Latvijas skolas soma

skolas-soma

Notiek: no 2018.gada 1.septembra

Piedalās: PIKC “Ventspils Tehnikums” 1. – 4.kursu izglītojamie

Projekta mērķis: Nodrošināt PIKC “Ventspils Tehnikums” izglītojamiem Valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības.

Projektā piedalās izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, kuriem ir nodrošināta iespēja pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” saturs ir saistīts ar šādām jomām:

1. Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības

2. Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgas izpausmes

3. Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā

4. Latvijas daba un kultūrainavu

Detalizētākā informācija par projektu