” 1.kursa audzēkņi ar grupas vadītāju Lieni Valdmani devās mācību ekskursijā uz Rīgu un Engures pagasta Smārdes novadu.

Mācību ekskursijas laikā audzēkņi Rīgā apmeklēja divus uzņēmumus – Rīgas Motormuzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un vienu uzņēmumu Engures novada Smārdes pagastā – SIA “Valgums”, kur, to pārstāvju pavadībā, iepazina savas profesijas inovācijas, izzināja darba vides attīstību un mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz tām, kā arī veidoja izpratni un priekšstatu par darba vides daudzveidību.

Jaunieši izmantoja iespēju un aktīvi uzdeva jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem, piemēram, par konkurējošiem apstākļiem un par karjeras un prakses iespējām uzņēmumā.

Grupas vadītāja uzsvēra, ka diena bija ļoti piepildīta un interesanta, pasākums saliedēja grupu, kā arī deva jaunus, nepieredzētus iespaidus. Un paši Tehnikuma jaunieši atzīst, ka ir vērts iepazīt dažādu uzņēmumu darbību, dzirdēt to vadītāju, īpašnieku un uzņēmēju viedokļus, domas un atziņas, lai izdarītu pareizās izvēles savā turpmākajā profesijas apguves ceļā.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Audzēkņi iepazīst inovācijas mācību ekskursijā

liga_edin

2018. gada 11.jūnijā, “Ventspils Tehnikums” programmas “Ēdināšanas pakalpojuma speciālists” 2.kursa audzēkņi pedagoģes Līgas Filipovičas vadībā devās mācību ekskursijā uz Liepāju, kur iepazina savas profesijas inovācijas un veidoja izpratni par darba vides daudzveidību.

Mācību ekskursijas laikā audzēkņi Liepājā apmeklēja tādus uzņēmumus kā restorānu “Pastnieku māja” un kafejnīcu “Darbnīca”, kur bija iespēja tikties ar tā pārstāvjiem, intervēt un izzināt jauniešiem interesējošu jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma darbības jomu, konkurējošiem apstākļiem, par karjeras un prakses iespējām uzņēmumā. Un trešais uzņēmums, kuru jaunieši apmeklēja, bija restorāns “Olīve”. Tā pārstāvji demonstrēja darba vidi un procesu atvērta tipa virtuvē, lai sniegtu jauniešiem pilnvērtīgu priekšstatu par to kā norit darba process un kādas papildus karjeras vadības prasmes un iemaņas ir nepieciešamas, lai ieņemtu amatu šāda tipa uzņēmumā.

Šāda veida mācību ekskursijas sniedz nozīmīgu ieguldījumu Tehnikuma audzēkņu attīstībā un rada priekšstatu par darba vides daudzveidību.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Tehnikuma audzēkņi iedvesmojas no rallijkrosa autobraucēja

IMG-20180521-WA0017

2018. gada 21.maijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs, kuru vadīja latviešu rallijkrosa autobraucējs Reinis Nitišs.

Semināru ar nosaukumu “Karjera sākas – ģimenē” notika pēc pašu jauniešu iniciatīvas un izteiktajām vēlmēm. Tādēļ Tehnikums uz semināra vadīšanu uzaicināja sabiedrībā zināmu rallijkrosa autobraucēju – Reini Nitišu, kurš 2014.gadā sasniedza savu līdz šim augstāko godalgoto vietu – 3.vietu FIA Pasaules rallijkrosa čempionātā. Autosportistam bija ko teikt.IMG-20180521-WA0013 Nitišs stāstīja par ģimenes nozīmi karjeras veidošanā un izvēlē, par mērķu izvirzīšanu un sapņu piepildīšanu, par zvaigžņu slimību un sponsoru meklēšanu, un vēl daudz citus jauniešiem noderīgus dzīves pieredzes stāstus. Tehnikuma Inženiermehānikas un Autotransporta programmu jaunieši bija ļoti ieinteresēti. Īpaši laimīgi, par iespēju satikt autobraucēju, bija Ventspils Tehnikuma kartinga komandas pārstāvji, kas šogad piedalījās pasaulē pirmajā čempionātā elektriskajiem kartingiem Kandavā, izcīnot tajā 3.vietu.

Šāds seminārs sniedz Tehnikuma audzēkņiem papildus zināšanas un pieredzi, vēlreiz uzsverot to, ka mācības šodienā ļoti ietekmē katra paša karjeru nākotnē.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikumā viesojās aktrise Zane Daudziņa

daudzina

Ventspils Tehnikuma skolas aktu zālē notika meistarklase, kuru vadīja runas un kustību pedagoģe ar lielu pieredzi un aktrise Zane Daudziņa.
Meistarklase ar nosaukumu “Dzīve ir kā teātris” notika divās daļās. Pirmajā daļā Tūrisma pakalpojumu, Viesnīcu pakalpojumu un Ēdināšanas pakalpojuma speciālisti apguva labas uzstāšanās pamatnosacījumus, stresa pārvarēšanu un uzzināja kā iekarot auditoriju. Otrā daļā piedalījās interešu izglītības – teātra pulciņa un kora dalībnieki, kur notika praktiska darbošanās, lai padziļināti ar individuālāku pieeju trenētu runas kultūru, publisko uzstāšanos un stresa pārvarēšanu, esot publikas priekšā, uzsverot šo prasmju nozīmību karjeras attīstībā. Jaunieši strādāja ar lielu atdevi un interesi, ne jau katram izdodas nokļūt tik pieredzējušas skolotājas rokās.

Šādas meistarklases ceļ jauniešu pašvērtējumu un pašpārliecinātību par sevi, kā arī ir ļoti nozīmīgs ieguldījums, lai sagatavotu jauniešus darba tirgus konkurējošiem apstākļiem.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikumā tika organizēta Ēdamgrāmatu meistarklase

32705610_1499224246853540_7998610194835701760_o

2018. gada 16.maijā, PIKC “Ventspils Tehnikums” sadarbībā ar Ventspils bibliotēku un Ventspils pilsētas pamatskolām rīkoja pasākumu ar nosaukumu “Ēdamgrāmata 2018”.

Šāds pasākums notika jau 2 gadu pēc kārtas. Šoreiz nē kā konkurss, bet meistarklase, kur Ventspils Tehnikuma jaunieši rādīja un mācīja Ventspils pilsētas pamatskolu 8. un 9.klašu skoniecēm kā gatavot saldās un sāļās kūkas, šoreiz – ēdamgrāmatas. Meistarklasē noteicošais bija ne tikai ēdiena gatavošana un noformēšanas prasmju pilnveide, bet arī prasme radoši interpretēt literāru darbu, kurš ir izveidotās grāmatas pamatā.

Pavisam piedalījās 12 komandas, kuru sastāvā bija Ventspils Tehnikuma audzēkņi, Ventspils 1.pamatskolas, Ventspils 2.pamatskolas un Pārventas pamatskolas skolnieces, kurām patīk ēst gatavošana un kuras apsver domu nākotnē apgūt šo profesiju.

Pasākuma pirmā daļa notika Ventspils Tehnikuma telpās, kur jaunieši cepa, vārīja, maisīja un aktīvi rosījās līdz tapa Ēdamgrāmata, ilustrējot iepriekš izlozēta latviešu autora literārā darba saturu vai varoņus. Kad grūtākais jau bija aiz muguras, tad atlika vien darbus izstādīt un prezentēt. Tādēļ likumsakarīgi, ka pasākuma otrā (patīkamākā) daļa norisinājās Ventspils pilsētas galvenajā bibliotēkā- tuvāk literārajiem darbiem un lasītājiem. Pēc komandu ēdamgrāmatu prezentācijām un degustācijas, tika apbalvotas pirmās trīs, skatītājuprāt, baudāmākās ēdamgrāmatas:
32662657_1499223553520276_3260330419085639680_n

1.vieta- Vērdiņš (saldā grāmata)- programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 2.kursa audzēknes- Anastasija Samočornova, Olga Žukova un Pārventas pamatskolas 8.klases skolnieces- Kristiāna Strujeviča un Patrīcija Niedola.

2.vieta- Vecīša cimdiņš (sāļā gaļas grāmata)- programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 3.kursa audzēknis Arvīds Valters un Ventspils 2.pamatskolas 9.klases skolnieces- Marika Brīvniece un Paula Grosmane.

3.vieta- Zelta zivtiņa un zaļā varde – programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” 3.kursa audzēknes Madara Ilze Rudzīte un Angelika Korotkija un Ventspils 1.pamatskolas 8.klases skolniece- Agnija Rikorde.

Taču jāsaka, ka visas komandas bija ieguldījušas lielu darbu, tādēļ izvērtēt un atzīt kādu par labāko bija gandrīz neiespējami. Pasākums ne tikai jauniešiem, bet arī pasniedzējiem, bija kā milzu pieredze, iespēja un arī emocionāls pārdzīvojums, kas ir kā labs ieguldījums un pamats nākotnes karjeras lēmumu pieņemšanā. Kas zina, iespējams nākotnē vēl kādu no šiem vārdiem dzirdēsim un varēsim pieteikties pie kāda no šiem jaunajiem meistariem uz privātu meistarklasi!
Pasākuma sasniegtie rezultāti liek atkal plānot un domāt pasniedzējiem un organizatoriem, ko nākamgad varētu darīt vēl labāk, lai tradīcija veidot ĒDAMGRĀMATU turpinātos.

Ventspils Tehnikuma vadība saka PALDIES visiem iesaistītajiem par ieguldīto darbu!


Ventspils Tehnikuma audzēkņi papildina zināšanas meistarklasē

festo

2018. gada 7.maijā PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas telpās notika meistarklase programmas “Enerģētika un elektronika” un “Inženiermehānika” 1. un 2.kursu audzēkņiem, kuru vadīja SIA “FESTO” pārstāvis Valters Asars.

Meistarklasē “Mācies darot!” pieaicinātais profesionālis pastāstīja par pārstāvēto darba vietu, par savas karjeras dinamiku un par darba devēju prasībām pret jaunajiem darbiniekiem. Speciālists no SIA “FESTO” iepazīstināja audzēkņus ar energoefektivitātes audita inženiera darba nozīmīgumu un pastāstīja par reālā industriālā vidē veicamajiem darba uzdevumiem.

Meistarklases ietvaros notika gan lekcija, gan iespēja praktiski redzēt un līdzdarboties pie mobilā stenda, kas ļauj jauniešiem paplašināt redzesloku un liek ievirzīt domāšanu par inovācijām un nākotnes sniegtajām iespējām strauji mainīgajā darba tirgū.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi izaicināja Ventspils Augstskolas studentus

zale

2018. gada 26.aprīlī, PIKC “Ventspils Tehnikums” norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ar nosaukumu “Izaicinājums ēdināšanas pakalpojumu speciālistam”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Pasākuma mērķis bija iepazīt ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas specifiku un gūt atziņas nākotnes mērķu izvirzīšanai. Pasākumā piedalījās Tehnikuma Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, Ēdināšanas pakalpojumu speciālisti uz pasažieru kuģiem un Viesmīlības pakalpojumu speciālisti, kuri uz 3 ēdienu gatavošanu izaicināja Ventspils Augstskolas ārvalstu studentus no Uzbekistānas, Krievijas, Turcijas un Ungārijas.
virtuve

Pasākums notika trīs daļās. Pirmajā daļā mūsu audzēkņus izaicināja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docente Vita Balama ar lekciju par starpkultūru sakaru zināšanu nepieciešamību. Pēc lekcijas ārvalstu studenti uzstājās ar eksotisku prezentāciju, kurā prezentēja katrs savu valsti un īsi raksturoja savu nacionālo virtuvi. Otrā, vissarežģītākā un nogurdinošākā daļa bija ēdienu gatavošana. Taču, jāsaka, ka šis bija tas brīdis, kad jaunieši tā īsti varēja viens ar otru sapazīties, komunicēt un izprast katras kultūras ēst gatavošanas īpatnības. Savukārt pasākuma 3.daļā katra tautība ar lepnumu cēla galdā savus pagatavotos ēdienus. Tā pieredze, ko jaunieši guva šajā pasākumā, ir neatņemama.

Pasākums notika visu darba dienu, kurā prieks par padarīto un ieguvums ir lielāks kā nogurums. Pasākuma noslēgumu atdzīvināja radoša darbošanās pie molbertiem, t.i. katra komanda radīja savu gleznu nacionālajās krāsās, kas bija kā pārsteigums pašiem iesaistītajiem. Rezultātā jaunieši aizrāvās un smaids rotāja visu radošo darbu veicēju sejas. Arī pasākumā iesaistītie pedagogi – Teiksma Alksne, Anta Garbare un Sanita Ziemele – izsaka savu prieku par padarīto, atzinīgi novērtē pasākumu “Izaicinājums ēdināšanas pakalpojumu speciālistam” un sadarbību ar Ventspils Augstskolu.

Ventspils Tehnikuma vadība saka PALDIES visiem iesaistītajiem!


Ventspils Tehnikuma audzēkņi trenē prasmi uzstāties

runa

2018. gada 24.aprīlī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas telpās notika meistarklase programmas “Tūrisma informācijas konsultants” un “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” 1.kursu audzēkņiem, kuru vadīja publiskās runas trenere Edīte Irbe.

Meistarklase notika nelielā grupā, kuras laikā jaunieši apguva teoriju par prasmi uzstāties un ļoti daudz strādāja praktiski, lai uzlabotu savas prezentēšanas prasmes, argumentēti atbildētu uz jautājumiem un trenēja savas runas prasmes. Šīs prasmes jauniešu izvēlētās profesijas apguvē ir ļoti nozīmīgas. Nemitīgi trenējot un pilnveidojot tās, var daudz veiksmīgāk veidot savu karjeru.

Jaunieši bija ļoti apmierināti un tai pat laikā ļoti apmulsuši, ka visu laiku bija jāizkāpj no savas komforta zonas un jāpārvar stress publiski uzstājoties, kaut vai tikai savā draugu lokā. Jauniešiem tas ir pirmais solis uz savas vērtības apzināšanos un sevis pilnveidošanu, kā rezultātā varam secināt, ka meistarklase ar nosaukumu “Es varu!” ir pilnībā savu mērķi sasniegusi.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iedvesmojas un fano no Arvja Reika

arvis

2018. gada 19. aprīlī Ventspils Tehnikuma skolas aktu zālē ar iedvesmojošu lekciju viesojās sabiedrībā populārs hip-hop mūzikas izpildītājs Arvis Reiks.

Reiks seminārā “No vaļasprieka līdz biznesam” stāstīja aizraujošu stāstu un diskutēja par izglītību, ikdienu un tās izaicinājumiem, par karjeras izaugsmi, kā nenobīties un uzdrīkstēties piepildīt savus sapņus. Pastāstīja par muzikālo apvienību “Olas”, kā tās radās un cik augstu var uzlēkt no sava hobija līdz reālam biznesam, tā uzsverot un veicinot jauniešiem izpratni par darba tirgus plašajām un strauji mainīgajām iespējām, ka katra paša indivīda loma nākotnes karjeras veidošanā ir vissvarīgākā.

Mūziķa, Arvja Reika, vadītais seminārs bija visapmeklētākais Tehnikuma karjeras attīstības atbalsta pasākums un šis fakts organizētājiem liek domāt, ka šādi pasākumi jauniešiem ir nepieciešami. Autoritātes iedvesmo un liek censties arī pašam audzēknim darīt vairāk.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi izzina jauniešu tēlu darba tirgū

zale1

2018. gada 17.aprīlī, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs visu trešo kursu audzēkņiem, kur lektora pavadībā diskutēja par tēmu kāds ir jaunieša tēls darba tirgū, kāds ir labais un sliktais piemērs.

Seminārā ar nosaukumu “Jauniešu tēls darba tirgū” pieaicināta lektore, kas vienlaicīgi ir gan darba ņēmējs, gan darba devējs stāstīja par savu dzīvi, izglītību, ikdienu un tās izaicinājumiem, par karjeras izaugsmi un hobijiem, kas veidojuši viņas dzīves pieredzi un ir ļāvis noformulēt atziņas, kuras nodot tālāk audzēkņiem par to kāds ir jauniešu tēls darba tirgū. Lekcijā Tehnikuma audzēkņi uzzināja par jauniešiem nepieciešamajām zināšanām, personības īpašībām, prasmēm un to, ko iespējams darīt jau skolas laikā, lai sasniegtu izvirzītos karjeras mērķus. Noslēgumā izvērtās diskusija par karjeras virzību un izvēles ceļiem, par to kādas kompetences ir aktuālas mūsdienu darba tirgū, vai ir “pareizas” un “nepareizas” profesijas.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iedvesmojas seminārā

stals

2018. gada 26.martā, PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs visu pirmo kursu audzēkņiem, kuru vadīja liepājnieks un bijušais Ventspils augstskolas students Ernests Štāls.

Seminārā ar nosaukumu “Sociālie tīkli ir tavs CV” pieaicinātais lektors – Ernests Štāls lekcijā stāstīja par sociālajiem tīkliem un par to kā viens ieraksts tajā var mainīt visu turpmāko dzīvi, kā no pozitīvā tā no negatīvā skatījuma. Štāls lekcijā uzsvēra, ka sociālajiem tīkliem mūsdienās ir būtiska loma, ka ieraksti tajos ir neatņemams faktors karjeras plānošanā un veidošanā un ka, darba tirgus konkurējošos apstākļos, ierakstiem var būt izšķiroša loma. Kā piemēru Štāls jauniešiem minēja paša dzīvi (sasniegumus, realizētos projektus) un savu karjeras dinamiku.

Semināra noslēgumā Štāls diskutēja ar tehnikuma audzēkņiem par sociālo tīklu sniegtajām naudas pelnīšanas iespējām, kur jaunieši aktīvi saausījās un kāds atzinās, ka uzņēmēja gars jau ir licis izmēģināt savu roku pelnīt naudu internetā.

Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.


Ventspils Tehnikuma otro kursu audzēkņi iedvesmojas seminārā

cep

2018. gada 19.martā PIKC “Ventspils Tehnikums” skolas aktu zālē notika seminārs visu otro kursu audzēkņiem, kuru vadīja Ventspils pilsētā zināma personība – Edgars Čeporjus.

Seminārā ar nosaukumu “Iedvesmas brīdis” pieaicinātā personība – Edgars Čeporjus stāstīja par savu dzīvi, izglītību, ikdienu un tās izaicinājumiem, pieņemtajiem pareizajiem un nepareizajiem lēmumiem, par karjeras izaugsmi un hobijiem, kas veidojuši viņa dzīves pieredzi un ir ļāvis noformulēt iedvesmojošas atziņas, kuras nodot tālāk audzēkņiem, lai dotu impulsu, ka jebkuram ir iespēja apzināti veidot savu turpmāko karjeru.

Semināra noslēgumā Čeporjus diskutēja ar tehnikuma audzēkņiem par mērķu izvirzīšanu, līderību un sapņu piepildīšanu, lai veicinātu jauniešos izpratni par darba tirgus prasībām pret darba ņēmēju un to sniegtajām plašajām iespējām.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazīst savu profesiju metināšanas meistarklasē

IMG-20180306-WA0007

2018. gada 5.martā, Ventspils Tehnikuma metinātavā notika meistarklase programmas “Inženiermehānika” (Mašīnbūves tehniķis) 1., 2. un 3. kursu audzēkņiem, kuru vadīja AS “Kiwa Inspecta Academy” pārstāvis Atvars Ansabergs – eksperts NTDII, IWT (starptautiskais metināšanas tehnologs) un metināšanas darbu tehnoloģijas un praktiskās metināšanas pasniedzējs.

Meistarklases “Es – Metālapstrādes meistars” laikā jaunieši iepazinās ar informāciju par nozares jaunākajām aktualitātēm, par karjeras veidošanas iespējām metināšanas jomā, iepazinās ar dažādām metināšanas tehnikām, instrumentiem un gataviem produktiem. Pieaicinātais speciālists veica paraugdemonstrējumus metināšanas dažādās tehnikās, īpaši izceļot TIG tehniku, parādot tehnikas priekšrocības un atšķirības, salīdzinot to ar citām tehnikām.

Meistarklase ir labs veids kā Tehnikuma audzēkņiem veidot priekšstatu par nozares darba tirgu, uzsverot katra paša kompetences nozīmīgumu, lai turpmāk nākotnē jaunieši spētu kļūt konkurētspējīgi strauji mainīgajā darba tirgū. Kā saka Tehnikuma Metālapstrādes (būvniecības un kokapstrādes) metodiskās komisijas vadītājs un pasniedzējs Ivars Silajānis: “Galvenais ir pašam izrādīt interesi un iniciatīvu gribēt kaut ko darīt, tad arī dzīvē daudz var sasniegt!”.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazīst savu profesiju meistarklasē

elektro

2018. gada 27.februārī, Ventspils Tehnikumā notika meistarklase programmas “Enerģētika un elektronika” 1., 2. un 3. kursu audzēkņiem, kuru vadīja SIA “Doma” un SIA “Schneider Electric Latvija” pārstāvji.

Meistarklasē “Es – Enerģija un elektrotehnika” pieaicinātie profesionāļi pastāstīja par savas karjeras dinamiku, par pārstāvēto darba vietu un par darba devēju prasībām pret jaunajiem darbiniekiem. Speciālists no SIA “Doma” pastāstīja par komplicētiem instrumentiem un sistēmām, kas paredzēti izglītības kvalitātes kontrolei un kā tās izmantot. Savukārt speciālists no SIA “Schneider Electric Latvija” no elektro un automātikas jomas iepazīstināja, kā darba videi būt gudrai, drošai un efektīvai, lai jauniešus ievirzītu domāt par inovācijām un nākotnes sniegtajām iespējām, un īpaši izceļot katra paša indivīda lomu, lai nākotnē kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu strauji mainīgajā darba tirgū.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi iepazīst robežsarga profesiju

DSC_7577

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna ietvaros Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Inženiermehānika” 3. kursa audzēkņi 2018. gada 9.februārī apmeklēja Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras nodaļu un kuģi “RĀNDA”.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar robežsarga profesiju.

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Jūras nodaļas amatpersonas audzēkņiem pastāstīja par Valsts robežsardzi un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldi, tās struktūru un galvenajiem uzdevumiem. Audzēkņi iepazinās ar Jūras nodaļas tehniskajiem līdzekļiem, to pielietojumu Latvijas valsts jūras robežas apsardzībā un veicamajiem uzdevumiem savas atbildības teritorijā. Savukārt uz kuģa “RĀNDA” dienējošās amatpersonas jauniešiem pastāstīja par kuģi, tā tehniskajām iespējām un vispārējiem uzdevumiem, izrādīja kuģa darba telpas, tehniskās iekārtas un navigācijas aparatūru un, pats galvenais, pastāstīja kā var kļūt par robežsargu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Ventspils Tehnikuma audzēkņi apgūst zināšanas komerczinību meistarklasēs

IMG-20180205-WA0002

2018. gada 5.februārī, Ventspils Tehnikuma skolas aktu zālē notika divas meistarklases programmas “Viesnīcu pakalpojumi” 2. un 3. kursu audzēkņiem un programmu “Viesnīcu pakalpojumi” un “Tūrisma pakalpojumi” 1., 2. kursu audzēkņiem, kuras vadīja Komerczinību jomas profesionāļi – eksperts biznesa vadībā un stratēģiskajā mārketingā Kārlis Apkalns un ekonomikas maģistre Olga Blumbaha.

Meistarklases “Es – Komerczinību meistars” mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar biznesa ideju veidošanas pamatprincipiem, strādāt grupās un iegūt atziņas nākotnes mērķu izvirzīšanai, lai spētu konkurēt strauji mainīgajā darba tirgū.

Meistarklases laikā jaunieši iepazinās ar biznesa ideju veidošanas pamatprincipiem, strādāja grupās un veica praktiskos darbus, kurus pēc tam prezentēja, veidojot atgriezenisko saiti, lai profesionāļi novērtētu jauniešu spēju jauniegūtās zināšanas pielietot praksē, kā arī lai novērtētu jauniešu gatavību darba tirgum.

Meistarklases noslēgumā visi audzēkņi aizpildīja pašvērtējuma anketas, lai pārdomātu ieguvumus no šāda veida nodarbībām un izvērtētu katra paša nepieciešamību kļūt par profesionāli.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Ventspils Tehnikuma topošie automehāniķi piedalījās meistarklasē

IMG-20180118-WA0000

Ventspils Tehnikums izglītības programmas “Autotransports” kvalifikācijas “Automehāniķis” 2018. gada 18. janvārī visu kursu audzēkņi piedalījās meistarklasē “Es- Automehāniķis”, kas norisinājās tehnikuma mācību telpās.

Meistarklases apmeklējuma mērķis bija sagatavoties darba tirgus mainīgajiem darba apstākļiem, uzsverot katra paša rīcības un sevis pilnveidošanas nozīmīgumu, lai spētu konkurēt un būtu pieprasīts darba tirgū.

Meistarklases laikā jaunieši iepazinās ar inovācijām eļļas produktu attīstībā un piedāvājumos; uz īpašā pārvietojamā stenda veica eksperimentus ar specializētiem eļļas produktiem, lai padziļinātu interesi un IMG-20180118-WA0003izprastu likumsakarības starp labu un kvalitatīvu produktu. Meistarklases noslēgumā visi audzēkņi aizpildīja pašvērtējuma anketas, lai pārdomātu ieguvumus no šāda veida nodarbībām un izvērtētu katra paša nepieciešamību kļūt par profesionāli.

Ventspils Tehnikuma audzēkņi par šo iespēja bija ļoti priecīgi un apmierināti.

Vērtīgais pasākums notika pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Tehnikums” audzēkņi iedvesmojas seminārā

Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Grāmatvedība” 1. kursa audzēkņi 2017. gada 22.decembrī piedalījās Europe Direct informācijas seminarscentra (EDIC) rīkotajā bezmaksas seminārā “Sarunas par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām”, kas norisinājās Ventspils pilsētas Galvenās bibliotēkas (Akmeņu ielā 2) telpās.

Semināra apmeklējuma mērķis bija iepazīties ar dažādām atbalsta iespējām mazai un vidējai uzņēmējdarbībai un smelties iedvesmu no pieredzējušiem uzņēmējiem.

Semināra pirmo daļu vadīja eksperte Ilze Grundmane, Valsts atbalsta un attīstības institūcijas “ALTUM” Kurzemes reģiona vadītāja. Viņa visus klātesošos iepazīstināja ar ALTUM, ar dažādām atbalsta iespējām biznesa uzsākšanai, start-up vides attīstībai, uzņēmējdarbības veicināšanai, lauksaimniekiem, eksportam, tehnoloģijas un inovācijas ieviešanai.

Savukārt semināra otrajā daļā ar iedvesmojošu savas dzīves stāstu uzstājās Ģirts Vitkovskis – Saldus novada uzņēmējs, kokkopis, arborists, Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2017” laureāts nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”, Saldus novada balvas “Gada jaunais uzņēmējs 2016” ieguvējs.

Seminārs bija kā atspēriena punkts un apliecinājums tam, ka jebkurš var, ja tic savai idejai. Pēc semināra jaunieši izmantoja izdevību, lai noskaidrotu sev interesējošus jautājumus un pieteiktos uz individuālajām konsultācijām.

Pasākums notika pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Ventspils Tehnikuma topošie grāmatveži papildināja savas zināšanas seminārā

Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Grāmatvedība” 1. kursa audzēkņi 2017. gada 19.decembrī piedalījās Europe Direct informācijas seminarscentra (EDIC) rīkotajā bezmaksas seminārā “Mārketinga stratēģijas izvērtējums konkurētspējīga produkta attīstībā”, kas norisinājās Ventspils pilsētas Galvenās bibliotēkas (Akmeņu ielā 2) telpās.

Semināra apmeklējuma mērķis bija uzzināt būtiskākos nosacījumus un veidus, kā topošais uzņēmējs veiksmīgāk var piesaistīt potenciālo klientu.
Semināru vadīja ekonomikas maģistre Olga Blumbaha. Lektore audzēkņiem saprotamā valodā un uztveramā veidā stāstīja un uzsvēra mārketinga nozīmi jebkura veida uzņēmējdarbībā, atgādinot būtiskākos nosacījumus un veidus, kā uzņēmējiem piesaistīt esošo un potenciālo klientu uzmanību. Lektore, iesaistoties diskusijā ar jauniešiem, ar spilgtiem piemēriem no dzīves skaidroja mārketinga stratēģijas pamatprincipus.

Pasākums notika pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.


Ventspils Tehnikums iesaistās Eiropas Sociālā fonda projektā karjeras atbalstam

Ventspils Tehnikums novembra sākumā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūra par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Ventspils Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenos no 2017. gada 1. novembra līdz 2020.gada 30.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Ventspils Tehnikumā projekta ietvaros paredzēta karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana, kā arī sadarbības pilnveidošana ar augstākās izglītības iestādēm, daba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem. Jau šajā mācību gadā tiek plānota Ventspils Tehnikuma audzēkņu vairāku starptautisku un nacionālu izstāžu apmeklējums, piemēram, starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “TECH INDUSTRY 2017”, starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “BALTTOUR 2018”, izstāde “Skola 2018”, izstāde “Māja I 2018”, izstāde AUTO MEHĀNIKA 2018.

Lai iepazīstinātu Ventspils Tehnikuma audzēkņus ar izvēlētās profesijas un nozares jaunākajām inovācijām un veidotu izpratni par nozares strauji mainīgo darba tirgu, regulāri tiks organizētas meistarklases un semināri komerczinību, mašīnbūves un autotransporta, enerģētika un elektronikas, metālapstrādes (būvniecības un kokapstrādes), informāciju tehnoloģiju un arī ēdināšanas jomās. Meistarklasēs audzēkņiem būs iespēja mācīties no sava aroda profesionāļiem, kā arī tiks izvērsta diskusija par savu līdzšinējo pieredzi un skatījumu uz nozarē notiekošo.