Mūžizglītības programma

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Eiropas prakse”

Īstenošanas laiks: 29.10.2012. – 31.12.2013.
Projekta mērķis: Nodrošināt dažādu specialitāšu jauniešu prakses iespējas Vācijā savu spēju pārbaudei.
Finansējums:
58920,00 EUR
Vienošanās numurs:
2012-1-LV1-LEO01-03501

 

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Audzēkņu prakse Vācijā”

Īstenošanas laiks: 05.12.2008. – 18.12.2008.
Projekta mērķis: Nodrošināt dažādu specialitāšu jauniešu prakses iespējas Vācijā savu spēju pārbaudei.
Finansējums:
8 900,00 EUR
Vienošanās numurs:
LPP/LdV/VETPRO/2008/LV/139

 

Leonardo da Vinci programmas partnerības projekts „Piecu Eiropas valstu partnerība modernu prakšu metodikas izstrāde (Vācija, Čehija, Lietuva, Grieķija, Latvija)”

Īstenošanas laiks: 01.08.2008. – 31.07.2010.
Projekta mērķis: Iepazīties un izstrādāt priekšlikumus vienotas prakšu vadības metodikai un pedagogu -prakšu vadītāju tālākizglītībai partnerības valstu ietvaros.
Finansējums:
15 000,00 EUR
Vienošanās numurs: LLP-LdV-PT-2008-LV-515.

 

Comenius/Gruntvig projekts „Individuālā stipendija”

Īstenošanas laiks: 13.04.2010 – 21.04.2010
Projekta mērķis: Apgūt projektu rakstīšanu un vadīšanu.
Finansējums: 1470 EUR
Vienošanās numurs:
2009-3-LV2-COM02-01008
Projekta dalībnieki
: Līga Krūtaine

 

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Ventspils 20. arodvidusskolas pasniedzēju praktisko mācību metožu pilnveidošana Vācijā”

Īstenošanas laiks: 25.05.2005.-02.06.2005.
Projekta mērķis:
Nodrošināt iepazīšanos ar mācību prakses organizēšanas pieredzi citās Eiropas Savienības valstīs
Finansējums:
4 920,00 EUR
Vienošanās numurs: DM/376/LV/05/408

 

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Eiropas Savienības standartiem atbilstoša darba prakse Vācijā”

Īstenošanas laiks: 29.10.2006.-30.11.2006.
Projekta mērķis: Nodrošināt dažādu specialitāšu jauniešu prakses iespējas Vācijā savu spēju pārbaudei.
Finansējums:
12 180,00 EUR
Vienošanās numurs:
DM/376/LV/06/409.

 

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Profesionālās orientācijas pieredze Ungārijā”

Īstenošanas laiks: 12.07.2007.-18.07.2007.
Projekta mērķis: Nodrošināt divu pedagogu pieredzi profesionālās orientācijas organizēšanā.
Finansējums:
2 149.00 EUR
Vienošanās numurs:
LPP/LdV/VETPRO/2007/LV/374.

 

Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projekts „Viesnīcu servisa un ēdināšanas servisa pedagogu pieredzes apmaiņa Vācijā”

Īstenošanas laiks: 05.12.2007.-16.12.2007.
Projekta mērķis:
nodrošināt sešu pedagogu pieredzes apmaiņu Vācijā, Šverinas ZAZ mācību centrā.
Finansējums:
8 149,00 EUR
Vienošanās numurs: LPP/LdV/VETPRO/2007/LV/518.

 

« Atpakaļ..